Sisältöön
tampereen yliopisto: informaatiotieteiden yksikkö: opiskelu: koulutukset: tietojenkäsittelytieteet: tkopp1 lausekielinen ohjelmointi: ohjelmointivälineitä:
Lausekielinen ohjelmointiTampereen yliopistoLausekielinen ohjelmointi
TKOPP1 Lausekielinen ohjelmointi

Komentoikkuna

Java-ohjelmien kääntämiseen ja ajamiseen tarvitaan komentoikkunaa, joka on merkkimuotoinen tapa vuorovaikuttaa käyttöjärjestelmän kanssa. Komentoikkunan avulla voidaan suorittaa samoja toimenpiteitä (esimerkiksi tiedostojen kopiointi) kuin graafisen käyttöliittymän kautta.

Komentoikkunassa näkyy kehote, jonka jälkeen kirjoitetaan komento ja sen mahdolliset parametrit. Kehotteen ulkoasu riippuu käyttöliittymän asetuksista. Yleensä kehotteesta voi päätellä työhakemiston eli hakemiston, johon annetut komennot ensisijaisesti kohdistuvat. Komento voi olla käyttöjärjestelmän toiminto (esimerkiksi hakemiston listaus) tai ohjelman nimi (esimerkiksi java tai javac). Komento lähetetään käyttöjärjestelmälle Enter-näppäintä painamalla. Komentoikkuna tunnetaan myös komentorivinä, koska sitä käytetään edellä selostetulla tavalla komentoja rivi kerrallaan käyttöjärjestelmälle syöttäen.

Käyttöjärjestelmä puolestaan ohjaa tietokonelaitteistoa, jonka prosessori suorittaa tarpeelliset toiminnot. Lopputuloksena näytölle tulostuu komennon tuottamaa tekstiä, toisinaan komennon suoritus ei onnistu ja tuloksena on virheilmoitus.

Komentoikkuna, käyttöjärjestelmä ja tietokonelaitteisto

Windows 7 -komentoikkuna

Seuraavassa kerrotaan hieman lähemmin yliopiston mikroluokkien koneilla olevan Windows 7 -käyttöjärjestelmän komentoikkunasta. Jos omalla koneellasi on eri Windows, niin ei hätää; Windows-järjestelmien komentoikkunat ovat hyvin samankaltaiset.

Käynnistys

Windows 7 -käyttöjärjestelmässä komentoikkunan voi käynnistää usealla tavalla. 

 •  Windows- ja R-näppäimiä painamalla avautuvan Run-dialogin kautta:
  • Kirjoita Open:-kenttään cmd.
  • Klikkaa OK.
 • Start-napista avautuvan päävalikon kautta:
  • Kirjoita hakukenttään cmd.
  • Klikkaa Programs(s)-listasta cmd.exe.
 • Komentoikkuna löytyy myös valitsemalla: Start | All Programs | Accessories | Command Prompt. (Yliopiston Windows 7 -koneilla Start | All Programs | DOS Prompt).

Mikäli kaikki meni oikein, niin näytölle pitäisi avautua tämän tapainen ikkuna:

Windows 7 -komentoikkuna

Huomaa, että komentoikkunan ulkoasu ja sen kehotteen (tässä C:\Users\Demo>) muoto riippuu käyttämäsi koneen asetuksista sekä hakemistosta, johon komentoikkuna avautuu.

Windows 7 -komentoikkunan ulkoasun muuttaminen

Toisinaan on tarpeen muuttaa komentoikkunan ulkoasua; esimerkiksi teksti voi olla liian pientä tai ikkuna voi olla liian lyhyt. Ulkoasuun voi vaikuttaa valikosta, joka avautuu ikkunan vasemmassa yläreunassa olevaa pientä ikonia klikkaamalla. Valikon Properties-kohta avaa ikkunan, jossa esimerkiksi Layout | Window Size | Height -kohdasta voi vaikuttaa ikkunan kokoon pituuussuunnassa.

Windows 7 -komentoja

Avoimessa komentoikkunassa näkyvää hakemistoa voi käsitellä Windowsin graafisen käyttöliittymän kautta Windows Explorer -ohjelmalla tai "suoraan" komentoikkunan kautta käyttöjärjestelmän toimintoja kutsuen.

Joitakin hyödyllisiä komentoja:

dir - Hakemiston sisällön listaus. Pelkkä dir-komento listaa koko hakemiston sisällön. Listausta voi rajoittaa tiedoston päätteen avulla. Esimerkiksi komento dir *.java listaisi vain java-päätteiset tiedostot. Näytölle ei tulostu tiedostojen tietoja, jos hakemisto on tyhjä tai jos hakemistossa ei ole halutun tyyppisiä tiedostoja.

cd - Hakemiston vaihto. Esimerkiksi komento cd c:\tilap\laki vaihtaa nykyisen hakemiston hakemistoksi c:\tilap\laki. cd-komentoa voi käyttää myös siten, että sillä siirrytään aina yhteen hakemistoon kerrallaan kunnes ollaan halutussa hakemistossa. Hakemistoon c:\tilap\laki voitaisiin siis siirtyä myös kahdella cd-komennolla: Ensin cd c:\tilap ja sitten cd laki.

Huomaa, että cd-komento ei sovi muistilaitteelta toiselle siirtymiseen. Jos esimerkiksi nykyinen hakemisto on c:\tilap\laki ja aiot siirtyä X-levyn hakemistoon x:\laki, niin pitää ensin antaa komento x:, joka vaihtaa muistilaiteeksi C:n asemasta X:n. Vasta tämän jälkeen voi antaa komennon cd x:\laki.

Komennolla cd .. voi siirtyä hakemistorakenteessa yhden tason ylöspäin. Jos esimerkiksi hakemistossa c:\tilap\laki antaa cd ..-komennon, siirrytään c:\tilap-hakemistoon koska laki-hakemisto on c:\tilap-hakemiston alihakemisto.

copy - Tiedostojen kopiointi.

del - Tiedostojen poisto. Huomaa, että tämän komennon kanssa on oltava erittäin varovainen.

ren - Tiedostojen uudelleen nimeäminen.

md - Hakemiston luominen.

type - Tiedoston sisällön tulostus näytölle. Esim. type HelloWorld.java

comp - Vertailee kahta tiedostoa ja kertoo onko tiedostojen sisältö sama. Esim. comp tulos_malli.txt tulos_oma.txt

fc - Monipuolisempi tiedostojen sisällön vertailu. Eroavat kohdat tulostuvat peräkkäin. N-parametrilla komento tulostaa näkyviin rivien numerot. Esim. fc /N tulos_malli.txt tulos_oma.txt.

Kustakin komennosta saa lisätietoja antamalla komennon parametriksi /?. Esimerkiksi antamalla komennon dir /?, näytölle tulostuu selostus dir-komennon käytöstä.

help-komennolla saa näytölle listan kaikista käyttöjärjestelmän komennoista.

Nuolinäppäillä (nuolet ylös ja alas) voi selata kätevästi komentoikkunassa aiemmin annettuja komentoja. Esimerksi painamalla kerran nuoli ylöpäin -näppäintä, saa kehoiteriville palautettua viimeksi annetun komennon.

 
Kanslerinrinne 1, 33014 Tampereen yliopisto
tel. (03) 3551 6616
Ylläpito: jorma.laurikkala@uta.fi
Muutettu: 15.9.2011 12.20 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti