To page body
university of tampere: sis/luo-coms: research:
Faculties of Natural and Communication SciencesUniversity of TampereFaculties of Natural and Communication Sciences
TRIM - Tampere Research Center for Information and Media

TRIM

Social Media

TRIM Personnel Blogs:

AaKoo's Game Lab
(Annakaisa Kultima)

Frans goes blog
(Frans Mäyrä)

Asiakirjahallinnan reunamerkintöjä
(Pekka Henttonen)

Tampere Research Center for Information and Media (TRIM)

TRIM, founded in 2009, is a research institute for basic and strategic research on three main areas:

  • information retrieval
  • game research, and
  • information and media practices

The research strategy in TRIM focuses on the essential research challenges of the information society and aims at producing information that is widely applicable both in developing new information systems or experience based interactive media products and in understanding better the behaviour of the people working with information and media.

TRIM employs about 40 people, over half of them work in different research projects. The research at TRIM is funded by e.g. Academy of Finland, Tekes, the Finnish Funding Agency for Innovation, European Union and private companies. Our operations require strong networking, and our research centre has its representatives in many international journals, associations, organizing committees for conferences and numerous other national and international expert bodies.

photo:OP Latvala
Library and information sciences at the University of Tampere ranked third in the world
The University of Tampere was ranked third in the world in an international comparison based on the numbers of publications in library and information sciences. According to the indicators used in the comparison, Finland was the most productive publisher in the world in proportion to its population. Read more.

New Publications

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vuori Vilma, Okkonen Jussi. (2012). Refining information and knowledge by social media applications. VINE: the journal of information and knowledge management systems 42 (1), 117-128.
SoleCRIS

Vuori Vilma, Okkonen Jussi. (2012). Knowledge sharing motivational factors of using an intra-organizational social media platform. Journal of Knowledge Management 16 (4), 592-603.
SoleCRIS

Myllärniemi Jussi, Okkonen Jussi, Paavilainen Jouni, Vuori, Vilma. (2012). Negative competition steering patient flow in a public-private healthcare co-opetition setting - a Finnish case. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development 8 (2), 208-220.
SoleCRIS

Karvinen Juho, Stenros Jaakko, Kultima Annakaisa, Alha Kati. (2012). David Myers, Play Redux: The Form of Computer Games. Teoksessa Suominen Jaakko, Koskimaa Raine, Mäyrä Frans, Turtiainen Riikka (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja, 130-132.
URL SoleCRIS

Kalalahti Joanna, Koskimäki Leena. (2012). Lisätyn todellisuuden hankepilotit käynnistyivät. SeOPPI 2012 (02), 10-11.
URL SoleCRIS

Mäkinen Sari. (2012). Mobile Work and Its Challenges to Personal and Collective Information Management. Information Research 17 (3), -.
URL SoleCRIS

Alha Kati. (2012). The Concept of Game Innovation: The History of Winners. Teoksessa Kultima Annakaisa, Peltoniemi Mirva (toim.) Games and Innovation Research Seminar 2011 Working Papers. Tampere: Tampereen yliopisto, 1-5. (TRIM Research Reports 7).
URL SoleCRIS

Sihvonen Mika, Saloniemi Kirsi (toim./eds.). (2012). Apuja aktiivisuuteen, välineitä verkostoihin : Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi - kehittämisohjelman hankkeiden hyviä ja lupaavia käytäntöjä. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu. (HAMKin julkaisuja 1/2012).
URL SoleCRIS

Franssila Heljä, Kuntu Susanna, Saarinen Harri, Valkokari Pasi. (2012). Käyttövarmuustiedon hallinta ja hyödyntäminen suunnitelussa. Espoo: VTT. (VTT Technology 48).
URL SoleCRIS

Ahonen Toni, Jännes Jere, Kunttu Susanna, Valkokari Pasi, Venho-Ahonen Outi, Välisalo Tero, Ellman Asko, Hietala Jukka-Pekka, Multanen Petteri, Mäkiranta Ari, Saarinen Harri, Franssila Heljä. (2012). Käyttövarmuuden hallinta - standardista käytäntöön. Espoo: VTT. (VTT Technology 69).
URL SoleCRIS

Tanhua-Piiroinen Erika, Sommers-Piiroinen Johanna. (2012). Sosiaalinen media yritysmaailman hiljaisen tiedon näkyväksi tekemisessä ja oppimisessa. Teoksessa Viteli Jarmo, Östman Anneli (toim.) Tuovi 10 : interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2012-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere: Tampereen yliopisto, 64-67. (TRIM Research Reports 8).
URL SoleCRIS

Franssila Heljä. (2012). Information waste : qualitative study in manufacturing enterprises. Teoksessa Moller Charles, Chaudhry Sohail (toim.) Advances in Enterprise Information Systems II. Boca Raton: CRC Press, 105-110.
SoleCRIS

Ahonen Mikko, Koppel Tarmo. (2012). Mobile Learning and Health-Risk Management of Pulsed Microwave Technologies. Teoksessa Specht Markus, Sharples Mike, Multisilta Jari (toim.) mLearn 2012, Mobile and Contextual Learning, Proceedings of the 11th International Conference on Mobile and Contextual Learning 2012 Helsinki, Finland, October 16 -18, 2012.. Helsinki, 134-139. (CEUR Workshop Proceedings Vol-955).
URL SoleCRIS

Ahonen Mikko, Ahonen Sari. (2012). Quality requirements of healthier mobile information systems - A demonstration. Teoksessa Berki Eleni et al (toim.) Quality Matters, Software quality management XX. Tampere: University of Tampere, 121-125.
SoleCRIS

Tuunanen Janne, Hamari Juho. (2012). Meta-synthesis of player typologies. Teoksessa Proceedings of Nordic Digra 2012 Conference: Games in Culture and Society, 1-14.
URL SoleCRIS

Huotari Kai, Hamari Juho. (2012). Defining Gamification : A Service Marketing Perspective. Teoksessa Proceedings of The 16th International Academic Mindtrek Conference. New York: ACM, 17-22.
URL SoleCRIS

Harviainen, J. Tuomas. (2012). Book review : Why Religion is Natural and Science is Not, by Robert N. McCauley. Secularism and Nonreligion 1 (1), i-ii.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas. (2012). Systemic perspectives on information in physically performed role-play. Informaatiotutkimus 31 (4), 4.
URL SoleCRIS

Harviainen, J. Tuomas. (2012). Editorial: The state of our art. International Journal of Role-Playing 3, 2-3.
URL SoleCRIS

White William J., Harviainen J. Tuomas, Boss Emily C. (2012). Role-playing communities, cultures of play, and the discourse of immersion. Teoksessa Torner Evan, White William J. (toim.) Immersive gameplay : essays on participatory media and role-playing. Jefferson: McFarland, 71-86.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas. (2012). Oppimisroolipelien käyttö ja toimintamekanismit palvelunkehittämisessä. Teoksessa Suominen Jaakko, Koskimaa Raine, Mäyrä Frans & Turtiainen Riikka (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2012, 99-106.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas, Lainema Timo, Saarinen Eeli. (2012). Player-reported impediments to game-based learning. Teoksessa Proceedings of 2012 DiGRA Nordic. Tampere: University of Tampere.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas, Lieberoth Wadum Andreas. (2012). Similarity of social information processes in games and rituals: magical interfaces. Simulation & Gaming 43 (4), 528-549.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas. (2012). Ritualistic games, boundary control, and information uncertainty. Simulation & Gaming 43 (4), 506-527.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas, Gough Richard D, Sköld Olle. (2012). Information phenomena in game-related social media. Teoksessa Widén Gunilla & Holmberg Kim (toim.) Social information research: Emerald, 149-171. (Library and Information Science 5).
SoleCRIS

Harviainen, J. Tuomas. (2012). Systemic perspectives on information in physically performed role-play. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1764).
URL SoleCRIS

Mäkinen, Ilkka. (2012). Lempälä, Lempäälä, Lembois: mikä on Lempäälän ruotsinkielinen nimi?. Lempäälän Joulu 2012 26 (1), 16-20.
SoleCRIS

Mustikkamäki Mika. (2012). Uudet lukutaidot ja sosiaalisen median affordanssit kielen opetuksessa. Teoksessa Viteli Jarmo, Östman Anneli (toim.) Tuovi 10: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2012 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit, 42-46. (TRIM Research Reports 8).
URL SoleCRIS

Mäkinen Ilkka. (2012). Tärkeä järkäle Kansalliskirjaston historiasta. (Arvostelu teoksesta Rainer Knapas: Tiedon valtakunnassa. Helsingin yliopiston kirjasto - Kansalliskirjasto 1640-2010. Hiidenkivi 19 (6), 46.
SoleCRIS

Mäkinen, Ilkka. (2012). Pihlflycktin talosta Kaisaan (Arvostelu teoksesta Hanna Kuusi: Lainatut, viivatut, tentityt. Ylioppilaskunnan kirjasto / Helsingin yliopiston opiskelijakirjasto 1858-2009. SKS 2011). Bibliophilos 71 (2), 62-63.
SoleCRIS

Mäkinen, Ilkka. (2012). Euroopplaisen lukuhalun juurilla. Bibliophilos 71, 14-17.
SoleCRIS

Pirkola Ari. (2012). A Web Browsing System for Retrieving Scholarly Pages. Teoksessa ICIW 2012 : The Seventh International Conference on Internet and Web Applications and Services, 7-10.
SoleCRIS

Pirkola Ari. (2012). Topic-specific Web Searching based on a Real-text Dictionary. Teoksessa Proceedings of the 8th International Conference on Web Information Systems and Technologies, 289-298.
SoleCRIS

Mäkinen Ilkka. (2012). Kirjasto. Teoksessa Nordenstreng Kaarle, Wiio Osmo A (toim.) Suomen mediamaisema. Tampere: Vastapaino, 255-274.
SoleCRIS

Kinnunen Jani, Mäyrä Frans. (2012). Verkkorahapelaaminen ja online-aineistot. Teoksessa Raento Pauliina (toim.) Rahapelaaminen Suomessa : aiheet ja aineistot. Helsinki: Gaudeamus, 180-195.
SoleCRIS

Franssila Heljä, Okkonen Jussi. (2012). Adjusting the design target of life-cycle aware HCI in knowledge work settings. Teoksessa Clemmensen Torkil et al (toim.) Pre-conference proceedings of the 3rd IFIP TC 13.6 HWID working conference "Human Work Interaction Design – HWID2012", 153-159.
URL SoleCRIS

Norozi Muhammad Ali, Arvola Paavo, de Vries Arjen Paul. (2012). Contextualization using hyperlinks and internal hierarchical structure of Wikipedia documents. Teoksessa Chen Xue-wen et al (toim.) 21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12. New York: Association for Computing Machinery (ACM), 734-743.
SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2012). The Global and Local in Fantastic New Media: The Case of Finland. Teoksessa Coelsch-Foisner Sabine, Herbe Sarah (toim.) New Directions in the European Fantastic. Heidelberg: Winter Verlag, 81-98.
SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2012). Role-Playing Games (RPGs). Teoksessa Wolf Mark J. P. (toim.) Encyclopedia of Video Games: The Culture, Technology, and Art of Gaming. Santa Barbara, CA: Greenwood / ABC-CLIO, 540-542.
URL SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2012). Mobile Games. Teoksessa Wolf Mark J. P. (toim.) Encyclopedia of Video Games: The Culture, Technology, and Art of Gaming. Santa Barbara, CA: Greenwood / ABC-CLIO, 413-414.
URL SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2012). Immersion. Teoksessa Wolf Mark J. P. (toim.) Encyclopedia of Video Games: The Culture, Technology, and Art of Gaming. Santa Barbara, CA: Greenwood / ABC-CLIO, 311-312.
URL SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2012). Digital Games Research Association (DiGRA). Teoksessa Wolf Mark J. P. (toim.) Encyclopedia of Video Games: The Culture, Technology, and Art of Gaming. Santa Barbara, CA: Greenwood / ABC-CLIO, 166-167.
URL SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2012). Casual Games. Teoksessa Wolf Mark J. P. (toim.) Encyclopedia of Video Games: The Culture, Technology, and Art of Gaming. Santa Barbara, CA: Greenwood / ABC-CLIO, 94-96.
URL SoleCRIS

Sormunen Eero, Eriksson Heidi, Kurkipää Tuuli. (2012). Wikipedia and wikis as forums of information literacy instruction in schools. Teoksessa Gwyer Roisin, Stubbins Ruth, Walton Graham (toim.) The road to information literacy : librarians as facilitators of learning. Berlin: De Gruyter Saur, 311-328. (IFLA Publications 157).
SoleCRIS

Mikkonen Anna, Vakkari Pertti. (2012). Readers' search strategies for accessing books in public libraries. Teoksessa Proceeding IIIX '12 : Proceedings of the 4th Information Interaction in Context Symposium. New York: ACM, 214-223.
SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2012). Playful Mobile Communication: Services Supporting the Culture of Play. Interactions: Studies in Communication & Culture 3 (1), 55-70.
URL SoleCRIS

Nummenmaa Timo, Alha Kati, Kultima Annakaisa. (2012). Towards Game Evolution Planning through Simulation. Teoksessa Kultima Annakaisa, Peltoniemi Mirva (toim.) Games and Innovation Research Seminar 2011 Working Papers. Tampere: Tampereen yliopisto, 67-71. (TRIM Research Reports 7).
URL SoleCRIS

Kultima Annakaisa, Köönikkä Juha, Karvinen Juho. (2012). The Four Different Innovation Philosophies Guiding the Game Development Processes : An Experimental Study on Finnish Game Professionals Development Processes. Teoksessa Kultima Annakaisa, Peltoniemi Mirva (toim.) Games and Innovation Research Seminar 2011 Working Papers: Tampereen yliopisto, 34-41. (TRIM Research Reports 7).
URL SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2012). Conceptualizing information need in context. Information Research 17 (4), 534.
URL SoleCRIS

Oksanen Suvi, Vakkari Pertti. (2012). In search of a good novel, neither reading activity nor querying matter, but examining search results does. Teoksessa IIIX '12 Proceedings of the 4th Information Interaction in Context Symposium. New York: ACM, 12-20.
SoleCRIS

Leino Juha, Tanhua-Piiroinen Erika, Sommers-Piiroinen Johanna. (2012). Adding Social Media to e-Learning in the Workplace : Instilling Interactive Learning Culture. International Journal of Advanced Corporate Learning (iJAC) 5 (3), 18-25.
SoleCRIS

Leino Juha, Tanhua-Piiroinen Erika, Sommers-Piiroinen Johanna. (2012). Adding Social Media to e-Learning in the Workplace : Instill an Interactive Learning Culture. Teoksessa Guralnick David (toim.) Proceedings of the International Conference on E-Learning in the Workplace (ICELW 2012) June 13th-15th, New York, NY, USA. New York, NY, USA: Kaleidoscope Learning, 1-6.
SoleCRIS

Sormunen Eero, Heinström Jannica, Romu Leena, Turunen Risto. (2012). A method for the analysis of information use in source-based writing. Information Research 17 (4), paper 535.
URL SoleCRIS

Heinström Jannica, Sormunen Eero. (2012). Students’ Group Work Attitudes and Experiences in Collaborative Wiki Writing. Teoksessa Widén Gunilla, Holmberg Kim (toim.) Social Information Research. Bingley: Emerald, 75-100.
SoleCRIS

Stenros Jaakko, Waern Annika, Montola Markus. (2012). Studying the elusive experience in pervasive games. Simulation & gaming 43 (3), 339-355.
SoleCRIS

Stenros Jaakko. (2012). In Defence of a Magic Circle : The Social and Mental Boundaries of Play. Teoksessa Proceedings of 2012 DiGRA Nordic.
URL SoleCRIS

Sairanen Heikki, Vuorinen Mikko. (2012). Opetusteknologian kartoittimen kehittäminen ja arviointi. Teoksessa Viteli Jarmo, Östman Anneli (toim.) Tuovi 10 : Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2012-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit, 22-27. (TRIM Research Reports 8).
URL SoleCRIS

Viteli Jarmo. (2012). Opeka. (http://opeka.fi).
URL SoleCRIS

Angelini Marco, Ferro Nicola, Järvelin Kalervo, Keskustalo Heikki, Pirkola Ari, Santucci Giuseppe, Silvello Gianmaria. (2012). Cumulated Relative Position : A Metric for Ranking Evaluation. Teoksessa Catarci Tiziana et al (toim.) Information Access Evaluation : Multilinguality, Multimodality, and Visual Analystics : Proceedings of the 3rd International Conference of the CLEF Initiative. Heidelberg: Springer, 112-123. (Lecture Notes in Computer Science 7488).
SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2012). The structure of argument patterns on a social Q&A site. Journal of the American Society for Information Science and Technology 63 (12), 2536-2548.
SoleCRIS

Paavilainen Janne, Alha Kati, Korhonen Hannu. (2012). Exploring Playability of Social Network Games. Teoksessa Nijholt Anton, Romão Teresa, Reidsma Dennis (toim.) Advances in Computer Entertainment : 9th International Conference, ACE 2012, Kathmandu, Nepal, November 3-5, 2012. Proceedings. Berlin: Springer, 336-351. (Lecture Notes in Computer Science 7624).
URL SoleCRIS

Sormunen Eero. (2012). Memornet : Doctoral programme for experts in memory institutions. Scandinavian Library Quarterly 45 (3), 21.
URL SoleCRIS

Vakkari Pertti. (2012). Internet use increases the odds of using the public library. Journal of Documentation 68 (5), 618-638.
SoleCRIS

Arvola Paavo, Vainio Johanna, Junkkari Marko, Kekäläinen Jaana. (2012). Model for simulating result document browsing in focused retrieval. Teoksessa Proceedings of the 4th Information Interaction in Context Symposium IIIX 2012. New York, USA: ACM, 238-241.
URL SoleCRIS

Lassila Matti, Pääkkönen Teemu, Arvola Paavo, Kekäläinen Jaana, Junkkari Marko. (2012). Unobtrusive mobile browsing behaviour tracking tool. Teoksessa Proceedings of the 4th Information Interaction in Context Symposium IIIX '12. New York, NY, USA: ACM, 278-281.
URL SoleCRIS

Karppi Tero, Sotamaa Olli. (2012). Rethinking Playing Research: DJ HERO and Methodological Observations in the Mix. Simulation and Gaming 43 (3), 413-429.
SoleCRIS

Tanni Mikko. (2012). Teacher trainees’ information acquisition in lesson planning. Information Research 17 (3), 530.
URL SoleCRIS

Saastamoinen Miamaria, Kumpulainen Sanna, Järvelin Kalervo. (2012). Task complexity and information searching in administrative tasks revisited. Teoksessa Proceedings of the 4th Information Interaction in Context symposium, Nijmegen, The Netherlands, 2012. New York: ACM, 204-213.
SoleCRIS

Norozi Muhammad Ali, de Vries Arjen, Arvola Paavo. (2012). Contextualization from the bibliographic structure. Teoksessa Larsen Birger, Lioma C, de Vries Arjen (toim.) Proceedings of the Task-Based and Aggregated Search (TBAS2012) Workshop, ECIR 2012: CEUR Workshop Proceedings, 9-13.
URL SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2012). Arkistojen kuvailu-ja luettelointisääntöjen kehittäminen - kansallinen ponnistus vai kansainvälistä yhteistyötä?. Informaatiotutkimus 31 (2), 6.
URL SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2012). CIDOC CRM — Ratkaisu heterogeenisten aineistojen yhteiskäyttöön?. Informaatiotutkimus 31 (2), 2.
URL SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2012). Diversity of knowledge organization in records and archives management. Teoksessa Neelameghan A, Raghavan K (toim.) Categories, context and relations in knowledge organization. Proceedings of the 12th International ISKO Conference 6–9 August 2012 Mysore, India. Würzburg: Ergon, 277–283. (Advances in Knowledge Organization 13).
SoleCRIS

Kalalahti Joanna, Sihvonen Mika. (2012). Selection and adoption of communication technology in a distributed network. Teoksessa Hodgson V. et al (toim.) Proceedings of the Eighth International Conference on Networked Learning 2012. Maastricht: Maastricht School of Management, 320-327.
URL SoleCRIS

Sihvonen Mika, Sipilä Miikka. (2012). Sosiaalinen media ja perinteiset viestintävälineet osana hankeverkoston oppimisprosessia. Teoksessa Viteli Jarmo, Östman Anneli (toim.) Tuovi 10: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2012-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere: Tampereen yliopisto, TRIM, 58-63. (TRIM Research Reports 8).
URL SoleCRIS

Mäyrä Frans, Koskimaa Raine, Suominen Jaakko(2012). Proceedings of DiGRA Nordic 2012. Tampere: University of Tampere.
URL SoleCRIS

Mäyrä Frans, Holopainen Jussi, Jakobsson Mikael(2012). Simulation & Gaming - Symposium: Research Methodology in Gaming. Thousand Oaks, USA: SAGE Publications. (Simulation & Gaming June 2012; 43 (3)).
URL SoleCRIS

Syvänen Antti, Viteli Jarmo. (2012). Towards Opportunistic Uses of Future Learning Environments: Flexible and Activating Learning in Higher Education. Teoksessa 2012 IEEE Seventh International Conference on Wireless, Mobile and Ubiquitous Technology in Education (WMUTE 2012), 229-231.
SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2012). Expectancy-value beliefs and information needs as motivators for task-based information seeking. Journal of Documentation 68 (4), 492-511.
SoleCRIS

Baskaya Feza, Keskustalo Heikki, Järvelin Kalervo. (2012). Time Drives Interaction: Simulating Sessions in Diverse Searching Environments. Teoksessa Callan Jamie, Maarek Yolle, Sanderson Mark (toim.) Proceedings of the 35th Annual Interna¬tional ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (ACM SIGIR 12). New York: ACM, 105-114.
SoleCRIS

Kumpulainen Sanna, Järvelin Kalervo. (2012). Barriers to task-based information access in molecular medicine. Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST) 63 (1), 86-97.
SoleCRIS

Sormunen Eero. (2012). Yliopistokoulutuksen laatu ja vaikuttavuus. Tietoasiantuntija 27 (2-3), 37-38.
SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2012). Menneisyyden hallitsijat eri teillä. Tieteessä tapahtuu 30 (3), 71-72.
URL SoleCRIS

Oksanen Suvi, Vakkari Pertti. (2012). Emphasis on examining results in fiction searches contributes to finding good novels. Teoksessa Proceedings of the 12th ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries (JCDL '12). New York: ACM, 199-202.
SoleCRIS

Kinnunen Jani, Rautio Erkka, Alha Kati, Paavilainen Janne. (2012). Gambling in Social Networks: Gaming Experiences of Finnish Online Gamblers. Teoksessa Proceedings of DiGRA Nordic 2012: DiGRA, 1-15.
URL SoleCRIS

Franssila Heljä, Okkonen Jussi, Savolainen Reijo, Talja Sanna. (2012). The formation of coordinative knowledge practices in distributed work: towards an explanatory model. Journal of Knowledge Management 16 (4), 650-665.
SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2012). Elaborating the motivational attributes of information need and uncertainty. Information Research 17 (2).
URL SoleCRIS

Salminen Oili, Front-Tammivirta Tiina (toim.). (2012). Pulahduksia AVO-vesillä : kuvauksia AVO-hankkeen toiminnasta 2008-2011. Hämeenlinna: Suomen eOppimiskeskus ry. (AVO-hankkeen raportteja 1/2012).
URL SoleCRIS

Kalalahti Joanna, Ojanen Riina. (2012). AVO:n laineet liplattavat : avoimuutta näkyvissä. Hämeenlinna: Suomen eOppimiskeskus ry. (AVO-hankkeen raportteja 3/2012).
URL SoleCRIS

Kalalahti Joanna. (2012). AVOimesti törmäyskurssilla : haasteita reaali- ja verkkomaailman yhdistämisessä. Hämeenlinna: Suomen eOppimiskeskus ry. (AVO-hankkeen raportteja 2/2012).
URL SoleCRIS

Kettunen Kimmo, Arvola Paavo. (2012). Generating Variant Keyword Forms for a Morphologically Complex Language Leads to Successful Information Retrieval with Finnish. Teoksessa Salampasis Michail, Larsen Birger (toim.) Multidisciplinary Information Retrieval : 5th Information Retrieval Facility Conference IRFC 2012 Vienna, Australia, July 2-3, 2012 Proceedings. Heidelberg: Springer, 113-126. (Lecture Notes in Computer Science 7356).
SoleCRIS

Vakkari Pertti, Huuskonen Saila. (2012). Search effort degrades search output but improves task outcome. Journal of the American Society for Information Science and Technology 63 (4), 657–670.
SoleCRIS

Vakkari Pertti, Serola Sami. (2012). Perceived outcomes of public libraries. Library & Information Science Research 34 (1), 37-44.
SoleCRIS

Niemi Timo, Junkkari Marko, Järvelin Kalervo. (2012). Concept-based query language approach to enterprise information systems. Enterprise Information Systems 8 (1), 26-66.
SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2013). Aika, raha ja peliviihde: verkkopelaamisen harmit ja harmittomuus. Teoksessa Raento Pauliina, Tammi Tuukka (toim.) Addiktioyhteiskunta: riippuvuus aikamme ilmiönä. Helsinki: Gaudeamus, 147-164.
SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2013). Monitieteisyys ja monimetodisuus pelien ja interaktiivisen verkkomedian tutkimuksessa. Teoksessa Laaksonen Salla, Matikainen Janne, Tikka Minttu (toim.) Otteita verkosta: verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino, 305-324.
SoleCRIS

Mäyrä Frans, Suominen Jaakko, Koskimaa Raine. (2013). Pelitutkimuksen paikat: pelien tutkimuksen asettuminen kotimaiseen yliopistokenttään – Osa yksi: Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot. Teoksessa Suominen Jaakko et al (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2013. Tampere: Tampereen yliopisto, 125-133.
URL SoleCRIS

See more...
 
Kanslerinrinne 1, 33014 University of Tampere
tel. (03) 355 111 (university switchboard)
Maintained by: kati.m.koivu@uta.fi
Last update: 11.10.2017 13.13 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results