To page body
university of tampere: school of information sciences: research: tauchi - tampere unit for computer-human interaction: research & groups: spi:
School of Information SciencesSchool of Information Sciences University of Tampere
SPI

SPI Publications

To see a list of recent publications, click on the year.

2011 2012 2013 2014

Björklund Katja, Liski Antti, Samposalo Hanna, Lindblom Jallu, Hella Juho, Huhtinen Heini, Ojala Tiina, Alasuvanto Paula, Koskinen Hanna-Leena, Kiviruusu Olli, Hemminki Elina, Punamäki Raija-Leena, Sund Reijo, Solantaus Tytti, Santalahti Päivi. (2014). "Together at school": a school-based intervention program to promote socio-emotional skills and mental health in children: study protocol for a cluster randomized controlled trial. BMC Public Health 14 (1), 1042.
URL SoleCRIS

Kallioniemi Pekka, Pihkala-Posti Laura, Hakulinen Jaakko, Uusi-Mäkelä Mikael, Turunen Markku, Hietala Pentti, Okkonen Jussi, Kangas Sanna, Raisamo Roope. (2014). The Berlin Kompass Language Learning Environment. Teoksessa Proceedings of ED-MEDIA 2014: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. Chesapeake: AACE, 1299-1304.
SoleCRIS

Karvonen Hannu, Koskinen Hanna, Tokkonen Helena, Hakulinen Jaakko. (2014). Evaluation of User Experience Goal Fulfillment: Case Remote Operator Station. Teoksessa Randall Shumaker, Stephanie Lackey (toim.) Virtual, Augmented and Mixed Reality. Applications of Virtual and Augmented Reality. Switzerland: Springer International Publishing, 366-377. (Lecture Notes in Computer Science 8526).
URL SoleCRIS

Mäkelä Ville, Heimonen Tomi, Turunen Markku. (2014). Magnetic Cursor: Improving Target Selection in Freehand Pointing Interfaces. Teoksessa Gehring Sven (toim.) Proceedings of The International Symposium on Pervasive Displays. New York, NY, USA: ACM, 112-117.
URL SoleCRIS

Parviainen Jaana, Yrjänäinen Sari, Mäyrä Frans, Hakulinen Jaakko, Paavilainen Janne, Sand Aantti, Turunen Markku, Keskinen Tuuli, Okkonen Jussi, Hippula Arto, Raisamo Roope. (2014). Valopeli: Lasten mielikuvitusta hyödyntävä ja liikuntaan innostava pelisovellus. Teoksessa Krokfors Leena, Kangas Marjaana, Kopisto Kaisa (toim.) Oppiminen pelissä: Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Tampere: Vastapaino, 233-243.
SoleCRIS

Pihkala-Posti Laura, Kallioniemi Pekka, Uusi-Mäkelä Mikael, Hietala Pentti, Hakulinen Jaakko, Turunen Markku, Okkonen Jussi, Kangas Sanna, Raisamo Roope. (2014). Collaborative Learner Autonomy and Immersion in Embodied Virtual Language Learning Environment. Teoksessa Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014. Chesapeake, VA: AACE, 1381-1390.
SoleCRIS

Saarinen Santeri, Hietala Pentti, Mikkilä-Erdmann Mirjamaija, Mäkiaho Pekka, Poranen Timo, Turunen Markku. (2014). Improving E-Textbooks: Effects of Concept Maps. Teoksessa Proceedings of International Conference on E-Learning, 77-82.
SoleCRIS

Yrjänäinen Sari. (2014). Matemaattisesti lahjakkaan huomioinen (perus)opetuksessa. Dimensio 78 (4), 21-30.
SoleCRIS

Older publications

See the list of all TAUCHI publications.

 
Kanslerinrinne 1, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston keskus)
Maintained by: webmaster@uta.fi
Last update: 1.2.2013 16.57 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi

THE UNIVERSITY
Introduction
Admissions
Studies
Research
Schools
Contact information

CURRENT ISSUES
Coming events
Research News
Study News
Vacancies
» more

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
International Office
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Unipoli Tampere
» more

ONLINE SERVICES
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
Nelli
TamPub
Tamcat
Electronic exam service
Examination results