Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
MTTMS4 Johdatus algebralliseen geometriaan

MTTMS4 Johdatus algebralliseen geometriaan, kevät 2016

Paikka ja opettaja

Luennot maanantaina klo 12–14 ja keskiviikkona klo 12–14 salissa Pinni A2088, Eero Hyry; harjoitukset keskiviikkona klo 10–12 salissa Pinni B0020, Markus Klemetti. Tarkat aikataulu- ja tilatiedot ovat sähköisessä opetusohjelmassa.

Kurssin sisältö

Kurssilla tutustutaan algebrallisen geometrian perusteisiin. Algebrallisen geometrian tutkimuskohteena ovat polyno­miyhtä­löryhmien ratkaisujoukot. Näitä kutsutaan algebrallisiksi varistoiksi. Geometriselta kannalta varistot ovat algebrallisia käyriä, pintoja tai näiden korkeampiulotteisia vastineita. Algebrallinen geometria on yksi modernin matematiikan keskeisistä osa-alu­eista. Se liittyy läheisesti kommutatiiviseen algebraan, kompleksianalyyttiseen geometriaan ja luku­teoriaan, mutta sillä on yhtymäkohtia myös useimpiin muihin epätrivaaleihin matematiikan aloihin. Algebrallisen geometrian sovellukset ulottuvat matemaattisesta biologiasta ja teoreettisen fysiikan säieteoriasta geometriseen mallinnukseen ja mobiililaitteissa käytettäviin salausjärjestelmiin

Kurssikuvaus sähköisessa opetussuunnitelmassa.

Kirjallisuus

Kurssi perustuu luentoihin. Opinto-oppaassa on lueteltu oheislukemistoksi sopivia teoksia. Katso myös alla mainittuja linkkejä.

Esitiedot

Algebra 2 tai ainakin hyvin osattu Algebra 1.

Kurssin suorittaminen ja arvostelu

Kurssi on syventävä erikoiskurssi. Kurssi suoritetaan loppukokeella, joka pidetään keskiviikkona 18.5. klo 12–14 salissa Pinni A2088. Kokeessa on viisi tehtävää, joista voi saada enimmillään 30 pistettä.

Viikkoharjoitustehtävät

Tehtävät jaetaan yleensä luennoilla. Ne ovat saatavissa täältä. Tehtävistä voi saada enimmillään 5 pistettä, jotka lisätään loppukokeen pistemäärään. Nämä ovat voimassa vain heti kurssin päätyttyä järjestettävässä loppukokeessa.

Linkkejä

 
Ylläpito: eero.hyry@uta.fi
Muutettu: 28.12.2015 8.31 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti