Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat

Tampereen yliopiston tieteenalayksiköt muuttuvat vuoden 2017 alussa kuudeksi tiedekunnaksi.

Informaatiotieteiden yksiköstä siirtyvät uusiin tiedekuntiin seuraavat tohtoriohjelmat:

Luonnontieteiden tiedekunta

 • Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelma

Viestintätieteiden tiedekunta

 • Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma
 • Vuorovaikutteisen teknologian tohtoriohjelma

Näihin koulutuksiin sovelletaan entisen informaatiotieteiden yksikön määräyksiä ja ohjeita.

 


Tohtoriopiskelijoiden opintoja koskevia ohjeita siirretään syksyn 2017 aikana Opiskelun oppaaseen. Vuoden loppuun mennessä löydät kaikki sisällöt Opiskelun oppaasta.

 

Tohtoriopinnot

Ajankohtaista

Väitöskirjatyön tarkastus Turnitin-ohjelmalla: Kaikkien esitarkastukseen jätettävien väitöskirjojen ja lisensiaatintutkielmien alkuperäisyys tarkastetaan käyttämällä Turnitin-ohjelmaa. Lisätietoja ohjelmasta ja sen käyttämisestä löydät TaY:n Tutkijakoulun kotisivulta.

Tohtoriohjelmat ja tutkinnot

Informaatiotieteiden yksikössä on kolme tohtoriohjelmaa:

 • Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelma
  pääainevaihtoehdot: matematiikka, tilastotiede, tietojenkäsittelyoppi
  • Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma
   pääaine: informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
   • Vuorovaikutteisen teknologian tohtoriohjelma
    pääaine: vuorovaikutteinen teknologia.

    Informaatiotieteiden yksikön tohtoriohjelmissa on mahdollista suorittaa seuraavat tutkinnot:

    • Filosofian lisensiaatin tutkinto ja filosofian tohtorin tutkinto (A 794/2004).

    Yksikön tohtoriohjelmaesite

    Hakeminen

    Hakemisesta on tietoa omalla sivullaan.

    Opinto-opas ja muita säädöksiä

    Opinto-opas sisältää tohtorintutkintojen tutkintovaatimukset ja tohtorintutkintoja koskevat määräykset:

    Käytännön ohjeet

    Tampereen yliopiston tutkijakoulu
    Tampereen yliopiston tutkijakoulu koordinoi yhteisiä tohtoriopintoja. Tampereen yliopiston yhteisissä tohtoriopinnoissa tohtoriopiskelijat voivat valita opintotarjottimelta erilaisia tutkijataitoja tai tohtoreille ominaisia työelämävalmiuksia kehittäviä kursseja.

    Informaatiotieteiden yksikön sähköpostilista tohtoriopiskelijoilleen
    Informaatiotieteiden yksikön tohtoriopiskelijat, joilla on voimassa oleva yliopiston sähköpostiosoite, liitetään yksikön ylläpitämälle sähköpostilistalle: sis-tohtorikoulutus. Listaa käytetään tohtoriopintoasioista tiedottamiseen.

    Tampereen yliopiston yhteinen sähköpostilista tohtoriopiskelijoille
    UTAJATKOT on Tampereen yliopiston väitöskirjantekijöiden yhteinen tiedotuskanava, jonka avulla nuoret tutkijat voivat olla yhteydessä sekä tiedottaa ja keskustella tohtorin tutkintoon liittyvistä tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. Katso lisää TaY:n sivulta.

    Kirjaston palvelut tutkijoille
    Pääkirjasto on koonnut yhdelle sivulle palvelunsa tutkijoille.

    Tohtoriopiskelijat eivät voi käyttää YTHS:n palveluja
    Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut ovat vain perustutkinto-opiskelijoiden käytössä.

    Lomakkeet
    Tohtoriopintoihin liittyviä lomakkeita löydät yksikön Lomakkeet-sivulta, mm. hakulomake, yksityiskohtaisen jatko-opintosuunnitelman lomake ja lisensiaatintyön/väitöskirjan jättäminen tarkastukseen.

    Tutkimusetiikka
    Tampereen yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä. Katso myös Tampereen yliopiston tutkimusetiikka.

    Kaikkien esitarkastukseen jätettävien väitöskirjojen ja lisensiaatintutkielmien alkuperäisyys tarkastetaan käyttämällä Turnitin-ohjelmaa. Lisätietoja ohjelmasta ja sen käyttämisestä löydät Opiskelun etiikka -sivulta (TaYn intrasivusto).

    JOO-opinnot
    Tohtoriopiskelijoiden henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös JOO-kursseja eli opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa, katso yksikön JOO-ohjeet. Huomaathan, että tohtoriopiskelijan on liitettävä JOO-hakemukseensa tohtorintutkinnon ohjaajan puolto. Näissä JOO-opinnoissa noudatetaan kunkin yliopiston määräyksiä ja ohjeita. JOO-opinnot ovat opiskelijoille maksuttomia - laskun maksaa opiskelijan kotiyliopisto.

    Vaihto-opiskelu ulkomailla
    Myös tohtoriopiskelijat voivat useimmiten osallistua Tampereen yliopiston kahdenvälisten ja Erasmus-vaihtosopimusten vaihtoihin. Kysy lisää yliopistotason kahdenvälisistä paikoista yliopiston kansainvälisistä asioista ja SIS-yksikön Erasmus- ja kahdenvälisistä vaihtopaikoista oman yksikkösi yhteyshenkilöltä (Kirsi Tuominen).

    Opinto-oppaassa 2015-2018 on valinnainen yhteisten opintojen jakso Osallistuminen opiskelijavaihtoon 2-4 op.

    EU:lla on EURAXESS-portaali jonne on koottu hyödyllisiä tietoja ja linkkejä Euroopan alueelle suuntaaville tutkijoille.

    Valmistuminen

    TaY on koonnut palveluja ja ohjeita väittelijöille omalle sivustolle tänne. Sivuilla on tietoa esim. yliopiston omista väittelyviitoista, jotka varataan hallintokeskuksesta.

    Väitöskirjat

    Yksikön tulevat ja tuoreet väitökset löytyvät sivulta tutkimus ja muiden yksikköjen väitöskirjat yliopiston kirjaston sivuilta.

     
    Ylläpito: webmaster@uta.fi
    Muutettu: 21.8.2017 13.06 Muokkaa

    Tampereen yliopisto

    Tampereen yliopisto
    03 355 111
    kirjaamo@uta.fi


    KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

    YLIOPISTO
    Tutkimus
    Opiskelijaksi
    Ajankohtaista
    Yhteistyö ja palvelut
    Yliopisto

    AJANKOHTAISTA
    Aikalainen
    Avoimet työpaikat
    Rehtoriblogi
    Tampere3

    PALVELUT
    Aktuaarinkanslia
    Avoin yliopisto
    Hallinto
    Kansainvälisen koulutuksen keskus
    Kielikeskus
    Kielipalvelut
    Kirjaamo
    Kirjasto
    Liikuntapalvelut
    Viestintä
    Tietohallinto
    Tutkimuspalvelut
    Täydennyskoulutus
    Tietoarkisto
    » lisää palveluita

    OPISKELU
    Opetusohjelma
    Opinto-oppaat
    Opiskelijan työpöytä

    SÄHKÖISET PALVELUT
    Andor-hakupalvelu
    Uusi lainasi
    Intra
    Moodle (learning2)
    NettiOpsu / NettiRekka
    NettiKatti
    Sähköinen tenttipalvelu
    TamPub
    Office 365 webmail
    Utaposti webmail
    Wentti