Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: täydennyskoulutus: koulutustarjonta:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Koulutustarjonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija tietotekniikan kehittäjänä

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija tietotekniikan kehittäjänä on korkea-asteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus, joka toteutetaan pirkanmaalaisten korkeakoulujen yhteistyönä. Koulutusta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoprosessissa (laitos- ja kotihoito sekä klinikkatyö) olevien henkilöiden IT-osaamisen kehittäminen, jotta he oman prosessinsa asiantuntijoina pystyisivät osallistumaan yhä vahvemmin teknisten ratkaisujen ja ohjelmistojen määrittelyyn ja toiminnan arviointiin sekä käyttäjälähtöiseen toiminnan kehittämiseen.

Koulutuksen jälkeen osallistujat pystyvät arvioimaan analyyttisemmin käyttöön tulevan tai käytössä olevan tekniikan toimivuutta, laatua ja kehittämistarpeita sekä edistämään oman yksikkönsä tieto-teknistä osaamista.

Kohderyhmä
Terveydenhuollon ja kotihoidon asiantuntijat, jotka osallistuvat potilaan hoitoprosessiin ja haluavat ottaa kehittämisvastuuta ja asiantuntijan roolia oman yksikkönsä tietoteknisten ratkaisujen käyttöönotossa, hankinnassa ja kehittämisessä.

Kehittämisvastuullisiksi voivat kouluttautua esimerkiksi perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen edustajat, kuten osastonhoitajat, lääkärit, kehittäjähenkilöt tai hoito- ja hoivatyön edustajat. Suurin hyöty saavutetaan, kun ohjelmaan osallistuu mahdollisimman laajasti sosiaali- ja terveyspalveluiden eri toimijoita, jolloin yhteisiin ongelmiin löydetään kestävämpiä ratkaisuja.


Koulutuksen rakenne
Koulutus koostuu yhdeksästä lähiopetuspäivästä, työssä oppimisesta sekä etätehtävistä. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä (op).

Suurin osa oppimisesta tapahtuu osallistujan omassa työympäristössä, jossa hän yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa tekniikkaa hyödyntäen kehittää omia toimintamalleja ja prosesseja. Osallistujia tukevat uuden tiedon ja ymmärryksen laajentamisessa myös korkeakouluista valitut asiantuntijaohjaajat. Oppiminen todennetaan työpaikkaohjaajien ja asiantuntijaohjaajien arvioimien näyttöjen avulla.

Koulutuksessa käsiteltäviä teema-alueita ovat:

  • Terveydenhuollon tietojärjestelmät - historiaa, nykytilaa ja tulevaisuutta
  • Tietojärjestelmien kehittäminen ja käyttäjien osallistuminen kehittämisprosessiin
  • Tietosuoja ja tietoturva terveydenhuollossa
  • Terveydenhuollon hoitoprosessien tietovirrat ja tiedon tuottamisen osapuolet
  • Hoitoprosessien analyysi
  • Johtamisen ja päätöksenteon tukijärjestelmät
  • Tietojärjestelmien hyvä käytettävyys
  • Tietotekniikan ja järjestelmien toimivuuden kriteerit
  • Päätösseminaari

Hinta
Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa. Osallistujan työnantajalta perittävä maksu on 500 € (lukuvuosimaksu). Mahdolliset materiaali-, matka- yms. kustannukset opiskelija maksaa itse.


Koulutukseen hakeminen
Koulutus alkaa 24.1.2013. Hae mukaan koulutukseen viimeistään 4.1.2013. Voit kysyä mahdollisia vapaita paikkoja tämänkin jälkeen.


Lisätietoja
Katso koulutuksen esite.

Lisätietoja koulutuksesta antavat koulutuspäällikkö Saila Leivo Edutechista (puh. 040 569 8835, etunimi.sukunimi@tut.fi), suunnittelija Maritta Harjunpää Tampereen yliopistosta (puh. 050 599 4372, etunimi.sukunimi@uta.fi) ja opettaja Sirkka-Liisa Karttunen Tampereen ammattikorkeakoulusta (puh. 050 491 4507, etunimi.sukunimi@tamk.fi).

 
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 9.1.2013 8.57 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti