Sisältöön
tampereen yliopisto: informaatiotieteiden yksikkö: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:
Informaatiotieteiden yksikköTampereen yliopistoInformaatiotieteiden yksikkö
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Opetusohjelma

Lukuvuoden 2015-16 opetusohjelma

2014-2015 opetusohjelma

Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman opetusohjelma sisältää tiedot perus- ja aineopinnoista sekä kandidaatintutkinnon yhteisistä opinnoista ja kieliopinnoista. Katso kieliopintojen laajempi tarjonta kielikeskuksen omasta opetusohjelmasta ja matematiikan ja tilastotieteen tarjonta ko. opetusohjelmasta!

Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot sisältää tiedot laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin, organisaatioiden tietojärjestelmien ja tietokantojen ja tiedonhaun syventävistä opinnoista.

Ohjelmistokehityksen maisteriopinnot (engl)

Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopinnot (engl) sisältää pääasiassa tiedot Tampereen yliopistossa järjestettävistä syventävistä opinnoista. Tarkemmat tiedot Tampereen teknillisen yliopiston opinnoista ja niihin ilmoittautumisesta löytyvät TTY:n opetustiedoista. Huomaa myös, että muut kuin HTI-ohjelmaan valitut hakevat TTY:n kursseille JOO-opinto-oikeuden (ks. ohje).

Lukuvuonna 2013-2014 voi suorittaa myös joitain tietojenkäsittelytieteiden opintojaksoja, jotka eivät ole opetusohjelmassa. Näistä löytyy tietoa sivulta itsenäisesti suoritettavat opintojaksot.

--

Vanha lukuvuoden 2012-2013 opetusohjelma

 
Kanslerinrinne 1, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston keskus)
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 27.5.2015 14.27 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti