Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Tietojenkäsittelytieteiden maisterivaiheen opintojaksot

Tietojenkäsittelyopin opintojaksot - human technology interaction -opintojaksot

Opintojakson nimi toimii linkkinä viimeisimmän kurssin kotisivulle.

Maisteriohjelmiin soveltuvat opinnot on esitetty opinto-oppaassa kunkin maisteriohjelman kohdalla.

Kunakin lukuvuonna järjestettävät opintojaksot kerrotaan opetusohjelmassa

Opintojaksojen vastuuopettajat on kerrottu omalla sivullaan.

Tietojenkäsittelyopin syventävät opintojaksot

Opintojakson nimi

(toimii linkkinä viimeisimmän toteutuksen kotisivulle)

Viimeisin toteutusajankohta tai arvio seuraavasta toteutuksesta

klk=kevätlukuk., slk=syyslukuk., lv=lukuvuosi

TIETS13 Advanced functional programming Spring 2018
TIETS09 Algorithmic problem solving 2017-2018
TIETS01 Algorithms Spring 2017 (not every year!)
TIETS02 Automaatit I (not every year)
TIETS03 Automaatit II (not every year)
TIETS42 Databases and Infromation Retrieval Integration Fall 2016 (not every year)
TIETS11 Data Mining Spring 2018
TIETS21 Graduseminaari laskentamenetelmät ja ohjelmointi, organisaatioiden tietojärjestelmät  ja tietokannat ja tiedonhaku

2017-2018

TIETS14 Introduction to Formal Specification Fall term 2017
TIETS31 Knowledge Discovery Fall term 2017
TIETS05 Kuvanprosessointi  
TIETS26 Käsitteellinen mallintaminen slk 2015
TIETS27 Käsitteellinen mallintaminen II
TIETS28 Tiedonhallinnan kirjatentti lv 2017-2018
TIETS35 Laadullinen tutkimus - menetelmät ja prosessi

joka toinen vuosi (syksy 2016)

TIETS40 Managing e-commerce; Consumers and Community Perspective 5 op Fall term 2017
TIETS41 Managing industrial e-business and B2B 5 op Spring 2018
TIETS39 Machine Learning Algorithms Spring 2018 (not every year!)
TIETS07 Neurocomputing Spring 2017(not every year!)
TIETS15 Open Source and Software Quality (not every year!)
TIETS37 Pro gradu-tutkielma (tietojenkäsittelyoppi) lv 2017-1/
TIETS17 Requirements Engineering Fall term 2017
TIETS Seminaarit

Eri toteutuksia

TIETS18 Master's Thesis Seminar in Software Development lv 2017-2018

TIETS19 Software Project Management, Practice

fall term 2017 and spring 2018 (twice a year)
TIETS19 Software Project Management, Theory 2017-2018
TIETS20 Software Tools and Evaluation (not every year!)
TIETS10 Tekoälyn ohjelmointimenetelmät slk 2015 
TIETS38 Testing, Security and Trust (not every year!)
TIETS24 Tietojärjestelmien suunnittelumenetelmät slk 2017 (joka toinen vuosi)
TIETS12 Tietokonegrafiikka (not every year!)
TIETS25 Tietostrategian kirjatentti lv 2017-2018
TIETS36 Tutkimusprojekti
TIETS32 XML-tiedonhaku ja -kyselykielet klk 2018

Studies in Human-Technology Interaction

Opintojakson nimi

(toimii linkkinä viimeisimmän toteutuksen kotisivulle)

Viimeisin toteutusajankohta tai arvio seuraavasta toteutuksesta

klk=kevätlukuk., slk=syyslukuk., lv=lukuvuosi

Aineopintoja, täydentävä suoraan maisteriopintoihin tulleille:

TIEVA36 Principles of Usability, User Experience and User Interfaces


2017-2018
HTIS55 Groupware and Social Computing klk 2016
HTIS56 Haptic User Interfaces klk 2018
HTIS59 Information Visualization klk 2016
HTIS60 Interaction Techniques Spring 2018
HTIS79 Multimodal Interaction Fall 2017
HTIS84 Human-Technology Interaction Project Work, 5–10 op Spring 2018
HTIS65 Pro gradu -tutkielma (HTI) 2017-18
HTIS52 Research Methdods in HTI lv 2017-2018
HTIS62 Selected Topics in Human-Computer Interaction

HTIS63 Seminar (interactive technology)

HTIS53 Experimental Research in Interactive Technology

Spring 2018

HTIS54 Emotions and Sociality in Interactive Technology/Tunteet ja sosiaalisuus vuorovaikutteisessa teknologiassa

Spring 2018
HTIS64 Master's Thesis Seminar in HTI lv 2017-2018
HTIS51 Book Exam in Interactive Technology/Vuorovaikutteisen teknologian kirjatentti/ lv 2017-2018

HTIS66 Human-Centered Product Development (TUT/IHTE)/ Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys (TTY/IHTE) TTY/IHTE
HTIS67 User Experience: Design and Evaluation (TUT/IHTE)/Käyttäjäkokemuksen arviointi ja suunnittelu (TTY/IHTE) TTY/IHTE
HTIS68 Cross-Cultural Design (TUT/IHTE)/Monikulttuurinen suunnittelu (TTY/IHTE) TTY/IHTE

Vanhoja kursseja/kurssisivuja:

TKOPS121 Design and Implementation of Concurrency, Jyrki Nummenmaa Poistunut opetussuunnitelmasta syksyllä 2012
TKOPS140 Testing, Security and Trust, Eleni Berki (slk 2010) Poistunut opetussuunnitelmasta syksyllä 2012

 
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 18.9.2017 11.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti