Sisältöön
tampereen yliopisto: informaatiotieteiden yksikkö: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
Informaatiotieteiden yksikköTampereen yliopistoInformaatiotieteiden yksikkö
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Hyvä tietojenkäsittelytieteiden opinnot 2015 aloittava opiskelija!

Tervetuloa opiskelemaan tietojenkäsittelytieteitä! Tässä tietoja ja ohjeita opintojesi suunnitteluun ja aloittamiseen.

Ks. ohje hyväksiluvuista - ks. lopussa kooste suositelluista valinnaista

Orientoivat opinnot

Pääset parhaiten alkuun opintojen suunnittelussa ja opiskelussa osallistumalla SISYY003 Orientoivat opinnot  -opintojaksolle, joka on kaikille tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa opiskeleville pakollinen. Orientoivat opinnot -opintojakso jakautuu useampaan osaan ensimmäisen lukuvuotesi ajalle ja siitä saa 2 opintopistettä (op). Löydät orientoivien tarkan ohjelman paikkatietoineen näiden sivujen kautta, ks. erillinen ohjelma (pdf).

Orientoivien opintojen ensimmäinen osa alkaa maanantaina 24.8. klo 9. Tiistaina 25.8. klo 12 on tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman esittely ja keskiviikkona 26.8. klo 9 on tietojenkäsittelytieteiden aloittavien opiskelijoiden kyselytunti. Kysymyksiä voi lähettää opintokoordinaattorille jo etukäteen osoitteeseen cs-studies@sis.uta.fi. Orientoivien opintojen 1. osa päättyy torstaina 27.8. Syyslukukauden opetus alkaa maanantaina 31.8., ja sitä ennen on Tietotekniikkataitojen intensiivikurssi alkaen 17.8.

Materiaalit

Opintojen ohjaus ja HOPS

Kaikki uudet opiskelijat suorittavat tutkintoon kuuluvan opintojakson TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op. Tästä HOPS-jaksosta eli ”opettajatuutoroinnista” kerrotaan Orientoivien opintojen tutkinto-ohjelmaosuudessa ti 25.8. 

Hyväksymiskirjeen mukana lähetetään HOPS-lomake, joka löytyy myös sivulta http://www.uta.fi/sis/tie/opetut. Sinun tulee täyttää ja palauttaa ohjeen mukaisesti lomake ”HENKILÖKOHTAINEN OPISKELU­SUUN­NITELMA” (HOPS) viimeistään 26.8. Tämän jälkeen HOPS-opettajasi kutsuu Sinut HOPS-ryhmäsi tapaamiseen. Muista seurata sähköpostiasi!

Opettajatuutoroinnin lisäksi sinun kannattaa osallistua opiskelijajärjestösi Luuppi ry:n järjestämään tuutortoimintaan. Siihen pääset mukaan orientoivien opintojen yhteydessä maanantaina 24.8. Mikäli et pääse paikalle, mutta haluat mukaan Luupin toimintaan, ota yhteys tutorvastaava Meri Ahoseen (ks. http://www.luuppi.fi/tutornet).

Suoraan maisteriopintoihin valitut tekevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman maisteriohjelmansa vastuuprofessorin kanssa. Lukukauden alussa on maisteriohjelmien omat esittelytilaisuudet, tarkat ajat löydät opetusohjelmasta.

Sähköposti ja käyttäjätunnukset

Seuraa yliopiston student.uta.fi -sähköpostiasi, sillä se on pääasiallinen viestintäväline! Sähköpostin kautta saat mm. kutsun opettajatuutor-ryhmään sekä muita tärkeitä tiedotteita.

Ohjeet peruspalvelutunnuksen aktivoimiseen saat hyväksymistiedon yhteydessä.  Lisätietoja tunnuksista saat Tietotekniikkataitojen kurssilla sekä yliopiston verkkosivuilta http://www.uta.fi/hallinto/yliopistopalvelut/tietohallinto/tunnukset/opiskelijat.html

Opintojen suunnittelu

Opintojen pitkäjänteisestä suunnittelusta on hyötyä koko opiskelun ajan. Koko tutkinnon opintoja kannattaa suunnitella heti opintojen alusta alkaen. Kaikki tutkinnossa vaaditut opinnot on kerrottu opinto-oppaassa, jonka löydät verkosta esim. http://www.uta.fi/sis/tie -> Opinto-opas.

Voit suorittaa kandidaatin tutkinnon suuntautuen tietojenkäsittelyoppiin tai ihmisen ja teknologian väliseen vuorovaikutukseen. Maisteriopintovaiheessa edellytetyt opinnot eroavat toisistaan jonkin verran, joten maisteriopintojen esitietovaatimuksiin on hyödyllistä tutustua jo ensimmäisen lukuvuoden aikana. Näin voit suunnitella opintosi johdonmukaisesti eteneväksi kokonaisuudeksi heti alusta alkaen!. Kolmen ensimmäisen vuoden opintojen suositeltu järjestys löytyy osoitteessa http://www.uta.fi/sis/tie/ -> Kandidaattiohjelma.

Yliopisto-opiskelu on hyvin itsenäistä. Yliopisto-opintoihin kuuluu olennaisena osana akateeminen vapaus ja vapauden myötä vastuu omista opinnoista ja niiden etenemisestä.

Tietojenkäsittelytieteiden kursseilla on tyypillisesti luento- ja harjoitustuntien lisäksi omalla ajalla tehtäviä harjoituksia ja harjoitustöitä. Pitkäjänteinen, tasaisesti koko opintojakson ajalle jakautuva työskentely takaa parhaan lopputuloksen.

Aiempien opintojen hyväksilukeminen

Hyväksiluvut ja korvaavuudet kannattaa selvittää heti aluksi, jotta pääset alusta asti valitsemaan tutkintosi kannalta mielekkäitä opintoja. Jos olet suorittanut opintoja jossakin yliopistossa, avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa ja arvelet niiden korvaavan tietojen­käsittelytieteiden opintojaksoja, toimita sivun http://www.uta.fi/sis/tie/kaytannot/opinto-ohjeet.html mukaisesti tehty korvaavuusanomus perjantaihin 14.8. mennessä osoitteeseen: Opintokoordinaattori Heli Rikala, Informaatiotieteiden yksikkö, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO.

Mikäli olet jo suorittanut korkeakoulututkinnon soveltuvalta lähialalta, voit anoa siirtymistä suorittamaan maisterin tutkintoa (120 op). Maisteriopinnot ja opintosuunnat on esitelty sähköisessä opinto-oppaassa. Lisätietoa siirtymisestä sekä lomake on saatavissa informaatiotieteiden yksikön www-sivulta opinto-oikeuden muutos suoraan maisteriin

Aiemman osaamisen osoittaminen näyttökokeella

Jos olet jo opiskellut tai harrastanut tietotekniikkaa, voit harkita kurssin suorittamista näyttökokeella. Näyttökoe järjestetään kolmella opintojaksolla: TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I, koe pe 21.8., TIEP3 Tietokantojen perusteet koe pe 28.8. ja TIEP4 Tietojärjestelmän suunnittelun perusteet, koe myöhemmin syksyllä. TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I näyttökokeeseen tulee ilmoittautua tiistaihin 18.8. mennessä eLomakkeella. Katso ohjeet sivulta http://www.uta.fi/sis/tie/opetusohjelma/nayttokoe.html ja jakson omalta kotisivulta.

Huomioitavaa tutkinnon kieliopinnoista

Kandidaatintutkintoon kuuluu 15 opintopistettä kieli- ja viestintäopintoja. Osan niistä voi korvata aiemmin suoritetuilla opinnoilla tai näyttökokeella. Lisätietoa näistä mahdollisuuksista löydät Kielikeskuksen sivuilta http://www.uta.fi/kielikeskus/opiskelu/ahot.html

Yhteystiedot

Yleinen opintoneuvonta: opintokoordinaattori Heli Rikala, cs-studies@sis.uta.fi
LuK-vaiheen HOPS-ohjausvastaava: lehtori Pentti Hietala, Pentti.Hietala@uta.fi
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö: yliopistonlehtori, Kati.Iltanen@uta.fi

Mitä opintoja ensimmäisenä opiskeluvuotena?

Opiskelusi sujuvan käynnistymisen takaamiseksi on erittäin tärkeätä, että jo hyvissä ajoin ennen ensimmäisiä luentoja olet itse tehnyt suunnitelman opintojesi ensimmäiselle syksylle ja keväälle.  Näitä voit tarvittaessa muuttaa vuoden kuluessa.

Seuraavat opintojaksot ovat pakollisia kaikille kandidaatin tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Ne pitää suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuotena, jotta opinnot etenisivät jatkossa ongelmitta.

Tutkinnon pakollisiin opintoihin kuuluva TIEY4 Tietotekniikkataidot 3 op kannattaa suorittaa heti elokuussa, ennen muiden kurssien alkamista. Siellä opittavia taitoja tarvitaan syyskuussa alkavilla tietojenkäsittely­tieteiden kursseilla. Kurssi alkaa maanantaina 17.8. klo 8 ja kestää kaksi viikkoa. Jos tietotekninen pohja on vahva, kurssin voi halutessaan suorittaa kahden ensimmäisen päivän jälkeen verkkokurssina kontaktiopetukseen osallistumatta.  Elokuun Tietotekniikkataidot-kurssille ilmoittaudutaan ohjeiden mukaisesti viimeistään maanantaina 9.8.2015.

Viimeisimmät tiedot ilmoittautumisesta sekä ryhmien ajoista ja paikoista löydät opetusohjelmasta: http://www.uta.fi/sis/tie -> Opetusohjelma.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman ensimmäisen lukuvuoden lukujärjestyspohjat

Pakollisia yleis-, perus- ja aineopintoja syksyllä 2015

Periodissa I (31.8.2015 alkaen)

TIEY4 Tietotekniikkataidot 3 op (ellei tehty jo elokuussa), periodit I-II: Aloitusluento ti 8.9. klo 9-12 Päätalon D10a+b ja muut luennot ti klo 9-10 Pinni B1096 (HYRSKYKARI Aulikki), ks. ilmoittautumisohjeet http://www.uta.fi/sis/tie/t3/. Vaihtoehtoinen kurssi järjestetään myös keväällä periodissa IV.

TIEY2 Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 3 op, periodi I: Aloitusluento pe 4.9. klo 9-11 Pinni B1096, luennot ke klo 14-16 ja pe klo 9-11 (RÄIHÄ Kari-Jouko), ks. http://www.uta.fi/sis/tie/jtt/. Ilmoittautuminen NettiOpsussa.

TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I 5 op, periodit I-II: Aloitus ma 31.8., luennot ma klo 10-12 Pinni B1100 ja ke klo 8-10 Väinö Linna - sali (LAURIKKALA Jorma). Harjoituksissa vaihtoehtoisia ryhmiä ja ohjattuja mikroluokkaharjoituksia. Ilmoittautuminen ryhmiin kurssin kotisivun kautta http://www.uta.fi/sis/tie/laki1/.

TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan 5 op, periodi I: Aloitusluento ma 31.8., luennot ma klo 14-17 ja ke klo 10-12 Pinni B1100 (OVASKA Saila). Harjoituksissa vaihto­ehtoisia ryhmiä, ilmoittautuminen ryhmiin http://www.uta.fi/sis/tie/jovuot/.

TIEP3 Tietokantojen perusteet 5 op, periodi I-II: Aloitusluennot ti 22.9. klo 10-12 Pinni B1100 ja to 24.9. 8-10 Pinni B1097, luennot ti 10-12 ja to 8-10 Pinni B1097 (ILTANEN Kati). Harjoitusryhmiä mikroluokassa, ilmoittautuminen NettiOpsussa ja erikseen harjoitusryhmiin http://www.uta.fi/sis/tie/tkp/.

Periodissa II (19.10.2015 alkaen)

TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II 5 op, periodit II-III: Aloitus ma 19.10. klo 10-12 Pinni B1100, luennot ma 26.10. alkaen klo 10-12 Pinni B1096 (LAURIKKALA Jorma). Harjoituksissa vaihtoehtoisia ryhmiä ja ohjattuja mikroluokkaharjoituksia, ilmoittautuminen ryhmiin kurssin kotisivun kautta http://www.uta.fi/sis/tie/laki2/.

Syksy 2015, periodi I 31.8.-18.10.

MA

TI

KE

TO

PE

8-9

TIEP1 luennot 8-1

TIEP3 luento 24.9.

9-10

TIEY4 aloitus 8.9. 9-12, muuten 9-10

TIEP3 luennot 10-12 alk. 22.9.

TIEY2 luennot 9-11 4.9. alk

10-11

TIEP1 luennot
alk. 31.8.

TIEP2 luennot alk. 10.9.

11-12

 

12-13

Introduction to Academic English, Group1

 

13-14

14-15

TIEP2 luennot 14-17
31.8. alkaen


TIEY2 luennot 14-16
alk. 23.9.

15-16

16-17

 

Syksy 2015, periodi II 19.10.-20.12.

MA

TI

KE

TO

PE

8-9

TIEP3
luennot

9-10

TIEY4 luennot 9-10

10-11

TIEP5 luennot

TIEP3 luennot

11-12

12-13

Introduction to Academic English, Group1

13-14

14-15

15-16

16-17

 

Täydennä lukujärjestykseen:

  • kurssien harjoitusryhmät, harjoituksia on 2 tuntia/viikko/kurssi. Huomaathan varata aikaa myös itsenäiseen viikko­harjoitusten tekemiseen!
  • lisää myös muut tutkinto-ohjelman tai valinnaisten opintojen luennot ja harjoitukset, esim. englannin kurssi, muista ilmoittautua ajoissa.

Pakolliset perusopinnot ja joitain aineopintoja keväällä 2016

SISYY003 Orientoivat opinnot - Tiedonhankintataidot I (MTT ja TIE), periodi III
http://www.uta.fi/kirjasto/koulutukset/koulutus_paakirjastossa/tiedonhankinnnan_perusteet/sis.html
TIEP4 Tietojärjestelmän suunnittelun perusteet 5 op periodi III, http://www.uta.fi/sis/tie/tjot1/
TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet 10 op periodi III, http://www.uta.fi/sis/tie/oope/
TIEA1 Käyttöliittymien perusteet 5 op, periodi III-IV, http://www.uta.fi/sis/tie/ui/

Lisäksi ensimmäisenä vuonna kannattaa mahdollisuuksien mukaan suorittaa LuK-tutkinnon yhteisiin opintoihin sopivia opintojaksoja, kuten MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op ja MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä 5 op sekä informaatiotutkimuksen ja interaktiviisen median jakso (ITIY3 tai ITIP1-4)

Ensimmäiselle vuodelle voi suunnitella myös kieliopintoja, esim. englannin kurssi KKENLUK Introduction to Academic English, jonne tulee ilmoittautua ennen 27.8.2015. Ks. Kielikeskuksen opetusohjelmasta vaihtoehtoisten ryhmien ajat.

Tutkinto-ohjelman opinnoista ensimmäistä vuotta opiskeleville sopivat mm. kevään 2016 kurssit TIETA9 Johdatus www-tekniikoihin, TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus, TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta ja TIETA10 Ohjelmoinnin tekniikka C.

Kevään aikataulut tarkentuvat opetusohjelmaan syksyn aikana.

HUOM! Kannattaa aloittaa valinnaisia opintoja heti ensimmäisenä vuonna ja mahdollisuuksien mukaan jo syksyllä. Valinnaisissa opinnoissakin myöhemmin luennoitavat kurssit edellyttävät usein pohjatietoina ensimmäisessä periodissa luennoitavaa kurssia.

Lukujärjestyksen tekemiseen saat lisävinkkejä Orientoivien opintojen tilaisuudessa ja voit keskustella siitä myös HOPS-opettajasi kanssa tuutor-ryhmäsi ensimmäisessä tapaamisessa syyskuussa.

Suosituksia valinnaisiksi opinnoiksi

Valinnaisia opintoja kannattaa valita tulevia maisteriopintoja silmällä pitäen. Ao. taulukko listaa tietojenkäsittelytieteiden maisteriopintovaihtoehdot ja niiden kanssa yhteensopivia valinnaisia opintoja.

 

Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot

Computational Big Data Analytics

Software Development

Human Technology Interaction

Laskentamenetel­mät ja ohjelmointi

Organisaatioiden tietojärjestelmät

Tietokannat ja tiedonhaku

hallintotieteet

 

X

X

 

X

 

informaatiotutkimus ja

interaktiivinen media

 

 

X

 

X

X

kauppatieteet

 

X

X

 

X

X

kasvatustieteet

 

 

 

 

 

X

matematiikka

X

 

X

X

X

X

psykologia

 

 

 

 

 

X

sosiaalitieteet

 

X

 

 

 

X

tilastotiede

X

 

X

X

 

X

yhteiskuntatieteet

 

X

 

 

 

 

 
Kanslerinrinne 1, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111 (yliopiston keskus)
Ylläpito: cs-studies@sis.uta.fi
Muutettu: 21.1.2016 13.28 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti