To page body
university of tampere: sis/luo-coms: research:
Faculties of Natural and Communication SciencesUniversity of TampereFaculties of Natural and Communication Sciences
TRIM - Tampere Research Center for Information and Media

TRIM

Social Media

TRIM Personnel Blogs:

AaKoo's Game Lab
(Annakaisa Kultima)

Frans goes blog
(Frans Mäyrä)

Asiakirjahallinnan reunamerkintöjä
(Pekka Henttonen)

Tampere Research Center for Information and Media (TRIM)

TRIM, founded in 2009, is a research institute for basic and strategic research on three main areas:

  • information retrieval
  • game research, and
  • information and media practices

The research strategy in TRIM focuses on the essential research challenges of the information society and aims at producing information that is widely applicable both in developing new information systems or experience based interactive media products and in understanding better the behaviour of the people working with information and media.

TRIM employs about 40 people, over half of them work in different research projects. The research at TRIM is funded by e.g. Academy of Finland, Tekes, the Finnish Funding Agency for Innovation, European Union and private companies. Our operations require strong networking, and our research centre has its representatives in many international journals, associations, organizing committees for conferences and numerous other national and international expert bodies.

photo:OP Latvala
Library and information sciences at the University of Tampere ranked third in the world
The University of Tampere was ranked third in the world in an international comparison based on the numbers of publications in library and information sciences. According to the indicators used in the comparison, Finland was the most productive publisher in the world in proportion to its population. Read more.

New Publications

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hamari Juho. (2013). Pelillistäminen. Teoksessa Harviainen J Tuomas, Meriläinen Mikko, Tossavainen Tommi (toim.) Pelikasvattajan käsikirja, 115-117.
URL SoleCRIS

Sihvonen Mika, Sipilä Miikka. (2013). Social Media Supporting Project Communication in Distributed Learning Organization. Teoksessa Cunningham Paul, Cunningham Miriam (toim.) eChallenges e-2013 Conference Proceedings: IIMC International Information Management Corporation Ltd, 33.
SoleCRIS

Saarti Jarmo, Kämäräinen Juha, Sormunen Eero. (2013). Informaatiolukutaitoa määrittelemässä - ECIL 2013 konferenssi Istanbulissa. Informaatiotutkimus 32 (3-4).
URL SoleCRIS

Viteli Jarmo. (2013). Teachers and Use of ICT in Education : Pilot Study and testing Opeka System. Teoksessa Jan Herrington, Alec Courosvalerie Irvine (toim.) Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications. Chesapeake, Virginia, USA: AACE, 2326-2346.
URL SoleCRIS

Quandt Thorsten, Chen Vivian, Mäyrä Frans, Van Looy Jan. (2013). (Multiplayer) Gaming Around the Globe? A Comparison of Gamer Surveys in Four Countries. Teoksessa Quandt Thorsten, Kröger Sonja (toim.) Multiplayer: The Social Aspects of Digital Gaming. Oxon & New York: Routledge, 23-46.
SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2013). Aika, raha ja peliviihde: verkkopelaamisen harmit ja harmittomuus. Teoksessa Raento Pauliina, Tammi Tuukka (toim.) Addiktioyhteiskunta: riippuvuus aikamme ilmiönä. Helsinki: Gaudeamus, 147-164.
SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2013). Monitieteisyys ja monimetodisuus pelien ja interaktiivisen verkkomedian tutkimuksessa. Teoksessa Laaksonen Salla, Matikainen Janne, Tikka Minttu (toim.) Otteita verkosta: verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino, 305-324.
SoleCRIS

Mäyrä Frans, Suominen Jaakko, Koskimaa Raine. (2013). Pelitutkimuksen paikat: pelien tutkimuksen asettuminen kotimaiseen yliopistokenttään – Osa yksi: Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot. Teoksessa Suominen Jaakko et al (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2013. Tampere: Tampereen yliopisto, 125-133.
URL SoleCRIS

Pihkala-Posti Laura, Uusi-Mäkelä Mikael Eijo, Viteli Jarmo, Mustikkamäki Mika. (2013). True Implementation of Technology in Language Teaching through Peer-learning?. Teoksessa Bastiaens Theo, Marks Gary (toim.) Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2013. Virginia: AACE, 940-945.
URL SoleCRIS

Kalalahti Joanna (toim.), Siltanen Teemu, Koskimäki Leena, Liski Riitta, Salminen Merja, Niemelä Timo. (2013). Kohti uusia ulottuvuuksia : Kokemuksia kolmiulotteisista ja mobiileista oppimis- ja osallistumisympäristöistä. Tampere: Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikkö SIS, TRIM-tutkimuskeskus.
URL SoleCRIS

Uusi-Mäkelä Mikael. (2013). Collaborative Games in Language Teaching. Teoksessa Viteli Jarmo, Östman Anneli (toim.) Tuovi 11: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2013-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere: Tampereen yliopisto, 124-128. (TRIM Research Reports 9).
URL SoleCRIS

Lappalainen Yrjö. (2013). The open future of virtual worlds. SeOppi (3), 5.
URL SoleCRIS

Lappalainen Yrjö. (2013). Virtuaalimaailmojen avoin tulevaisuus. SeOppi (2), 27.
URL SoleCRIS

Lappalainen Yrjö. (2013). Retki maailmojen rajoille : Avoimen lähdekoodin virtuaalimaailmoja vertailemassa. Tampere: Tampereen yliopisto.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas, Meriläinen Mikko, Tossavainen Tommi. (2013). Pelikasvattajan käsikirja. Helsinki: Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus.
URL SoleCRIS

Hansen Preben, Järvelin Anni, Järvelin Antti. (2013). Exploring manual and automatic query formulation in patent IR: Initial query construction and query generation process. Journal of Documentation 69 (6), 873-898.
SoleCRIS

Mäkinen Sari. (2013). Some records manager will take care of it - Records management in the context of mobile work. Journal of Information Science 39 (3), 384-396.
SoleCRIS

Mäkinen Sari. (2013). Records Management in Mobile Work. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1857).
URL SoleCRIS

Sairanen Heikki, Viteli Jarmo, Vuorinen Mikko. (2013). Laitteiden ja ohjelmistojen käyttö suomalaisissa kouluissa vuonna 2012. Tampere: Tampereen yliopisto. (TRIM Research Notes 6).
URL SoleCRIS

Sotamaa Olli, Suominen Jaakko. (2013). Suomalainen pelitutkimus vuosina 1998–2012 julkaistujen peliväitöskirjojen valossa. Teoksessa Suominen Jaakko et al (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2013. Tampere: Tampereen yliopisto, 109-121. (Pelitutkimuksen vuosikirja 2013).
URL SoleCRIS

Sotamaa Olli. (2013). Arvio kirjasta Jani Niipola, Pelisukupolvi: Suomalainen menestystarina Max Paynestä Angry Birdsiin. Teoksessa Suominen Jaakko et al (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2013. Tampere: Tampereen yliopisto, 122-124. (Pelitutkimuksen vuosikirja 2013).
URL SoleCRIS

Sotamaa Olli. (2013). Kokemuksia avoimesta arvioinnista – tapaus fantasialiiga. Teoksessa Suominen Jaakko et al (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2013. Tampere: Tampereen yliopisto, 93-98. (Pelitutkimuksen vuosikirja 2013).
URL SoleCRIS

Sotamaa Olli. (2013). Arkipäivän fantasiaa: taidosta, faniudesta ja pelirytmistä fantasiajalkapallossa. Teoksessa Suominen Jaakko et al (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2013. Tampere: Tampereen yliopisto, 73-91. (Pelitutkimuksen vuosikirja 2013).
URL SoleCRIS

Sotamaa Olli, Suominen Jaakko. (2013). The Long Decade of Game Studies: Case of Finland. Teoksessa Proceedings of DiGRA 2013 - DeFragging Game Studies, 1-16.
URL SoleCRIS

Lugmayr Artur, Franssila Heljä, Kärkkäinen Hannu, Paavilainen Janne(2013). Proceedings of International Conference on Making Sense of Converging Media. New York: ACM.
SoleCRIS

Paavilainen Janne, Hamari Juho, Stenros Jaakko, Kinnunen Jani. (2013). Social Network Games: Players' Perspectives. Simulation & Gaming 44 (6), 794-820.
SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas, Lainema Timo, Suominen Jaakko, Soinila Erno. (2013). Development of a Finnish Community of Game Scholars. Simulation & Gaming 44 (6), 762-766.
URL SoleCRIS

Sormunen Eero, Alamettälä Tuulikki, Heinström Jannica. (2013). The Teacher’s Role as Facilitator of Collaborative Learning in Information Literacy Assignments. Teoksessa Kurbanoglu Serap, Grassian Esther, Mizrachi Diane, Catts Ralph, Špiranec Sonja (toim.) Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice : European Conference on Information Literacy, ECIL 2013 Istanbul, Turkey, October 22-25, 2013 Revised Selected Papers. Heidelberg: Springer International Publishing, 499-506. (Communications in Computer and Information Science 397).
URL SoleCRIS

Heinström Jannica, Sormunen Eero. (2013). How Do Students’ Social Identities and Study Approaches Play Out in Collaborative Source-Based Writing Assignments?. Teoksessa Kurbanoglu S, Grassian E, Mizrachi D, Catts R, Špiranec S (toim.) Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice. Heidelberg: Springer International Publishing, 401-407. (Communications in Computer and Information Science 397).
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas. (2013). Managerial styles in larps: Control systems, cultures, and charisma.. Teoksessa Bowman Sarah Lynne, Vanek Aaron (toim.) WyrdCon 2013 Companion Book. Orange, CA: WyrdCon, 112-124.
URL SoleCRIS

Saastamoinen Miamaria, Kumpulainen Sanna, Vakkari Pertti, Järvelin Kalervo. (2013). Task complexity affects information use : a questionnaire study in city administration. INFORMATION RESEARCH: AN INTERNATIONAL ELECTRONIC JOURNAL 18 (4), 592.
URL SoleCRIS

Franssila Heljä. (2013). Mobile Email as a Business and Personal Performance Driver in Everyday Knowledge Work—A Multi-method Case Study. Knowledge and Process Management 20 (4), 185–198.
URL SoleCRIS

Franssila Heljä. (2013). The Role of Knowledge Intermediaries in the Management of Experience Knowledge. Knowledge and Process Management 20 (4), 232–242.
URL SoleCRIS

Kumpulainen Sanna. (2013). Task-based information access in molecular medicine : task performance, barriers, and searching within a heterogeneous information environment. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1879).
URL SoleCRIS

Baskaya Feza, Keskustalo Heikki, Järvelin Kalervo. (2013). Effectiveness of Search Result Classification based on Relevance Feedback. Journal of Information Science 39 (6), 764-772.
SoleCRIS

Baskaya Feza, Keskustalo Heikki, Järvelin Kalervo. (2013). Modeling Behavioral Factors in Interactive Information Retrieval. Teoksessa He Q et al (toim.) Proceedings of the 22nd International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2013), Burlingame, CA,. New York: ACM, 2297-2302.
URL SoleCRIS

Tanhua-Piiroinen Erika, Sommers-Piiroinen Johanna. (2013). Knowledge Sharing Cultures in Finance and Insurance Companies – Needs to Improve Informal Collaborative e-Learning. Teoksessa Guralnick David (toim.) Proceedings of the International Conference on E-Learning in the Workplace (ICELW 2013). New York: Kaleidoscope Learning, Inc., 1-4.
SoleCRIS

Myllärniemi Jussi, Vuori Vilma, Helander Nina, Ilvonen Ilona, Okkonen Jussi, Virtanen Pasi. (2013). The role of an intermediator organisation in collaboration: how can an intermediator enhance value co-creation?. International Journal of Applied Systemic Studies 5 (1/2), 3-22.
SoleCRIS

Sairanen Heikki, Vuorinen Mikko, Viteli Jarmo. (2013). Työkalu TVT-kehitystyön kehittämiseen ja tutkimukseen. Teoksessa Viteli Jarmo, Östman Anneli (toim.) Tuovi 11: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2013 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere: Tampereen yliopisto, 69-75. (TRIM Research Reports 9).
URL SoleCRIS

Viteli Jarmo, Sairanen Heikki, Vuorinen Mikko. (2013). The building blocks of a working digital culture: The case of some Finnish schools. Teoksessa E-Learn 2013 : World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, 473-482.
URL SoleCRIS

Mäkinen Ilkka. (2013). Kanavat natisevat - kirjasto ja kirjakauppa. Teoksessa Mika Hallila et al. (toim.) Suomen nykykirjallisuus 2. Kirjallinen elämä ja yhteiskunta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 224-234. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1390).
SoleCRIS

Mäkinen Ilkka, Ojajärvi Jussi. (2013). 2000-luvun kotimaisen kaunokirjallisuuden bestsellerit, suoiskkikirjailijat ja menestyskustantajat. Teoksessa Mika Hallila et al. (toim.) Suomen nykykirjallisuus 2. Kirjallinen elämä ja yhteiskunta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 235-237. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1390).
SoleCRIS

Nummenmaa Timo. (2013). Executable Formal Specifications in Game Development : Design, Validation and Evolution. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1875).
URL SoleCRIS

Mikkonen Teemu. (2013). New Information Environments and the Changing Epistemologies. Teoksessa Jan Herrington, Alec Couros & Valerie Irvine (toim.) Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2013. Chesapeake, VA: AACE ( Association for the Advancement of Computing in Education), 1598-1602.
URL SoleCRIS

Tanni Mikko. (2013). Teacher trainees’ information seeking behaviour and their conceptions of information literacy instruction. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1849).
URL SoleCRIS

Hakulinen Jaakko, Turunen Markku, Heimonen Tomi, Keskinen Tuuli, Sand Antti, Paavilainen Janne, Parviainen Jaana, Yrjänäinen Sari, Mäyrä Frans, Okkonen Jussi, Raisamo Roope. (2013). Creating Immersive Audio and Lighting Based Physical Exercise Games for Schoolchildren. Teoksessa Reidsma Dennis, Katayose Haruhiro, Nijholt Anton (toim.) Advances in Computer Entertainment : 10th International Conference, ACE 2013, Boekelo, The Netherlands, November 12-15, 2013. Proceedings. Berlin: Springer International Publishing, 308-319. (Lecture Notes in Computer Science 8253).
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas, Tossavainen Tommi. (2013). Pelit tulevaisuudessa. Teoksessa Harviainen J. Tuomas, Meriläinen Mikko, Tossavainen Tommi (toim.) Pelikasvattajan käsikirja. Helsinki: Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus, 122-125.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas. (2013). Pelit opetusvälineinä: Teoriaa ja tutkimusta. Teoksessa Harviainen J. Tuomas, Meriläinen Mikko, Tossavainen Tommi (toim.) Pelikasvattajan käsikirja. Helsinki: Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus, 63-67.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas. (2013). Larps (live-action role-playing games) in libraries. Teoksessa Scordato Julie, Forsyth Ellen (toim.) Teen games rule! A librarian's guide to platforms and programs. Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited, An Imprint of ABC-CLIO, LLC, 103-111.
SoleCRIS

Tyni Heikki, Kultima Annakaisa, Mäyrä Frans. (2013). Dimensions of Hybrid in Playful Products. Teoksessa Lugmayr Arthur et al (toim.) Proceedings of the 17th International Academic MindTrek Conference : Making Sense of Converging Media: ACM, 237-244.
SoleCRIS

Mäkinen Ilkka. (2013). Why people read: Jean-Jacques Rousseau on the love of reading. Teoksessa Gustafsson Dorrit, Linnovaara Kristina (toim.) Essays on Libraries, Cultural Heritage and Freedom of Information. Helsinki: Kansalliskirjasto, The National Library of Finland, 127-136. (Publications of the National Library of Finland 81).
SoleCRIS

Mäkinen Ilkka. (2013). A familly of nations, a family of libraries: What explains the similarities and differences between the puvblic library systems in the Nordic countries?. Teoksessa Frenander Anders , Nilsson, Skans Kersti (toim.) Libraries, black metal and corporate finance. Current research in Nordic Library and Information Science. Selected articles from the 40th anniversary conference of the Swedish School of Library and Information Science. Borås: Högskolan i Borås, 16-38. (Vetenskap för profession 23).
URL SoleCRIS

Mäkinen Ilkka. (2013). Leselust, Goût de la Lecture, Love of Reading: Patterns in the Discourse on Reading in Europe from the 17th until the 19th Century. Teoksessa Navickiene Ausra et al (toim.) Good Book, Good Library, Good Reading. Studies in the history of the book, libraries and reading from the network HIBOLIRE and its friends. Tampere: Tampere University Press, 261-285.
SoleCRIS

Stenros Jaakko. (2013). Amorous Bodies in Play. Sexuality in Nordic Live Action Role-Playing Games. Teoksessa Grenzfurthner Johannes, Friesinger Günther, Fabry Daniel (toim.) Screw The System – Explorations of Spaces, Games and Politics through Sexuality and Technology: RE/Search & Monochrom. (Arse Elektronika Anthology 4).
SoleCRIS

Stenros Jaakko. (2013). Between Game Facilitation and Performance: Interactive Actors and Non-Player Characters in Larps. International Journal of Role-Playing 4 (4), 78-95.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas, Lainema Timo. (2013). Pelit, systeemidynamiikka ja oppiminen. Teoksessa Suominen Jaakko et al (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2013, 1-12.
URL SoleCRIS

Norozi Muhammad Ali, Arvola Paavo. (2013). Selection fusion in semi-structured retrieval. Teoksessa He Qi et al (toim.) 22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13. New York: Association for Computing Machinery (ACM), 1291-1300.
URL SoleCRIS

Nummenmaa Timo, Kultima Annakaisa, Alha Kati, Mikkonen Tommi. (2013). Applying lehman's laws to game evolution. Teoksessa Robbes Romain, Robles Gregorio (toim.) Proceedings of the 2013 International Workshop on Principles of Software Evolution. New York, NY, USA: ACM, 11-17.
URL SoleCRIS

Syvänen Antti, Mikkonen Teemu, Viteli Jarmo. (2013). Supporting collaborative ICT-practices in schools. Teoksessa Herrington Jan, Couros Alec, Irvine Valerie (toim.) World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (EDMEDIA) 2013. Waynesville: AACE ( Association for the Advancement of Computing in Education), 681-685.
SoleCRIS

Tanhua-Piiroinen Erika, Sommers-Piiroinen Johanna. (2013). Knowledge Sharing Cultures in Finance and Insurance Companies – Needs for Improving Informal Collaborative e-Learning. International Journal of Advanced Corporate Learning (iJAC) 6 (2), 36-39:2983.
URL SoleCRIS

Malinen Sanna, Nurkka Piia. (2013). The role of community in exercise : Cross-cultural study of online exercise diary users. Teoksessa Proceedings of the 6th International Conference of Communities and Technologies. New York: ACM, 55-63.
SoleCRIS

Lugmayr Artur, Sotamaa Olli, Franssila Heljä, Kärkkäinen Hannu. (2013). Special Issue from the 14th International Academic MindTrek Conference 2010. International Journal of Ambient Computing and Intelligence 5 (1), v-vi.
SoleCRIS

Franssila Heljä, Okkonen Jussi. (2013). Adjusting the Design Target of Life-Cycle Aware HCI in Knowledge Work: Focus on Computing Practices. Teoksessa Campos Pedro et al. (toim.) Human Work Interaction Design: Work Analysis and HCI. Heidelberg: Springer, 150-160. (IFIP Advances in Information and Communication Technology 407).
SoleCRIS

Diriye Abdigani, Blandford Ann, Tombros Anastasios, Vakkari Pertti. (2013). The Role of Search Interface Features during Information Seeking. Teoksessa Trond Aalberg, Christos Papatheodorou, Milena Dobreva, Giannis Tsakonas, Charles J. Farrugia (toim.) Research and Advanced Technology for Digital Libraries : International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2013, Valletta, Malta, September 22-26, 2013. Proceedings. Berlin: Springer, 235-240. (Lecture Notes in Computer Science 8092).
URL SoleCRIS

Pöntinen Janna, Vakkari Pertti. (2013). Selecting Fiction in Library Catalogs : A Gaze Tracking Study. Teoksessa Aalberg Trond, Papatheodorou Christos, Dobreva Milena, Tsakonas Giannis, Farrugia Charles J (toim.) Research and Advanced Technology for Digital Libraries : International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2013, Valletta, Malta, September 22-26, 2013. Proceedings. Berlin: Springer, 72-83. (Lecture Notes in Computer Science 8092).
URL SoleCRIS

Mikkonen Teemu, Syvänen Antti. (2013). Opettajayhteistyö ja opettajatiimit tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tukena. Teoksessa Viteli Jarmo, Östman Anneli (toim.) Tuovi 11: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2013-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit, 55-60. (TRIM Research Reports 9).
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas, Savonsaari Ritva. (2013). Larps in high schools. Teoksessa Moseley Alex, Whitton Nicola (toim.) New traditional games for learning: A case book. New York: Routledge, 134-145.
SoleCRIS

Schott Gareth, Marczak Raphael, Mäyrä Frans, van Vught Jasper. (2013). DeFragging Regulation: From putative effects to researched accounts of player experience. Teoksessa Proceedings of DiGRA 2013: Defragging Game Studies. Atlanta: DiGRA & Georgia Tech, 29.
URL SoleCRIS

Mäyrä Frans, Van Looy Jan, Quandt Thorsten. (2013). Disciplinary Identity of Game Scholars : An Outline. Teoksessa Proceedings of DiGRA 2013: Defragging Game Studies. Atlanta: DiGRA & Georgia Tech, 146.
URL SoleCRIS

Saarinen Katariina, Vakkari Pertti. (2013). A sign of a good book : Readers methods' of accessing fiction in the public library. Journal of Documentation 69 (5), 736-754.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas. (2013). Editorial: Role-Playing in Games. International Journal of Role-Playing (4), 2-3.
URL SoleCRIS

Sormunen Eero, Tanni Mikko, Heinström Jannica. (2013). Students’ engagement in collaborative knowledge construction in group assignments for information literacy. Information Research 18 (3), paper C40.
URL SoleCRIS

Sihvonen Mika, Sipilä Miikka. (2013). Formaali tieto oppimisverkoston sosiaalisen pääoman kasvattamisen haasteena. Teoksessa Viteli Jarmo, Östman Anneli (toim.) Tuovi 11: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2013-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere: Tampereen yliopisto, 50-54. (TRIM Research Reports 9).
SoleCRIS

Hamari Juho, Koivisto Jonna. (2013). Social motivations to use gamification: an empirical study of gamifying exercise. Teoksessa Proceedings of the 21st European Conference on Information Systems, 122.
URL SoleCRIS

Henttonen P. (2013). Kahdeksan askelta hyvään asiakirjahallintaan : DIRKS - Asiakirjajärjestelmän toteutus ja käyttöönotto. Faili 2013 (2), 33.
SoleCRIS

Wilson Tom D., Savolainen Reijo. (2013). Social phenomenology. Teoksessa Wilson Tom D (toim.) Theory in information behaviour research. Sheffield, UK: Eiconics Ltd, 141-158.
URL SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2013). Book review. Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and behaviour. By Donald O. Case. 3rd ed. (Bingley, UK: Emerald, 2012). Library & Information Science Research 35 (3), 251-252.
URL SoleCRIS

Norozi Muhammad Ali, Arvola Paavo. (2013). Kinship contextualization : utilizing the preceding and following structural elements. Teoksessa Jones Gareth J. F. et al (toim.) The 36th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '13. New York, USA: American Computing Machinery, ACM, 837-840.
URL SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2013). Strategies for justifying counter-arguments in Q&A discussion. Journal of Information Science 39 (4), 544-556.
SoleCRIS

Heinström Jannica, Sormunen Eero. (2013). Students’ personal ways to work and learn within a collaborative Wikipedia writing assignment. Teoksessa Huvila Isto (toim.) Proceedings of the Second Association for Information Science and Technology ASIS&T European Workshop 2013. Turku: Åbo Akademi, 19-32. (Skrifter utgivna av Informationsvetenskap vid Åbo 2).
URL SoleCRIS

Kalalahti Joanna (toim./eds.). (2013). Viisautta virtuaalimaailmoihin ja lisättyyn todellisuuteen: Opas virtuaalimaailmoista ja lisätystä todellisuudesta kiinnostuneille, niitä käyttäville tai niiden käyttöä suunnitteleville. Tampere: Tampereen yliopisto.
URL SoleCRIS

Norozi Muhammad Ali, Arvola Paavo. (2013). When is the Structural Context Effective?. Teoksessa The 13th Dutch-Belgian Information Retrieval Workshop (DIR 2013), 72-75.
URL SoleCRIS

Järvelin Kalervo. (2013). User-Oriented Evaluation in IR. Teoksessa Agosti Maristella et al (toim.) Information Retrieval Meets Information Visualization : PROMISE Winter School 2012, Zinal, Switzerland, January 23-27, 2012, Revised Tutorial Lectures. Berlin: Springer, 86-91. (Lecture Notes in Computer Science 7757).
SoleCRIS

Järvelin Kalervo. (2013). Test Collections and Evaluation Metrics based on Graded Relevance. Teoksessa Majumder Prasenjit et al (toim.) Multilingual Information Access in South Asian Languages : Second International Workshop, FIRE 2010, Gandhinagar, India, February 19-21, 2010 and Third International Workshop, FIRE 2011, Bombay, India, December 2-4, 2011, Revised Selected Papers. Berlin: Springer, 280–294. (Lecture Notes in Computer Science 7536).
SoleCRIS

Paik Jiaul H, Kettunen Kimmo, Pal Dispasree, Järvelin Kalervo. (2013). Frequent Case Generation in Adhoc Retrieval of Three Indian Languages: Bengali, Gujarati and Marathi. Teoksessa Majumder P. et al. (toim.) Multilingual Information Access in South Asian Languages : Second International Workshop, FIRE 2010, Gandhinagar, India, February 19-21, 2010 and Third International Workshop, FIRE 2011, Bombay, India, December 2-4, 2011, Revised Selected Papers. Berlin: Springer, 38-50. (Lecture Notes in Computer Science 7536).
SoleCRIS

Loponen Aki , Paik Jiaul H., Järvelin Kalervo. (2013). UTA Stemming and Lemmatization Experiments in the FIRE Bengali Ad hoc Task. Teoksessa Majumder Prasenjit et al (toim.) Multilingual Information Access in South Asian Languages : Second International Workshop, FIRE 2010, Gandhinagar, India, February 19-21, 2010 and Third International Workshop, FIRE 2011, Bombay, India, December 2-4, 2011, Revised Selected Papers. Berlin: Springer, 258–268. (Lecture Notes in Computer Science 7536).
SoleCRIS

Mäkinen Ilkka, Moseid Tone, Kåring Wagman Anna. (2013). Les bibliothèques dans les pays scandinaves. Teoksessa Blin Frédéric (toim.) Les bibliothèques een Europe : Organisation, projets, perspectives. Paris: Éditions du Cercle de la Librarie, 181-209.
SoleCRIS

Mäkinen Ilkka. (2013). Lukuhalun vallankumous ja Jean-Jacques Rousseau. Kasvatus & Aika 7 (1), 60-75.
URL SoleCRIS

Hamari Juho. (2013). Transforming Homo Economicus into Homo Ludens: A Field Experiment on Gamification in a Utilitarian Peer-To-Peer Trading Service. Electronic Commerce Research and Applications 12 (4), 236-246.
URL SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2013). Approaching the motivators for information seeking: the viewpoint of attribution theories. Library & Information Science Research 35 (1), 63-68.
SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2013). Book review. New directions in information behaviour. Ed. by Amanda Spink & Jannica Heinström (Bingley, UK: Emerald, 2011). Journal of Documentation 69 (1), 157-160.
SoleCRIS

Leino Juha, Tanhua-Piiroinen Erika , Sommers-Piiroinen Johanna. (2013). Learning with social technologies: Workplace learner experiences of wiki and blog and perceptions of PLE. Teoksessa Ley Tobias, Ruohonen Mikko, Laanpere Mart, Tatnall Arthur (toim.) Open and Social Technologies for Networked Learning : IFIP WG 3.4 International Conference, OST 2012, Tallinn, Estonia, July 30 – August 3, 2012, Revised Selected Papers. Berlin: Springer, 59-68. (IFIP Advances in Information and Communication Technology 395).
URL SoleCRIS

Leino Juha, Tanhua-Piiroinen Erika , Sommers-Piiroinen Johanna. (2013). Learner experiences and perceptions of using social media tools in formal workplace learning. Teoksessa Ley Tobias, Ruohonen Mikko, Laanpere Mart, Tatnall Arthur (toim.) Open and Social Technologies for Networked Learning : IFIP WG 3.4 International Conference, OST 2012, Tallinn, Estonia, July 30 – August 3, 2012, Revised Selected Papers. Berlin: Springer, 49-58. (IFIP Advances in Information and Communication Technology 395).
URL SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2013). Kahdeksan askelta hyvään asiakirjahallintaan - DIRKS. Strategioiden määrittäminen. Faili 2012 (4), 34–35.
SoleCRIS

Huuskonen Saila, Vakkari Pertti. (2013). "I Did It My Way" : Social Workers as Secondary Designers of a Client Information System. Information Processing & Management 49 (1), 380-391.
URL SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2013). Aika, raha ja peliviihde: verkkopelaamisen harmit ja harmittomuus. Teoksessa Raento Pauliina, Tammi Tuukka (toim.) Addiktioyhteiskunta: riippuvuus aikamme ilmiönä. Helsinki: Gaudeamus, 147-164.
SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2013). Monitieteisyys ja monimetodisuus pelien ja interaktiivisen verkkomedian tutkimuksessa. Teoksessa Laaksonen Salla, Matikainen Janne, Tikka Minttu (toim.) Otteita verkosta: verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino, 305-324.
SoleCRIS

Mäyrä Frans, Suominen Jaakko, Koskimaa Raine. (2013). Pelitutkimuksen paikat: pelien tutkimuksen asettuminen kotimaiseen yliopistokenttään – Osa yksi: Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot. Teoksessa Suominen Jaakko et al (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2013. Tampere: Tampereen yliopisto, 125-133.
URL SoleCRIS

See more...
 
Kanslerinrinne 1, 33014 University of Tampere
tel. (03) 355 111 (university switchboard)
Maintained by: kati.m.koivu@uta.fi
Last update: 11.10.2017 13.13 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results