Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma: ennen vuotta 2012 aloittaneille:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Maisterin tutkinnon opinnot

Yleistä - maisteriopintojen vastinparit - ALGO muutos - TIJÄ muutos - TKTH muutos - SD muutos - KÄLI muutos - VT muutos


Ennen syksyä 2012 aloittaneet voivat suorittaa tutkintonsa lukuvuosina 2005-2012 voimassa olleiden opetussuunnitelmien mukaisesti. Näin toimiessaan opiskelijan tulee valmistua  31.7.2015 mennessä. Vanhojen vaatimusten mukaan opiskelevat opiskelijat valitsevat pääaineen ja maisteriohjelman aiemmista pääaineista ja  maisteriohjelmista, ks. alla.

Huomaathan kuitenkin, että vanhan tiedonhallinnan maisteriohjelman mukaisesti ei voi enää valmistua ja että käyttöliittymien ohjelmistokehityksen maisteriohjelman pääaine on vuorovaikutteinen teknologia. Yleiset periaatteet on kerrottu sivulla Ohjeita opintonsa ennen syksyä 2012 aloittaneille. 

Yleistä

KV-ohjelmien siirtymäsäännöt 2013-2015 ks. yksikön sivulta.

Harjoittelu hyväksytään edelleen vain maisterin tutkintoon. Harjoittelun enimmäismäärä uusissa tutkinnoissa on 10 op. Vanhaan vastaavaan maisteriohjelmaan hyväksytty ja rekisteriin kirjattu harjoittelu kelpaa uuteen vastineeseen, mutta tutkinnon minimilaajuuteen (120 op) hyväksyttävä laajuus tarkistetaan tapauskohtaisesti.

Ohjelmistokehityksen ja vuorovaikutteisen teknologian maisteriopinnot ovat 1.8.2012 alkaen englanninkielisiä. Opiskelija voi kuitenkin käyttää syventävillä kursseilla ja pro gradu -tutkielmassa suomen kieltä, jos opettaja on suomenkielinen.

Jos opiskelija siirtyy opiskelemaan tutkintoa englanninkieliseen ohjelmaan Master's Degree Programme in Software Development (SDE) tai Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction (HTI), hänen ei tarvitse siirtymäkauden aikana täydentää kieliopintojen kurssia Scientific Writing (aikaisemmin Introduction to Thesis Writing).

Ohjelmistokehityksen maisteriohjelmasta englanninkieliseen SDE ohjelmaan siirtyvä voi sopia ohjelman vastuuhenkilön kanssa vanhojen syventävien opintojen hyväksymisestä uuden ohjelman syventäviksi opinnoiksi.

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman opiskelijan siirtymisestä HTI-ohjelman User Experience Design and Evaluation opintosuuntaan ohjeistetaan erikseen. Huom. HTI-ohjelmassa ei ole enää opintosuuntia 2014-15 alkaen.

IHTE/TTY –opinnot: Vanhat opiskelijat hakevat edelleen JOO-opinto-oikeuden TTY:n, myös IHTE:n, järjestämille opintojaksoille. Tästä ohjeistetaan tarkemmin yksikön sivulla.

Vanhat maisteriohjelmat ja uudessa järjestelmässä niitä vastaavat maisteriopinnot ja opintosuunnat

Huom. Ennen 2012 olleiden vaatimusten mukaan opiskelevat opiskelijat valitsevat  pääaineen ja maisteriohjelman,
uuteen tutkinto-ohjelmaan siirtyneet  voivat valmistua uusista maisteriopinnoista ja opintosuunnista.

Algoritmiikan maisteriohjelma Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot, Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin opintosuunta
Tietojärjestelmien maisteriohjelma Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot, Organisaatioiden tietojärjestelmien opintosuunta
Tietokantojen ja tiedonhaun maisteriohjelma Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot, Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunta
Ohjelmistokehityksen maisteriohjelma Master's Degree Programme in Software Development (Ohjelmistokehityksen maisteriopinnot)
Käyttöliittymien ohjelmistokehityksen maisteriohjelma Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction (Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopinnot), Specialization in Development of Interactive Software
Vuorovaikutteisen teknologian maisteriohjelma Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction (Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopinnot), Specialization in Interaction Design and Research

Maisterin tutkintojen vaatimukset on kerrottu yksityiskohtaisesti 2012-2015 ja 2013-2015 opinto-oppaassa. HTI:n osalta katso viimeisin 2014-15 opinto-opas

Alla on lueteltu tutkintorakenteessa tapahtuvat isoimmat muutokset vanhan ja 2012-2015 rakenteiden välillä, tarkemmat tiedot opinto-oppaassa.

Algoritmiikan maisteriohjelma - Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin opintosuunta (2012-2015)

2010-2012 (ks. opas), ohjeita omalla sivulla

2012-2015 (ks. opas)

Edeltävyydet
 • Tietorakenteet
 • 90 op tietojenkäsittelyoppia
 • 40 op matemaattisia opintoja
 • Tietorakenteet
 • Projektityö tai Innovaatioprojekti
 • 85 op tietojenkäsittelyoppia
 • 25 op matemaattisia opintoja
Syventävät

Pakollisia

 • TKOPS103 Algoritmit 10 op (tai TIETS01) ja
 • TKOPS104 Automaatit I 5 op (tai TIETS02)
Kaikki pakolliset valitaan annetulta listalta
Muut opinnot
 • matemaattiset 15 op (yhteensä kandissa ja maisterissa 55 op)
 • Muut valinnaiset 25 op
 • matemaattiset 20 op (yhteensä kandissa ja maisterissa 45 op)
 • Muut valinnaiset 20 op (voi sisältää harjoittelua max 10 op)

Tietojärjestelmien maisteriohjelma - Organisaatioiden tietojärjestelmien opintosuunta (2012-2015)

2010-2012 (ks. opas), ohjeita omalla sivulla

2012-2015 (ks. opas)

Edeltävyydet
 • Tietotekniikka ja yhteiskunta
 • Projektityö
 • 90 op tietojenkäsittelyoppia
 • Tietotekniikka ja yhteiskunta
 • Projektityö
Syventävät

Pakollisia:

 • TKOPS118 Theory of Software Project Management (tai TIETS19)
 • TKOPS117 Software Project Management (tai TIETS19)
 • TKOPS132 Tietojärjestelmien suunnittelumenetelmät (tai TIETS24)

Pakollisia:

 • TIETS19 Software Project Management, Theory and Practice (tai vanhat vastaavat TKOPS117 ja TKOPS118)
 • TIETS24 Tietojärjestelmien suunnittelumenetelmät (tai TKOPS132)
 • TIETS17 Requirements Engineering (tai TKOPS301)
 • TIETS21 Graduseminaari (tai TKOPS401)
Muut opinnot
 • Valinnaiset 40 op
 • Valinnaisten kokonaisuus 25 op
 • Muut valinnaiset 15 op (voi sisältää harjoittelua max 10 op)

Tietokantojen ja tiedonhaun maisteriohjelma - Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunta (2012-2015)

2010-2012 (ks. opas), ohjeita omalla sivulla

2012-2015 (ks. opas)

Edeltävyydet A. Matemaattisia opintoja
 • 5 op logiikkaa tai muita matemaattisia opintoja (matematiikka tai tilastotiede) tai
 • MATEP0 Diskreetti matematiikka
B. Tietojenkäsittelyopin opintoja
 • Tietokantojen perusteet
 • Lausekielinen ohjelmointi
 • Olio-ohjelmoinnin perusteet
 • Tietorakenteet
 • Tietokantaohjelmointi
C. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintoja:
 • ITIMP2 Informaation tuotanto, hankinta ja haku
 • ITIMA41 Tiedonhaun menetelmät ja kieliteknologia
 • ITIMA42 Tiedonhaun kirjatentti
 • ITIMA721 Kokeellinen tiedonhaku
A. Matemaattisia opintoja
 • 10 op matemaattisia opintoja, suositellaan esimerkiksi Matematiikan peruskäsitteitä 5 op
B. Tietojenkäsittelyopin opintoja
 • Olio-ohjelmoinnin perusteet
 • Tietorakenteet
 • Tietokantaohjelmointi
C. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintoja:
 • ITIP2 Tiedonhaku ja tietokäytännöt
 • ITIA41 Tiedonhaun menetelmät ja kieliteknologia
 • ITIA42 Tiedonhaun kirjatentti
 • ITIA43 Kokeellinen tiedonhaku
Syventävät
 • Pakollisia 40 op listalta
 • Pakollisia 40 op listalta
Muut opinnot
 • Valinnaiset 40 op
 • Valinnaiset 40 op (voi sisältää harjoittelua max 10 op)

Ohjelmistokehityksen maisteriohjelma - Master’s Degree Programme in Software Development (2012-2015)

2010-2012 (ks. opas), ohjeita omalla sivulla

2012-2015 (ks. opas)

Yhteiset opinnot
 • Ei ole
 • KV-opiskelijoille: Orientovat ja kieliopinnot
 • Uusille opiskelijoille Introduction to Thesis Writing 3 ECTS, ei vaadita vanhoilta opiskelijoilta siirtymäaikana
Edeltävyydet
 • 20 op matemaattisia opintoja (mat/til/log), joihin tulee sisältyä opintojakso Diskreetti matematiikka
 • Tietorakenteet
 • Ohjelmoinnin tekniikka (C++)
 • Tietokantaohjelmointi
 • WWW-ohjelmointi
 • Projektityö
 • yhteensä vähintään 90 opintopistettä tietojenkäsittelyoppia
 • 20 op matemaattisia opintoja
 • Tietorakenteet
 • Tietokantaohjelmointi
 • Projektityö
 • Tutkielmakurssi (ei vaadita, jos aiemman tutkinnon kandidaatin tutkielma on tehty suomalaisessa yliopistossa)
Syventävät Pakollisia:
 • TKOPS118 Theory of Software Project Management (tai TIETS19)
 • TKOPS117 Software Project Management (tai TIETS19)
 • TKOPS301 Requirements Engineering (tai TIETS17)
 • TKOPS407 Seminar in Software Development (tai TIETS18 Master's Thesis Seminar in Software Development)
 • Loput pakollisista listalta
Pakollisia:
 • TIETS17 Requirements Engineering (tai TKOPS301)
 • TIETS14 Introduction to Formal Specification (tai TKOPS148)
 • TIETS13 Advanced Functional Programming (tai TKOPS150)
 • TIETS19 Software Project Management, Theory and Practice (tai TKOPS117 ja TKOPS118)
 • TIETS18 Master's Thesis Seminar in Software Development (tai TKOPS407)
 • Loput pakollisista listalta
Muut opinnot
 • Valinnaiset 40 op
 • Valinnaiset 40 op (voi sisältää harjoittelua max 10 op)

Käyttöliittymien ohjelmistokehityksen maisteriohjelma - Development of Interactive Software  (DIS)

Excel-pohja opintojen suunnittelun avuksi

2010-2012 (ks. opas), ohjeita omalla sivulla

2012-2015 (ks. opas)

2013-2015 (ks. opas)

Yhteiset opinnot
 • Ei ole
 • KV-opiskelijoille: Orientovat ja kieliopinnot
 • Uusille opiskelijoille Introduction to Thesis Writing 3 ECTS/Scientific Writing, ei vaadita vanhoilta opiskelijoilta siirtymäaikana
 • ks. opas
Edeltävyydet
 • Diskreetti matematiikka
 • Ohjelmoinnin tekniikka
 • Tietorakenteet
 • Projektityö tai Innovaatioprojekti
 • Käyttöliittymien perusteet
 • Graafisen käyttöliittymän toteuttamisen perusteet
 • vähintään 90 opintopistettä tietojenkäsittelyoppia ja vuorovaikutteista teknologiaa yhteensä
 • Graafisen käyttöliittymän toteuttamisen perusteet
 • Tietorakenteet
 • Ohjelmoinnin tekniikka, C++
 • Projektityö tai Innovaatioprojekti
 • ei muutoksia
Syventävät
 • Pakollisia 30 op listalta
 • 10 op valinnaisia tko/vt opintoja listalta

Yhteinen HTI Core 15 op

 • TIEVS57 Human Information-Processing and Interactive Technology/TIEVS80 Psychology of Pervasive Comptuing (TUT)
 • TIEVS66 User-Centered Product Development (TUT/IHTE)/Human-Centered Procuct Development (TUT)
 • TIEVS60 Interaction Techniques
Muut syventävät listalta 25 op

Yhteinen HTI Core  20 op

 • TIEVS80 Psychology of Pervasive Computing (TUT) tai vanha TIEVS57
 • TIEVS79 Multimodal Interaction
 • TIEVS67 User Experience: Design and Evaluation (TUT)
 • TIEVS66 Human-Centered Product Development (TUT)

Opintosuunnan muut syventävät 20 op

 • TIEVS59 Information Visualization
 • TIEVS60 Interaction Techniques
 • TIEVS61 Pervasive Interaction in Smart Environments
 • TIEVS56 Haptic User Interfaces
Muut opinnot
 • Valinnaiset 40 op
 • Valinnaiset 40 op (voi sisältää harjoittelua max 10 op)
 • Valinnaiset 40 op (voi sisältää harjoittelua max 10 op)

Vuorovaikutteisen teknologian maisteriohjelma -Interaction Design and Research (IDR)

2010-2012 (ks. opas), ohjeita omalla sivulla

2012-2015 (ks. opas)

2013-2015 (ks. opas)

Yhteiset opinnot
 • Ei ole
 • KV-opiskelijoille: Orientovat ja kieliopinnot
 • Uusille opiskelijoille Introduction to Thesis Writing 3 ECTS/Scientific Writing, ei vaadita vanhoilta opiskelijoilta siirtymäaikana
 • ks. opas
Edeltävyydet
 • Projektityö tai Innovaatioprojekti
 • Käyttöliittymien perusteet
 • Käytettävyyden arvioinnin menetelmät (osana uutta Käytettävyystyön menetelmät kurssia)
 • Graafisen käyttöliittymän suunnittelun työkurssi (osana uutta Käytettävyystyön menetelmät kurssia)
 • Human Factors in Interactive Technology (ei järjestetä enää ei tarvitse täydentää)
 • Lausekielinen ohjelmointi, on UTA:n kandeilla, muiden täydennettävä tarvittaessa, tulee FM-tutkinnon lisäksi
 • Johdatus www-tekniikoihin
 • Principles of Usability, User Experience, and User Interfaces (Uusi kurssi: UTA.n kandeilla on jo korvaavat Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan ja Käyttöliittymien perusteet)
 • Käytettävyystyön menetelmät
 • Projektityö tai Innovaatioprojekti
 • Käytettävyystyön menetelmät - Käytettävyyden arvioinnin menetelmät
 • Muihin ei muutoksia
Syventävät
 • Pakollisia 30 op listalta
 • 10 op valinnaisia tko/vt opintoja listalta tai erikseen sovitut

Yhteinen HTI Core 15 op

 • TIEVS57 Human Information-Processing and Interactive Technology tai uusi TIEVS80
 • TIEVS66 User-Centered Product Development (TUT/IHTE) /Human-Centered Product Development
 • TIEVS60 Interaction Techniques

Pakollinen: TIEVS52 Research Methods in HTI

Lisäksi toinen näistä:

 • TIEVS67 User Experience: Evaluation and Design (TUT/IHTE) (tai VTEKS121)
 • TIEVS53 Experimental Research in Interactive Technology (tai VTEKS117)

Yhteinen HTI Core  20 op

 • TIEVS80 Psychology of Pervasive Computing (TUT) tai vanha TIEVS57
 • TIEVS79 Multimodal Interaction
 • TIEVS67 User Experience: Design and Evaluation (TUT)
 • TIEVS66 Human-Centered Product Development (TUT)

Opintosuunnan muut syventävät 20 op

 • TIEVS52 Research Methods in HTI 
 • TIEVS60 Interaction Techniques
 • TIEVS53 Experimental Research in Interactive Technology
 • TIEVS54 Emotions and Sociality in Interactive Technology
Muut opinnot
 • Valinnaiset 40 op
 • Valinnaiset 40 op (voi sisältää harjoittelua max 10 op)
 • Valinnaiset 40 op (voi sisältää harjoittelua max 10 op)
 
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 4.2.2015 9.48 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti