Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
MTTMA9 Johdatus modaalilogiikkaan

MTTMA9 Johdatus modaalilogiikkaan, kevät 2016

Sisältö

Kurssikuvaus sähköisessa opetussuunnitelmassa.

Luennot

Aikataulu- ja tilatiedot julkaistaan sähköisessä opetusohjelmassa.
HUOM: Maanantaina 22.2. klo 10-12 pidetään luento harjoitusten paikalla. Harjoitukset pidetään vastaavastii torstaina 25.2. klo 14-16 luennon paikalla. Tiistaina 1.3. ei ole luentoa.

Luennoija:  Lauri Hella (Lauri.Hella[ät]uta.fi), tavattavissa luentojen yhteydessä sekä vastaanotolla  (ma 15–16).

Harjoituksia ohjaa Jevgeni Haigora (Haigora.Jevgeni.X[ät]student.uta.fi).

Kurssin sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita: Modaalilogiikan kaavat, Kripke-kehykset ja -mallit, modaliteetit, validisuus malleissa ja kehyksissä, modaalisysteemit, modaalilogiikan todistusteoriaa, korrespondenssiteoriaa.

Luennoilla seurataan Ari Virtasen laatimaa luentomonistetta, joka pohjautuu oppikirjaan Rantala-Virtanen: Johdatus modaalilogiikkaan. Oppikirjaa ei tarvitse hankkia, mutta siinä on paljon aiheeseen liittyvää mielenkiintoista lisämateriaalia, jota ei kurssilla käsitellä.

Oppikirjan tehtävien malliratkaisuja:   Ratkaisuja1   Ratkaisuja2

Kurssin suorittaminen

Johdatus modaalilogiikkaan on matematiikan aineopintojen erikoiskurssi, jonka laajuus on 5 op.  Kurssi suoritetaan kurssikokeella ja aktiivisella osallistumisella harjoituksiin, tai vaihtoehtoisesti lopputentillä.  Kurssikokeesta voi saada  0-24 pistettä. Lisäksi harjoitustehtävistä saa pisteitä seuraavan taulukon mukaan:

   0–29%  0p     30–39%  1p     40–49%  2p     50–59%  3p     60–69%  4p     70–79%  5p     80–100%  6p

Nämä pisteet eivät ole lisäpisteitä, vaan niillä voi parantaa yhden kurssikokeessa mahdollisesti epäonnistuneen tehtävän pisteitä seuraavasti:

      Jos koetehtävästä on saanut k pistettä, ja harjoituspisteiden määrä on h, niin k:n saa korvata pisteillä  min{h,k+3}.

Kurssin suorittamiseen kurssikokeella vaaditaan n. 12 pistettä.

Kurssikokeen aika ja paikka

Kurssikoe on torstaina 3.3. klo 14-17 salissa Pinni B3107.

Uusintamahdollisuus on laitostentin yhteydessä torstaina 17.3.  klo 16-20 salissa D10 a+b. Tässä kokeessa otetaan huomioon harjoituspisteet.

 

Viikkoharjoitustehtävät

Tehtävät (pdf-tiedostot) tulevat tähän edellisen viikon tiistaina.


    Harjoitus 1      Harjoitus 2      Harjoitus 3      Harjoitus 4      Harjoitus 5      Harjoitus 6
      Harjoitus 7     

 

Harjoitusten ratkaisut

Tehtävien malliratkaisut tulevat tähän viikon kuluessa harjoitusten jälkeen.


    Harjoitus 1      Harjoitus 2      Harjoitus 3      Harjoitus 4      Harjoitus 5      Harjoitus 6
      Harjoitus 7     

 

 

 
Ylläpito: mtt-studies@sis.uta.fi
Muutettu: 1.3.2016 21.35 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti