To page body
university of tampere: sis/luo-coms: research:
Faculties of Natural and Communication SciencesUniversity of TampereFaculties of Natural and Communication Sciences
TRIM - Tampere Research Center for Information and Media

TRIM

Social Media

TRIM Personnel Blogs:

AaKoo's Game Lab
(Annakaisa Kultima)

Frans goes blog
(Frans Mäyrä)

Asiakirjahallinnan reunamerkintöjä
(Pekka Henttonen)

Tampere Research Center for Information and Media (TRIM)

TRIM, founded in 2009, is a research institute for basic and strategic research on three main areas:

  • information retrieval
  • game research, and
  • information and media practices

The research strategy in TRIM focuses on the essential research challenges of the information society and aims at producing information that is widely applicable both in developing new information systems or experience based interactive media products and in understanding better the behaviour of the people working with information and media.

TRIM employs about 40 people, over half of them work in different research projects. The research at TRIM is funded by e.g. Academy of Finland, Tekes, the Finnish Funding Agency for Innovation, European Union and private companies. Our operations require strong networking, and our research centre has its representatives in many international journals, associations, organizing committees for conferences and numerous other national and international expert bodies.

photo:OP Latvala
Library and information sciences at the University of Tampere ranked third in the world
The University of Tampere was ranked third in the world in an international comparison based on the numbers of publications in library and information sciences. According to the indicators used in the comparison, Finland was the most productive publisher in the world in proportion to its population. Read more.

New Publications

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vadén Tere. (2014). "Oleminen on tuotantoprosessi" - Heidegger lukee Marxia. Niin & näin 2014 (3), 73-78.
SoleCRIS

Agosti Maristella, Fuhr Norbert, Toms Elaine, Vakkari Pertti. (2014). Evaluation methodologies in information retrieval: Dagstuhl seminar 13441. SIGIR Forum 48 (1), 36-41.
URL SoleCRIS

Kultima Annakaisa, Alha Kati, Syvänen Antti, Tyni Heikki, Mäyrä Frans, Koivu Kati, Nummenmaa Timo, Serola Sami, Törnkvist Klaus, Niemi Olli. (2014). Rainbows, Unicorns and Hoverboards Making of OASIS Story of a dream at the University of Tampere. Tampere: Tampereen yliopisto.
URL SoleCRIS

Suominen Jaakko, Mäyrä Frans, Koskimaa Raine, Saarikoski Petri, Sotamaa Olli. (2014). Pelitutkimuksen vuosikirja 2014. Tampere: Tampereen yliopisto.
URL SoleCRIS

Baskaya Feza. (2014). Simulating Search Sessions in Interactive Information Retrieval Evaluation. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1949).
SoleCRIS

Puuska Hanna-Mari. (2014). Scholarly Publishing Patterns in Finland : A comparison of disciplinary groups. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1945).
URL SoleCRIS

Late Elina. (2014). Cultural and contextual shaping of scholarly communication : Publishing and reading practices in Finnish state research institutes. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1992).
URL SoleCRIS

Järvelin Anni. (2014). Applications of S-grams in Natural Language Information Retrieval. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 2010).
URL SoleCRIS

Sairanen Heikki, Vuorinen Mikko, Viteli Jarmo. (2014). ICT skills of new teachers in Finnish School. Teoksessa Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014. Chesapeake: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), 217-222.
URL SoleCRIS

Mäyrä Frans, Rikala Heli, Sormunen Eero. (2014). Nettiosaamista ja luovaa leikillisyyttä. Tietoasiantuntija-lehti 29 (5), 17.
SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2014). Culture. Teoksessa Wolf Mark J. P., Perron Bernard (toim.) The Routledge Companion to Video Game Studies. New York: Routledge, 293-300.
SoleCRIS

Stenros Jaakko. (2014). What Does ‘Nordic Larp’ Mean?. Teoksessa Back Jon (toim.) The Cutting Edge of Nordic Larp. Gothenburg: Knutpunkt 2014, 147-156.
URL SoleCRIS

Stenros Jaakko. (2014). In Defence of a Magic Circle: The Social, Mental and Cultural Boundaries of Play.. Transactions of Digital Games Research Association 1 (2), 147-185.
URL SoleCRIS

Kultima Annakaisa. (2014). Pelinkehittämisen periaatteita. Teoksessa Krokfors Leena, Kangas Marjaana, Kopisto Kaisa (toim.) Oppiminen pelissä : pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Tampere: Vastapaino.
SoleCRIS

Häkkinen Päivi, Juntunen Merja, Laakkonen Ilona, Leino Juha, Sommers-Piiroinen Johanna, Tanhua-Piiroinen Erika, Viteli Jarmo. (2014). Millaisia tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tiloja tarvitaan?. Teoksessa Häkkinen Päivi, Viteli Jarmo (toim.) Pilvilinnoja ja palomuureja - tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat : F-Shape-projektin satoa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiso, 5-12.
URL SoleCRIS

Sommers-Piiroinen Johanna, Tanhua-Piiroinen Erika, Leino Juha. (2014). Sosiaalinen media henkilöstökoulutuksessa. Teoksessa Häkkinen Päivi, Viteli Jarmo (toim.) Pilvilinnoja ja palomuureja - tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat : F-Shape-projektin satoa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 15-25.
URL SoleCRIS

Sommers-Piiroinen Johanna, Tanhua-Piiroinen Erika, Leino Juha. (2014). PLE työpaikalla oppimisessa. Teoksessa Häkkinen Päivi, Viteli Jarmo (toim.) Pilvilinnoja ja palomuureja - tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat : F-Shape-projektin satoa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 82-84.
URL SoleCRIS

Nummenmaa Timo, Kultima Annakaisa, Tyni Heikki, Alha Kati. (2014). MurMur moderators, the talking playful seats. Teoksessa Lugmayr Artur, Franssila Heljä, Paavilainen Janne (toim.) Proceedings of the 18th Academic MindTrek Conference 2014 : "Media Business, Management, Content & Services": ACM, 241-247.
SoleCRIS

Kankainen Ville, Heikki Tyni. (2014). Understanding smart device tabletop games. Teoksessa Lugmayr Artur; Franssila Heljä, Paavilainen Janne (toim.) Proceedings of the 18th Academic MindTrek Conference 2014 : "Media Business, Management, Content & Services": ACM, 248-251.
SoleCRIS

Mäkinen Ilkka. (2014). Biblioteksmuseerna i Borås och Vasa: lika som bär eller ...?. Teoksessa Olsson Tommy (toim.) Genom historien mot framtiden : Jubileumsboken 2014.. Borås: Biblioteksmuseet i Borås, 23-30. (Biblioteksmuseets skriftserie 8).
SoleCRIS

Sormunen Eero, Heinström Jannica, Alamettälä Tuulikki. (2014). Informaatiolukutaitoon harjaantuminen ryhmäkirjoitustehtävissä – opettajan haasteet. Kielikukko (2), 8-13.
SoleCRIS

Hyvönen Nina, Huotari Maija-Leena, Sormunen Eero, Widén Gunilla. (2014). Digitaalinen kirjasto - minkälainen koulutus?. Kansalliskirjasto 56 (4), 20-24.
URL SoleCRIS

Franssila Heljä, Okkonen Jussi, Savolainen Reijo. (2014). Tietotyön informaatioergonomian arviointi- ja kehittämismenetelmä. Tampere: Tampereen yliopisto. (TRIM Research Reports 15).
URL SoleCRIS

Ojanen Riina, Sommers-Piiroinen Johanna, Tanhua-Piiroinen Erika. (2014). Tiedonjakamisen haasteet asiantuntijatyössä - uusien toimintatapojen pilotointi finanssi- ja vakuutusalalla : LYHTY-hankkeen loppuraportti. Tampere: Tampereen yliopisto. (TRIM Research Reports 10).
URL SoleCRIS

Hildén Sanna, Tikkamäki Kati, Pekkola Sanna, Saunila Minna, Ukko Juhani. (2014). Vauhtia pysähtymisestä. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto.
URL SoleCRIS

Sairanen Heikki, Tanhua-Piiroinen Erika, Vuorinen Mikko. (2014). KINOSTE - kirjastojen informaatioteknologian osaaminen : Pilottihankkeen loppuraportti. Tampere: Tampereen Yliopisto. (TRIM Research Reports 14).
URL SoleCRIS

Belkin Nick, Järvelin Kalervo, Kanoulas Evangelos, Larsen Birger, Mandl Thomas, Toms Elaine, Vakkari Pertti. (2014). Task–Based Information Retrieval. Teoksessa Agosti Maristella et al. (toim.) Evaluation Methodologies in Information Retrieval (Dagstuhl Seminar 13441): Schloss Dagstuhl-Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 117-119. (Dagstuhl Reports Vol 3, Number 10).
SoleCRIS

Järvelin Kalervo. (2014). Criteria in User-oriented Information Retrieval Evaluation. Teoksessa Agosti Maristella et al. (toim.) Evaluation Methodologies in Information Retrieval (Dagstuhl Seminar 13441): Schloss Dagstuhl-Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 99-100. (Dagstuhl Reports Vol 3, Number 10).
SoleCRIS

Geva Shlomo, Trotman Andrew, Bruza Peter, Clarke CharlesLA, Järvelin Kalervo. (2014). Proceedings of the 37th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (ACM SIGIR '14). New York: ACM Press.
SoleCRIS

Vesa Mikko, Harviainen J. Tuomas. (2014). Strategiset käytännöt verkkoroolipeliympäristöissä: Merkityksiä pelitutkimukselle. Teoksessa Suominen Jaakko, Koskimaa Raine, Mäyrä Frans, Saarikoski Petri, Sotamaa Olli (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2014. Tampere: Tampereen yliopisto, 51-62. (Pelitutkimuksen vuosikirja 2014).
URL SoleCRIS

Hildén Sanna, Tikkamäki Kati. (2014). Reflective competence assessment. Teoksessa Proceedings of the IFKAD 2014 - International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge and Management Models for Sustainable Growth.
SoleCRIS

Saastamoinen Miamaria, Kumpulainen Sanna. (2014). Expected and materialised information source use by municipal officials : intertwining with task complexity. Information research 19 (4), 646.
URL SoleCRIS

Harvianen J. Tuomas, Brusila Pirkko, Kontula Osmo, Vilkka Hanna. (2014). Suomalaisen seksologian kausijulkaisu. Seksologinen aikakauskirja 1 (1), 1-2.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas, Savolainen Reijo. (2014). Information as capability for action and capital in synthetic worlds. Information Research 19 (4), paper isic12.
URL SoleCRIS

Keskinen Tuuli, Hakulinen Jaakko, Turunen Markku, Heimonen Tomi, Sand Antti, Paavilainen Janne, Parviainen Jaana, Yrjänäinen Sari, Mäyrä Frans, Okkonen Jussi, Raisamo Roope. (2014). Schoolchildren’s user experiences on a physical exercise game utilizing lighting and audio. Entertainment Computing 5 (4), 475-484.
URL SoleCRIS

Karvinen Juho. (2014). Siltaa sosiologian ja leikin tutkimuksen välille : Thomas S. Henricksin Play Reconsidered: Sociological Perspectives on Human Expression. Teoksessa Suominen Jaakko, Koskimaa Raine, Mäyrä Frans, Saarikoski Petri, Sotamaa Olli (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2014. Tampere: Tampereen yliopisto, 97-99. (Pelitutkimuksen vuosikirja 2014).
SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas. (2014). Book review: Defining Magic: A Reader, by Bernd-Christian Otto and Michael Stausberg. Journal for the Cognitive Science of Religion 2 (1), 73-74.
URL SoleCRIS

Vakkari Pertti, Luoma Arto, Pöntinen Janna. (2014). Books' interest grading and dwell time in metadata in selecting fiction. Teoksessa Proceedings of the 5th Information Interaction in Context Symposium. New York, NY: ACM, 28-37.
SoleCRIS

Vakkari Pertti, Aabo Svanhild, Audunson Ragnar, Huysmans Frank, Oomes Marjolein. (2014). Perceived outcomes of public libraries in Finland, Norway and the Netherlands. Journal of Documentation 70 (5), 927-944.
SoleCRIS

Vakkari Pertti. (2014). Models explaining the perceived outcomes of public libraries. Journal of Documentation 70 (4), 640-657.
URL SoleCRIS

Salmela Jussi-Matti, Thanisch Peter, Sotamaa Olli, Niemi Tapio. (2014). Games and Energy: Profiling Power Usage During Play. Teoksessa Lugmayr Artur, Franssila Heljä, Paavilainen Janne (toim.) Proceedings of the 18th International Academic MindTrek Conference. New York: ACM, 202-209.
SoleCRIS

Parviainen Jaana, Yrjänäinen Sari, Mäyrä Frans, Hakulinen Jaakko, Paavilainen Janne, Sand Aantti, Turunen Markku, Keskinen Tuuli, Okkonen Jussi, Hippula Arto, Raisamo Roope. (2014). Valopeli: Lasten mielikuvitusta hyödyntävä ja liikuntaan innostava pelisovellus. Teoksessa Krokfors Leena, Kangas Marjaana, Kopisto Kaisa (toim.) Oppiminen pelissä: Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Tampere: Vastapaino, 233-243.
SoleCRIS

Yrjänäinen Sari, Parviainen Jaana, Lakervi Hannu. (2014). Opettaja ja älykäs valo- ja ääniteknologia liikuntatunnilla: Liikuntapedagogisia näkökulmia Valopeliin. Teoksessa Krokfors Leena, Kangas Marjaana, Kopisto Kaisa (toim.) Oppiminen pelissä : Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Tampere: Vastapaino, 168-190.
SoleCRIS

Mikkonen Teemu, Syvänen Antti. (2014). Mikä estää ja motivoi opettajia käyttämään TVT:tä opetuksessa?. Teoksessa Viteli Jarmo, Östman, Anneli (toim.) Tuovi 12: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere: Tampereen yliopisto, 44-48:7. (TRIM Research Reports 12).
URL SoleCRIS

Mikkonen Teemu, Syvänen Antti. (2014). What Factors are Behind the Active and Non-active Use of ICT in Finnish Preliminary Schools?. Teoksessa Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014. Chesapeake, VA: AACE (Association for the Advancement of Computing in Education), 1751-1755.
URL SoleCRIS

Poutanen Jenni, Syvänen Antti. (2014). On-campus Third Places for Collaborative Use and BYOD. Teoksessa Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014. Chesapeake, VA: AACE (Association for the Advancement of Computing in Education), 1395-1401.
URL SoleCRIS

Syvänen Antti, Sairanen Heikki. (2014). Experiences and Views on Mobile Content Production in Preschool and Primary Education. Teoksessa Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014. Chesapeake, VA: AACE (Association for the Advancement of Computing in Education).
URL SoleCRIS

Syvänen Antti, Vuorinen Mikko. (2014). Social Flow: Social Media Signage for Academic Community. Teoksessa Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014. Chesapeake, VA: AACE (Association for the Advancement of Computing in Education), 915-920.
SoleCRIS

Syvänen Antti, Frydenberg Mark, Poutanen Jenni, Turunen Markku, Walton Graham. (2014). Interactive and Engaging Social Learning Spaces for Collaboration. Teoksessa Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014. Chesapeake, VA: AACE (Association for the Advancement of Computing in Education), 1435-1440.
SoleCRIS

Syvänen Antti, Alha Kati, Kultima Annakaisa. (2014). BYOD and Campus Spaces: Group Working, Personal Computing Preferences and Satisfaction. Teoksessa Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014. Chesapeake, VA: AACE (Association for the Advancement of Computing in Education), 553-563.
SoleCRIS

Syvänen Antti, Kultima Annakaisa, Alha Kati, Mäyrä Frans, Viteli Jarmo. (2014). Ludic Engagement and Collaboration in Social Learning Space. Teoksessa Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014. Chesapeake, VA: AACE (Association for the Advancement of Computing in Education), 390-395.
SoleCRIS

Syvänen Sirpa, Tikkamäki Kati, Tappura, Sari, Loppela Kaija. (2014). Luovuuden dialoginen johtaminen uudistumisen tekijänä. Teoksessa Työelämän tutkimuspäivät 2013 : työn tulevaisuus. Tampere: Tampereen yliopisto, 325-336. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 5/2014).
URL SoleCRIS

Oulasvirta Antti, Suomalainen Tiia, Hamari Juho, Lampinen Airi, Karvonen Kristiina. (2014). Transparency of Intentions Decreases Privacy Concerns in Ubiquitous Surveillance. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 17 (10), 633-638.
SoleCRIS

Hamari Juho, Koivisto Jonna. (2014). Measuring Flow in Gamification: Dispositional Flow Scale-2. Computers in Human Behavior 40 (November 2014), 133-143.
SoleCRIS

Heinström Jannica, Sormunen Eero, Kaunisto-Laine Sarita. (2014). Spanning information behaviour across the stages of a learning task : Where do personality and approach to studying matter?. Journal of Documentation 70 (6), 1076-1097.
URL SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2014). Arkistolaki uudistuu ja katoaa. Faili 2014 (3), 6-7.
SoleCRIS

Hamari Juho, Koivisto Jonna, Pakkanen Tuomas. (2014). Do Persuasive Technologies Persuade? - A Review of Empirical Studies. Teoksessa Spagnolli Anna, Chittaro Luca, Gamberini Luciano (toim.) Persuasive Technology : 9th International Conference, PERSUASIVE 2014, Padua, Italy, May 21-23, 2014. Proceedings: Springer International Publishing, 118-136. (Lecture Notes in Computer Science 8462).
URL SoleCRIS

Kumpulainen Sanna. (2014). Trails across the heterogeneous information environment. Journal of Documentation 70 (5), 856 - 877.
SoleCRIS

Kekäläinen Jaana, Arvola Paavo, Kumpulainen Sanna. (2014). Browsing Patterns in Retrieved Documents. Teoksessa Elsweiler David, Ludwig Bernd, Azzopardi Leif, Wilson Max L. (toim.) Proceedings of the 5th Information Interaction in Context Symposium : Building Bridges. New York, NY, USA: ACM, 299-302.
URL SoleCRIS

Sihvonen Mika, Sipilä Miikka. (2014). User-Based Open Knowledge Increasing E-Democracy in Finland. Teoksessa Parycek Peter, Edelmann Noella (toim.) CeDEM 2014 : Proceedings of the International Conference for E-Democracy and Open Government 2014: Donau-Universität Krems, 509-514.
URL SoleCRIS

Kumpulainen Sanna. (2014). Tehtäväperusteinen tiedonhaku molekyylilääketieteessä. Informaatiotutkimus 33 (2).
URL SoleCRIS

Hirvensalo Virpi, Sihvonen Mika. (2014). Tablet Computer Applications in Learning Skills for Active Citizenship. Teoksessa Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014. Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), 637-646.
SoleCRIS

Hirvensalo Virpi, Sihvonen Mika. (2014). A Four-Step Model of Participative Planning for Schools. Teoksessa Jekel Thomas et al (toim.) Learning and Teaching with Geomedia. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 208-217.
SoleCRIS

Sormunen Eero, Alamettälä Tuulikki. (2014). Guiding Students in Collaborative Writing of Wikipedia Articles – How to Get Beyond the Black Box Practice in Information Literacy Instruction?. Teoksessa World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications. Chesapeake: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), 2122–2130.
URL SoleCRIS

Shernoff David J, Hamari Juho, Rowe Elizabeth. (2014). Measuring Flow in Educational Games & Gamified Learning Environments. Teoksessa Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications. Chesapeake: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), 2276-2281.
SoleCRIS

Hamari Juho, Tuunanen Janne. (2014). Player Types: A Meta-synthesis. Transactions of the Digital Games Research Association 1 (2), 29-53.
URL SoleCRIS

Koivisto Jonna, Hamari Juho. (2014). Demographic differences in perceived benefits from gamification. Computers in Human Behavior 35, 179-188.
URL SoleCRIS

Mäkinen Ilkka. (2014). Reading like monks: The death or survival of the love of reading?. Teoksessa Lauristin Marju, Vihalemm Peeter (toim.) Reading in changing society. Tartu, Estonia: University of Tartu Press, 13-27. (Studies in Reading and Book Culture 2).
SoleCRIS

Tuomaala Otto, Järvelin Kalervo, Vakkari Pertti. (2014). Evolution of library and information science, 1965-2005: Content analysis of journal articles. Journal of the association for information science and technology 65 (7), 1446-1462.
SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas. (2014). Service multipliers, service visibility. Design Management Review 25 (2), 28-33.
URL SoleCRIS

Wu I-Chin, Vakkari Pertti. (2014). Supporting navigation in Wikipedia by information visualization: extended evaluation measures. Journal of Documentation 70 (3), 392-424.
SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2014). Arkistokoulutus on kirjavaa Euroopassa. Faili 2014 (2), 20-22.
SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2014). Potsdamissa koulutetaan Saksan arkistoammattilaiset. Faili 2014 (2), 23-24.
SoleCRIS

Tyni Heikki, Sotamaa Olli. (2014). Material Culture and Angry Birds. Teoksessa Proceedings of DiGRA Nordic 2014: DiGRA, 1-15.
URL SoleCRIS

Alha Kati, Koskinen Elina, Paavilainen Janne, Hamari Juho, Kinnunen Jani. (2014). Free-to-Play Games: Professionals' Perspective. Teoksessa Proceedings of DiGRA Nordic 2014.
URL SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2014). Bibliographic subject headings as access points to archival sources. Teoksessa Babik Wieslaw (toim.) Knowledge organization in the 21st century. Between historical patterns and future prospects : Proceedings of the 13th International ISKO Conference 19-22 May 2014. Würzburg: Ergon, 461-468. (Advances in Knowledge Organization 14).
SoleCRIS

Sotamaa Olli. (2014). Peleistä, materiaalisuudesta ja ympäristöstä. Lähikuva 27 (1), 64-69.
SoleCRIS

Heikki Tyni, Olli Sotamaa. (2014). Assembling a game development scene? Uncovering Finland’s largest demo party. Game: The Italian Journal of Game Studies 1 (3), 109-119.
URL SoleCRIS

Sotamaa Olli. (2014). Artifact. Teoksessa Wolf Mark J.P, Bernard Perron (toim.) Routledge Companion to Video Game Studies. New York: Routledge, 3-9.
SoleCRIS

Kalalahti Joanna. (2014). Kokemuksia ja opittua lisätyn todellisuuden opetuskäytöstä. Tampere: Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikkö SIS, TRIM-tutkimuskeskus.
URL SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2014). Gli studi culturali e il role-playing. Teoksessa Castellani Andrea (toim.) Larp Graffiti. Preistoria e presente dei giochi di ruolo dal vivo. Trieste: Larp Symposium, 69-71.
URL SoleCRIS

Mäyrä Frans, Ermi Laura. (2014). Pelaajabarometri 2013 : Mobiilipelaamisen nousu. Tampere: Tampereen yliopisto. (TRIM Research Reports 11).
URL SoleCRIS

Koskimaa Raine, Mäyrä Frans, Suominen Jaakko. (2014). Transactions of the Digital Games Research Association. Uppsala: DiGRA.
URL SoleCRIS

Paavilainen Janne, Korhonen Hannu, Alha Kati. (2014). Common Playability Problems in Social Network Games. Teoksessa CHI EA '14 CHI '14 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM, 1519-1524.
SoleCRIS

Lucero Andrés, Karapanos Evangelos, Arrasvuori Juha, Korhonen Hannu. (2014). Playful or Gameful? Creating Delightful UX. Interactions 21 (3), 34-39.
URL SoleCRIS

Sihvonen Mika, Sipilä Miikka. (2014). Small Projects as Winners of the Organizational Learning Network. Teoksessa Bayne Sian et al (toim.) Proceedings of the 9th International Conference on Networked Learning 2014, 33.
URL SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2014). Emotions as motivators for information seeking: A conceptual analysis. Library & Information Science Research 36 (1), 59-65.
SoleCRIS

Sormunen Eero, Tanni Mikko, Alamettälä Tuulikki, Heinström Jannica. (2014). Students' group work strategies in source-based writing assignments. Journal of the Association for Information Science and Technology 65 (6), 1217-1231.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas. (2014). From hobbyist theory to academic canon. Teoksessa Back Jon (toim.) The cutting edge of Nordic larp: Knutpunkt, 183-188.
URL SoleCRIS

Montola Markus. (2014). Social Reality in Roleplaying Games. Teoksessa Saitta Eleanor, Holm-Andersen Marie, Back Jon (toim.) The Foundation Stone of Nordic Larp. Gothenburg: Knutpunkt, 103-111.
URL SoleCRIS

Montola Markus, Stenros Jaakko. (2014). Play: The Soul of Knutepunkt. Teoksessa Back Jon (toim.) The Cutting Edge of Nordic Larp. Gothenburg: Knutpunkt, 157-160.
URL SoleCRIS

Montola Markus. (2014). Crowdfunding Celestra. Teoksessa Back Jon (toim.) The Cutting Edge of Nordic Larp. Gothenburg: Knutpunkt, 135-142.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas, Lainema Timo, Saarinen Eeli. (2014). Player-reported Impediments to Game-based Learning. Transactions of the Digital Games Research Association 1 (2), 55-83.
URL SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2014). Menneisyys on johdanto: arkistoajattelu vuodesta 1898 ja sen uusi paradigma. Tampere: Tampereen yliopisto. (TRIM Research Reports 6). : Cook, Terry: What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas Since 1898, and the Future Paradigm Shift
URL SoleCRIS

Kalalahti Joanna, Liukkonen Mikko. (2014). Lisätyn todellisuuden tuotantovälineiden vertailu. Tampere: Tampereen yliopisto, informaatiotieteiden yksikkö.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas, Viskari-Perttu Ulla. (2014). Aesthetics redesign, non-customer data and service visibility: Rejuvenating a public library service. Touchpoint: The Journal of Service Design 5 (3), 24-29.
URL SoleCRIS

Kärkkäinen Hannu, Myllärniemi Jussi, Okkonen Jussi, Silventoinen Anneli. (2014). Maturity Assessment for Implementing and Using Product Lifecycle Management in Project-oriented Engineering Companies. International Journal of Electronic Business 11 (2), 176-198.
SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2014). The use of rhetorical strategies in Q&A discussion. Journal of Documentation 70 (1), 93-118.
URL SoleCRIS

Hamari Juho, Koivisto Jonna, Sarsa Harri. (2014). Does Gamification Work? - A Literature Review of Empirical Studies on Gamification. Teoksessa Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences: IEEE, 3025-3034.
SoleCRIS

Saarikoski Jyri, Laurikkala Jorma, Järvelin Kalervo, Siermala Markku, Juhola Martti. (2014). Dimensionality reduction in text classification using scatter method. International Journal of Data Mining, Modelling and Management 6 (1), 1-21.
SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2013). Aika, raha ja peliviihde: verkkopelaamisen harmit ja harmittomuus. Teoksessa Raento Pauliina, Tammi Tuukka (toim.) Addiktioyhteiskunta: riippuvuus aikamme ilmiönä. Helsinki: Gaudeamus, 147-164.
SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2013). Monitieteisyys ja monimetodisuus pelien ja interaktiivisen verkkomedian tutkimuksessa. Teoksessa Laaksonen Salla, Matikainen Janne, Tikka Minttu (toim.) Otteita verkosta: verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino, 305-324.
SoleCRIS

Mäyrä Frans, Suominen Jaakko, Koskimaa Raine. (2013). Pelitutkimuksen paikat: pelien tutkimuksen asettuminen kotimaiseen yliopistokenttään – Osa yksi: Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot. Teoksessa Suominen Jaakko et al (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2013. Tampere: Tampereen yliopisto, 125-133.
URL SoleCRIS

See more...
 
Kanslerinrinne 1, 33014 University of Tampere
tel. (03) 355 111 (university switchboard)
Maintained by: kati.m.koivu@uta.fi
Last update: 11.10.2017 13.13 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results