Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut: project work (tiea4) and software project management (tiets19) -practice:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Project Work (TIEA4) and Software Project Management (TIETS19) -Practice

Projektiehdotus

Tampereen yliopisto Luonnontieteiden tiedekunnassa opetetaan lukukausittain (periodit I-II ja III-IV) kurssit projektityö ja ohjelmistoprojektin johtaminen. Kursseilla toteutetaan yleensä 5-7 opiskelijan ryhmissä ohjelmistotuote.

Otamme vastaan hanke-ehdotuksia yrityksiltä ja yhteisöiltä opiskelijaprojekteiksi. Keskimäärin noin puolet projekteistamme on yritysprojekteja ja yliopiston eri yksiköiden toimeksiantoja. Projekteja voi tarjota myös toteutettavaksi Demolassa (tällöin projektiryhmässä on myös muiden oppilaitosten opiskelijoita ja LUOn opiskelijat suorittavat opintojakson Innovaatioprojekti).

Toimeksiannon tekeminen on maksutonta, mutta sitoutuminen projektin mukana toimimiseen on välttämätöntä. Toimeksiantajan aktiivinen mukanaolo on ehdoton edellytys projektin onnistumiselle. Toimeksiantaja (tai hänen edustajansa) sitoutuu olemaan läsnä tärkeimmissä projektitapaamisissa. Toimeksiantaja voi olla esimerkiksi yritys, rekisteröity yhdistys tai yliopiston yksikkö.

Jos projekti voi olla englanninkielinen, on hanke-ehdotuksen laatiminen englanniksi suositeltavaa (jotta englanninkieliset opiskelijat pystyvät hakemaan kyseiseen projektiin!).

Lisätietoja toimeksiannoista saa luennoitsijalta (sähköposti timo.t.poranen@uta.fi). Aiheita kevätlukukaudelle voi ehdottaa 2.1.2018 asti.

Tutustu esimerkkeihin valmistuneista projekteista ja projektivideoista.

Toimeksiantajalta odotetaan:

 • aktiivista osallistumista toimeksiannon määrittelyyn,
 • osallistumista projektin valvontaan,
 • tarvittavaa tukea ja ohjausta projektin suunnittelu- ja toteutusvaiheissa ja
 • teknistä tukea ja mahdollisesti myös ohjelmistoja ja laitteita tarvittaessa.

Projektit ovat maksuttomia, mutta toimeksiantajan voi halutessaan muistaa projektiryhmää palkkiolla / lahjoilla. Pienelläkin palkkiolla on usein projektiryhmää motivoiva vaikutus.

Toimeksiantaja saa

 • Oikeuksia projektin tuloksiin: oikeuksista sovitaan erikseen ryhmän ja toimeksiantajan välillä. Lähtökohtaisesti opiskelijoilla on kaikki oikeudet tekemiinsä tuotoksiin.
 • Työmarkkinoille työntekijöitä, joilla jo on käsitys kyseisen organisaation toimintatavoista.
 • Yhteyksiä yliopistoon ja sen opiskelijoihin.
 • Usein toimeksiantaja saa myös toimivan ohjelmistotuotteen tai toimivan protyypin. Projektien onnistumista ei kuitenkaan voi taata, sillä monet tekijät (aiheen toteuttamiskelpoisuus ja haastavuus, asiakkaan toiminta, opiskelijoiden aktiivisuus, tekniset ongelmat,...) vaikuttavat projektin onnistumiseen.

Lähetä noin 1-2 sivun laajuinen hanke-ehdotus .doc/.pdf/.rtf formaatissa Timo Poraselle (timo.t.poranen@uta.fi) määräaikaan mennessä. Huomioi, että hanke-ehdotus on julkinen. Mikäli hanke-ehdotusta ei voida julkaista kokonaisuudessaan verkossa, tulee hanke-ehdotuksen mukana olla myös erillinen julkinen versio.

Ehdotuksen sisältö on vapaamuotoinen, mutta seuraavia asioita on hyvä huomioida jotenkin ehdotuksessa:

 • Toimeksiantajan organisaation yhteystiedot.
 • Yhden lauseen kuvaus aiheesta. Tämä tulee näkyviin kurssin www-sivulle.
 • Yleiskuvaus hanke-ehdotuksesta. Hankkeen kuvauksen on hyvä olla kohtuullisen tarkka.
  • Kuvauksen on hyvä sisältää lista projektin aikana toteutettavista tärkeimmistä toiminnoista / ominaisuuksista.
 • Kuinka paljon toimeksiantajan yhteyshenkilöltä löytyy aikaa tälle projektille? Kerro myös kuinka sitoudut tukemaan ja edesauttamaan projektia.
 • Mitä toteutettavalle ohjelmistolle tapahtuu projektin jälkeen, ja pystyykö järjestelmän mahdollinen jatkokehittäjä osallistumaan projektiin?
 • Voiko projekti olla englanninkielinen?
 • Onko toimeksiantajan mahdollista antaa tukea projektin tarvitsemiin laitteistoihin ja ohjelmistoihin?
 • Jos toimeksiantaja tuntee ohjelmistoalaa, niin myös:
  • toivotun ohjelmointiympäristön, tietokantojen ja muiden tärkeiden teknisten asioiden lyhyt kuvaus on hyödyllinen
  • onko toimeksiantajalla valmis suunnitelma / hahmotelma ohjelmiston arkkitehtuurista?
 • Mikäli projektissa on tarkoitus toteuttaa uusia toimintoja jo olemassa olevalle järjestelmälle, hakemuksen liitteeksi tulee laittaa tietoja vanhasta järjestelmästä (linkki www-sivuille, arkkitehtuurikaavio, käyttöohje, jne.).
 • Projektin projektipäällikkö tulee Luonnontieteiden tiedekunnan kurssilta TIETS19 (ohjelmistoprojektin johtaminen). Hanke-ehdotus voi tulla myös tätä kurssia opiskelevan henkilön työnantajalta. Tällöin on huomioitava, että toimeksiantajan edustajan pitää olla jokin muu kuin projektipäällikkö. Projektipäällikkö ei voi olla samaan aikaan myös asiakas.
 • Toiveita tai ehtoja oikeuksien suhteen (esim. että ei halua tarjota aihetta, mikäli ei saa täysiä oikeuksia tuotokseen). Tässä tulisi muistaa kertoa myös, minkälaiset opiskelijoiden (työtä tekevän ryhmän) oikeudet tehtyyn työhön ovat sopivia toimeksiantajan kannalta. Lähtökohtaisesti opiskelijoilla on täydet oikeudet siihen mitä he tuottavat projektin aikana.
  • Opiskelijoilla on valinnanvapaus sen suhteen, millaisiin projekteihin he hakevat!
 
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 26.12.2017 17.55 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti