Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Tietojenkäsittelytieteiden työharjoittelupaikat haettavana 7.2.-23.2.2014
Apply for CS Internships 7.2.-23.2.2014

NB! New internship added 12.2.

Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille tarkoitetut työharjoittelupaikat vuodelle 2014 ovat haettavana. Harjoittelu tapahtuu tietojenkäsittelytieteiden  projekteissa ja harjoittelujakson pituus on kolme (3) kuukautta. Ajankohdan voi sopia harjoittelun ohjaajan kanssa. Yleensä harjoittelu suositellaan suoritettavaksi touko-syyskuun välisenä aikana.

Harjoittelija saa palkkaa 1420 €/kk. Kolmen kuukauden harjoittelupaikkaan käytetään yliopiston myöntämää harjoittelutukea kahdelle kuukaudelle. Opiskelija voi saada opiskeluaikanaan harjoittelutukea korkeintaan neljä kuukautta. Harjoitteluaikana voi suorittaa Harjoittelu -opintojakson, mutta siitä tulee sopia etukäteen.

Lisätietoja harjoittelijan tehtävistä eri projekteissa saat yhteyshenkilöltä, joka on mainittu harjoittelupaikkakuvauksen yhteydessä. Kaikkien harjoittelijan tehtäviin kuuluu varsinaisten harjoittelutehtävien lisäksi pääsykokeen tai kesätentin valvonta.

Huom! Kaikkia paikkoja ei tulla vältämättä täyttämään, ja toisaalta joihinkin paikkoihin voidaan valita useampi harjoittelija. Tietojenkäsittelytieteiden työharjoittelupaikkakiintiö on enintään 8 harjoittelijaa.

The internships are intended for CS and IT major subject degree students of UTA. Internship period is 3 months, preferably over the period of May – September (negotiable). Internships take place in projects. The intern must also supervise one exam during the summer. For more information, please contact the respective project manager mentioned below.

Intern's salary is 1420 €/month. By working in the projects, the students of the Degree Programme in Computer Sciences may earn credits for their Master's studies by pursuing the course  TIEA0 Internship. If you are interested in this possibility, please contact the teacher responsible for the course.

Please note that all the internship positions will not be necessarily fulfilled. Some projects might take several interns.

Haettavana ovat seuraavat harjoittelupaikat / Following internships are available:

1. Avoimen liikennedatan tutkimus/ Open Traffic Data Research
2. Implementing a test environment for collecting data of gaze gestures
3. Opintojen seurannan kehittäminen
4. Information security approaches and techniques for cloud-based business systems NEW!
5. Vuorovaikutteisen teknologian tutkimus/ Interactive Technology Research

Vapaamuotoiset hakemukset mahdollisine liitteineen tulee toimittaa sähköisesti opintokoordinaattori Anna Wansén-Kasevalle anna.wansen-kaseva@uta.fi. Hakuaika päättyy  23.2.2014.

Freeform applications must be delivered to study coordinator Anna Wansén-Kaseva by email to anna.wansen-kaseva@uta.fi  latest on 23rd of February 2014.


1. Avoimen liikennedatan tutkimus/ Open Traffic Data Research

Kesäharjoittelijan paikka avoimen liikennedatan tutkimusryhmässä

Avoimen liikennedatan tutkimuksessa keskitytään suurten datamäärien analysoimiseen ja datan hallintaan ja jakelemiseen. Datalähteitä ovat mm. linja-autojen paikkadata ja liikennevalodata. Näitä analysoimalla voidaan tunnistaa liikenteen sujuvuutta haittaavia tekijöitä ja rakentaa liikenteen reaaliaikaista liikenteen tilannekuvaa. Datat saadaan rajapintojen kautta, ja ryhmän tehtävänä on myös tallentaa ja hallinnoida datoja.

Projektissa on erilaisia kesäharjoittelutehtäviä, riippuen harjoittelijan osaamisalueista:

1. Big data –tyyppinen datanhallinta

  • Datavarastojen hajauttaminen, hallinnoiminen ja jakeleminen

2. Data-analyysi liikennedatoista

  • Harjoittelija suorittaa analysointitehtäviä liittyen ryhmässä tehtäviin tutkimushankkeisiin, esimerkiksi liikennevalojen suorituskykyanalyysiä.

3. Tietokantahallinta 

  • Tietokantaohjelmointi linja-auto- ja liikennevalodatan keräämistä varten

Harjoittelijalta toivotaan osaamista yhdeltä tai useammalta yllämainituista aloista, sekä perustaitoja ohjelmoinnista, matematiikasta ja tilastotieteestä, hyvää englanninkielen taitoa sekä hyvää yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta. Harjoittelu ajoittuu kesäkuukausille ja on joustavasti sovittavissa harjoittelijan kanssa.

Yhteyshenkilöt: Paula Syrjärinne, paula.syrjarinne@uta.fi, puh: 050 366 1879 ja Jyrki Nummenmaa, jyrki.nummenmaa@uta.fi, puh: 040 5277 999

Vapaamuotoiset hakemukset: viim. 23.2.2014, opintokoordinaattori Anna Wansén-Kaseva, anna.wansen-kaseva@uta.fi. Jos haet useampaa paikkaa (max. 3), ilmoita hakujärjestys.

---

Summer internship in the open traffic data research group

We concentrate in management and analysis of large open traffic data sets, with data from e.g. bus position, maintenance vehicle position, traffic lights, and parking data. Analysing these data sets it is possible to analyze and identify factors related to traffic fluence and to improve the picture of traffic situation. Data is obtained through open interfaces, and the group stores and manages some of this data. There are various tasks for internship, depending on the expertise profile of the person to be hired:

1. Big data style data management and calculation

  • Distributing and hashing the data, data management, data delivery

2. Traffic data analysis

  • Related e.g. to traffic light performance 

3. Database data management

  • Managing the storage and retrieval of data.

We expect knowledge of at least one of the above areas, basic skills in programming, mathematics and statistics, good command of English language, good ability to co-operate, and ability to take initiatives. Internship takes place in the summer months with some flexibility.

Contact persons: Paula Syrjärinne, paula.syrjarinne@uta.fi, puh: 050 366 1879 and  Jyrki Nummenmaa, jyrki.nummenmaa@uta.fi, puh: 040 5277 999

Freeform applications:  Study Coordinator Anna Wansén-Kaseva,  anna.wansen-kaseva@uta.fi  latest on 23rd of February 2104. If applying for several internships (max 3), please list them in order of prefence.

 


2. Implementing a test environment for collecting data of gaze gestures

Background: Gaze gestures have the potential of being an effective, privacy-sensitive, lightweight means of interacting with near-to-eye displays (NEDs) and gaze-aware hand-held mobile devices. These devices will, in all probability, soon become widely used consumer products. When studying how to design appropriate gaze gestures schemes for different tasks, it is important to be able to model user performance to reduce the problems associated with experimental comparisons of design alternatives.

Trainee’s tasks: This project aims to create a flexible and extensible test harness for collecting data when making different types of gaze gestures. The software should enable different tasks to be created which require specific gestures to be made, and the completion of these tasks to be recognised. The trainee would be involved in planning and designing the test environment and then implement a working version of the software that can be used to make experiments with gaze gestures. To verify the functioning of the software, it should be used to run a short set of experiments, in the end of the project.

Skills required: The development environment for the project will by C# using Visual Studio. We are looking for someone who already has strong programming skills in C# or a similar language.Strong interest in eye tracking is an advantage, of course.

Timeline of the work: The length of the internship is three months; a more detailed schedule of the work can be negotiated to fit the trainee’s timetable.

Objectives of the work: The goal is to publish the results as a scientific article in the form of a conference and/or journal paper. If the student uses the work as the internship for her/his studies, the study points will be assigned to Interactive Technology. Depending on the status of the trainee’s studies, we can discuss of possibilities to go on writing a master’s thesis on the basis of the project.

Contact: Aulikki Hyrskykari, ah@cs.uta.fi

Freeform applications: Study Coordinator Anna Wansén-Kaseva,  anna.wansen-kaseva@uta.fi  latest on 23rd of February 2104. If applying for several internships (max 3), please list them in order of prefence.

 


3. Information security approaches and techniques for cloud-based business systems 

Background: Cloud computing is rapidly penetrating server-side markets and becoming de-facto way of organizing back-end IT infrastructure. 

Cloud services offer appealingly low prices and flexible scalability without heavy advance investment, enabling especially many SMEs to adopt cloud-based new business systems. At the same time, many information security experts warn companies about security issues, as data can be stored anywhere in the globe by the service provider and is always transferred over the Internet. Basic use case is a business application running in a cloud that is used by office and mobile workers with different kind of devices. 

Trainee's tasks: Aims for trainee period is to study and implement practical topics on information security for cloud-based information systems, how different hand held devices (tablets and smart phones), laptops and desktop computers can be securely connected to cloud, what commercial security solutions exist to improve the secure use of cloud services and if some architectural solutions are better than others.

The tasks combine literature surveys with practical SW implementations for end-to-end security between cloud application and mobile devices. 

Skills required: Trainee is required to have skills and understanding in information security and in software engineering. Implementation work is based on Android clients and Django web service framework, any knowledge on these is a significant advantage. 

Timeline of the work: The length of the internship is three months; a more detailed schedule of the work can be negotiated to fit the trainee?s timetable.

Objectives of the work:  Together with the research team, the goal is to develop selected security features and publish the results as a public report. If the student uses the work as the internship for her/his studies, the study points will be assigned to Computer Science.

Contact person: Hannu Vainio-Mattila, hannu.vainio-mattila@uta.fi, tel: 050 318 6817

Freeform applications: Study Coordinator Anna Wansén-Kaseva,  anna.wansen-kaseva@uta.fi  latest on 23rd of February 2104. If applying for several internships (max 3), please list them in order of prefence.

 

 


4. Opintojen seurannan kehittäminen

Harjoittelijan tehtävänä on kehittää sovelluksia opintojen seurantaan Informaatiotieteiden tieteenalayksikössä. Tavoitteena on kehittää erityisesti reaaliaikaista raportointia yksikön kansainvälisten maisteriohjelmien tarpeisiin. Pilottikohteena toimii M.Sc Degree Programme in Human-Technology Interaction (HTI), joka on Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen maisteriohjelma. Tämän vuoksi kehittävien sovellusten tulee integroida tietoja kahdesta eri yliopistosta. Sovellukset hyödyntävät ja täydentävät molempien yliopistojen nykyisiä sovelluksia.

Hakijalta odotetaan tietojenkäsittelyn ja vuorovaikutteisen teknologian perusteiden hallintaa. Harjoittelijalta odotetaan hyvää ohjelmointitaitoa ja toimistosovellusten käyttötaitoa. Erityisesti www- ja tietokantaohjelmointi sekä käyttöliittymien suunnittelu ja toteutus ovat harjoittelussa keskeisiä taitoja. Harjoitteluun voidaan sisällyttää myös ko. kontekstiin liittyvän esittelymateriaalin tuottamista.

Harjoittelun yhteydessä mahdollisesti suoritettava opintojakso Harjoittelu voidaan kirjata joko tietojenkäsittelyoppiin tai vuorovaikutteiseen teknologiaan. Harjoittelijan on mahdollista liittää opinnäytetyön tekeminen aiheeseen. Harjoittelun ajankohdasta voidaan neuvotella hakijan toiveiden mukaisesti.

Yhteyshenkilö: Markku Turunen, markku.turunen@sis.uta.fi

Vapaamuotoiset hakemukset: viim. 23.2.2014, opintokoordinaattori Anna Wansén-Kaseva, anna.wansen-kaseva@uta.fi. Jos haet useampaa paikkaa (max. 3), ilmoita hakujärjestys.


5. Vuorovaikutteisen teknologian tutkimus/ Interactive Technology Research

Harjoittelijan tehtävänä on olla mukana TAUCHI-tutkimusyksikössä kehitettävän vuorovaikutteisen teknologian tutkimuksessa. Harjoitteluun voidaan sisällyttää hakijoiden kokemuksen, taitojen ja intressien mukaan erilaisia tehtäviä liittyen vuorovaikutuksen ja sovellusten suunnitteluun, toteutukseen sekä evaluointiin pääpainon ollessa kehitystehtävissä.

Harjoittelu liittyy johonkin TAUCHI-yksikössä käynnissä olevaan tutkimushankkeeseen. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat mm. erilaisilla laittella tapahtuva vuorovaikutus älykkäissä ympäristöissä, käyttökokemusta rikastavat teknologiat teollisuudessa sekä opetusteknologiat älykkäässä ympäristössä. Harjoittelun kohde (aihe ja projekti) valitaan hakijan kiinnostuksen ja osaamisen perusteella. Kaikki aiheet liittyvät kansalliseen tai kansainväliseen huippututkimukseen ja niissä on mukana teollisia partnereita.

Hakijalta odotetaan vuorovaikutteisen teknologian perusteiden hallintaa. Harjoittelussa hyödynnetään TAUCHI-yksikössä tutkittavia uusia modaliteetteja, kuten puhetta, ääntä, haptiikkaa, eleitä, älykästä valaistusta, kehollista vuorovaikutusta ja skaalautuvia graafisia käyttöliittymiä sekä näiden yhdistämistä (multimodaalisuutta). Yhden tai useamman aihealueen tuntemus on hyödyksi. Harjoittelijalta odotetaan hyvää ohjelmointitaitoa.

Harjoittelun yhteydessä mahdollisesti suoritettava opintojakso Harjoittelu voidaan kirjata joko tietojenkäsittelyoppiin tai vuorovaikutteiseen teknologiaan. Harjoittelijan on mahdollista liittää opinnäytetyön tekeminen aiheeseen. Harjoittelun ajankohdasta voidaan neuvotella hakijan toiveiden mukaan. Harjoittelun mahdollisesta jatkosta sovitaan erikseen harjoitteluaikana.

Yhteyshenkilö: Markku Turunen, markku.turunen@sis.uta.fi

Vapaamuotoiset hakemukset: viim. 23.2.2014, opintokoordinaattori Anna Wansén-Kaseva, anna.wansen-kaseva@uta.fi. Jos haet useampaa paikkaa (max. 3), ilmoita hakujärjestys.

---

Training takes place in the TAUCHI research unit. Training can be tailored according to the candidates experience, skills and interests focusing on design, implementation, and evaluation of human-technology interaction, focus being on development tasks.

Training is associated to the ongoing research projects. The key research themes include interaction in smart environments, rich interaction in industrial settings, and educational technologies in intelligent environments, among others. All topics are related to national or international projects and involve industrial partners.

The candidate is expected to master basis of human-technology interaction. Novel interaction modalities, such as speech, sounds, haptics, gestures, smart lighting , bodily interaction and scalable graphical user interfaces are used in the research. Knowledge of these areas is beneficial. The candidate must have good programming skills.

Training period can be negotiated rather freely.

Contact person: Markku Turunen, markku.turunen@sis.uta.fi

Freeform applications:  Study Coordinator Anna Wansén-Kaseva ,  anna.wansen-kaseva@uta.fi  latest on 23rd of February 2104. If applying for several internships (max 3), please list them in order of prefence.

 
Ylläpito: cs-studies@sis.uta.fi
Muutettu: 12.2.2014 12.44 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti