Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: täydennyskoulutus: koulutustarjonta:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Koulutustarjonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija tietotekniikan kehittäjänä

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija tietotekniikan kehittäjänä on korkea-asteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus, joka toteutetaan pirkanmaalaisten korkeakoulujen yhteistyönä. Koulutusta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä toimivien asiantuntijoiden IT-osaamisen kehittäminen. Oman prosessinsa asiantuntijoina sekä IT-palveluiden kehittäjinä he pystyvät osallistumaan yhä vahvemmin teknisten ratkaisujen ja ohjelmistojen käyttäjälähtöiseen määrittelyyn ja käyttöön. Koulutuksen jälkeen osallistujat kykenevät arvioimaan analyyttisemmin käyttöön tulevan tai käytössä olevan tekniikan toimivuutta, laatua ja kehittämistarpeita sekä edistämään oman
yksikkönsä tietoteknistä osaamista.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä tietohallinnon asiantuntijat, jotka osallistuvat potilaan / asiakkaan hoitoprosessiin ja haluavat ottaa kehittämisvastuuta sekä asiantuntijan roolia oman yksikkönsä tietoteknisten ratkaisujen käyttöönotossa, hankinnassa ja kehittämisessä.

Kehittämisvastuullisiksi voivat kouluttautua esimerkiksi perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalialan edustajat, kuten osastonhoitajat, lääkärit, järjestelmien pääkäyttäjät, tietohallinnon kehittäjät tai hoito- ja hoivatyön edustajat. Suurin hyöty saavutetaan, kun ohjelmaan osallistuu mahdollisimman laajasti sosiaali- ja terveyspalveluiden eri toimijoita, jolloin yhteisiin ongelmiin löydetään kestävämpiä ratkaisuja.

Koulutuksen rakenne

Koulutuksen kokonaislaajuus on 30 opintopistettä. Se sisältää yhdeksän lähipäivää, jotka toteutetaan keskimäärin kerran kuukaudessa. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu
92 päivää itsenäistä työskentelyä.

Suurin osa oppimisesta tapahtuu osallistujan omassa työympäristössä, jossa he yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa tekniikkaa hyödyntäen kehittävät omia oimintamalleja ja prosesseja. Osallistujia tukevat uuden tiedon ja ymmärryksen laajentamisessa myös korkeakouluista valitut asiantuntijaohjaajat. Oppiminen todennetaan työpaikkaohjaajien ja asiantuntijaohjaajien arvioimien näyttöjen avulla.

Koulutuksessa käsiteltäviä teema-alueita ovat:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät - historiaa, nykytilaa ja tulevaisuutta
 • Tietojärjestelmien kehittäminen ja käyttäjien osallistuminen kehittämisprosessiin
 • Tietosuoja ja tietoturva
 • Palveluprosessien tietovirrat ja tiedon tuottamisen osapuolet
 • Palveluprosessien analyysi
 • Johtamisen ja päätöksenteon tukijärjestelmät
 • Tietojärjestelmien hyvä käytettävyys
 • Tietotekniikan ja järjestelmien toimivuuden kriteerit
 • Päätösseminaari

Hinta

Koulutuksen hinta on 3900€, josta Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki kattaa 3368,70€. Osallistujan työnantajalle jää maksettavaksi 531,30€. Mahdolliset materiaali-, matka- ja ruokailukustannukset yms. eivät sisälly koulutuksen hintaan.

Koulutukseen hakeminen

Koulutus alkaa tammikuussa 2014. Haku koulutukseen tehdään sähköisellä lomakkeella, hakuaika alkaa 9.9. ja päättyy 15.11.2013. Voit kysyä mahdollisia vapaita paikkoja tämänkin jälkeen.

Lisätietoja

 • suunnittelija Maritta Harjunpää, Tampereen yliopisto, puh. 050 599 4372, etunimi.sukunimi@uta.fi
 • koulutuspäällikkö Saila Leivo, Edutech, puh. 040 569 8835, etunimi.sukunimi@tut.fi
 • opettaja Sirkka-Liisa Karttunen Tampereen ammattikorkeakoulu, puh. 050 491 4507, etunimi.sukunimi@tamk.fi

Koulutuksen esite.

 

 
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 21.3.2014 10.50 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti