Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: tiey1 opintojen ohjattu suunnittelu:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu

Kooste tärkeistä päivämääristä uusille opiskeljoille

1.8.2017 Taustakyselyn eLomake
6.8.2017 Tietotekniikkataidot ilmoitautuminen
9.8.2017 Korvavuushakemus
14.8.2017 Tietotekniikkataidot-kurssi alkaa
28.8.2017 Orientoivat alkavat
30.8.2017 HOPS-lomakkeen palautus
31.8.2017 Periodin I kurssi-ilmoittautumiset

Hyvä tietojenkäsittelytieteiden opinnot 2017 aloittava opiskelija: Tervetuloa opiskelemaan tietojenkäsittelytieteitä!

Täytä taustatietokyselyn eLomake verkossa viimeistään 1.8.2017 (lomakkeen aukioloa jatkettu 13.8. asti!). Käytämme tietoja HOPS-ryhmien muodostamisessa. Saat tiedon HOPS-ryhmästäsi eLomakkeella antamaasi sähköpostiosoitteeseen viikolla 34 (21.-27.8.).

Orientoivat opinnot

LUOYY003 Orientoivat opinnot –opintojaksolla kerrotaan opintojen suunnittelusta ja opiskelusta. Jakso on pakollinen kaikille tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa opiskeleville. Orientoivat opinnot jakautuu useampaan osaan ensimmäisen lukuvuotesi ajalle.

Orientoivien opintojen 1. osa alkaa maanantaina 28.8. tiedekunnan yhteisellä tilaisuudella. Tiistaina 29.8. klo 9 ja keskiviikkona 30.8. klo 9 on tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman tilaisuudet. Orientoivien tarkka ohjelma paikkatietoineen (pdf).

Luonnontieteiden tiedekunnan uuden opiskelijan opas 2017

Orientoivien kokonaisuus opiskelun oppaassa.

Maanantain 28.8. orientoivien materiaalit

Tiistain 29.8. materiaalit

Opintojen ohjaus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Kaikki kandidaatin tutkinnon suorittavat opiskelijat suorittavat opintojakson TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op. Tästä HOPS-jaksosta kerrotaan Orientoivien opintojen tutkinto-ohjelmaosuudessa. Saat tiedon HOPS-ryhmästäsi sähköpostiisi viikolla 34. Keskiviikkona 30.8. on ensimmäinen HOPS-ryhmäsi tapaaminen, jossa valmistellaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, tehdään syksyn lukujärjestys sekä ohjeistetaan kurssi-ilmoittautumisissa.

”HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUN­NITELMA:

  • Kirjaudu peruspalvelutunnuksella osoitteessa wetodev.sis.uta.fi, ja seuraa kirjautumisen jälkeen sivulle ilmantuvaa HOPS-linkkiä.
  • Tee opintosuunnitelma sivulla http://www.uta.fi/sis/tie/opetut/ annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään ke 30.8. klo 16.
  • Jos sinulla on teknisiä ongelmia opintosuunnitelmalomakkeen kanssa, ota yhteys heikki.hyyro@uta.fi.

HOPS-toiminnan lisäksi sinun kannattaa osallistua opiskelijajärjestösi Luuppi ry:n järjestämään tuutortoimintaan. Siihen pääset mukaan orientoivien opintojen yhteydessä maanantaina 28.8. Mikäli et pääse paikalle, mutta haluat mukaan Luupin toimintaan, ota yhteys tutorvastaava Tytti Kosolaan tai Kari Kuukkaan (ks. http://www.luuppi.fi/tutornet).

Sähköposti ja käyttäjätunnukset

Aktivoi heti yliopiston student.uta.fi -sähköpostisi, sillä se on pääasiallinen viestintäväline! Sähköpostin kautta saat kutsun HOPS-ryhmään sekä muita tärkeitä tiedotteita. Ohjeet peruspalvelutunnuksen aktivoimiseen saat hyväksymistiedon yhteydessä. Lisätietoja tunnuksista saat Tietotekniikkataitojen kurssilla sekä  yliopiston IT Heldeskin verkkosivuilta.

Opintojen suunnittelu

Yliopisto-opiskelu on hyvin itsenäistä. Yliopisto-opintoihin kuuluu olennaisena osana akateeminen vapaus ja vapauden myötä vastuu omista opinnoista ja niiden etenemisestä. Suunnittele koko tutkinnon opintoja heti opintojen alusta alkaen. Kaikki tutkinnossa vaaditut opinnot on kerrottu opinto-oppaassa, jonka löydät verkosta Opinto-opas 2017-2018.

Voit suorittaa kandidaatin tutkinnon suuntautuen tietojenkäsittelyoppiin tai ihmisen ja teknologian väliseen vuorovaikutukseen. Maisteriopintovaiheessa edellytetyt opinnot eroavat toisistaan, joten tutustu maisteriopintojen esitietovaatimuksiin on jo ensimmäisen lukuvuoden aikana. Näin voit suunnitella opintosi johdonmukaisesti eteneväksi kokonaisuudeksi.

Kolmen ensimmäisen vuoden opintojen suositeltu järjestys löytyy oheisesta excel-tiedostosta.

Aiempien opintojen ja tutkintojen hyväksilukeminen

Jos olet suorittanut opintoja jossakin korkeakoulussa ja arvelet niiden korvaavan tietojen­käsittelytieteiden opintojaksoja, toimita opintojen korvaavuusanomus viimeistään keskiviikkona 9.8. osoitteeseen: Opintokoordinaattori Heli Rikala, Luonnontieteiden tiedekunta 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO.

Jos olet jo suorittanut korkeakoulututkinnon, ota yhteys Erkki Mäkiseen selvittääksesi mahdollisuudet siirtyä suorittamaan suoraan maisterin tutkintoa (120 op). Maisteriopinnot on esitelty opinto-oppaassa. Lisätietoa siirtymisestä sekä lomake on saatavissa www-sivulta Opinto-oikeuden muutos maisteriin.

Aiemman osaamisen osoittaminen näyttökokeella

Jos olet jo opiskellut tai harrastanut tietotekniikkaa, voit harkita tiettyjen kurssien suorittamista näyttökokeella. Näyttökoe järjestetään kolmella opintojaksolla: TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I (koe pe 8.9.), TIEP3 Tietokantojen perusteet (koe to 14.9.) ja TIEP4 Tietojärjestelmän suunnittelun perusteet (koe myöhemmin syksyllä). Katso tarkemmat ohjeet opetusohjelmasta.

Huomioitavaa tutkinnon kieliopinnoista

Kandidaatintutkintoon kuuluu 15 opintopistettä kieli- ja viestintäopintoja. Osan niistä voi korvata aiemmin suoritetuilla opinnoilla tai näyttökokeella. Lisätietoa näistä mahdollisuuksista löydät Kielikeskuksen ohjeista ja opetusohjelmasta.

Yhteystiedot

Mitä opintoja ensimmäisenä opiskeluvuotena?

Opiskelusi sujuvan käynnistymisen takaamiseksi on tärkeätä, että olet jo hyvissä ajoin tehnyt suunnitelman opintojesi ensimmäiselle syksylle ja keväälle.  Näitä voit tarvittaessa muuttaa vuoden kuluessa.

Seuraavat opintojaksot ovat pakollisia kaikille kandidaatin tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Ne tulee suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuotena, jotta opinnot etenisivät jatkossa ongelmitta.

Suorita tutkinnon pakollisiin opintoihin kuuluva TIEY4 Tietotekniikkataidot 3 op heti elokuussa, ennen muiden kurssien alkamista. Siellä opittavia taitoja tarvitaan syyskuussa alkavilla tietojenkäsittely­tieteiden kursseilla. Kurssi alkaa maanantaina 14.8. klo 8 ja kestää kaksi viikkoa. Jos tietotekninen pohja on vahva, voit halutessasi suorittaa kurssin kahden ensimmäisen päivän jälkeen verkkokurssina kontaktiopetukseen osallistumatta. Elokuun Tietotekniikkataidot-kurssille ilmoittaudutaan ohjeiden mukaisesti viimeistään sunnuntaina 6.8.2017.

Pakollisia opintoja syksyllä 2017

Periodissa I (4.9.2017 alkaen) - Tarkista ajat ja paikat opetusohjelmasta
Ilmoittautumisaika tietojenkäsittelytieteiden periodin I kursseille on ma 1.8.-to 31.8.2017.

TIEY4 Tietotekniikkataidot 3 op (ellei tehty jo elokuussa), periodit I-II: Aloitusluento ti 12.9. klo 8-11 Päätalon D10a+b ja muut luennot ti klo 8-10, ks. ilmoittautumisohjeet http://www.uta.fi/sis/tie/t3/.

TIEY2 Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 3 op, periodi I: Luennot alkaen pe 8.9. klo 9-11 Pinni B1100, tarkista muut luentosalit opetusohjelmasta. Ilmoittautuminen NettiOpsussa (ks. opetusohjelma).

TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I 5 op, periodi I: Aloitus ma 4.9. klo 10-12 Pinni B1100, luennot ma klo 10-12 ja ke klo 8-10 tarkista luentosalit opetusohjelmasta. Harjoituksissa on vaihtoehtoisia ryhmiä ja ohjattuja mikroluokkaharjoituksia. Ilmoittautuminen NettiOpsussa ja erikseen harjoitusryhmiin (ks. opetusohjelma).

TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan 5 op, periodi I: Aloitusluento ma 4.9. Väinö Linna -sali, luennot ma klo 14-17 ja ke klo 10-12. Harjoituksissa vaihtoehtoisia ryhmiä. Ilmoittautuminen NettiOpsussa ja erikseen harjoitusryhmiin (ks. opetusohjelma).

TIEP3 Tietokantojen perusteet 5 op, periodi I-II: Aloitus ti 19.9. Pinni B1100, luennot ti klo 10-12 ja to 8-10. Harjoituksissa on vaihtoehtoisia ryhmiä. Ilmoittautuminen NettiOpsussa ja erikseen harjoitusryhmiin (ks. opetusohjelma).

Periodissa II (23.10.2017 alkaen)

TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II 5 op, periodi II: Aloitusluento ma 23.10. klo 10-12 Pinni B1100. Harjoituksissa on vaihtoehtoisia ryhmiä ja ohjattuja mikroluokkaharjoituksia. Ilmoittautuminen NettiOpsussa ja erikseen harjoitusryhmiin (ks. opetusohjelma).

SISYY003 Orientoivat opinnot - Tiedonhankintataidot I (TIE), periodi II (ks. opetusohjelma).

 

Pakolliset perusopinnot ja aineopintoja keväällä 2018

TIEP4 Tietojärjestelmän suunnittelun perusteet 5 op periodi III
TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 10 op periodi III-IV
TIEA1 Käyttöliittymien perusteet 5 op, periodi III-IV

Suorita lisäksi jo ensimmäisenä vuonna LuK-tutkinnon yhteisiin opintoihin sopivia opintojaksoja, kuten MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op ja MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä 5 op sekä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median jakso (ITIY3 tai ITIP1-4) tai muu valinnainen jakso.

Ota ensimmäisenä vuonna myös kieliopintoja, esim. englannin kurssin KKENYHT Introduction to Academic English. Ilmoittaudu kurssille viimeistään 31.8.2017. Katso Kielikeskuksen opetusohjelmasta vaihtoehtoisten ryhmien ajat.

Muita ensimmäisen vuoden opiskelijoille sopivia kursseja ovat esim. kurssit TIETA9 Johdatus www-tekniikoihin ja TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta.

Ota ohjelmaasi myös valinnaisia opintoja heti ensimmäisenä vuonna ja jo syksyllä. Valinnaisissa opinnoissakin myöhemmin luennoitavat kurssit edellyttävät usein pohjatietoina ensimmäisessä periodissa luennoitavaa kurssia.  Suosituksia valinnaisiksi opinnoiksi löydät alta.

Tarkista opetuksen ajat ja -paikat sekä ilmoittautumisohjeet opetusohjelmasta https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/ -> 2017-18, Luonnontieteiden tiedekunta

Lukujärjestyksen tekemiseen saat lisävinkkejä Orientoivien opintojen tilaisuuksissa ja voit keskustella siitä HOPS-opettajasi kanssa HOPS-ryhmäsi ensimmäisessä tapaamisessa.

Suosituksia valinnaisiksi opinnoiksi

Valinnaisia opintoja kannattaa valita tulevia maisteriopintoja silmällä pitäen. Ao. taulukko listaa tietojenkäsittelytieteiden maisteriopintovaihtoehdot ja niiden kanssa yhteensopivia valinnaisia opintoja.

Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot

Computational Big Data Analytics

Software Development

Human-Technology Interaction

Laskentamenetel­mät ja ohjelmointi

Organisaatioiden tietojärjestelmät

Tietokannat ja tiedonhaku

hallintotieteet

X

X

X

informaatiotutkimus ja
interaktiivinen media

X

X

X

kauppatieteet

X

X

X

X

kasvatustieteet

X

matematiikka

X

X

X

X

X

psykologia

X

sosiaalitieteet

X

X

tilastotiede

X

X

X

X

yhteiskuntatieteet

X


Lukujärjestyspohja syksylle 2017, periodi I

Täydennä lukujärjestykseen:

  • kurssien harjoitusryhmät, harjoituksia on 2 tuntia/viikko/kurssi. Varaa aikaa myös itsenäiseen viikko­harjoitusten tekemiseen!
  • lisää myös muut tutkinto-ohjelman tai valinnaisten opintojen luennot ja harjoitukset, esim. englannin kurssi, ilmoittaudu ajoissa.

MA

TI

KE

TO

PE

8-9

TIEY4 aloitus 8-12, muuten 8-10

TIEP3 luennot 10-12

TIEP1 luennot

TIEP3
luennot

9-10

TIEY2
luennot

10-11

TIEP1 luennot

TIEP2 luennot

11-12

 

12-13

 

 

 

13-14

Esim. Group  11 KKENYHT Introduction to Academic English

14-15

TIEP2 luennot

15-16

16-17

 
Ylläpito: cs-studies@uta.fi
Muutettu: 30.8.2017 0.13 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti