Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
MTTMP2 Johdatus matemaattiseen päättelyyn

MTTMP2 Johdatus matemaattiseen päättelyyn, syksy 2015

Sisältö

Kurssikuvaus sähköisessa opetussuunnitelmassa.

Luennot

Aikataulu- ja tilatiedot julkaistaan sähköisessä opetusohjelmassa.


 

Tämä on vanha kurssisivu. Syksyllä 2013 aineisto löytyy Moodlesta. Linkki kurssisivulle Moodleen annetaan myöhemmin opetusohjelmassa ja tällä sivulla. Syksyn 2013 kurssi on sisällöltään kuitenkin vastaava kuin syksyllä 2012, joten jos haluaa tutustua etukäteen kurssin sisältöön, voi selailla tällä sivulla olevia linkkejä.

Linkki syksyn 2013 Moodle-sivustolle: https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=2743

Kurssin sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita: induktio ja rekursio, toinen induktioperiaate, joukkojen laskutoimitukset, relaatiot ja niiden ominaisuudet, ekvivalenssirelaatio, funktiot, injektiot, surjektiot, bijektiot ja käänteisfunktiot, joukkojen mahtavuus. Suuri osa käsiteltävistä asioista on tuttua kursseilta Matematiikan peruskäsitteitä ja Johdatus analyysiin, mutta nyt pääpaino on matemaattisen päättelyn (eli todistamisen) oppimisessa.

Luennot pohjautuvat osittain oppikirjaan

Merikoski, J., Virtanen, A., Koivisto, P., Johdatus diskreettiin matematiikkaan. WSOY 2004.

Esitietoina oletetaan kurssi MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä.

Luentokalvot

Kurssin luentokalvot ovat saatavilla luentojen jälkeen. Alla on linkit kalvojen pdf-tiedostoihin.

    Induktio      Rekursio      Joukot      Tulojoukot ja relaatiot       Relaatioiden laskutoimituksia    

    Relaatioiden ominaisuuksia      Ekvivalenssirelaatiot     Kuvaukset    Bijektiot    Mahtavuus

Kalvoista on saatavana myös tulostettavat versiot:
HUOM: syksyllä 2013 näitä kalvoja ei kannata tulostaa etukäteen mahdollisten muutosten vuoksi

    Induktio     Rekursio     Joukot    Lisää joukoista    Tulojoukot ja relaatiot     Relaatioiden laskutoimituksia    

    Relaatioiden ominaisuuksia    Ekvivalenssirelaatiot     Kuvaukset    Bijektiot    Mahtavuus

 

Viikkoharjoitustehtävät

Tehtävät (pdf-tiedostot) tulevat tähän edellisen viikon torstaina.


    Harjoitus 1      Harjoitus 2      Harjoitus 3      Harjoitus 4      Harjoitus 5      Harjoitus 6

 
Ylläpito: mtt-studies@sis.uta.fi
Muutettu: 18.6.2015 15.59 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti