Sisältöön
tampereen yliopisto: informaatiotieteiden yksikkö: opiskelu: koulutukset: tietojenkäsittelytieteet: tkopp1 lausekielinen ohjelmointi:
Lausekielinen ohjelmointiTampereen yliopistoLausekielinen ohjelmointi
TKOPP1 Lausekielinen ohjelmointi

Opetussuunnitelma

Lausekielinen ohjelmointi (Laki, 9 op) -kurssin virallinen kurssikuvaus on annettu informaatiotieteiden yksikön opetussuunnitelmassa.

Vapaamuotoisempi kurssikuvaus

Ohjelmointi on perustaito, jota jokainen tietojenkäsittelijä tarvitsee sekä opintojensa että työuransa aikana. Laki on tästä syystä osa tietojenkäsittelytieteen perusopintoja ja siten pakollinen opintojakso kaikille tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman opiskelijoille. (Kurssi on pakollinen myös tilastotieteen opiskelijoille sekä kaikille tietojenkäsittelytiedettä sivuaineena opiskeleville.) Kurssille pakotettujen lisäksi jokainen ohjelmoinnista kiinnostunut on lämpimästi tervetullut.

Kurssin osallistujat pyritään johdattelemaan ohjelmoinnin pariin pehmeästi. Varsinkin ensimmäisillä luentokerroilla asioita väännetään niin sanotusti rautalangasta, koska kurssin osanottajien oletetaan hallitsevan vain Tietotekniikan peruskurssilla opetetut tiedot ja taidot.

Ohjelmointi sinänsä on loppujen lopuksi yllättävän helppoa. Vaikein osuus on opitun soveltaminen käytännössä. Ohjelmointia ei voi oppia pelkästään kurssimateriaalia lukemalla: Teoreettiset tiedot muuttuvat aktiiviseksi osaamiseksi vain viikkoharjoitustehtäviä tekemällä. Ohjelmoinnin juuri aloittaneiden opiskelijoiden tulisikin käyttää kurssin alkuvaiheessa noin kuusi tuntia viikossa omatoimiseen ohjelmoinnin opiskeluun.

Tietojenkäsittelijöiden tulisi suorittaa kurssi opintojensa ensimmäisenä vuotena. Tilastotieteilijöille kurssia suositellaan viimeistään opintojen toisena vuotena. Tällöin myös ensimmäisellä yrityksellä uupuneen tietojenkäsittelijän tulisi saada Laki viimeistään suoritettua, jotta kolmas opintovuosi ei vaikeutuisi tarpeettomasti.

Jos olet kurssilla toiseen otteeseen, niin huomioi seuraavaa:

  • Kurssin osia (harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti) viimeksi luennoidulla Laki-kurssilla hyväksytysti suorittaneet voivat halutessaan käyttää osasuorituksensa nyt luennoitavalla kurssilla. Voit esimerkiksi korvata tämän vuotisen kurssin ensimmäisen harjoitustyön viimevuotisella kurssilla ensiksi tekemälläsi harjoitustyöllä.
  • Vanha suoritus ei korvaa uutta suoraan vaan vasta, kun olet ottanut yhteyttä kurssin vastuuopettajaan vaikkapa sähköpostilla. Muista, että vastuuopettaja tarvitsee opiskelijanumerosi sekä tiedon osasuorituksista, jotka haluat hyödyntää. Kurssin voi aloittaa uudestaan alusta ilman erityisiä toimenpiteitä, koska vanhat osasuoritukset jätetään huomiotta, mikäli yhteydenottoa ei kuulu.
  • Toissavuonna tai sitä aikaisemmin luennoidulla Laki-kurssilla tehdyt osasuoritukset eivät kelpaa. Tällainen tiukka linja on valittu, jotta kurssi tulisi suoritettua viivyttelemättä.

Laki luennoidaan vain syksyllä. Sivuaineopiskelijoille ei ole omaa Laki-kurssia.

Kurssin sisällöstä kerrotaan lisää ensimmäisellä luennolla.

 
Kanslerinrinne 1, 33014 Tampereen yliopisto
tel. (03) 3551 6616
Ylläpito: jorma.laurikkala@uta.fi
Muutettu: 22.8.2011 15.02 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti