Sisältöön
tampereen yliopisto: informaatiotieteiden yksikkö: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
Informaatiotieteiden yksikköTampereen yliopistoInformaatiotieteiden yksikkö
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Hyvä tietojenkäsittelytieteiden opinnot 2014 aloittava opiskelija!

Orientoivat opinnot

Pääset parhaiten alkuun opintojen suunnittelussa ja opiskelussa osallistumalla informaatiotieteiden yksikön järjestämiin Orientoiviin opintoihin (ks. erillinen ohjelma), jonka ensimmäinen osa alkaa maanantaina 25.8. klo 9. Tiistaina 26.8. klo 12 on tietojenkäsittelytieteiden osuus ja keskiviikkona 27.8. klo 9 on tietojenkäsittelytieteiden aloittavien opiskelijoiden kyselytunti. Kysymyksiä voi lähettää jo etukäteen osoitteeseen cs-studies@sis.uta.fi. Orientoivien opintojen 1. osa päättyy torstaina 28.8. Syyslukukauden opetus alkaa maanantaina 1.9., paitsi Tietotekniikkataidot-kurssi, jonka voi suorittaa intensiivikurssina jo 18.8-1.9.

Materiaalit

Opintojen ohjaus ja HOPS

Kaikki uudet opiskelijat suorittavat tutkintoon kuuluvan opintojakson TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op. Opintojen ohjatusta suunnittelusta eli ”opettajatuutoroinnista” kerrotaan tarkemmin Orientoivien opintojen tietojenkäsittelytieteiden osuudessa ti 26.8. (ks. myös http://www.uta.fi/sis/tie/opetut, josta löydät myös HOPS lomakkeen). Sinun tulee täyttää ja palauttaa ohjeen mukaisesti lomake ”HENKILÖKOHTAINEN OPISKELU­SUUN­NITELMA” (HOPS) viimeistään 27.8. Tämän jälkeen HOPS-opettajasi kutsuu Sinut ja muut tuutor-ryhmäsi opiskelijat tapaamiseen. Muista seurata sähköpostiasi!

Opettajatuutoroinnin lisäksi sinun kannattaa osallistua opiskelijajärjestösi Luuppi ry:n järjestämään tuutortoimintaan. Siihen pääset mukaan orientoivien opintojen yhteydessä maanantaina 25.8. Mikäli et pääse paikalle, mutta haluat mukaan Luupin toimintaan, ota yhteys tutorvastaava Hanna-Maija Kärkelään (ks. http://www.luuppi.fi/tutornet).

Suoraan maisteriopintoihin valitut tekevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman maisteriohjelmansa vastuuprofessorin kanssa. Lukukauden alussa on maisteriohjelmien omat esittelytilaisuudet, tarkat ajat löydät opetusohjelmasta.

Aloittavien opiskelijoiden infot ja materiaalit kootaan yksikön sivulle http://www.uta.fi/sis/opiskelu/kaytannot/opintojen_aloitus.html

Sähköposti ja käyttäjätunnukset

Seuraa yliopiston sähköpostiasi, sillä se on pääasiallinen viestintäväline! Sähköpostin kautta saat mm. kutsun opettajatuutor-ryhmään sekä muita tärkeitä tiedotteita.

Tarvittavan peruspalvelutunnuksen saat yliopiston IT-palveluista. Saat lisätietoja eri tunnuksista Tietotekniikkataitojen kurssilla sekä yliopiston tietohallinnon IT-palveluiden verkkosivuilta.

Ensimmäisen vuoden opinnot

Seuraavat opintojaksot ovat pakollisia kaikille kandidaatin tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Ne pitää suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuotena, jotta opinnot etenisivät jatkossa ongelmitta.

Tutkinnon pakollisiin opintoihin kuuluva TIEY4 Tietotekniikkataidot 3 op kannattaa suorittaa heti elokuussa, koska kurssilla opittavia taitoja tarvitaan syyskuussa alkavilla tietojenkäsittelytieteiden kursseilla. Kurssi alkaa maanantaina 18.8. klo 8 ja kestää kaksi viikkoa. Jos tietotekninen pohja on vahva, kurssin voi halutessaan suorittaa kahden ensimmäisen päivän jälkeen verkkokurssina kontaktiopetukseen osallistumatta. Elokuun Tietotekniikkataidot -kurssille ilmoittaudutaan yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä, viimeistään 11.8.2013.

Muita ensimmäiseen vuoteen kuuluvia tutkinnossa pakollisia opintojaksoja:

Syksy:
TIEY2 Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 3 op,
TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi 10 op,
TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan 5 op ja
TIEP3 Tietokantojen perusteet 5 op

Huom. Myös KKENLUK Introduction to Academic English 4 op

Kevät:
TIEP4 Tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotanto I 5 op
TIEA3 Tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotanto II 5 op,
TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op
TIEA1 Käyttöliittymien perusteet 5 op

Huom. TIEP4 ja TIEA3 kannattaa suorittaa samana keväänä, jotta voit hyödyntää samaa harjoitustyötä.

Viimeisimmät tiedot ilmoittautumisesta sekä ryhmien ajoista ja paikoista löydät opetusohjelmasta: http://www.uta.fi/sis/tie -> Opetusohjelma.

Löydät jäljempää lukujärjestyspohjan syksyn ja kevään opintojen suunnittelun avuksi sekä maisteriopintokohtaisia suosituksia.

Opintojen suunnittelu

Opintojen pitkäjänteisestä suunnittelusta on hyötyä koko opiskelun ajan. Opintopolku, eli mitä kursseja tutkinnon eri vaiheissa suoritetaan, kannattaa suunnitella opintojen alussa. Kaikki tutkinnossa vaaditut opinnot on kerrottu opinto-oppaassa, jonka löydät verkosta esim. http://www.uta.fi/sis/tie -> Opinto-opas. Yliopisto-opiskelu on hyvin itsenäistä. Yliopisto-opintoihin kuuluu olennaisena osana akateeminen vapaus ja vapauden myötä vastuu omista opinnoista ja niiden etenemisestä.

Tietojenkäsittelytieteiden kursseilla on tyypillisesti luento- ja harjoitustuntien lisäksi omalla ajalla tehtäviä harjoituksia ja harjoitustöitä. Pitkäjänteinen, tasaisesti koko opintojakson ajalle jakautuva työskentely takaa parhaan lopputuloksen.

Voit suorittaa kandidaatin tutkinnon joko tietojenkäsittelyopin tai vuorovaikutteisen teknologian opintopolun mukaisesti. Tutkintojen vaatimukset eroavat toisistaan jonkin verran. Kolmen ensimmäisen vuoden opintojen suositeltu järjestys löytyy osoitteessa http://www.uta.fi/sis/tie/ -> Kandidaattiohjelma.

Maisteriopintojen esitietovaatimuksiin on hyödyllistä tutustua ensimmäisen lukuvuoden aikana – useat edellytetyistä kursseista sopivat jo ensimmäisen vuoden opintoihin. Suunnittele opintosi johdonmukaisesti eteneväksi kokonaisuudeksi heti alusta alkaen!

Aiempien opintojen hyväksilukeminen

Hyväksiluvut ja korvaavuudet kannattaa selvittää heti aluksi, jotta pääset alusta asti valitsemaan tutkintosi kannalta mielekkäitä opintoja. Jos olet suorittanut opintoja jossakin yliopistossa, avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa ja arvelet niiden korvaavan tietojen­käsittelytieteiden opintojaksoja, niin toimita sivun http://www.uta.fi/sis/tie/kaytannot/opinto-ohjeet.html mukaisesti tehty korvaavuusanomus perjantaihin 8.8. mennessä osoitteeseen: Opintokoordinaattori Anna Wansén-Kaseva, Informaatiotieteiden yksikkö, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO.

Mikäli olet jo suorittanut korkeakoulututkinnon soveltuvalta lähialalta, voit anoa siirtymistä suorittamaan maisterin tutkintoa (120 op). Maisteriopinnot ja opintosuunnat on esitelty sähköisessä opinto-oppaassa. Lisätietoa siirtymisestä sekä lomake on saatavissa informaatiotieteiden yksikön www-sivulta opinto-oikeuden muutos suoraan maisteriin

Yhteystiedot

Yleinen opintoneuvonta: opintokoordinaattori Anna Wansén-Kaseva, cs-studies@sis.uta.fi
Opettajatuutoroinnin vastuuhenkilö: lehtori Pentti Hietala, Pentti.Hietala@uta.fi
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö: professori Erkki Mäkinen, Erkki.Makinen@uta.fi

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman ensimmäisen lukuvuoden lukujärjestyspohjat

Pakollisia yleis-, perus- ja aineopintoja syksyllä 2014

Periodissa I

TIEY4 Tietotekniikkataidot 3op, (ellei tehty jo elokuussa) periodi I-II: Aloitusluento ti 19.9. 9-12 ja muut luennot ti 9-10, lisäksi kontaktitunnit ke 16-18 (SAND Antti) ks. ilmoittautumisohjeet http://www.uta.fi/sis/tie/t3/. Kurssi järjestetään myös keväällä periodissa IV.

TIEY2 Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 3 op, periodi I: Aloitusluento ke 3.9. 14-16, luennot ke 14-16 ja pe 10-12 (RÄIHÄ Kari-Jouko), ks. http://www.uta.fi/sis/tie/jtt/. Ilmoittautuminen NettiOpsussa.

TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi 10 op. Periodit I-II: Aloitusluento ma 1.9. 10-12, muut luennot ma 10-12 ja 3.-17.9. ke klo 8-10 (LAURIKKALA Jorma). Harjoituksissa on viisi vaihtoehtoista ryhmää ja ohjattuja mikroluokkaharjoituksia. Ilmoittautuminen ryhmiin kurssin kotisivun kautta http://www.uta.fi/sis/tie/laki/.

TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan 5 op. Periodi I: Aloitusluento ma 1.9. klo 14-17, luennot ma klo 14-17 ja ke klo 10-12 (OVASKA Saila), harjoituksissa kuusi vaihto­ehtoista ryhmää. Ilmoittautuminen ryhmiin kurssin kotisivun kautta http://www.uta.fi/sis/tie/jovuot/.

TIEP3 Tietokantojen perusteet 5 op. Periodi I-II: Aloitusluento ti 23.9. 10-12, luennot ti klo 10-12 ja ke 24.9. sekä  ke 29.10. klo 8-10 (ILTANEN Kati), harjoitusryhmiä sekä mikroluokassa että luentosalissa. Ohjeet ja lmoittautuminen ryhmiin http://www.uta.fi/sis/tie/tkp/.

Pakolliset perusopinnot ja joitain aineopintoja keväällä 2015

TIEA1 Käyttöliittymien perusteet 5 op periodi III-IV http://www.uta.fi/sis/tie/ui/
TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op periodi III, http://www.uta.fi/sis/tie/oope/
TIEP4 Tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotanto I 5 op periodi III, http://www.uta.fi/sis/tie/tjot1/
TIEA3 Tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotanto II 5 op periodi IV, http://www.uta.fi/sis/tie/tjot2/

Lukujärjestyksen tekemiseen saat lisävinkkejä Orientoivien opintojen tilaisuudessa ja voit keskustella siitä myös HOPS-opettajasi kanssa tuutor-ryhmäsi ensimmäisessä tapaamisessa syyskuussa.

Opiskelusi sujuvan käynnistymisen takaamiseksi on erittäin tärkeätä, että jo hyvissä ajoin ennen ensimmäisiä luentoja olet itse tehnyt suunnitelman opintojesi ensimmäiselle syksylle ja keväälle. Näitä voit toki tarvittaessa muuttaa vuoden kuluessa.

HUOM. Kannattaa aloittaa myös valinnaisten opintoja heti ensimmäisessä periodissa. Valinnaisissa opinnoissakin myöhemmin luennoitavat kurssit edellyttävät usein pohjatietoina ensimmäisessä periodissa luennoitavaa kurssia.

Täydennä lukujärjestykseen:

- kurssien harjoitusryhmät, harjoituksia 2 tuntia/viikko/kurssi. Huomaathan varata riittävästi aikaa myös itsenäiseen viikko­harjoitusten tekemiseen!

- lisää myös muut tutkinto-ohjelman tai valinnaisten opintojen luennot ja harjoitukset, esim. englannin kurssi, muista ilmoittautua ajoissa.

- LuK-tutkinnon yhteisten opintojen Tieteen tekemisen valmiuksiin (10 op) sopivat opintojaksot MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op ja MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä 5 op alkavat heti syyskuun alussa, tarkemmat tiedot opetusohjelmasta. Tilastotieteen johdantokurssi myös keväällä.

- kieliopintoja, esim. englannin kurssi KKENLUK Introduction to Academic English, jonne tulee ilmoittautua ennen 28.8.2014. Ks. Kielikeskuksen opetusohjelmasta vaihtoehtoiset ryhmät.  Myös KKSULUK2 Puheviestinnän perusteet

-Keväällä tutkinto-ohjelman omista opinnoista mm. kurssit Johdatus www-tekniikoihin, Tietokoneavusteinen opetus, Tietotekniikka ja yhteiskunta ja Ohjelmoinnin tekniikka sopivat ensimmäistä vuotta opiskeleville

Syksy 2014, periodi I 1.9.-24.10.

MA

TI

KE

TO

PE

8-10

TIEY4 aloitus 9.9. 9-12, muuten 9-10

TIEP1 luennot 3.-17.9.

TIEP3 luento 24.9.

10-12

TIEP1 luennot alk. 1.9.

TIEY4 aloitus 9.9. 9-12

TIEP3 luennot alk. 23.9.

TIEP2 luennot alk. 10.9.

TIEY2 luennot

12-14

Introduction to Academic English

14-16

TIEP2 1.9. alkaen


TIEY2 luennot
alk. 4.9.

16-17

Syksy 2013, periodi II 21.10.-13.12.

MA

TI

KE

TO

PE

8-10

TIEY4 luennot 9-10

TIEP3
luento 29.10.

10-12

TIEP1 luennot jatkuu

TIEP3 luennot

12-14

Introduction to Academic English

14-16

16-18

Kevät 2013, periodi III 7.1.-7.3.  Alustavat ajat

MA

TI

KE

T O

PE

8-10

10-12

TIEA2

12-14

TIEA2

TIEP4

TIEP4

 

14-16

TIEA1

 

16-18

Kevät 2013, periodi IV 10.3.-16.5. Alustavat ajat

MA

TI

KE

TO

PE

8-10

10-12

12-14

TIEA3

 

TIEA3

14-16

TIEA1

 

16-18

Muita ensimmäisenä vuonna suoritettavia opintoja

Seuraavassa on edellä mainittujen lisäksi muutamia suosituksia ensimmäisen vuoden opiskelijoille

LuK-tutkinnossa tietojenkäsittelyopin opintopolku :

Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin opintosuunta: Sopivia valinnaisia opintoja ovat mm. matematiikan ja tilastotieteen opinnot.

Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunta: Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintoja, matematiikkaa, tilastotiedettä, filosofiaa (erit. logiikkaa) sekä kauppa- ja hallintotieteitä.

Organisaatioiden tietojärjestelmien opintosuunta: Tutkinto-ohjelman omista opinnoista Tietotekniikka ja yhteiskunta 5 op (keväällä). Sopivia valinnaisia opintoja ovat mm. yhteiskuntatieteet sekä kauppa- ja hallintotieteet.

Ohjelmistokehityksen maisteriopinnot (engl.): Sopivia valinnaisia opintoja ovat mm. matematiikka, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media sekä hallintotieteet.

LuK-tutkinnossa vuorovaikutteisen teknologian opintopolku:

HTI: Interaction Design and Research: Tutkinto-ohjelman omista esim. Johdatus www-tekniikoihin, Käytettävyystyön menetelmät: Käytettävyyden arvioinnin menetelmät tai Tietokoneavusteinen opetus. Sopivia valinnaisia opintoja ovat mm. psykologia, sosiaalitieteet, kasvatustiede, tilastotiede, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, tietojenkäsittelyoppi.

LuK-tutkinnossa tietojenkäsittelyopin/vuorovaikutteisen teknologian opintopolku:

HTI: Development of Interactive Software: Tutkinto ohjelman omista esim. Ohjelmoinnin tekniikka C (keväällä). Sopivia valinnaisia opintoja mm. matematiikka, psykologia, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, kasvatustiede ja tilastotiede.

 
Kanslerinrinne 1, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston keskus)
Ylläpito: cs-studies@sis.uta.fi
Muutettu: 27.8.2014 14.11 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti