Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Ohjeita opintonsa ennen syksyä 2012 aloittaneille

Tutkinnot muuttuvat! Koulutus järjestetään 1.8.2012 alkaen tutkinto-ohjelmina, ei enää pääainepohjaisesti. Siirtymäkausi on 31.7.2015 asti.

HTI-ohjelma muuttui opintosuuntien osalta 1.8.2014

Ennen syksyä 2012 aloittaneet voivat suorittaa tutkintonsa lukuvuosina 2005-2012 voimassa olleiden opetussuunnitelmien mukaisesti. Näin toimiessaan opiskelijan tulee valmistua  31.7.2015 mennessä. Ennen syksyä 2005 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaan ei voi enää valmistua.

Viimeisin vanhan tutkinnon opinto-opas 2011-2012.

Vaihtoehtoiset LuK + FM -tutkintojen yhdistelmät

 1. VANHA+VANHA: Jos kandin ja maisterin tutkinnot ovat pitkällä, kannattaa valmistua vanhojen vaatimusten mukaisesti. Maisterin tutkinnon voi suorittaa vielä vanhassa, jos ehtii valmistua 31.7.2015 mennessä.
 2. VANHA+UUSI: Vanhanmallisen kandin tutkinnon jälkeen voi siirtyä tekemään maisterin tutkinnon uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
 3. UUSI+UUSI: Jos opinnot ovat vasta alussa, kannattaa harkita siirtymistä kokonaan uuteen tutkinto-ohjelmaan sekä kandin että maisterin tutkinnossa.

Vain FM-tutkintoa opiskelevat

 • Vaihtoehtoina jatkaminen vanhojen vaatimusten mukaisesti 31.7.2015 asti tai siirtyminen uuteen.
 • Täydentävien opintojen lomake voi kaivata päivityksiä, kun tarjolla oleva opetus on muuttunut, ota yhteyttä opintokoordinaattoriin

Uuteen siirtyessä huomioitavaa

 • Jos vanhan mallinen kandidaatin tutkinto on vielä kesken, ei voi vielä siirtyä pelkästään uuteen maisteritutkintoon. Siirto uuteen tutkinto-ohjelmaan tapahtuu sekä kandin että maisterin tutkinnon osalta. Uuden maisterin tutkinnon mukaisia opintoja voi kuitenkin jo aloittaa ja uuteen voi siirtyä, kun kandidaatin tutkinto on valmis ja kirjattu rekisteriin.
 • Siirtyminen tapahtuu NettiOpsun kautta, lisäksi tulee tehdä uuden tutkintorakenteen mukainen opintosuunnitelma. Siirtymistä uuteen tutkinto-ohjelmaan ei voi perua, katso ohje yksikön sivulta.
 • Siirtymiseen liittyvät ohjeet yliopiston sivulla

Ohjeet ja siirtymäperiaatteet

Opiskeleminen vanhojen vaatimusten mukaisesti

 • Vanhat vaatimukset - uudet kurssit. Opetus järjestetään uuden opinto-oppaan mukaisesti ja uusin laajuuksin.
 • Opintojaksojen vastaavuudet on koottu taulukkoon.
 • Tarkempia ohjeita kandin tutkinnon suorittamiseen vanhojen vaatimusten mukaisesti on omalla sivullaan
 • Yksittäisten opintojaksojen laajuudet ovat muuttuneet. Näitä ei tarvitse täydentää. Tärkeintä on, että
  1) vaadittu opintojakso tai sitä vastaava jakso on suoritettu ja, että
  2) tutkintoon vaadittu perus- ja aineopintojen yhteispistemäärä täyttyy (vanhassa 90 op)
 • Opintojakson oppiainetieto löytyy opintojakson koodista: TIE-T = tko, TIE-V = vt, pelkkä TIE on kummassakin oppiaineessa pakollinen.
 • Osa opintojaksoista poistuu, mutta jo suoritetut jaksot käyvät edelleen opinto-oppaan mukaisesti vanhoihin tutkintoihin.

Pääaineen ja maisteriohjelman valinta

Vanhojen vaatimusten mukaan opiskelevat opiskelijat valitsevat ja ilmoittavat pääaineen ja maisteriohjelman opintokoordinaattorille. Valinta tehdään vanhoista pääaineista ja  maisteriohjelmista. Valinta tulee ilmoittaa toisen opiskeluvuoden aikana ja viimeistään kandidaatin tutkielmaa kirjoittaessa. Ilmoita pääaineesi/opintopolkusi myös, jos aiot tehdä vanhan kandidaatin tutkinnon ja uusimuotoisen maisterin tutkinnon.

Pääaineet (31.7.2015 asti)tietojenkäsittelyoppi ja vuorovaikutteinen teknologia

Maisteriohjelmat (31.7.2015 asti):

 • Algoritmiikan maisteriohjelma
 • Tietojärjestelmien maisteriohjelma
 • Tietokantojen ja tiedonhaun maisteriohjelma (huom. tiedonhallinnan maisteriohjelma päättyi 31.7.2010)
 • Ohjelmistokehityksen maisteriohjelma
 • Käyttöliittymien ohjelmistokehityksen maisteriohjelma
 • Vuorovaikutteisen teknologian maisteriohjelma

Uusien maisteriopintojen ja opintosuuntien valinta edellyttää siirtymistä uuteen tutkinto-ohjelmaan.

Vanhoja maisteriohjelmia uudessa järjestelmässä vastaavat maisteriopinnot ja opintosuunnat

Siirtyminen opiskelemaan uusien vaatimusten mukaisesti

Vanha kandidaatin ja uusi maisterin tutkinto

Vanhanmallinen kandidaatin tutkinto tehdään pääaineessa em. ohjeiden mukaisesti ja kun kandidaatin tutkinnosta on todistus, voi siirtyä tekemään maisterin tutkintoa uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Uusi kandidaatin tutkinto

Tutkinto-ohjelman kandidaattiopinnoissa valitaan pääaineen sijaan opintopolku ja vaaditut opinnot määräytyvät sen mukaisesti. Tutkinnon vaatimukset löytyvät vuosien 2012-2015 opinto-oppaasta. Yksityiskohtaiset kandidaatin tutkinnon muutokset on esitetty omalla sivullaan.

Uusi maisterin tutkinto

Maisteriohjelmia vastaavat uudessa tutkinto-ohjelmassa maisteriopinnot tai opintosuunnat. Tutkinnon vaatimukset löytyvät 2012-2015 opinto-oppaasta. Yksityiskohtaiset maisterin tutkintojen muutokset on esitetty omalla sivullaan.

Ohjeita muualla

Yliopiston ohje yleisistä siirtymäperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille intrassa: päätös, ohjeliite (pdf)

TKT:n vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet.

Yksikön koulutusuudistussivu

Yksikön siirtymisen ohjeet ja hakemuksen liitteeksi tarvittavat HOPS-lomakepohjat ovat omalla sivullaan.

Siirtymisen yleisistä käytännöistä ohjeistetaan yliopiston koulutusuudistussivulla ja NettiOpsussa.

Kysyttävää?

Ota yhteyttä

 • tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opintokoodinaattori Heli Rikala (cs-studies@sis.uta.fi)
 • Informaatiotieteiden yksikkö, opintopäällikkö Taru Koskinen (taru.koskinen@uta.fi)
 
Ylläpito: cs-studies@sis.uta.fi
Muutettu: 25.11.2014 18.13 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti