To page body
university of tampere: sis/luo-coms: research: tauchi - tampere unit for computer-human interaction:
Faculties of Natural and Communication SciencesSchool of Information Sciences University of Tampere
TAUCHI - Tampere Unit for Computer-Human Interaction

» Back

Tampereen yliopistot kehittävät yhdessä ihmisen toimintaa jäljitteleviä käyttöliittymiä

Tampereen yliopistojen tutkimusryhmät kehittävät yhdessä teknologiaa, jolla voidaan helpottaa muun muassa pysyvästä toispuoleisesta kasvohalvauksesta johtuvia hankaluuksia. Apukeinoja etsitään kasvojen toiminnallisuuteen (syöminen ja puhuminen), sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kasvojen ilmeiden tuottamiseen (hymyily) liittyviin ongelmiin. 

Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen Professori Veikko Surakan johtamalle ”Mimetic Interfaces” (MIMEFACE) tutkimushankkeelle. Mimetic Interfaces konsepti viittaa aivan uudenlaisiin käyttöliittymäteknologioihin, jotka samanaikaisesti mittaavat ja jäljittelevät ihmisen toimintaa siten, että esimerkiksi eri syistä menetetty toiminnallisuus tai käyttäytyminen voidaan palauttaa digitaalisesti.  

Hanke edustaa hieman erilaista ihminen-teknologia vuorovaikutusta ja käyttöliittymäteknologiakehitystä, jossa periaatteessa tietokone toimii ihmisen oman toiminnan ohjaajana eli ”ajurina”. Hankkeen toteuttaa kolmen eri tutkimusryhmän muodostama monitieteinen tutkimuskonsortio jossa on edustettuna asiantuntijoita ihminen-teknologia vuorovaikutustutkimuksesta, psykologiasta, kasvojen toiminnan psykologiasta ja fysiologiasta, insinööritieteistä, lääketieteestä ja kasvohalvauksen kliinisestä hoidosta. Hankkeessa tavoitellaan myös kansainvälistä yhteistyötä Kiinaan ja Yhdysvaltoihin.  

Professori Veikko Surakka Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksiköstä on hankkeen vastuullinen johtaja, ja hän tutkimusryhmineen (http://www.uta.fi/sis/tauchi/esc/index.html) vastaa myös hankkeessa tehtävästä kokeellisesta tutkimuksesta. 

Professori Jukka Lekkala Tampereen teknillisen yliopiston Systeemitekniikan laitokselta (http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/systeemitekniikka/index.htm) vastaa tutkimushankkeen teknologiakehityksestä ja siihen liittyvien prototyyppitestien suorittamisesta. 

Professori Markus Rautiainen Tampereen yliopiston Lääketieteen yksiköstä (http://www.uta.fi/med/) vastaa hankkeessa tehtävästä kliinisestä tutkimuksesta.  

Hankkeen äärimmäinen tavoite on kehittää eräänlainen kasvoproteesi jolla voidaan korjata kasvohalvauksen verraten moniulotteisia haittavaikutuksia. Tutkimustuloksilla arvioidaan olevan laajaa yleistettävyysarvoa ihmisen ja teknologian yhä tiivistyvässä integraatiossa. 

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,8 miljoonaa euroa josta Suomen Akatemian rahoitus osuus on hieman alle 1,3 miljoonaa euroa. 

 

 
Maintained by: webmaster@uta.fi
Last update: 31.7.2014 15.23 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results