To page body
university of tampere: sis/luo-coms: research: tauchi - tampere unit for computer-human interaction: research & groups: mmig: projects:
Faculties of Natural and Communication SciencesSchool of Information Sciences University of Tampere
Aktiivitilat

Aktiiviset oppimistilat 2012-2013/Active Learning Spaces 2012-2013

Aktiiviset oppimistilat on opetusteknologian kehittämis- ja soveltamishanke, jossa erilaisia oppimiseen littyiä tiloja tutkitaan monitieteisesti.

”Aktiiviset oppimistilat – moniaistisen vuorovaikutusteknologian soveltaminen oppimiseen” -tutkimushanke on Tekesin Oppimisratkaisut–ohjelman arvoverkkohanke, jossa on mukana kuusi Tampereen yliopiston tieteenalayksikköä, Oulun yliopisto ja viisi yritystä. Hankkeessa kehitetään ja sovelletaan moniaistista ja yhteisöllistä vuorovaikutus­tek­no­lo­giaa oppi­mi­seen ja ope­tuk­seen oppija- ja tarvelähtöisesti. Teknologisia inno­vaa­tioita ja niihin liit­tyviä pedagogisia ratkaisuja suunnitellaan ja kokeillaan eri opetustilanteissa.

Aktiiviset oppimistilat hankkeen ensimmäisen vuoden aikana on toteutettu monia pilotteja, joissa sovelluksia on kokeiltu tamperelaisisissa ja ylöjärveläisissä kokeiluympäristöissä.

Aktiivitilojen mahdollisuuksia tutkitaan erityisesti kielten, luonnontieteen, liikunnallisten pelien ja lääketieteen opetuksessa.

Lisätietoja sähköpostilla tai liity hankkeen julkiselle tiedotuslistalle saadaksesi ensimmäisenä tietoa sovelluksista ja hankeen etenemisestä.

Tilaus täältä: https://lists.sis.uta.fi/mailman/listinfo/aktiivitilat-news

 
Maintained by: jussi.okkonen@sis.uta.fi
Last update: 15.11.2013 9.20 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results