Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
MTTMS3 Geometria

MTTMS3 Geometria

Sisältö

Kurssikuvaus sijaitsee sähköisessa opetussuunnitelmassa. Tarkempia tietoja ja materiaalia tämän kevään kurssista on kurssisivulla.

Luennot ja harjoitukset

Luennot tiistaisin ja torstaisin klo 10-12 Kerkko Luosto, laskuharjoitukset maanantaisin klo 10-12. Tarkemmat aikataulu- ja salitiedot ovat myös sähköisessä opetusohjelmassa.

Välikokeet

Välikokeet järjestetään to 9.3. ja to 11.5. klo 9-12. Ensimmäisen välikokeen aiheet ovat lineaarialgebran kertaus, affiinia geometriaa ja sisätuloavaruudet. Koe perustuu harjoituksiin 1-8. Affiinin geometrian luentomateriaali on nyt tarjolla (linkki ylempänä).

Opintojakson suoritus

Kurssin suorittaakseen opiskelijan on saatava kurssista riittävä kokonaispistemäärä ja osallistuttava aktiivisesti laskuharjoituksiin. Jälkimmäinen merkitsee, että tehtävistä on ratkaistava vähintään kolmasosa. Kokonaispistemäärä on siis seuraavien summa:

  • Välikokeista korkeintaan 2×24 pistettä. Huonomman välikokeen tuloksesta puolikkaan voi kompensoida laskuharjoitusten kuudesosalla, missä on oletettu, että kurssilla järjestetään 14 harjoitusta. Jos siis v_1 on ensimmäisen ja v_2 toisen välikokeen tulos sekä h tehtyjen laskuharjoitusten lukumäärä, niin pistemääräksi muodostuu max(V+v,V+v/2+⌈h/6⌉), missä v=min(v_1,v_2) ja V=max(v_1,v_2)
  • Geogebra-esityksestä saa korkeintaan 16 pistettä.

GeoGebra-osasuoritus

Esityksessä painotetaan asiasisältöä eli tehtävän ratkaisun ymmärtämistä painolla 3/5, teknistä osaamista painolla 1/5 ja esityksen sujuvuutta painolla 1/5.

Geogebra-esitykset järjestetään seuraavasti:

  1. Varaa itsellesi esitysaika TILT-järjestelmän kautta, mieluiten 23.1. mennessä. Lomaketta täyttäessäsi tulkitse "harjoitusryhmä" esityspäiväksi. Samaan päivään mahtuu korkeintaan kolme esitystä.
  2. Esityksen aihe kiinnittyy esitysajankohdan mukaan. Aihetta ei ole kuitenkaan tarkoitus tietää, kun aikaa varataan, vaan aiheita julkistetaan aihelistalla sitä mukaa, kun aikalokerot täyttyvät. Tarkoitus on, että aiheen saisi tietää ainakin kolme viikkoa etukäteen. Samana päivänä esiintyvät opiskelijat saavat vaihtaa aiheita keskenään.
  3. Esityksiä pidetään 7.2. lähtien tiistaisin klo 9-10. Suositeltava pituus esitykselle on 15-30 min.
  4. Palauta esityksen jälkeen, mieluiten kahden viikon kuluessa, sähköpostitse ggb-tiedosto esityksestä dokumentaationa. Esityksen virheet saa tietenkin korjata, mutta tiedosto saa myös olla suoraan esityksessä muodostunut tiedosto.

Kurssin myöhemmät suoritukset

Kurssin voi suorittaa myöhemmin tentillä. GeoGebra-esitys vaaditaan osasuorituksena (opinto-oppaan suoritusvaihtoehdoissa se mainitaan "harjoitustyönä"); jos sitä ei ole kurssin yhteydessä suoritettu, suorituksesta voi erikseen sopia kurssin vastuuopettajan kanssa.

 
Ylläpito: mtt-studies@sis.uta.fi
Muutettu: 9.3.2017 10.17 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti