Sisältöön
tampereen yliopisto: informaatiotieteiden yksikkö: opiskelu: koulutukset: tietojenkäsittelytieteet: tkopp1 lausekielinen ohjelmointi: ohjelmointivälineitä:
Lausekielinen ohjelmointiTampereen yliopistoLausekielinen ohjelmointi
TKOPP1 Lausekielinen ohjelmointi

Java JDK

Java-ohjelmointiin kotikoneella tarvitaan java- ja javac-ohjelmat. Nämä kuuluvat ilmaiseen ohjelmistoon, joka tunnetaan nimellä Java Development Kit (JDK). JDK on asennettu valmiiksi sekä yliopiston että tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman mikroluokkien koneille ja palvelimille.

Huomaa, että Java Runtime Environment (JRE) sisältää vain työkalut Java-ohjelmien suorittamiseen. Java-ohjelmia ei siis voi tuottaa JRE:n avulla vaan tähän tarvitaan JDK.

Onko JDK jo koneellani?

Voi hyvinkin olla, että koneellasi on jo JDK. Anna komentoikkunassa komento javac -help. JDK on asennettu, jos ikkunaan tulostuu lyhyt käyttöohje, joka on Windows 7 -käyttöjärjestelmässä tämän tapainen:

Java-kääntäjän ohjetuloste

Onko JDK tarpeeksi tuore?

Kurssilla käytetään Javaa, jonka versio on 1.6.0 tai uudempi. Voit tarkistaa Java-versiosi komennolla java -version. Windows 7:ssä komento tulostaa esimerkiksi seuraavaa:

Java-tulkin versio

Komennon jälkeinen rivi (edellä "java version 1.6.0_27") kertoo version (edellä "1.6.0_27"). Mikäli koneellasi on vanha Java, vaikkapa 1.5.0, täytyy koneelle asentaa uudempi versio.

Jos kaikki teksti ei mahtunut näytölle ja versiotieto katosi samalla, niin kannattaa kasvattaa komentoikkunan pituutta.

Java JDK:n asennus kotikoneelle

Siirry uusimman JDK:n lataussivulle (versio 1.7.0) ja valitse omalle koneelle ja käyttöjärjestelmälle sopiva JDK. Tavallisille (32-bittinen suoritin) Windows-koneille valitaan Windows x86 -riviltä. Jos haluat asentaa vanhemman JDK:n, kuten tämän sivun esimerkeissä käytetyn 1.6.0 version javan, niin siirry Java-lataussivulle, jolla on muistettava painaa JDK-sarakkeessa olevaa Download-nappia. (JRE ei sisällä kurssilla tarvittavaa Java-kääntäjää.) 

Muista lukea JDK:n asennusohjeet ennen asennusta. Asennusohjeet ovat valitettavasti saatavilla vain englanniksi. Asennus onnistuu kuitenkin, kun huomaa, että kielen muuttuessa useimpien käyttöjärjestelmien valikoiden ja ikkunoiden rakenne pysyy samana. Esimerkiksi Ohjauspaneeli löytyy valitsemalla joko Käynnistä | Ohjauspaneeli tai Start | Control Panel.

Java-kääntäjä (javac) ei käynnisty?

Jos Windows-käyttöjärjestelmä ei löydä Java-kääntäjää:

Java-kääntäjä hukassa

vaikka Java on asennettu koneelle, syy on todennäköisesti PATH-ympäristömuuttujassa. Komentoikkunassa käyttöjärjestelmän toiminnot (esimerkiksi dir- ja copy-komennot) ovat saatavilla ilman lisätoimia, mutta kaikki muut komennot suoritetaan ilman tarkempaa hakemiston määrittelyä vain, mikäli komenton tiedoston sisältävä hakemisto on mukana PATH-muuttujassa.

Asennusohjeiden Updating the PATH Environment Variable (Optional) -luku kertoo kuinka ympäristömuuttujaa tulisi muuttaa ja myös kuinka toimia, jos ympäristömuuttujan arvoa ei halua syystä tai toisesta muuttaa. Seuraavassa vielä PATH-ohjeiden tiivistelmä suomeksi Windows 7 -käyttöjärjestelmälle:

Valitse Start | Control Panel | System and Security | System | Advanced system settings (suomeksi: Aloita | Ohjauspaneeli | Järjestelmä ja Suojaus | Järjestelmä | Järjestelmän lisäasetukset):

Advanced-välilehti

ja klikkaa Environment Variables (Ympäristömuuttujat) -nappia. Tällöin avautuu uusi ikkuna:

Environment Variables -dialogi

jonka "laatikoista" pitää etsiä ja valita Path-tekstillä alkava rivi. Kun oikea rivi on valittu, pitää klikata Edit-nappia, joka avaa näytölle vielä yhden ikkunan:

Edit System Variable -ikkuna

Tässä ikkunassa on mentävä Variable value -tekstikentän loppuun, jonne lisätään ensin puolipiste ja sitten hakemisto, jossa javac-ohjelma on.

Java-ohjelmat löytyvät yleensä hakemistosta C:\Program Files\Java, jossa voi olla muutaman tai jopa useamman Java-asennuksen alihakemistot:

JDK-hakemistot

Alihakemistoista pitää valita jdk-alkuinen hakemisto, jonka nimessä on sama versionumero on kuin asentamasi Javassa. (Yleensä viimeisen asennuksen versionumero on suurin.) Edellä valittaisiin jdk1.6.0_27. Kun oikea alihakemisto on tunnistettu, haetaan vielä bin-alihakemisto:

bin-alihakemisto

ja tarkistetaan, että siellä on javac.exe-tiedosto.

Java-kääntäjän hakemisto olisi siis tässä esimerkissä C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_27\bin. Hakemiston lisäyksen:

PATH-ympäristömuuttuja

jälkeen klikataan kussakin ikkunassa OK-nappia.

Lopuksi pitää muistaa avata uusi komentoikkuna, koska ympäristömuuttujien muutokset eivät päivity avoimiin komentoikkunoihin.

Java-tulkki (java) ei suorita ohjelmaa?

Joskun JDK:n asennuksen käy joskus siten, että asennuksen jälkeen java-ohjelma käynnistyy, mutta ei osaa suorittaa ohjelmaa. Tällöin näytölle tulostuu esimerkiksi HelloWorld-ohjelmaa suoritettaessa ilmoitus Error: Could not find or load main class HelloWorld. Huomaa, että Java-tulkki tulostaa tämä ilmoituksen tai Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: myös, mikäli kirjoitat suorituskomennon väärin.

Jos olet aivan varma, että olet käskyttänyt java-ohjelmaa oikein, niin Windows-käyttöjärjestelmissä syypää on luultavasti CLASSPATH-ympäristömuuttuja. CLASSPATH-muuttuja määrittelee hakemistot, joista java-ohjelma hakee tavukoodia (käännettyä lähdekoodia). Jos hakemistoista puuttuu työhakemisto eli hakemisto, jossa ajokomento annetaan, java-ohjelma ei löydä ajettavaa ohjelmaa.

CLASSPATH-muuttuja voidaan päivittää Windows 7 -käyttöjärjestelmässä samalla tavoin kuin PATH-muuttuja. Kun löydät CLASSPATH-alkuisen rivin ja painat Edit-nappia, niin lisää Variable value -tekstikentän alkuun työhakemistoa symboloiva piste ja erota se puolipisteellä seuraavasta hakemistosta, jos sellainen on:

CLASSPATH-ympäristömuuttuja

Klikkaa lopuksi kussakin ikkunassa OK-nappia ja avaa uusi komentoikkuna, koska ympäristömuuttujien muutokset eivät päivity avoimiin komentoikkunoihin.

CLASSPATH-ympäristömuuttujan voi myös poistaa sen muokkaamisen sijasta, koska suositeltavampi tapa polkujen määrittelyyn on java-ohjelman classpath-parametri, josta on kerrottu tarkemmin luentorungossa. Ennen poistamista on kuitenkin oltava täysin varma, että mikään ohjelma ei tarvitse tätä ympäristömuuttujaa; CLASSPATH-muuttuja luodaan useimmiten jonkin Javaa käyttävän ohjelman asennuksen yhteydessä.

JDK:n käyttöohjeet

Java-sivuilta löytyy sekä työkalujen käyttöohjeita että itse Java-kielen API-dokumentaatio.

Lyhyet javac- ja java-ohjelmien käyttöohjeet saa tulostumaan näytölle antamalla komentona pelkän ohjelman nimen.

Java Platform, Standard Edition

 
Kanslerinrinne 1, 33014 Tampereen yliopisto
tel. (03) 3551 6616
Ylläpito: jpl@cs.uta.fi
Muutettu: 25.11.2011 15.38 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti