Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Tampereen yliopiston tieteenalayksiköt muuttuvat vuoden 2017 alussa kuudeksi tiedekunnaksi.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma sijoittuu 1.1.2017 alkaen luonnontieteiden tiedekuntaan.

Koulutukseen sovelletaan entisen informaatiotieteiden yksikön opiskelun ohjeita ja opinto-opasta.


Työelämä ja -harjoittelu

Tälle sivulle ja alasivuille kootaan työelämään ja harjoitteluun liittyviä tietoja ja ohjeita.

Yliopiston yhteisellä Työelämä ja harjoittelu -sivustolla kerrotaan yliopiston tarjoamista työelämäpalveluista.

Matematiikkaan suuntautuvat

Matematiikasta valmistunut filosofian maisteri voi sijoittua mm. elinkeinoelämän palvelukseen, opetusalalle tai tutkimustehtäviin. Sijoittuminen ja työtehtävät riippuvat paljon tutkinnon vapaavalintaisista opinnoista, jotka mahdollistavat osaamisen hankkimisen ja sen soveltamisen monilla eri aloilla. Eri oppilaitosten matemaattisten aineiden opettajien lisäksi matematiikasta valmistuneet työskentelevät mm. vakuutusyhtiöiden, pankkien ja IT-alan palveluksessa. Matematiikan opiskelijat työllistyvät lähes poikkeuksetta hyvin, usein aloille, joilla edellytetään tietotekniikan hallintaa. Matematiikan opettajien työmarkkinatilanne on lupaava.

Lisätietoja

Tilastotieteeseen ja Computational Big Data Analytics -ohjelmaan suuntautuvat

Tilastollisia menetelmiä sovelletaan kaikilla tutkimuksen, teknologian ja päätöksenteon alueilla, jotka perustuvat systemaattisesti kerättyyn empiiriseen tietoon. Perinteisiä sovellusaloja ja sopivia valinnaisten opintojen aloja ovat talous- ja yhteiskuntatieteet, vakuutustiede, biologia, psykologia ja maatalous-metsätiede. Lääke- ja terveystieteellisten sovellusten ympärille on kehittynyt nopeasti kasvava biometria.

Monilla sovellusaloilla saatetaan yhä enemmän analysoida tietoaineistoja tavoilla, joissa hyödynnetään sekä tilastotieteen että tietojenkäsittelytieteiden osaamista; esimerkiksi tieteellisen laskennan, hahmontunnistuksen, tiedonlouhinnan ja neuroverkkojen tutkimuksella ja soveltamisella on läheinen yhteys tietojenkäsittelytieteeseen. Computational Big Data Analytics -maisteriohjelma (CBDA) sisältääkin sekä tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden opintoja.

Tilastotieteen sovellusten monipuolisuus ja tilastotieteen menetelmien laaja käyttö ovat taan­neet valmistuneiden opiskelijoiden hyvän kysynnän työmarkkinoilla. Valinnaisten opintojen valinnalla on suuri merkitys tulevan työalan kannalta. Tilastotieteilijöitä työskentelee mm. informaatioteknologian alalla, lääketeollisuudessa, julkisessa hallinnossa, tutkimuslaitoksissa, korkeakouluissa opetus- ja tutkimustehtävissä, vakuutuslaitoksissa, pankkialalla, teollisuudessa sekä eri alojen yksityisissä yrityksissä.

CBDA-maisteriohjelma, jossa tilastotieteeseen suuntautuvat voivat suorittaa maisteritutkintonsa, tähtää korkeaan kompetenssiin tiedon analysoinnissa ja louhinnassa tilastotieteen ja tietojenkäsittelyn menetelmin. Tiedon analysoijille on kasvava tarve monilla aloilla yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa, mikä johtaa erittäin hyviin työllistymismahdollisuuksiin. Uusia tiedon analysointiin keskittyviä pienyrityksiä syntyy ja suuremmat palkkaavat uusia asiantuntijoita alalla. Yritykset vaihtelevat laajalla skaalalla aloja vakuutusalasta ja pankkitoiminnasta media-alaan, koulutukseen ja teknologiasektoriin. Julkisen sektorin tarpeet johtavat joko suoraan uusiin työpaikkoihin tai epäsuorasti yrityksissä avautuviin työpaikkoihin.

Tutkinto-ohjelman opintoihin kuuluu opinnäytetyö (kandidaattitutkielma ja pro gradu). Tilastotieteessä opinnäytetyöt tehdään tavallisesti yhteistyössä eri sovellusalojen tutkijoiden, tutkimusryhmien tai yritysten kanssa. Töiden aiheet määräytyvät useimmiten näiden yhteistyökumppaneiden aineistojen ja tutkimusongelmien pohjalta, ks. tutkimuksen painopisteet.

Lisätietoja

 
Ylläpito: mtt-studies@sis.uta.fi
Muutettu: 23.12.2016 10.36 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti