Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: mtttp1 tilastotieteen johdantokurssi:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi

MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, kevät 2017

Ajankohtaista

26.5.2017

Pubilistaa on nyt päivitetty tulossa olevien arvosanojen osalta niiltä, joilla harjoitustyön hyväksynnän puuttumisen takia luki hyl.

 

24.5.2017

Uusinnanuusinnan pisteet on nyt merkitty Pubilistaan ja toinen suorituslista vietiin NettiOpsuun tänään. Korjattaviksi palautetut harjoitusyöt pitää lähettää Essille 31.5. mennessä. Kolmas ja tämän kevään kurssin viimeinen suorituslista rekisteröidään 7.6. 

 

12.5.2017

Jos jää 22.5. tentissä edelleen hylätyn puolelle (tai ei päässyt syystä tai toisesta 24.4. eikä 8.5. tenttimään, jolloin 22.5. tenttin ei voi osallistua), mutta pakolliset mikroharjoitustehtävät ja harjoitustyö on kuitenkin hyväksytty, niin kevään 2018 kurssin tentiin voi tulla suoraan ilmoittamalla tulostaan sähköpostitse luennoitsijalle. Syksyn 2017 kurssille ilmoittautuminen on myös yksi mahdollisuus, syksyn 2016 kurssin sivulla on infoa kurssin toteutustavasta ja siellä ohjeistetaan myös ns. itsenäisestä opiskelusta.

 

10.5.2017

Uusintatentin pisteet on nyt merkitty Pubilistaan. Harjoitustöiden hyväksymiset eivät vielä näy siinä. Ensimmäinen suorituslista viedään NettiOpsuun ensi viikon aikana.

 

8.5.2017

Uusinnanuusintaan ma 22.5. klo 17-19 pitää ilmoittautua 15.-18.5.  sähköpostitse seppo.saloranta(ät)uta.fi. Se on tarkoitettu vain niille, jotka ovat käyneet edes jommassakummassa aiemmassa tentissä ja ovat edelleen hylätyn puolella. Tenttipaikka ja tenttimistapa ilmoitetaan vastauspostissa.

 

28.4.2017

Tänään päivitetyssä Pubilistassa on tentin 24.4. pisteet ja luentoharjoitushyvityspisteet vielä erillään. Eikä vielä ole otettu huomioon tuossa edellisessä infossa mainittuja mahdollisia täydennystehtäviä, joita voi siis edelleen lähettää.

 

18.4.2017

Tänään päivitetystä Pubilistasta kannattaa käydä katsomassa oma tilanne tenttihyvityspisteiden osalta. Alasivulla "Kurssi-info" on pisteytysjako, jolla monikin saisi yhden lisäpisteen 1-4 lisätehtävällä. Mahdollisuus siihen annetaankin tässä seuraavasti:  lähetä luennoitsijalle seppo.saloranta(ät)uta.fi  luentoharjoitustehtävään 18 liittyen 1-4 linkkiä, joissa on tehtävän 30 ratkaisuun koottujen esimerkkien "ulkopuolisia" grafiikkaesimerkkejä.  Ne eivät saa olla sivustoilta, joissa aiheena on juuri virheellinen grafiikka, vaan epäonnistuneita grafiikkaesitysyrityksiä joistakin maailman sanomalehtien tai muiden tiedottajien sähköisistä verkkojulkaisuista. Kustakin opettajalle kelpaavasta (=onnistunut epäonnistumisen löytäminen) linkistä saa yhden luentoharjoituspisteen, mutta niitä saa lähettää korkeintaan neljä.

 

5.4.2017

Luentoharjoitusten H1-H10 ratkaisut on nyt yleisön pyynnöstä koottu Harjoitukset-alasivulla yhdeksi pdf-tiedostoksi tenttiin valmistautumista helpottamaan.

27.3.2017

Harjoitustyön esittely ohjaustilaisuuksissa aikaistetaan alkavaksi jo 4.4. Viimeinen esittely- ja lähetysmahdollisuus on edelleen 21.4.

 

20.3.2017

Harjoitustyön luvun 2 testien tulkinnat pitää osata valikoidusti kohdistaa infon 6.3.2017 mukaisesti kuuteen tulokseen, eikä siis saa kirjoittaa "varmuuden vuoksi" tulkintoja kaikkiin kymmeneen.  Huom. Tixelissä testien merkitsevyyksien tasojen sanamuodot ovat perinteikkään varovaiset, mutta me tällä kurssilla raportoimme rohkeasti:  p<0,05 tilastollisesti merkitsevä,  p<0,01 tilastollisesti erittäin merkitsevä  ja  p<0,001 tilastollisesti äärimmäisen merkitsevä.

 

9.3.2017

Harjoitustyö pitää lähettää tarkastettavaksi ennen tenttiä 24.4.2017., vaikka osallistuisikin vasta uusintatenttiin 8.5.2017.  Suoritusmerkinnän saa vasta, kun sekä tentti että harjoitustyö ovat tulleet hyväksytyiksi.  Jos valitsi harjoitustyövaihtoehdoksi c:n, d:n tai e:n, niin saa osallistua noihin tentteihin, mutta suoritus rekisteröidään vasta suoritusten c, d tai e jälkeen.  Jos valitsi a:n tai b:n, muttei saakaan harjoitustyötä valmiiksi 21.4. klo 12 mennessä, niin tenttiin päästäkseen voi tuohon takarajaan mennessä ilmoittaa essi.syrjala(ät)uta.fi vaihtavansa c:hen, d:hen tai e:hen.

 

7.3.2017

ML 51:ssä oleva printteri ei tänään(kään) toiminut, joten pakollisten mikroharjoitustehtävien palautukseen sovitaan vaihtoehtoisia tapoja: printtaus jollakin muulla printterillä ja palautus tämän viikon aikana  a) opettajille ML51:een,  b) vahtimestareiden kopilta sisäpostikuorella Seppo Saloranta PinniB 0026  tai c) ensi maanantain luennolle

6.3.2017

Viikosta 11 lähtien mikroluokkaopetus muuttuu harjoitustyön ohjaukseksi. Harjoitustyön kaikkien lukujen otsakkeiden mukaiset tulokset pitää tehdä kutakuinkin virheettömästi. Tulosten tulkintojen osalta on valittava kahdesta korrelaatiotarkastelusta "tuloksellisempi", kolmesta ryhmäkeskiarvotarkastelusta kaksi sekä viidestä ristiintaulukoinnista kolme ("tuloksellisimmat"). Tuloksellinen tarkoittaa tässä yhteydessä tieteellisesti luotettavaa ja tilastollisesti merkitsevää eikä niinkään yhteiskunnallisesti tms. merkittävää. Harjoitustyö pitää lähettää sähköpostin word-liitetiedostona osoitteeseen  essi.syrjala(ät)uta.fi  viimeistään 21.4. klo 12.

 

21.2.2017

Huom. viikolla 9 ei ole luentoa eikä myöskään mikroharjoituksia. Viikolla 10 on pakollisten mikroharjoitustehtävien palautuksen, Tixelharjoitteluraportin esittelyn ja harjoitustyön tehtävänannon lisäksi jäljellä vielä muutamia (tentinkin kannalta) tärkeitä mikroharjoitustehtäviä. Viikosta 11 lähtien ei sitten enää välttämättä tarvitse säännöllisesti osallistua pienryhmäopetuksiin, varsinkaan silloin jos valitsee harjoitustyövaihtoehdoksi c:n, d:n tai e:n.  Jos valitsee b:n, niin pitää ensin omatoimisesti tutustua FSD:n sivuilta löytyvään SPSS-oppimisympäristöön.

30.1.2017

Luentoharjoitusten hyvityspisteitä voi saada vain olemalla läsnä luentosalissa A1 tehtävien käsittelyn ajan ma klo 10.15-11.00.  Ja koska tehtävien ratkaisut julkaistaan aina jo samana päivänä, ei seuraavana maanantaina rasteja merkitessään saa laittaa rasteja enää edellisen viikon tehtävien kohdalle.

30.1.2017

Mikroharjoituksia ei enää voi lähetellä tarkastettaviksi opettajille sähköpostitse, koneet riittävät ryhmissä juuri ja juuri kaikille kurssin kontaktiopetukseen osallistuville. Itsenäiseen suorittamiseen siirtyneille on ohjeistusta tiedotteessa 5.1.2017.

17.1.2017

Kun ryhmätilanne on mikä on (ks. edellisen päivän tiedotteen linkki), niin ohjeet ensimmäisten mikroharjoitusten (vk 4) tekemiseksi ovat jo Harjoitukset-sivulla. Toivottavasti vähintään kolme kurssilaista per ryhmä kykenee tekemään ne itsenäisesti etukäteen ja lähettämään muokatun aineistonsa liitetiedostona ryhmänsä opettajalle tarkastettavaksi: seppo.saloranta(ät)uta.fi tai hanna-leena.koskinen(ät)uta.fi tai essi.syrjala(ät)uta.fi.  Tällöin ei tarvitse tulla välttämättä paikalle, paitsi jos opettaja katsoo sen olevan tarpeellista.

 

16.1.2017

Ryhmätilanne on viime hetkillä muuttunut niin paljon, että jokaisen kurssilaisen on syytä tarkastaa oma ryhmänsä täältä. Ryhmien koot ovat siis hieman suuremmat (27) kuin mitä mikroluokassa on koneita (24). Toivottavasti joillakin on mikroharjoituksissa mukanaan oma kone, jolloin kaikki saisivat samalla kerralla tehtävät tehdyiksi.

Tilasto-ohjelma Tixel on kaikkien yliopistolaisten "imuroitavissa" ilmaiseksi. Sen asennusohjelman ym. löytää kätevimmin kirjautumalla yliopiston Intranettiin ja kirjoittamalla sana Tixel kohtaan Hae intranetistä ...  Valitettavasti Tixel-ohjelmasta ei ole koskaan tehty Mac-versiota.

 

15.1.2017

Pienryhmäilmoittautumisensa teki (noin suurinpiirtein) oikealla aikavälillä 163. Ja kuten aiemmin on kerrottu, pienryhmäilmoittautumisen tekemättä jättäminen toimii automaattisena kurssipaikan peruuttamisena. Vain jos joutui aikataulullisesti itselle sopimattomaan ryhmään eikä sen vaihtaminen enää ryhmien täyttymisen takia onnistu, pitää mahdollinen peruutus (välttääkseen hylätty-rekisteröinnin) tehdä 1.2.2017 mennessä sähköpostitse seppo.saloranta(ät)uta.fi. Koska kaikkiin ryhmiin on "onnistuttu" jättämään vähintäänkin pari paikkaa vapaaksi, niin tiedotteessa 2.1.2017 olevalla linkillä voi edelleen ilmoittautua ja kertoa ryhmätoiveensa ensimmäisen luennon alkuun ma 16.1. klo 10.00 mennessä. Etusijalla ovat ne jälki-ilmoittautuneet, jotka saivat sähköpostimuistutuksen. Toisella sijalla ovat ne ns. myöhäisheränneet, jotka eivät muistaneet koko pienryhmäilmoittautumista. Kolmantena huomioidaan ryhmänsä vaihtoa sähköpostitse (ei siis tuolla linkillä) ehdottavat. Mikäli näidenkin jälkeen jää paikkoja, niitä voi kysellä luennon jälkeen ma 16.1. klo 11.45 ls. A1:ssä pidettävässä perinteisessä jälki-ilmoittautumisinfossa. Ryhmätilanne tällä hetkellä oli tällainen .

 

5.1.2017 (= täydennetty 30.11.2016)

Jos haluaa suorittaa MTTTP1-kurssin itsenäisellä opiskelulla, pitää katsoa ohjeistus syksyn 2016 kurssin sivulta Oikopolkuja-kohdasta.  Tällöin vastuuopettajana on lehtori Raija Leppälä.
Kevään 2017 kurssin pienryhmät on tarkoitettu vain kevään 2017 kurssin kontaktiopetuksen suoritustavakseen valinneille (ja siihen hyväksytyille). Itsenäisesti suorittavien ei olisi tarvinnut ilmoittautua lainkaan NettiOpsussa eikä etukäteen ottaa yhteyttä Raija Leppälään (eikä Seppo Salorantaan).

 

4.1.2017

Vaikkakin tuo linkki käytännön syistä avattiin aikaisemmin, niin valitettavasti pienryhmäilmoittautuminen mitätöityy, jos sen tekee ennen tuota aikaväliä 9.- 13.1.

 

2.1.2017 (= hieman korjattu 28.11.2016)

Kevään 2017 kurssille ilmoittautuminen oli avoinna 1.12.-31.12.2016 NettiOpsussa ja opetusohjelman kautta. Kurssille mahtuu 200 opiskelijaa, joista 50 varataan entisen SIS:n opiskelijoille (heitä ilmoittautui 94). Tämän jälkeen kurssille valitaan ensisijaisesti ne, joille kurssi on pakollinen, ja loput kokonaisopintopistemäärän perusteella. Nyt hyväksytyille 265:lle on kurssille pääsyn edellytyksenä pienryhmäilmoittautuminen 9.-13.1.2017 tämän linkin kautta, ja vasta johonkin pienryhmään mahtuminen tarkoittaa kurssille hyväksytyksi tulemista. 

Pienryhmään pääsemisessä ei vaikuta se, onko tehnyt ilmoittautumisensa heti 9.1. vai vasta 13.1.. Etusijalla ovat ne, jotka ohjeen mukaisesti ovat valinneet tasan kaksi eri ryhmäaikaa.  IV periodin osalta ryhmän vaihtoa voi ehdottaa opiskeluaikataulujensa niin vaatiessa viikolla 9 sähköpostitse seppo.saloranta(ät)uta.fi.

Kurssi-ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi, jollei ilmoittaudu pienryhmiin. Silloin ei siis tarvitse erikseen sähköpostilla peruutuksestaan ilmoittaa.

 

5.12.2016

Yliopiston ohjeistusten mukaan annetaan arvosanaksi hylätty niille opiskelijoille, jotka eivät ilmoittautumisestaan huolimatta ota vastaan kurssipaikkaansa.  Jotta tällainen opiskelija välttyy tuolta hylätty-suoritusmerkinnältä, pitää tämän kurssin ilmoittautuminen perua viimeistään 1.2.2017 sähköpostitse seppo.saloranta(ät)uta.fi.  Perumiseksi tulkitaan automaattisesti se, ettei varaa lainkaan itselleen pienryhmäpaikkaa.  Mutta jos varaa ja joutuu tilanpuutteen vuoksi itselle ajallisesti täysin sopimattomaan ryhmään, kannattaa harkita kurssipaikan peruuttamista.  Pienryhmään ilmoittautumisen ja pääsemisen jälkeinen jatkuva osallistumattomuus tulkitaan kurssin ulkopuoliseksi itsenäiseksi suorittamiseksi, josta on annettu info tuossa alempana (30.11.2016). Tilapäinen estyminen sallitaan, suosituksena on silloin jossakin toisessa ryhmässä ns. kuunteluoppilaana käyminen ja tehtävien tekeminen omalla ajalla seuraavaan harjoituskertaan mennessä.

30.11.2016

Jos haluaa suorittaa MTTTP1-kurssin itsenäisellä opiskelulla, pitää katsoa ohjeistus syksyn 2016 kurssin sivulta Oikopolkuja-kohdasta.  Tällöin vastuuopettajana on lehtori Raija Leppälä.

29.11.2016

Kevään MTTTP1-kurssin opetus alkaa ma 16.1.2017 klo 10 ja päättyy ma 24.4.2017 klo 12. Harjoitustehtävien läpikäyntiä ma klo 10-11 ja luennointia ma  klo 11-12. Pienryhmävaihtoehtoja (=mikroluokkaopetus) on tarjolla 8 kpl:  ti, ke, to, pe klo 8-10 ja 10-12. Tarkempaa opetustuntisuunnitelmaa voi katsella tästä sekä mikroharjoitus- ja luentomateriaalien oheislukemistona käytettävää kirjaa tästä . Opetustuntisuunnitelmatiedoston jälkimmäiseltä sivulta kannattaa käväistä katsomassa tähän kurssiin liittyvät kirjan luvut.

28.11.2016

Kevään 2017 kurssille ilmoittautuminen on avoinna 1.12.-31.12.2016 NettiOpsussa ja opetusohjelman kautta. Kurssille mahtuu 200 opiskelijaa, joista 50 varataan SIS: n opiskelijoille. Tämän jälkeen kurssille valitaan ensisijaisesti ne, joille kurssi on pakollinen, ja loput valitaan kokonaisopintopistemäärän perusteella. Hyväksytyille 200:lle (ja 20:lle jonoon jääneelle) on kurssille pääsyn lopullisena edellytyksenä pienryhmäilmoittautuminen 9.-13.1.2017 tälle sivulle tulevan linkin kautta. Kurssi-ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi, jollei ilmoittaudu pienryhmiin. Silloin ei siis tarvitse erikseen sähköpostilla peruutuksestaan ilmoittaa.

 
Ylläpito: seppo.saloranta@uta.fi
Muutettu: 29.5.2017 11.36 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti