Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
MTTTS6 Lineaariset mallit

MTTTS6 Lineaariset mallit

On erittäin toivottavaa ilmoittautua kurssille alustavasti sähköpostilla: simo.puntanen at uta.fi.

Huom: 2. jaksolla kaksi kokoontumista viikottain.

Kyseessä on tilastotieteen matriisilaskennan ja regressioanalyysin jatkokurssi, jossa perehdytään perusteellisemmin regressioanalyysiin ja siihen liittyvään matriisilaskentaan. Matriisilaskennasta erityisen huomion kohtena ovat

  • sarakeavaruus
  • projektorit
  • yleistetty käänteismatriisi
  • neliömuodot
  • matriisiepäyhtälöt.

Kurssin suorittaminen

Kurssi on voimallisesti harjoitustehtävävetoinen. Se tentitään kirjallisesti jätetyin harjoitustehtävin sekä osallistumalla aktiivisesti harjoitustehtävien pohdintaan opetusaikoina. Harjoitustehtävien kirjalliset ratkaisut on jätettävä Simo Puntaselle keskiviikkoisin klo 14. Ratkaisut on aina esitettävä taululle ilman ratkaisupaperia. Tästä seuraa, että tehtävien käsittely on verrattain hidasta (eikä kaikkia tehtäviä ehditä aina käsitellä). Punaisena lankana on, että kurssille osallistuja tutustuisi, perehtyisi ja törmäisi ongelmien pohdiskeluun liittyvään ajatuksenkulkuun – johon usein kuuluu kompurointi, takeltelu ja väärän polun valinta.

Harjoitustehtävistä saa pisteitä max 10p/vko. Hyväksymisraja on 30 prosenttia (kaikista tehtävistä). Harjoituksista voi olla pois ainoastaan muutaman kerran, koska harjoituksissa tapahtuva pohdinta on oleellinen osa koko kurssia.

Sekä syksyllä että keväällä on yhden harjoituksen ratkaisut kirjoitettava puhtaaksi LaTeXilla. Tästä sovitaan kurssin aikana tarkemmin.

Voi olla että kurssin työtapoja muutetaan perusteellisesti siitä mitä edellä on kuvattu. Palataan asiaan.

On hyvä ehkä erityisesti varautua siihen, että kurssi on verraten paljon aikaa vievä. Kurssi on muutenkin aika puuduttava ja onkin odotettavissa, että se joudutaan taas kerran peruuttamaan tai keskeyttämään osallistujien vähäisyyden takia.

Osallistumisedellytyksenä mm.

  • tilastotieteen matriisilaskenta
  • regressioanalyysi
  • sekä matematiikassa lineaarialgebran opintoja.

Kirjallisuus

Kurssikirjallisuutta ja muuta kurssimateriaalia.

 
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 28.5.2012 20.20 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti