To page body
university of tampere: sis/luo-coms: research:
Faculties of Natural and Communication SciencesUniversity of TampereFaculties of Natural and Communication Sciences
TRIM - Tampere Research Center for Information and Media

TRIM

Social Media

TRIM Personnel Blogs:

AaKoo's Game Lab
(Annakaisa Kultima)

Frans goes blog
(Frans Mäyrä)

Asiakirjahallinnan reunamerkintöjä
(Pekka Henttonen)

Tampere Research Center for Information and Media (TRIM)

TRIM, founded in 2009, is a research institute for basic and strategic research on three main areas:

  • information retrieval
  • game research, and
  • information and media practices

The research strategy in TRIM focuses on the essential research challenges of the information society and aims at producing information that is widely applicable both in developing new information systems or experience based interactive media products and in understanding better the behaviour of the people working with information and media.

TRIM employs about 40 people, over half of them work in different research projects. The research at TRIM is funded by e.g. Academy of Finland, Tekes, the Finnish Funding Agency for Innovation, European Union and private companies. Our operations require strong networking, and our research centre has its representatives in many international journals, associations, organizing committees for conferences and numerous other national and international expert bodies.

photo:OP Latvala
Library and information sciences at the University of Tampere ranked third in the world
The University of Tampere was ranked third in the world in an international comparison based on the numbers of publications in library and information sciences. According to the indicators used in the comparison, Finland was the most productive publisher in the world in proportion to its population. Read more.

New Publications

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Stenros Jaakko, Harviainen J Tuomas. (2011). Katsaus pohjoismaiseen roolipelitutkimukseen. Teoksessa Suominen Jaakko, Koskimaa Raine, Mäyrä Frans, Turtiainen Riikka (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja, 62-72.
URL SoleCRIS

Lugmayr Artur, Franssila Heljä, Safran Christian, Hammouda Imed(2011). Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments. New York: ACM.
URL SoleCRIS

Malinen Sanna. (2011). Strategies for gaining visibility on Flickr. Teoksessa Proceedings of the 44th Hawaiian International Conference on System Sciences (HICSS’44): IEEE, 1-9.
SoleCRIS

Harviainen J Tuomas. (2011). Designing games for testing information behavior theories. Teoksessa Huvila Isto, Holmberg Kim & Kronqvist-Berg Maria (toim.) Proceedings of the international conference Information Science and Social Media. Turku: Åbo Akademi, 49-72. (Skrifter utgivna av Informationsvetenskap vid Åbo Akademi 1).
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas. (2011). Sadomasochist role-playing as live-action role-playing: A trait-descriptive analysis. International Journal of Role-Playing 2, 59-70.
URL SoleCRIS

Mäkinen Sari, Henttonen Pekka. (2011). Motivations for Records Management in Mobile Work. Records Management Journal 21 (3), 188-204.
SoleCRIS

Sairanen Heikki, Syvänen Antti, Vainio Janne, Vuorinen Mikko, Viteli Jarmo. (2011). Kokemuksia ja näkemyksiä mobiilista sisällöntuotannosta esi- ja alkuopetuksessa. Teoksessa Kankaanranta Marja, Vahtivuori-Hänninen Sanna (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa II: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos, 201-212.
URL SoleCRIS

Syvänen Antti, Vainio Janne, Sairanen Heikki, Viteli Jarmo. (2011). Mobiilisti tuotetun sisällön jakamisella kohti joustavaa oppimista opettajankoulutuksessa ja koulussa. Teoksessa Kankaanranta Marja, Vahtivuori-Hänninen Sanna (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa II: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos, 187-200.
URL SoleCRIS

Järvelin Kalervo. (2011). IR Research: Systems, Interaction, Evaluation and Theories. SIGIR Forum 45 (2), 17-31.
URL SoleCRIS

Karvinen Juho, Mäyrä Frans(2011). Pelaajabarometri 2011: Pelaamisen muutos. Tampere: Tampereen yliopisto. (TRIM Research Reports 6).
URL SoleCRIS

Valkokari Pasi, Ahonen Toni, Franssila Heljä, Itäsalo Antti, Jännes Jere, Välisalo Tero, Ellman Asko. (2011). Käyttövarmuussuunnittelun kehittämistarpeet : käyttövarmuuden hallinta suunnittelussa - hankkeen työraportti 1. Espoo: VTT. (VTT Working papers 180).
URL SoleCRIS

Lugmayr Artur, Franssila Heljä, Näränen Pertti, Sotamaa Olli, Vanhala Jukka, Yu Zhiwen. (2011). Media in the Ubiquitous Era : Ambient, Social and Gaming Media. Hershey, USA: IGI Global.
SoleCRIS

Mäkinen Ilkka. (2011). Att tala om det lästa: den civiliserade konversationens frammarsch i Norden. Informaatiotutkimus 30 (3-4), 1-11.
URL SoleCRIS

Kalalahti Joanna. (2011). Tarinoita blogien käytöstä. Tampere: Tampereen yliopisto. (TRIM Research Notes 4).
URL SoleCRIS

Stenros Jaakko, Paavilainen Janne, Kinnunen Jani. (2011). Giving Good ‘Face’: Playful Performances of Self in Facebook. Teoksessa Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference : Envisioning Future Media Environments. New York: ACM, 153-160.
SoleCRIS

Kinnunen Jani. (2011). The Social rewards of online gambling. Suomen Antropologi 36 (1), 85-88.
URL SoleCRIS

Stenros Jaakko, Holopainen Jussi, Waern Annika, Montola Markus, Ollila Elina. (2011). Narrative Friction in ARGs: Design Insights from Conspiracy For Good. Teoksessa Proceedings of Think Design Play, Digra 2011 Conference, USB.
URL SoleCRIS

Stenros J, Montola M. (2011). The Making of Nordic Larp: Documenting a Tradition of Ephemeral Co-Creative Play. Teoksessa Proceedings of Think Design Play, Digra 2011 Conference, USB.
URL SoleCRIS

Sormunen Eero, Lehtiö Leeni, Heinströn Jannica. (2011). Writing for Wikipedia as a learning task in the school's information literacy instruction. Teoksessa Huvila Isto, Holmberg Kim, Kronqvist-Berg Maria (toim.) Information Science and Social Media : proceedings of the International Conference Information Science and Social Media ISSOME 2011, August 24-26, Åbo/Turku, Finland. Turku: Åbo Akademi, 241-248. (Skrifter utgivna av Informationsvetenskap vid Åbo 1).
URL SoleCRIS

Kalalahti, Joanna. (2011). Verkkokeskusteluvälineen merkitys verkostomaisessa toiminnassa — kokemuksia Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hankkeesta. Teoksessa Viteli Jarmo, Östman Anneli (toim.) Tuovi 9: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2011-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere: Tampereen yliopisto, Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos, 49-57. (TRIM Research Reports 5).
URL SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2011). Alustava tutkimus : DIRKS. Faili 2011 (4), 30-31.
SoleCRIS

Sormunen Eero, Lehtiö Leeni. (2011). Authoring Wikipedia articles as an information literacy assignment : copy-pasting or expressing new understanding in one’s own words?. Information Research 16 (4), paper 503.
URL SoleCRIS

Mikkonen Teemu, Jurvela Harri, Vuorela Mikko. (2011). ConEx - Conference Experience Connector : Yhteisöllisiä konferenssikokemuksia virtuaalisesti. Teoksessa Suominen Jaakko et al. (toim.) Kokemuksen jaetut tilat : Näkökulmia yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen. Tampere: Tampereen yliopisto, 141-162. (TRIM Research Reports 7).
URL SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2011). Kemppinen johdattaa informaatio-oikeuteen. Faili 2011 (4), 32.
SoleCRIS

Ahonen Mikko. (2011). Langattomat verkot, koulut ja terveysriskit. Teoksessa Suomi Kimmo, Kajannes Katriina (toim.) Ymmärrys HOI! Kirja, läppäri ja muuttuva oppiminen. Joensuu: Kustannusyhtiö HAI, 106-109.
SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2011). Games in the Mobile Internet : Understanding Contextual Play in Flickr and Facebook. Teoksessa Crawford Garry,Gosling Victoria, Light Ben (toim.) Online Gaming in Context : The social and cultural significance of online games. New York: Routledge, 108-129.
SoleCRIS

Kultima Annakaisa, Alha Kati. (2011). Changing Faces of Game Innovation : GaIn and GIIP Research Project Report. Tampere: University of Tampere. (TRIM Research Reports 4).
URL SoleCRIS

Kultima Annakaisa, Alha Kati. (2011). Questions and Answers (On Game Innovation). Tampere: University of Tampere. (TRIM Research Notes 4).
URL SoleCRIS

Alha Kati. (2011). The Ideal Game Idea Management System. Teoksessa Kultima Annakaisa, Alha Kati (toim.) Changing Faces of Game Innovation : GaIn and GIIP Research Project Report: University of Tampere, 345-352. (TRIM Research Reports 4).
URL SoleCRIS

Alha Kati. (2011). Idea Management Systems at Game Companies. Teoksessa Kultima Annakaisa, Alha Kati (toim.) Changing Faces of Game Innovation : GaIn and GIIP Research Project Report: University of Tampere, 335-344. (TRIM Research Reports 4).
URL SoleCRIS

Alha Kati. (2011). Idea Management Systems Review. Teoksessa Kultima Annakaisa, Alha Kati (toim.) Changing Faces of Game Innovation : GaIn and GIIP Research Project Report: University of Tampere, 319-334. (TRIM Research Reports 4).
URL SoleCRIS

Alha Kati. (2011). History of Game Innovations. Teoksessa Kultima Annakaisa, Alha Kati (toim.) Changing Faces of Game Innovation : GaIn and GIIP Research Project Report: University of Tampere, 157-174. (TRIM Research Reports 4).
URL SoleCRIS

Alha Kati. (2011). Innovative Games : The History of Winners. Teoksessa Kultima Annakaisa, Alha Kati (toim.) Changing Faces of Game Innovation : GaIn and GIIP Research Project Report: University of Tampere, 145-156. (TRIM Research Reports 4).
URL SoleCRIS

Tyni Heikki, Sotamaa Olli. (2011). Extended or Exhausted : How console DLC keeps the player on the rail. Teoksessa Lugmayr Arthur et al (toim.) Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference : Envisioning Future Media Environments. New York: ACM, 311-313.
SoleCRIS

Tyni Heikki, Sotamaa Olli, Toivonen Saara. (2011). Howdy Pardner! : On free-to-play, sociability and rhythm design in FrontierVille. Teoksessa Lugmayr Arthur et al (toim.) Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference : Envisioning Future Media Environments. New York: ACM, 22-29.
SoleCRIS

Valkokari Pasi, Ahonen Toni, Venho-Ahonen, Outi, Franssila Heljä, Ellman Asko. (2011). Requirements for dependability management and ICT tools in early stages of the system design. Teoksessa Bérenguer, Grall & Guedes Soares (toim.) European Safety and Reliability Conference, ESREL 2011. Troyes, FR, 18 - 22 Sept. 2011. London: Taylor & Francis Group, 2080 - 2087. (Advances in Safety, Reliability and Risk Management).
SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2011). From the demonic tradition to art-evil in digital games : Monstrous pleasures in The Lord of the Rings Online. Teoksessa Krzywinska Tanya, MacCallum-Stewart Esther, Parsler Justin (toim.) Ringbearers : The Lord of the Rings Online as Intertextual Narrative. Manchester: Manchester University Press, 111-135.
SoleCRIS

Kultima Annakaisa. (2011). Marginaalissa. Gamereactor Suomi (http://www.gamereactor.fi/blogit/Annakaisa/).
URL SoleCRIS

Kultima Annakaisa. (2011). Room for Creativity — Experiences of Floweri. Teoksessa Kultima Annakaisa, Alha Kati (toim.) Changing Faces of Game Innovation : GaIn and GIIP Research Project Report: University of Tampere, 367-373. (TRIM Research Reports 4).
URL SoleCRIS

Alha Kati, Kultima Annakaisa. (2011). Towards Better Idea Management Systems — The Concept of iDelar. Teoksessa Kultima Annakaisa, Alha Kati (toim.) Changing Faces of Game Innovation : GaIn and GIIP Research Project Report: University of Tampere, 353-362. (TRIM Research Reports 4).
URL SoleCRIS

Kultima Annakaisa. (2011). A Modular Ideation Game : The Concept of IDECARDS. Teoksessa Kultima Annakaisa, Alha Kati (toim.) Changing Faces of Game Innovation : GaIn and GIIP Research Project Report: University of Tampere, 293-300. (TRIM Research Reports 4).
URL SoleCRIS

Kultima Annakaisa, Alha Kati. (2011). Using the VNA Ideation Game at Global Game Jam. Teoksessa Kultima Annakaisa, Alha Kati (toim.) Changing Faces of Game Innovation : GaIn and GIIP Research Project Report: University of Tampere, 275-288. (TRIM Research Reports 4).
URL SoleCRIS

Kultima Annakaisa. (2011). Evaluating the Effects of Idea Generation Methods. Teoksessa Kultima Annakaisa, Alha Kati (toim.) Changing Faces of Game Innovation : GaIn and GIIP Research Project Report: University of Tampere, 265-274. (TRIM Research Reports 4).
URL SoleCRIS

Kultima Annakaisa, Alha Kati. (2011). Game Design Constraints. Teoksessa Kultima Annakaisa, Alha Kati (toim.) Changing Faces of Game Innovation : GaIn and GIIP Research Project Report: University of Tampere, 249-256. (TRIM Research Reports 4).
URL SoleCRIS

Kuittinen Jussi, Kultima Annakaisa. (2011). The Bloody Monster Process — Analyzing Design Diaries. Teoksessa Kultima Annakaisa, Alha Kati (toim.) Changing Faces of Game Innovation : GaIn and GIIP Research Project Report: University of Tampere, 223-230. (TRIM Research Reports 4).
URL SoleCRIS

Kultima Annakaisa, Köönikkä Juha, Karvinen Juho. (2011). The Four Innovation Philosophies Guiding Game Development. Teoksessa Kultima Annakaisa, Alha Kati (toim.) Changing Faces of Game Innovation : GaIn and GIIP Research Project Report: University of Tampere, 191-206. (TRIM Research Reports 4).
URL SoleCRIS

Alha Kati, Kultima Annakaisa, Karvinen Juho, Köönikkä Juha. (2011). Different Faces of ’Innovation’. Teoksessa Kultima Annakaisa, Alha Kati (toim.) Changing Faces of Game Innovation : GaIn and GIIP Research Project Report: University of Tampere, 111-124. (TRIM Research Reports 4).
URL SoleCRIS

Nummenmaa Timo, Kultima Annakaisa, Alha Kati. (2011). Change in Change : Designing Game Evolution. Teoksessa Kultima Annakaisa, Alha Kati (toim.) Changing Faces of Game Innovation : GaIn and GIIP Research Project Report: University of Tampere, 91-101. (TRIM Research Reports 4).
URL SoleCRIS

Saarinen Tuuli, Kultima Annakaisa. (2011). Changing Trends : Game Industry Trends in 2009. Teoksessa Kultima Annakaisa, Alha Kati (toim.) Changing Faces of Game Innovation : GaIn and GIIP Research Project Report: University of Tampere, 67-82. (TRIM Research Reports 4).
URL SoleCRIS

Kultima Annakaisa, Köönikkä Juha, Saarinen Tuuli, Karvinen Juho, Alha Kati. (2011). Changing Processes: Finnish Game Innovation Processes. Teoksessa Kultima Annakaisa, Alha Kati (toim.) Changing Faces of Game Innovation : GaIn and GIIP Research Project Report: University of Tampere, 25-49. (TRIM Research Reports 4).
URL SoleCRIS

Kultima Annakaisa, Alha Kati. (2011). Using the VNA Ideation Game at Global Game Jam. Teoksessa Think Design Play : The fifth international conference of the Digital Research Association (DIGRA).
URL SoleCRIS

Holopainen Jussi, Lucero Andrés, Saarenpää Hannamari, Nummenmaa Timo, El Ali Abdallah, Jokela Tero. (2011). Social and Privacy Aspects of a System for Collaborative Public Expression. Teoksessa Proceedings of the 8th International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology (ACE). New York: ACM.
URL SoleCRIS

Kettunen Kimmo, Baskaya Feza. (2011). Stemming Finnish for Information Retrieval – Comparison of an Old and a New Rule-based Stemmer. Teoksessa Vetulani Zygmunt (toim.) Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. 5th Language & Technology Conference. Proceedings. Poznan: Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 476-480.
URL SoleCRIS

Franssila Heljä. (2011). Information waste: qualitative case study in manufacturing enterprises. Teoksessa Proceedings of the The Fifth International Conference on Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems (CONFENIS 2011). Aalborg, Denmark: Center for Industrial Production, Aalborg University, 125-132.
SoleCRIS

Vakkari Pertti. (2011). Comparing Google to a digital reference service for answering factual and topical requests by keyword and question queries. Online Information Review 35 (6), 928 - 941.
SoleCRIS

Leino Juha, Tanhua-Piiroinen Erika, Sommers-Piiroinen Johanna. (2011). Adding Social Media Features to Work-related Adult Learning: Educator Views, Expectations and Experiences. Teoksessa Niedrite Laila, Strazdina Renate, Wangler Benkt (toim.) Local Proceedings: Perspectives in Business Informatics Research: 10th Int. conf., BIR2011, Associated Workshops and Doctoral Consortium. Riga: Riga Technical University, 226-233.
SoleCRIS

Huuskonen Saila, Vakkari Pertti. (2011). Client’s Temporal Trajectory in Child Protection: Piecing Information Together in a Client Information System. Teoksessa Campos Pedro et al. (toim.) Human-Computer Interaction – INTERACT 2011 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part IV. Heidelberg: Springer, 152-169. (Lecture Notes in Computer Science 6949).
URL SoleCRIS

Suominen Jaakko, Koskimaa Raine, Mäyrä Frans, Sotamaa Olli, Turtiainen Riikka. (2011). Pelitutkimuksen vuosikirja 2011. Tampere: Tampereen yliopisto.
URL SoleCRIS

Toivonen Saara, Sotamaa Olli. (2011). Of discs, boxes and cartridges: the material life of digital games. Teoksessa Proceedings of Think Design Play: The fifth international conference of the Digital Research Association (DIGRA).
URL SoleCRIS

Toivonen Saara, Sotamaa Olli. (2011). Digitaaliset pelit kodin esineinä. Teoksessa Suominen Jaakko, Koskimaa Raine, Mäyrä Frans, Sotamaa Olli, Turtiainen Riikka (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2011, 12-21.
URL SoleCRIS

Paik Jiaul, Mitra Mandar, Parui Swapan, Järvelin Kalervo. (2011). GRAS : An Effective and Efficient Stemming Algorithm for Information Retrieval. ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 29 (4), article 19.
SoleCRIS

Järvelin Kalervo. (2011). Evaluation. Teoksessa Ruthven Ian, Kelly Diane (toim.) Interactive Information Seeking, Behaviour and Retrieval. London: Facet Publishing, 113-138.
SoleCRIS

Tanhua-Piiroinen Erika, Sommers-Piiroinen Johanna. (2011). Personal Learning Environments for Networked Adult Learners in Work-Based Context. Teoksessa EARLI 2011 Book of Abstracts and Extended Summaries: European Association for Research on Learning and Instruction EARLI, 1943-1944.
URL SoleCRIS

Tanhua-Piiroinen Erika, Leino Juha, Sommers-Piiroinen Johanna. (2011). Tutkimuskohteena PLE yritysmaailman formaalissa aikuiskoulutuksessa : haasteita ja onnistumisia. Teoksessa Viteli Jarmo, Östman Anneli (toim.) Tuovi 9 : Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2011 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere: Tampereen yliopisto, 18-26. (TRIM Research Reports 5).
URL SoleCRIS

Himanen Laura, Muhonen Reetta & Puuska Hanna-Mari. (2011). Yliopistotutkimuksen tuottavuuden mekanismit ja mittaaminen. Teoksessa Kaukonen et al. (toim.) Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, 10-15. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:2).
URL SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2011). Amerikkalainen näkemys säilytysaikojen suunnitteluun. Faili 2011 (3), 28.
SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2011). Termit tutuiksi. Faili 2011 (3), 23.
SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2011). Kahdeksan askelta hyvään asiakirjahallintaan - DIRKS. Faili 2011 (3), 22-23.
SoleCRIS

Paavilainen Janne, Korhonen Hannu, Saarenpää Hannamari. (2011). Comparing Two Playability Heuristic Sets with Expert Review Method: A Case Study of Mobile Game Evaluation. Teoksessa Lugmayer et al. (toim.) Media in the Ubiquitous Era: Ambient, Social and Gaming Media: IGI Global, 29-52.
SoleCRIS

Isitan Kemal, Nummenmaa Timo, Berki Eleni. (2011). Openness as a method for game evolution. Teoksessa Katherine Blashki (toim.) Proceedings of the IADIS International Conference : Game and Entertainment Technologies 2011, 100-104.
SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2011). Requesting and providing information in blogs and internet discussion forums. Journal of Documentation 67 (5), 863-886.
SoleCRIS

Mäkinen Sari, Henttonen Pekka. (2011). Motivations for records management. Records Management Journal 21 (3), 2.
SoleCRIS

Vadén Tere. (2011). Notes on an Anarchist Theory of Language, or, A Sympathetic Critique of Zerzan's Primitivist Refusal of Symbolic Language. Anarchist Developments in Cultural Studies 2011 (1), 241-264.
URL SoleCRIS

Arvola Paavo, Vainio Johanna. (2011). The Potential Benefit of Focused Retrieval in Relevant-in-Context Task. Teoksessa Geva Shlomo et al. (toim.) Comparative Evaluation of Focused Retrieval : 9th International Workshop of the Inititative for the Evaluation of XML Retrieval, INEX 2010, Vugh, The Netherlands, December 13-15, 2010, Revised Selected Papers.: Springer, 33-43. (Lecture Notes in Computer Science 6932).
SoleCRIS

Arvola Paavo, Geva Shlomo, Kamps Jaap, Schenkel Ralf, Trotman Andrew, Vainio Johanna. (2011). Overview of the INEX 2010 Ad Hoc Track. Teoksessa Geva Shlomo, Kamps Jaap, Schenkel Ralf, Trotman Andrew (toim.) Comparative Evaluation of Focused Retrieval : 9th International Workshop of the Inititative for the Evaluation of XML Retrieval, INEX 2010, Vugh, The Netherlands, December 13-15, 2010, Revised Selected Papers: Springer, 1-32. (Lecture Notes in Computer Science 6932).
SoleCRIS

Mäkinen, Ilkka. (2011). De finske bibliotekkampanjene på 1990-tallet. Massiv støtte til folkebibliotekene. Bibliotekforum 2011 (3), 28-30.
URL SoleCRIS

Mäkinen, Ilkka. (2011). The breakthrough of novels and plays in Helsinki and Finland during the Gustavian era. Teoksessa Cecilia af Forselles & Tuija Laine (toim.) The emergence of Finnish book and reading culture in the 1700s. Helsinki: Finnish Literature Society, 120-145. (Studia Fennica, Litteraria).
SoleCRIS

Sotamaa Olli, Franssila Heljä, Lugmayr Artur, Näränen Pertti, Vanhala Jukka. (2011). Editorial for Special Issue of the International Journal of Arts and Technology Vol. 4 Number 3. International Journal of Arts and Technology 4 (3), 229-233.
URL SoleCRIS

Franssila Heljä, Okkonen Jussi, Savolainen Reijo. (2011). Building an Explanatory Model for the Formation of Collaborative Knowledge Practices. Teoksessa Schiuma Giovanni, Lönnqvist Antti, Spender JC (toim.) Proceedings of IFKAD 2011. 6th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 15-17 June 2011. Matera, Italy: Institute of Knowledge Asset Management (IKAM), 272-287.
SoleCRIS

Alexander D, Arvola Paavo, Beckers Thomas, Bellot Patrice, Chappell T, DeVries C M, Doucet Antoine, Fuhr Norbert , Geva Shlomo, Kamps Jaap, Kazai Gabriella, Koolen Marijn , Kutty Sangeetha, Landoni Monica, Moriceau Véronique, Nayak Richi , Nordlie Ragnar , Pharo Nils, SanJuan Eric , Schenkel Ralf , Tagarelli Andrea, Tannier Xavier , Thom James A, Trotman Andrew , Vainio Johanna, Wang Q, Wu C. (2011). Report on INEX 2010. SIGIR Forum 45 (1), 2-17.
URL SoleCRIS

Arvola Paavo. (2011). The Role of Context in Matching and Evaluation of XML Information Retrieval. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1624).
URL SoleCRIS

Henttonen Pekka, Kettunen Kimmo. (2011). Functional classification of records and organisational structure. Records Management Journal 21 (2), 86-103.
URL SoleCRIS

Arvola Paavo, Kekäläinen Jaana, Junkkari Marko. (2011). Contextualization models for XML retrieval. Information Processing & Management 47 (5), 762-776.
SoleCRIS

Stenros Jaakko, Paavilainen Janne, Mäyrä Frans. (2011). Social Interaction in Games. International Journal of Arts and Technology (IJART) 4 (3), 342-358.
URL SoleCRIS

Sotamaa Olli, Tyni Heikki, Toivonen Saara, Malinen Tiina, Rautio Erkka. (2011). New Paradigms for Digital Games : The Finnish Perspective Future. Tampere: Tampereen yliopisto. (TRIM Research Reports 3).
URL SoleCRIS

Mikkonen Teemu. (2011). Kosovon sota Wikipediassa. Teoksessa Aaltonen-Ogbeide Terhi et al (toim.) Silmät auki sosiaaliseen mediaan. Helsinki: Eduskunta, 114-125.
URL SoleCRIS

Talja Sanna, Karasti Helena, Janasik Nina. (2011). Infrastruktuuriyksikön perustaminen on välttämätöntä. Acatiimi (4), 25-26.
SoleCRIS

Sairanen Heikki, Syvänen Antti, Vuorinen Mikko, Vainio Janne, Viteli Jarmo. (2011). Mobiili sisällöntuotanto esiopetuksessa ja perusasteen alaluokilla – suosituksia ja havaintoja teknisestä toteutuksesta. Teoksessa Kankaanranta Marja (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa, 209-220.
URL SoleCRIS

Kari Jarkko, Neelameghan A. (2011). Editorial - Special issue on “information and spirituality”. The Open Information Science Journal 3, 1-4.
URL SoleCRIS

Kari Jarkko. (2011). General implications of spirituality for science. Teoksessa Spirituality in the 21st Century : At the Interface of Theory, Praxis and Pedagogy, 1-10.
URL SoleCRIS

Kari Jarkko. (2011). Outcomes of information : an analysis of spiritual messages. The Open Information Science Journal 3, 63-75.
URL SoleCRIS

Serola Sami, Vakkari Pertti. (2011). Yleinen kirjasto kuntalaisten toimissa : tutkimus kirjastojen hyödyistä kuntalaisten arkielämässä. Helsinki: Opetusministeriö. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:21).
URL SoleCRIS

Mikael Jakobsson, Olli Sotamaa. (2011). Game Studies Special Issue on Game Reward Systems.
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko, Savolainen Reijo. (2011). Towards Library 2.0: The Adoption of Web 2.0 Technologies in Public Libraries. Libri 61 (2), 87-99.
URL SoleCRIS

Vadén Tere. (2011). Oportunidades Digitales, Imposibilidades Reales La promesa pendiente de la “Industria Cultural” y el Cibercomunismo. Emergencia 2011 (3), 104-112.
SoleCRIS

Koivisto Tapio, Mikkonen Teemu, Vadén Tere, Valkokari Katri, Ahonen Mikko, Vainio Niklas. (2011). Rajoja ylittävä innovointi. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Keinänen Jari, Vadén Tere. (2011). Filosofian haasteet. 3, Tietämisen haasteet. Jyväskylä: Atena.
SoleCRIS

Pohjalainen Marjut, Talja Sanna. (2011). Ikäjohtaminen yleisissä kirjastoissa: Ikäkäsitysten tarkastelua osaamisen johtamisen näkökulmasta. Informaatiotutkimus 30 (1).
SoleCRIS

Karasti Helena, Janasik Nina, Talja Sanna. (2011). Tieteen infrastruktuurit - näkymättömiä tukirakenteita, kansallisia kilpailuvaltteja vai uuden tutkimusvision mahdollistajia?. Tieteessä tapahtuu 29 (3), 31-36.
SoleCRIS

Talja Sanna, Karasti Helena, Janasik Nina. (2011). Tutkimusinfrastruktuuripolitiikan haasteet Suomessa : Tieteen infrastruktuurit - asiantuntijapaneelin antia. Informaatiotutkimus 29 (4), 8-12.
SoleCRIS

Pirkola Ari. (2011). Constructing topic-specific search keyphrase suggestion tools for Web information retrieval. Teoksessa Griesbaum Joachim, Mandl Thomas, Womser-Hacker Christa (toim.) Information und Wissen : global, sozial und frei? : Proceedings des 12. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI 2011), Hildesheim, 9.-11. März 2011. Boizenberg: Verlag Werner Hülsbusch, 172-183.
SoleCRIS

Valtonen Marjo Rita. (2011). Tiedonhallinta kuin ameeba. Faili (1/2011), 22-23.
SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2011). Judging the quality and crediblity of information in Internet discussion forums. Journal of the American Society for Information Science and Technology 62 (7), 1243-1256.
SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2011). Asking and sharing information in the blogosphere: The case of slimming blogs. Library & Information Science Research 33 (1), 73-79.
SoleCRIS

Paavilainen Janne. (2011). Some Notes on Player Experiences in Social Games. Teoksessa Sotamaa Olli et al. (toim.) New Paradigms for Digital Games: The Finnish Perspective, 102-105. (TRIM Research Reports 3).
URL SoleCRIS

Kettunen Kimmo. (2011). Packing it all up in search for a language independent MT quality measure tool – part two. Teoksessa Vetulani Zygmunt (toim.) Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics. Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer, 567-576. (Lecture Notes in Computer Science 6562).
SoleCRIS

Järvelin Kalervo. (2011). Information Retrieval : Technology, Evaluation and Beyond. Teoksessa Griesbaum Joachim et al (toim.) Information und Wissen : global, sozial und frei? : Proceedings des 12. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI 2011), Hildesheim, 9.—11. März 2011. Konstanz: Hochschulverband für Informationswissenschatft, 20-21.
SoleCRIS

Järvelin Kalervo. (2011). IR Research : Systems, Interaction, Evaluation and Theories. Teoksessa Clough P et al (toim.) Advances in Information Retrieval. Heidelberg: Springer, 1-3. (Lecture Notes in Computer Science LNCS 6611).
SoleCRIS

Baskaya Feza , Keskustalo Heikki, Järvelin Kalervo. (2011). Simulating Simple and Fallible Relevance Feedback. Teoksessa Clough Paul et al (toim.) Proceedings of the 33th European Conference on Information Retrieval (ECIR 2011). Heidelberg: Springer, 593-604. (Lecture Notes in Computer Science 6611).
SoleCRIS

Ahonen Mikko. (2011). Designing an Information System for Open Innovation - Bridging the Gap between Individual and Organisational Creativity. Tampere, Finland: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1606).
URL SoleCRIS

Kirman Ben, Björk Staffan, Deterding Sebastian, Paavilainen Janne, Rao Valentina. (2011). Social Game Studies at CHI 2011. Teoksessa CHI EA '11 Proceedings of the 2011 annual conference extended abstracts on Human factors in computing systemd, 17-20.
URL SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina, Mäyrä Frans, Kaipainen Kirsikka. (2011). At least nine ways to play: approaching gaming mentalities. Games & Culture 6 (4), 327–353.
SoleCRIS

Seisto Anu, Federley Maija, Kuula Timo, Paavilainen Janne, Vihavainen Sami. (2011). Involving the End-Users in the Development of Language Learning Material. International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL) 3 (2), 43-56.
SoleCRIS

Henttonen P. (2011). Tampereen yliopisto hävitti laitokset. Faili 2011 (1), 23.
SoleCRIS

Henttonen P. (2011). MoReq2010 kehittyy kommenttien pohjalta. Faili 2011 (1), 14-15.
SoleCRIS

Stenros Jaakko, Montola Markus. (2011). Parasocial Interaction in Pervasive Role-Play : The Case of Sanningen om Marika. Teoksessa Henriksen Thomas Duus et al (toim.) Think Larp. Academic Writings from KP2011. Copenhagen: Rollespilsakademiet, 124-149.
SoleCRIS

Stenros Jaakko, Montola Markus. (2011). Conspiracy For Good. Teoksessa Andresen Lars et al (toim.) Do Larp : Documentary Writings From KP2011. Copenhagen: Rollespilsakademiet, 54-71.
URL SoleCRIS

Stenros Jaakko, Waern Annika. (2011). Games as Activity : Correcting the Digital Fallacy. Teoksessa Evans Monica (toim.) Videogame Studies : Concepts, Cultures and Communication. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 11-22. (Critical Issues).
URL SoleCRIS

Jurvela Harri, Vilhula Anna. (2011). Joustavaa täydennyskoulutusta webinaareissa. SeOPPI 01 (1), 7.
URL SoleCRIS

Kalalahti Joanna, Vilhula Anna. (2011). Viisautta blogin käyttöön : Opas blogeista kiinnostuneille, niitä käyttäville tai niiden käyttöä suunnitteleville. Tampere: Tampereen yliopisto.
URL SoleCRIS

Vuorinen Mikko, Kalalahti Joanna, Vilhula Anna. (2011). Wikiä käyttämään! : Tukea wikin valintaan ja käyttöönottoon. Tampere: Tampereen yliopisto. (TRIM Research Notes 3).
URL SoleCRIS

Malinen Tiina, Mikkonen Teemu, Tienvieri Vesa, Vadén Tere. (2011). Community created open source hardware: A case study of "eCars - Now!". First Monday 16 (5).
URL SoleCRIS

Jurvela Harri, Mikkonen Teemu. (2011). Conex - Mobiilivuorovaikutusta esityksiin Twitter-sovelluksen avulla. Teoksessa Leinamo Sanna, Salo Hanna (toim.) Uutuuden viehätystä, Ideoiden kierrätystä. Hämeenlinna: Hämeen kesäyliopisto, 26-27.
SoleCRIS

Jurvela Harri, Mikkonen Teemu, Vuorinen Mikko. (2011). ConEx - mobile collaborative learning environment for conferences. Teoksessa Rummler Klaus, Seipold Judith, Lübcke, Pachler Norbert, Attwell Graham (toim.) Mobile learning : Crossing boundaries in convergent environments. Bremen: London Mobile Learning Group, 62-67.
URL SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2013). Aika, raha ja peliviihde: verkkopelaamisen harmit ja harmittomuus. Teoksessa Raento Pauliina, Tammi Tuukka (toim.) Addiktioyhteiskunta: riippuvuus aikamme ilmiönä. Helsinki: Gaudeamus, 147-164.
SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2013). Monitieteisyys ja monimetodisuus pelien ja interaktiivisen verkkomedian tutkimuksessa. Teoksessa Laaksonen Salla, Matikainen Janne, Tikka Minttu (toim.) Otteita verkosta: verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino, 305-324.
SoleCRIS

Mäyrä Frans, Suominen Jaakko, Koskimaa Raine. (2013). Pelitutkimuksen paikat: pelien tutkimuksen asettuminen kotimaiseen yliopistokenttään – Osa yksi: Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot. Teoksessa Suominen Jaakko et al (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2013. Tampere: Tampereen yliopisto, 125-133.
URL SoleCRIS

See more...
 
Kanslerinrinne 1, 33014 University of Tampere
tel. (03) 355 111 (university switchboard)
Maintained by: kati.m.koivu@uta.fi
Last update: 11.10.2017 13.13 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results