Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Tietojenkäsittelytieteiden perus- ja aineopintojaksot

Alle on listattu linkit kurssien kotisivuille. Löydät omalta sivultaan kaikkien tutkinto-ohjelman järjestämien jaksojen vastuuopettajat kuluvana lukuvuonna.

Kunakin lukuvuonna järjestettävät opintojaksot kerrotaan opetusohjelmassa.

Yhteiset opinnot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op

TIEY4 Tietotekniikkataidot 3 op

TIEY2 Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 3 op

LUOY023 Perehdyttäminen tietotekniikan alkeisiin 1-3 op

Tutkinto-ohjelman yhteiset perus- ja aineopintojen jaksot

TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I 5 op

TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II 5 op

TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan 5 op

TIEP3 Tietokantojen perusteet 5 op

TIEP4 Tietojärjestelmän suunnittelun perusteet 5 op    - (aik. TJOTI)

TIEA1 Käyttöliittymien perusteet 5 op

TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5-10 op

TIEA4 Project Work 5-10 op

LUOYA200 Innovation Project 5-10 op

TIEA5 Tutkielmakurssi 5 op

TIEA6 Kandidaattitutkielma 10 op

Huom. myös Kandiklinikka

Aineopintojen kohdalla näet oikean reunan sarakkeista näet mihin maisteriohjelmaan kurssi suositellaan/vaaditaan.

Maisteriohjelmien lyhenteet: TIM = Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelma, SDE = MDP in Software Development,
CBDA= MDP in Computational Big Data Analytics, HTI =MDP in Human Computer Interaction

Tietojenkäsittelytieteiden aineopintojaksot
P= pakollinen
x = soveltuu hyvin maisteriohjelmaan tähtääville
TIM SDE CBDA HTI
TIEA3 Ohjelmistotuotannon käytännöt 5 op x x
TIETA8 Software Engineering/Ohjelmistotuotanto 5 op  x x
TIEA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op
TIETA9 Johdatus www-tekniikoihin 5 op x x
TIETA10 Ohjelmoinnin tekniikka C 5 op x
TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++ 5 op x x
TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op x P
TIETA6 Tietorakenteet 10 op P P P x
TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta 5 op x
TIETA12 WWW-ohjelmointi 10 op x
TIEVA31 Principles of Programming Graphical User Interface 5 ECTS x
HTIS85 Methods in Human-Centered Design (TIEVA38) x
HTIS/TIEVS81 Usability Evaluation Methods 5 op (P)
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus 10 op (vaaditaan tietotekniikka opetettavana aineena -opintoihin)
TIEVA34 Internet-pohjaiset oppimisympäristöt 5 op
TIEVA35 Internet-pohjaisen oppimisympäristön laadinta 5 op
TIEA0 Harjoittelu (ainoastaan FM-tutkintoon, ks. opinto-opas)
TIEVA36 Principles of Usability, User Experience and User Interfaces (vain suoraan maisteriohjelmaan valituille) (P)
 
Ylläpito: cs-studies@uta.fi
Muutettu: 27.9.2017 10.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti