Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
TIEVA31 Principles of Programming Graphical User Interfaces/Graafisen käyttöliittymän toteuttamisen perusteet

Kuvaus

Tavoitteet: Tarjota perustiedot graafisten käyttöliittymien toteuttamisesta Java -kielellä. Muita välineitä voidaan esitellä myös.
Sisältö: Kurssilla käsitellään tapahtumapohjaista ohjelmointia, käyttöliittymien arkkitehtuureita ja keskeisiä suunnittelumalleja, käyttöliittymäkomponentteja sekä kehittyneitä ohjelmointiympäristöjä.
Ajankohta: 2. vuosi klk tai myöhemmin.
Annettava opetus: Kurssi koostuu luennoista, viikkoharjoituksista ja vapaaehtoisesta ryhmätyönä tehtävästä projektityöstä.
Vaadittavat opintosuoritukset: Viikkoharjoitusten suorittaminen ja harjoitustilaisuuksiin osallistuminen. Etäosallistujilla harjoitusten suorittaminen ja tentti. Suurempaan opintopistemäärään vaaditaan projektityön hyväksytty suoritus.
Arviointiasteikko: numeerinen 1 - 5
Edeltävät opinnot: Olio-ohjelmoinnin perusteet, Käyttöliittymien perusteet.

Description

Goals: To provide foundations on the implementation of graphical user interfaces on Java language. Other tools may be discussed as well.
Content: The course will include material on event based programming, graphical user interface architecture ja design patterns, graphical user interface components and integrated development environments.
Recommended time: 2nd year spring or later.
Teaching: Lectures, weekly exercises and optional group project.
Requirements: Completion of the weekly exercises and participation in exercise meetings for 5 ECTS. For remote participants, weekly exercises and an exam. Completion of the project for the full 10 ECTS.
Grading: numeric 1 - 5
Prior studies: Olio-ohjelmoinnin perusteet (principles of object-oriented programming), Käyttöliittymien perusteet (principles of user interfaces).

 

The course lectures, slides and assignments are in English. Weekly exercise meetings will be in English and possibly in Finnish.

Ilmoittautuminen/Registration

Imoittautuminen kurssille tapahtuu NettiOpsun kautta ennen kurssin alkua / Please, register via NettiOpsu before the course starts.

 

Moodle

Kurssin Moodle-sivu kurssille rekisteröityneille avautuun kurssin alussa. Moodle-pages for the course will be available for registered participants.

Aikataulu / Schedule

The course will be lectured in period IV. Please check the times and meeting rooms from Curricula Guides.

Optional project work can be done during the following summer.

 

 
Ylläpito: jaakko.hakulinen@uta.fi
Muutettu: 21.1.2019 12.17 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti