Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: tiep2 johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan

Opetussuunnitelma

Kurssikuvaus informaatiotieteiden yksikön 2015-2016 opinto-oppaassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää käyttäjän huomioonottamisen tärkeyden suunnittelun onnistumiselle.

Opiskelija tuntee perusteita ihmisen kognitiivisista prosesseista ja motoriikasta.

Opiskelija tuntee eri syöte- ja tulostemodaliteetit vuorovaikutuksessa ja ymmärtää niiden suhdetta ihmisen tiedonkäsittelyyn.

Opiskelija tunnistaa käyttäjäryhmiä ja vuorovaikutuksen yleisiä perusteita erilaisissa käyttökonteksteissa, mm. graafisissa käyttöliittymissä, pienissä laitteissa ja jokapaikan tietotekniikassa.

Opiskelija osaa kuvata keskeisiä vuorovaikutustyylejä ja -tapoja ja tuntee vuorovaikutteisen teknologian kehityssuuntia.

Sisältö

Kurssilla käsitellään erilaisia käyttöliittymiä ja jokapaikan teknologiaa käyttäjän ja vuorovaikutussuunnittelun näkökulmasta. Keskeisiä käsitteitä ovat käytettävyys, käyttäjäkokemus ja laatu, käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja hyvän suunnittelun periaatteet. Kurssilla kerrotaan lyhyesti ihmisen ominaisuuksista tietokoneiden ja muun teknologian käyttäjänä mutta tarkasteluun otetaan myös laajempi käyttökonteksti. Kurssilla harjoitellaan käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja arvioinnin menetelmiä. Osalla luennoista käy vierailijoita.

Kirjallisuus

Erikseen osoitettava oheislukemisto, mm. osia kirjoista

  1. Norman, D. A., The Design of Everyday Things, Revised edition. 2013. Saatavilla myös e-kirjana. Kirjan vanhemmat painokset eivät käy.
  2. Rogers, Y., Sharp, H. & Preece, J. Interaction Design: beyond Human-Computer Interaction. 4th edition, 2015. Kirjaan liittyvä verkkosivusto on saatavilla: http://www.id-book.com/

Myös seuraava kirja sopii oheislukemistoksi:

Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. & Beale, R., Human-Computer Interaction. Third edition. Pearson Education Ltd. 2004 
Dix et al. kirjan www-sivusto http://www.hcibook.com/e3/ on käytettävissä. Siellä on lukujen tiivistelmät, kalvoja ja kirjan tehtäviä.

Kirjoja on muutama kappale yliopiston kirjastossa. Etenkin Normanin kirjaa kannattaa lukea.

 
Saila Ovaska, Pinni B1009
Ylläpito: Saila.Ovaska@uta.fi
Muutettu: 22.8.2016 13.51 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti