Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Tampereen yliopiston tieteenalayksiköt muuttuvat vuoden 2017 alussa kuudeksi tiedekunnaksi.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma sijoittuu 1.1.2017 alkaen luonnontieteiden tiedekuntaan.

Koulutukseen sovelletaan entisen informaatiotieteiden yksikön opiskelun ohjeita ja opinto-opasta.


Valinnaiset opinnot

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat

Kandidaattiohjelmaan ja maisteriopintoihin sisältyy valinnaisia opintoja, joiden avulla opiskelijat voivat suunnata osaamistaan. Muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnan sekä oman tutkintosi opintopolku- ja opintosuuntakohtaiset suositukset ja vaatimukset on kuvattu tarkemmin opinto-oppaassa.

Valinnaisia opintoja voi suorittaa tietyin edellytyksin myös muissa suomalaisissa yliopistoissa. Joustavasta opinto-oikeudesta (JOO), hakemisesta ja käytännöistä on koottu ohjeet yksikön JOO-sivulle.

Tampere3-korkeakoulujen tarjoama ristiinopiskelutarjonta on koottu ristiinopiskelupalveluun. TTY:n tarjoamien matematiikan opintojaksojen vastaavuudet suhteessa TaY:n matematiikan opintojaksoihin on koottu erilliseen taulukkoon. Ohjeita ja lisätietoja ristiinopiskeluun käytäntöihin liittyen löydät yksikön sivuilta.

Muiden TaY:n tutkinto-ohjelmien ja Tampere3-korkeakoulujen opiskelijat

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma tarjoaa valinnaisia opintoja ja opintokokonaisuuksia muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. Perus- ja aineopintojen lisäksi valinnaisina opintoina voi suorittaa syventäviä opintoja tai esim. opetettavan aineen opinnot matematiikassa. Kokonaisuudet on kuvattu opinto-oppaassa. Katso myös yliopistolla tarjottavien valinnaisten opintojen koontisivu.

Tampere3-korkeakoulujen opiskelijat löytävät TaY:n matematiikan ja tilastotieteen ristiinopiskelutarjontaan kuuluvat kurssit ristiinopiskelupalvelusta.

TTY:n tarjoamien matematiikan opintojaksojen vastaavuudet suhteessa TaY:n matematiikan opintojaksoihin on koottu erilliseen taulukkoon (huomioitava, mikäli suoritetaan matematiikkaa valinnaisina opintoina TaY:n opinnoiksi ja osa kursseista suoritetaan TTY:lla).

Avoin yliopisto-opetus

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opintoja voi suorittaa myös avoimina yliopisto-opintoina. Lisätiedot opetustarjonnasta ja hakemisesta löydät avoimen yliopiston verkkosivuilta.

 
Ylläpito: mtt-studies@sis.uta.fi
Muutettu: 23.12.2016 10.30 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti