Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: tohtoriopinnot: rahoitus:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat

Tampereen yliopiston tieteenalayksiköt muuttuvat vuoden 2017 alussa kuudeksi tiedekunnaksi.

Informaatiotieteiden yksiköstä siirtyvät uusiin tiedekuntiin seuraavat tohtoriohjelmat:

Luonnontieteiden tiedekunta

  • Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelma

Viestintätieteiden tiedekunta

  • Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma
  • Vuorovaikutteisen teknologian tohtoriohjelma

Näihin koulutuksiin sovelletaan entisen informaatiotieteiden yksikön määräyksiä ja ohjeita.


Matka-apurahahaku luonnontieteiden tiedekunnan tohtoriopiskelijoille 

Tiedekunnan dekaani voi myöntää luonnontieteiden tiedekunnan tohtoriopiskelijalle matka-apurahan tieteelliseen konferenssiin osallistumista varten. Matka-apurahaa voivat hakea Tampereen yliopistossa kirjoilla olevat tohtoriopiskelijat, joilla on jatko-opinto-oikeus luonnontieteiden tiedekunnan informaation ja järjestelmien tohtoriohjelmaan. Apurahan saaja ei voi samanaikaisesti olla palkansaajana Tampereen yliopistossa. Tiedekuntaan työsuhteessa oleville tohtoriopiskelijoille prosessi on muuten samanlainen, mutta matkakorvauksia ei makseta apurahana, vaan niitä haetaan M2-matkanhallintajärjestelmän kautta.

Apuraha on henkilökohtainen ja sen suuruus on enintään 1500 euroa/opiskelija ja sen voi saada ainoastaan kerran vuodessa. Matka-apurahan määrä riippuu matkakohteesta. Apuraha on tarkoitettu matkakustannuksiin, kohtuullisiin majoituskuluihin sekä konferenssimaksuun.

Hakuaika on jatkuva. Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan sähköpostilla viimeistään kaksi kuukautta ennen konferenssin alkua hallintosihteeri Elisa Laatikaiselle: elisa.laatikainen@uta.fi

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

-       hakijan tohtoriohjelma ja pääaine

-       selvitys aiotusta matkasta: tarkoitus, kohde, ajankohta, konferenssin Julkaisufoorumi-luokitus

-       matkan merkitys tutkimuksen tai opintojen kannalta

-       arvioidut kustannukset sekä mahdolliset muualta saadut apurahat

Hakemukseen tulee liittää ohjaajan lausunto väitöskirjatyön etenemisestä.

Apurahan saajalle ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti ja apuraha maksetaan saajalle ennen konferenssin alkua. Kuitteja matkakustannuksista ei tarvitse toimittaa tiedekunnalle, mikäli on kyseessä apuraha. M2-matkanhallintajärjestelmän kautta tehdyistä matkakustannusten korvauksista tulee toimittaa kuitit.

Mikäli matka, johon apuraha on myönnetty, peruuntuu, matkan ajankohta tai tarkoitus muuttuu, tulee siitä ilmoittaa hallintosihteeri Elisa Laatikaiselle ja palauttaa myönnetty apuraha.

Konferenssijulkaisu tulee kirjata SoleCrisiin tiedekunnan hyväksi. Apurahan saaja toimittaa tiedot julkaisusta sekä 1-2 sivun pituisen matkaraportin sähköpostilla Elisa Laatikaiselle.

Lisätietoja: hallintosihteeri Elisa Laatikainen, elisa.laatikainen@uta.fi


VANHA OHJE

Matka-apurahahaku informaatiotieteiden yksikön tohtoriopiskelijoille 

Yksikön johtaja voi myöntää informaatiotieteiden yksikön tohtoriopiskelijalle matka-apurahan tieteelliseen konferenssiin osallistumista varten. Matka-apurahaa voivat hakea Tampereen yliopistossa kirjoilla olevat tohtoriopiskelijat, joilla on jatko-opinto-oikeus informaatioteiden yksikön tohtoriohjelmaan. Apurahan saaja ei voi samanaikaisesti olla palkansaajana Tampereen yliopistossa.

Apuraha on henkilökohtainen ja sen suuruus on enintään 2000 euroa/opiskelija. Matka-apurahan määrä riippuu matkakohteesta. Apuraha on tarkoitettu matkakustannuksiin, kohtuullisiin majoituskuluihin sekä konferenssimaksuun.

Hakuaika on jatkuva. Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan sähköpostilla viimeistään kaksi kuukautta ennen konferenssin alkua hallintosihteeri Elisa Laatikaiselle: elisa.laatikainen@uta.fi

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

-       hakijan tohtoriohjelma ja pääaine

-       selvitys aiotusta matkasta: tarkoitus, kohde, ajankohta, konferenssin Julkaisufoorumi-luokitus

-       matkan merkitys tutkimuksen tai opintojen kannalta

-       arvioidut kustannukset sekä mahdolliset muualta saadut apurahat

Hakemukseen tulee liittää ohjaajan lausunto väitöskirjatyön etenemisestä.

Apurahan saajalle ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti ja apuraha maksetaan saajalle ennen konferenssin alkua. Kuitteja matkakustannuksista ei tarvitse toimittaa yksikölle.

Mikäli matka, johon apuraha on myönnetty, peruuntuu, matkan ajankohta tai tarkoitus muuttuu, tulee siitä ilmoittaa hallintosihteeri Elisa Laatikaiselle ja palauttaa myönnetty apuraha.

Konferenssijulkaisu tulee kirjata SoleCrisiin yksikön hyväksi. Apurahan saaja toimittaa tiedot julkaisusta sekä 1-2 sivun pituisen matkaraportin sähköpostilla Elisa Laatikaiselle.

Lisätietoja: hallintosihteeri Elisa Laatikainen, elisa.laatikainen@uta.fi

 
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 25.1.2017 15.31 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti