Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
TIEA0 Harjoittelu

Harjoittelun uusi sivu 21.9.2017 alkaen

Harjoittelu

Opiskelija voi sisällyttää maisterin tutkintoonsa aineopintotasoista harjoittelua, jossa opiskelija soveltaa tietojenkäsittelyn alan osaamistaan käytännössä. Harjoittelu-opintojakso on tarkoitettu ainoastaan tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille ja sen suositeltu suoritusajankohta on 3. - 4. opiskeluvuosi (osana maisteriopintoja kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa).

Opintojakson laajuus on 2-10 opintopistettä. Kolmesta harjoitteluviikosta saa 2 opintopistettä. Kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sisältyvän harjoittelun laajuus voi olla yhteenlaskettuna enintään 10 opintopistettä. Opintojakson kuvaus opinto-oppaassa TIM, CBDA,SDE ja HTI

Suoritustapa

Ennen harjoittelujaksoa

Harjoittelun järjestämisestä vastaa opiskelija: opiskelija hankkii itselleen harjoittelupaikan ja harjoittelun ohjaajan (työpaikkaohjaaja). Yliopiston harjoittelu-sivuilla on tietoa mm. harjoittelupaikan etsimisestä.

Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija ottaa yhteyttä harjoittelusta vastaavaan opettajaan, joka ohjeistaa opiskelijaa harjoittelusuunnitelman tekemisestä sekä harjoittelun sisällyttämisestä maisterin tutkintoon (sisällyttämisestä on sovittava maisteriopintojen vastuuhenkilön kanssa). Sekä työpaikkaohjaajan että maisteriopintojen vastuuhenkilön on hyväksyttävä harjoittelusuunnitelma ennen harjoittelun aloittamista. Harjoittelusuunnitelma toimitetaan harjoittelusta vastaavalle opettajalle.

Harjoittelusuoritusta ei voi saada takautuvasti: suorituksen saamiseksi tarvitaan aina etukäteen laadittu ja hyväksytty harjoittelusuunnitelma!

Harjoittelujakson jälkeen

Harjoittelujakson jälkeen harjoittelija tekee harjoittelukertomuksen, jonka työpaikkaohjaaja ja harjoittelusta vastaava opettaja hyväksyvät. (Ohjeet kertomuksen tekemiseen saa harjoittelusta vastaavalta opettajalta.) Kertomus toimitetaan harjoittelusta vastaavalle opettajalle. Harjoittelusta vastaava opettaja ilmoittaa opiskelijalle suorituksen hyväksymisestä.

Opintosuorituksen täydentäminen

Opiskelija voi täydentää harjoittelusuoritustaan myöhemmin. Ohjeet suorituksen täydentämistä varten saa harjoittelusta vastaavalta opettajalta.

Korvaavuudet

Opintojakson voi korvata muussa oppilaitoksessa (yliopisto, korkeakoulu tai ammattikorkeakoulu) suoritetulla harjoittelulla. Korvaavuudet katsotaan tapauskohtaisesti.

Harjoittelun vastuuhenkilö

Lukuvuonna 2017-2018 harjoittelusta vastaa professori Erkki Mäkinen.

https://www10.uta.fi/otp/tiedotehaku/1776

 
Ylläpito: cs-studies@uta.fi
Muutettu: 22.9.2017 11.24 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti