Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Hyvä tietojenkäsittelytieteiden opinnot 2016 aloittava opiskelija!

 

Tervetuloa opiskelemaan tietojenkäsittelytieteitä! Tässä tietoja ja ohjeita opintojesi suunnitteluun ja aloittamiseen.

Täytä taustatietokyselyn eLomake viimeistään 1.8.2016.

Ks. ohje hyväksiluvuista - ks. lopussa kooste suositelluista valinnaisista

Katso myös maisteriohjelmaan valittujen infokirje.

Orientoivat opinnot

Pääset parhaiten alkuun opintojen suunnittelussa ja opiskelussa osallistumalla SISYY003 Orientoivat opinnot  -opintojaksolle, joka on kaikille tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa opiskeleville pakollinen. Orientoivat opinnot -opintojakso jakautuu useampaan osaan ensimmäisen lukuvuotesi ajalle ja siitä saa kaksi opintopistettä (op). Löydät orientoivien opintojen tarkan ohjelman paikkatietoineen näiden sivujen kautta, ks. erillinen ohjelma (pdf).

Orientoivien opintojen 1. osa järjestetään yliopistolla ma 22.8. – to 25.8. Tiistaina 23.8. klo 12 on tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman esittely ja keskiviikkona 24.8. klo 9 on tietojenkäsittelytieteiden aloittavien opiskelijoiden kyselytunti. Kysymyksiä voi lähettää opintokoordinaattorille jo etukäteen osoitteeseen cs-studies@sis.uta.fi. Syyslukukauden opetus alkaa maanantaina 29.8., ja sitä ennen on Tietotekniikkataitojen intensiivikurssi alkaen 15.8.2016.

Materiaalit ja tietojenkäsittelytieteiden määräpäiviä

Opintojen ohjaus ja HOPS

Kaikki kandidaatin tutkintoon valitut opiskelijat suorittavat opintojakson TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op. Tästä HOPS-jaksosta kerrotaan Orientoivien opintojen tutkinto-ohjelmaosuudessa tiistaina 23.8.2016.

Toivomme sinun täyttävän taustatietokyselyn verkossa viimeistään 1.8. (http://www.uta.fi/sis/tie/uudet/). Käytämme tietoja HOPS-ryhmien muodostamisen apuna.

Hyväksymiskirjeen mukana on toimitettu lomake lomake ”HENKILÖKOHTAINEN OPISKELU­SUUN­NITELMA” (HOPS), joka löytyy myös sivulta http://www.uta.fi/sis/tie/opetut. Täytä ja palauta lomake ohjeiden mukaisesti paperilla tai sähköisesti viimeistään 24.8. Tämän jälkeen HOPS-opettajasi kutsuu Sinut HOPS-ryhmäsi tapaamiseen, joka pidetään 1.-5.9. Muista seurata sähköpostiasi!

HOPS-toiminnan lisäksi sinun kannattaa osallistua opiskelijajärjestösi Luuppi ry:n järjestämään tuutortoimintaan. Siihen pääset mukaan orientoivien opintojen yhteydessä maanantaina 22.8. Mikäli et pääse paikalle, mutta haluat mukaan Luupin toimintaan, ota yhteys tutorvastaava Ida-Maija Yli-Kesäniemeen (ks. http://www.luuppi.fi/tutornet).

Suoraan maisteriopintoihin valitut tekevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman maisteriohjelmansa vastuuprofessorin kanssa. Lukukauden alussa on maisteriohjelmien omat esittelytilaisuudet, tarkat ajat löydät opetusohjelmasta.

Opintojen suunnittelu

Yliopisto-opiskelu on hyvin itsenäistä. Yliopisto-opintoihin kuuluu olennaisena osana akateeminen vapaus ja vapauden myötä vastuu omista opinnoista ja niiden etenemisestä. Koko tutkinnon opintoja kannattaa suunnitella heti opintojen alusta alkaen. Kaikki tutkinnossa vaaditut opinnot on kerrottu opinto-oppaassa, jonka löydät verkosta esim. http://www.uta.fi/sis/tie -> Opinto-opas.

Voit suorittaa kandidaatin tutkinnon suuntautuen tietojenkäsittelyoppiin tai ihmisen ja teknologian väliseen vuorovaikutukseen. Maisteriopintovaiheessa edellytetyt opinnot eroavat toisistaan jonkin verran, joten maisteriopintojen esitietovaatimuksiin on hyödyllistä tutustua jo ensimmäisen lukuvuoden aikana. Näin voit suunnitella opintosi johdonmukaisesti eteneväksi kokonaisuudeksi. Kolmen ensimmäisen vuoden opintojen suositeltu järjestys löytyy osoitteessa http://www.uta.fi/sis/tie/ -> Kandidaattiohjelma.

Aiempien opintojen hyväksilukeminen

Hyväksiluvut ja korvaavuudet kannattaa selvittää heti aluksi, jotta pääset alusta asti valitsemaan tutkintosi kannalta mielekkäitä opintoja. Jos olet suorittanut opintoja jossakin yliopistossa, avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa ja arvelet niiden korvaavan tietojen­käsittelytieteiden opintojaksoja, toimita sivun http://www.uta.fi/sis/tie/kaytannot/opinto-ohjeet.html mukaisesti tehty korvaavuusanomus viimeistään keskiviikkona 10.8. osoitteeseen: Opintokoordinaattori Heli Rikala, Informaatiotieteiden yksikkö, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO (tai Pinni B1062).

Jos olet jo suorittanut korkeakoulututkinnon, voit ottaa yhteyttä Erkki Mäkiseen (Erkki.Makinen@uta.fi) selvittääksesi mahdollisuudet siirtyä suorittamaan suoraan maisterin tutkintoa (120 op). Maisteriopinnot on esitelty sähköisessä opinto-oppaassa. Lisätietoa siirtymisestä sekä lomake on saatavissa informaatiotieteiden yksikön www-sivulta opinto-oikeuden muutos suoraan maisteriin.

Aiemman osaamisen osoittaminen näyttökokeella

Jos olet jo opiskellut tai harrastanut tietotekniikkaa, voit harkita kurssin suorittamista näyttökokeella. Näyttökoe järjestetään kolmella opintojaksolla:

  • TIEP4 Tietojärjestelmän suunnittelun perusteet, koe pe 26.8., ilmoittautuminen eLomakkeella viimeistään 22.8.
  • TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I, koe pe 2.9
  • TIEP3 Tietokantojen perusteet, koe pe 9.9.

Katso näyttökokeiden ohjeet sivulta http://www.uta.fi/sis/tie/opetusohjelma/nayttokoe.html ja jakson omalta kotisivulta.

Huomioitavaa tutkinnon kieliopinnoista

Kandidaatintutkintoon kuuluu 15 opintopistettä kieli- ja viestintäopintoja. Osan niistä voi korvata aiemmin suoritetuilla opinnoilla tai näyttökokeella. Lisätietoa näistä mahdollisuuksista löydät Kielikeskuksen sivuilta http://www.uta.fi/kielikeskus/opiskelu/ahot.html

Sähköposti ja käyttäjätunnukset

Seuraa yliopiston student.uta.fi -sähköpostiasi, sillä se on pääasiallinen viestintäväline! Sähköpostin kautta saat mm. kutsun HOPS-ryhmään sekä muita tärkeitä tiedotteita. Ohjeet peruspalvelutunnuksen aktivoimiseen saat hyväksymistiedon yhteydessä.  Lisätietoja tunnuksista saat Tietotekniikkataitojen kurssilla sekä yliopiston verkkosivuilta http://www.uta.fi/hallinto/yliopistopalvelut/tietohallinto/tunnukset/opiskelijat.html

Yhteystiedot

Yleinen opintoneuvonta: opintokoordinaattori Heli Rikala, cs-studies@sis.uta.fi
LuK-vaiheen HOPS-ohjausvastaava: lehtori Pentti Hietala, Pentti.Hietala@uta.fi
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö: yliopistonlehtori, Kati.Iltanen@uta.fi

Mitä opintoja ensimmäisenä opiskeluvuotena?

Opiskelusi sujuvan käynnistymisen takaamiseksi on erittäin tärkeätä, että jo hyvissä ajoin ennen ensimmäisiä luentoja olet itse tehnyt suunnitelman opintojesi ensimmäiselle syksylle ja keväälle. Näitä voit tarvittaessa muuttaa vuoden kuluessa.

Seuraavat opintojaksot ovat pakollisia kaikille kandidaatin tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Ne tulee suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuotena, jotta opinnot etenisivät jatkossa ongelmitta.

Tutkinnon pakollisiin opintoihin kuuluva TIEY4 Tietotekniikkataidot 3 op kannattaa suorittaa heti elokuussa, ennen muiden kurssien alkamista. Siellä opittavia taitoja tarvitaan syyskuussa alkavilla tietojenkäsittely­tieteiden kursseilla. Kurssi alkaa maanantaina 15.8. klo 8 ja kestää kaksi viikkoa. Jos tietotekninen pohja on vahva, kurssin voi halutessaan suorittaa kahden ensimmäisen päivän jälkeen verkkokurssina kontaktiopetukseen osallistumatta.  Elokuun Tietotekniikkataidot-kurssille ilmoittaudutaan ohjeiden mukaisesti viimeistään sunnuntaina 7.8.2016.

Viimeisimmät tiedot ilmoittautumisesta sekä ryhmien ajoista ja paikoista löydät opetusohjelmasta: http://www.uta.fi/sis/tie -> Opetusohjelma.

Pakollisia opintoja syksyllä 2016

Periodissa I (29.8.2016 alkaen) - TARKISTA ajat ja paikat opetusohjelmasta

TIEY4 Tietotekniikkataidot 3 op (ellei tehty jo elokuussa), periodit I-II: Aloitusluento ti 13.9. klo 8-12 Päätalon D10a+b ja muut luennot ti klo 8-10 Pinni B1096 (HYRSKYKARI Aulikki), ks. ilmoittautumisohjeet http://www.uta.fi/sis/tie/t3/. Vaihtoehtoinen kurssi järjestetään myös keväällä periodissa IV.

TIEY2 Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 3 op, periodi I: Luennot alkaen pe 2.9. klo 9-11 Pinni B1100, tarkista muut luentosalit opetusohjelmasta (MÄKINEN Erkki). Ks. http://www.uta.fi/sis/tie/jtt/. Ilmoittautuminen NettiOpsussa.

TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I 5 op, periodit I-II: Aloitus ma 29.8. klo 10-12 Päätalo ls A1, luennot ma 10-12 ja ke 8-10, tarkista luentosalit opetusohjelmasta (LAURIKKALA Jorma). Harjoituksissa vaihtoehtoisia ryhmiä ja ohjattuja mikroluokkaharjoituksia. Ilmoittautuminen NettiOpsussa ja erikseen harjoitusryhmiin kurssin kotisivun kautta http://www.uta.fi/sis/tie/laki1/.

TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan 5 op, periodi I: Aloitusluento ma 29.8., luennot ma klo 14-17 ja ke klo 10-12 Väinö Linna -sali (OVASKA Saila). Ilmoittautuminen NettiOpsussa ja erikseen harjoitusryhmiin kurssin kotisivun kautta http://www.uta.fi/sis/tie/jovuot/.

TIEP3 Tietokantojen perusteet 5 op, periodi I-II: Luennot alkaen ti 20.9. klo 10-12 Pinni B1100 ja to 22.9. 8-10 Pinni B1097 (ILTANEN Kati). Vaihtoehtoisia harjoitusryhmiä mikroluokassa, ilmoittautuminen NettiOpsussa ja erikseen harjoitusryhmiin kurssin kotisivun kautta http://www.uta.fi/sis/tie/tkp/.

Periodissa II (24.10.2016 alkaen)

TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II 5 op, periodi II: Luennot alkaen ma 24.10. klo 10-12 Pinni B1100, muut salissa Pinni B1096 (LAURIKKALA Jorma). Harjoituksissa vaihtoehtoisia ryhmiä ja ohjattuja mikroluokkaharjoituksia. Ilmoittautuminen NettiOpsussa ja erikseen harjoitusryhmiin kurssin kotisivun kautta http://www.uta.fi/sis/tie/laki2/.

SISYY003 Orientoivat opinnot - Tiedonhankintataidot I (TIE ja ITI) , periodi II
http://www.uta.fi/kirjasto/koulutukset/koulutus_paakirjastossa/tiedonhankinnnan_perusteet/sis.html

Syksy 2016, periodi I 29.8.-23.10.

MA

TI

KE

TO

PE

8-9

TIEY4 aloitus 8-12, muuten 8-10

TIEP3 luennot 10-12

TIEP1 luennot

TIEP3
luennot

9-10

TIEY2
luennot

10-11

TIEP1 luennot

TIEP2 luennot

11-12

 

12-13

 

Introduction to Academic English, Group2

 

13-14

14-15

TIEP2 luennot

15-16

16-17

 

Syksy 2016, periodi II 24.10.-16.12.

MA

TI

KE

TO

PE

8-9

TIEY4 luennot

TIEP3
luennot

9-10

10-11

TIEP5 luennot

TIEP3 luennot

11-12

12-13

 

Introduction to Academic English, Group2

13-14

14-15

 

15-16

16-17

 

Täydennä lukujärjestykseen:

  • kurssien harjoitusryhmät, harjoituksia on 2 tuntia/viikko/kurssi. Huomaathan varata aikaa myös itsenäiseen viikko­harjoitusten tekemiseen!
  • lisää myös muut tutkinto-ohjelman tai valinnaisten opintojen luennot ja harjoitukset, esim. englannin kurssi, muista ilmoittautua ajoissa.

Pakolliset perusopinnot ja joitain aineopintoja keväällä 2017

TIEP4 Tietojärjestelmän suunnittelun perusteet 5 op periodi III, http://www.uta.fi/sis/tie/tsp/
TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet 10 op periodi III-IV, http://www.uta.fi/sis/tie/oope/
TIEA1 Käyttöliittymien perusteet 5 op, periodi III-IV, http://www.uta.fi/sis/tie/ui/

Lisäksi ensimmäisenä vuonna kannattaa mahdollisuuksien mukaan suorittaa LuK-tutkinnon yhteisiin opintoihin sopivia opintojaksoja, kuten MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op ja MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä 5 op sekä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median jakso (ITIY3 tai ITIP1-4)

Ensimmäiselle vuodelle voi suunnitella myös kieliopintoja, esim. englannin kurssi KKENLUK Introduction to Academic English, jonne tulee ilmoittautua ennen 25.8.2016. Ks. Kielikeskuksen opetusohjelmasta vaihtoehtoisten ryhmien ajat.

Tutkinto-ohjelman opinnoista ensimmäistä vuotta opiskeleville sopivat mm. kevään 2017 kurssit TIETA9 Johdatus www-tekniikoihin, TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus ja TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta. Ohjelmointia harrasteneille sopivat kenties myös syksyn TIETA10-11 Ohjelmoinnin tekniikka C ja C++.

Kevään aikataulut tarkentuvat opetusohjelmaan syksyn aikana.

HUOM! Kannattaa aloittaa valinnaisia opintoja heti ensimmäisenä vuonna ja mahdollisuuksien mukaan jo syksyllä. Valinnaisissa opinnoissakin myöhemmin luennoitavat kurssit edellyttävät usein pohjatietoina ensimmäisessä periodissa luennoitavaa kurssia.

Lukujärjestyksen tekemiseen saat lisävinkkejä Orientoivien opintojen tilaisuudessa ja voit keskustella siitä myös HOPS-opettajasi kanssa tuutor-ryhmäsi ensimmäisessä tapaamisessa syyskuussa.

Suosituksia valinnaisiksi opinnoiksi

Valinnaisia opintoja kannattaa valita tulevia maisteriopintoja silmällä pitäen. Ao. taulukko listaa tietojenkäsittelytieteiden maisteriopintovaihtoehdot ja niiden kanssa yhteensopivia valinnaisia opintoja.

 

Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot

Computational Big Data Analytics

Software Development

Human Technology Interaction

Laskentamenetel­mät ja ohjelmointi

Organisaatioiden tietojärjestelmät

Tietokannat ja tiedonhaku

hallintotieteet

 

X

X

 

X

 

informaatiotutkimus ja
interaktiivinen media

 

 

X

 

X

X

kauppatieteet

 

X

X

 

X

X

kasvatustieteet

 

 

 

 

 

X

matematiikka

X

 

X

X

X

X

psykologia

 

 

 

 

 

X

sosiaalitieteet

 

X

 

 

 

X

tilastotiede

X

 

X

X

 

X

yhteiskuntatieteet

 

X

 

 

 

 

 
Ylläpito: cs-studies@sis.uta.fi
Muutettu: 14.11.2016 13.18 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti