To page body
university of tampere: sis/luo-coms: research: trim - tampere research center for information and media:
Faculties of Natural and Communication SciencesUniversity of TampereFaculties of Natural and Communication Sciences
TRIM - Tampere Research Center for Information and Media

Publications

To see a list of recent publications, click on the year.

2017 2018

Kriz Willy C., Harviainen J. Tuomas, Clapper Timothy C.. (2018). Game science : Foundations and perspectives. Simulation & Gaming 49 (3), 199-206.
SoleCRIS

Henttonen P. (2018). Palapelin palat. Faili 2018 (2), 41.
SoleCRIS

Henttonen P. (2018). Arkistonhoitajasta aktivistiksi. Faili 2018 (2), 23-24.
SoleCRIS

Kultima Annakaisa. (2018). Game Design Praxiology. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1885).
SoleCRIS

Bordi Laura, Okkonen Jussi. (2018). Informaatioergonomian näkökulma tietotyöhön. Impulsseja - Kalevi Sorsa -säätiön julkaisuja 30.5.2018.
SoleCRIS

Sihvonen Mika. (2018). Interactive Digital Learning in a University Lecture Room. Teoksessa Bajić, M, Dohn, NB, de Laat, M, Jandrić, P & Ryberg, T (toim.) Proceedings of the 11th International Conference on Networked Learning 2018, 96-103.
SoleCRIS

Savolainen, Reijo. (2018). Pioneering models for information interaction in the context of information seeking and retrieval. Journal of documentation.
SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2018). Information-seeking processes as temporal developments : comparison of stage-based and cyclic approaches. Journal of the Association for Information Science and Technology 69 (6), 787-797.
SoleCRIS

Brown, A.M.L.; Stenros, J.. (2018). Adult Play: The Dirty Secret of Grown-Ups. Games and culture 13 (3), 215-219.
SoleCRIS

Stenros Jaakko, Bowman Sarah Lynne. (2018). Transgressive Role-Play. Teoksessa Zagal José P, Deterding Sebastian (toim.) Role-playing Game Studies : A Transmedia Approach. New York: Routledge, 411-424.
SoleCRIS

MacCallum-Stewart Esther, Stenros Jaakko, Björk Staffan. (2018). The Impact of Role-Playing Games on Culture. Teoksessa Zagal José P, Deterding Sebastian (toim.) Role-playing Game Studies : A Transmedia Approach. New York: Routledge, 172-187.
SoleCRIS

Brown Ashley M L, Stenros Jaakko. (2018). Sexuality and the Erotic in Role-Play. Teoksessa Zagal José P, Deterding Sebastian (toim.) Role-playing Game Studies : A Transmedia Approach. New York: Routledge, 425-439.
SoleCRIS

Harviainen J Tuomas, Bienia Rafael, Brind Simon, Hitchens Michael, Kot Yaraslau I, MacCallum-Stewart Esther, Simkins David W, Stenros Jaakko, Sturrock Ian. (2018). Live-Action Role-Playing Games. Teoksessa Zagal José P, Deterding Sebastian (toim.) Role-playing Game Studies : A Transmedia Approach. London and New York: Routledge, 87-106.
SoleCRIS

Bordi Laura, Okkonen Jussi, Mäkiniemi Jaana-Piia, Heikkilä-Tammi Kirsi. (2018). Communication in the Digital Work Environment : Implications for Wellbeing at Work. Nordic Journal of Working Life Studies 8 (S3), 29-48.
SoleCRIS

Sormunen E, González-Ibáñez R, Kiili C, Leppänen P, Mikkilä-Erdmann M, Erdmann N, Escobar-Macaya M. (2018). A Performance-Based Test for Assessing Students’ Online Inquiry Competences in Schools. Teoksessa Kurbanoğlu S., Boustany J., Špiranec S., Grassian E., Mizrachi D., Roy L. (toim.) Information Literacy in the Workplace : ECIL 2017: Springer Verlag, 673-682. (Communications in Computer and Information Science 810).
SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas. (2018). Connections and Correspondences in Simulation/Gaming. Simulation & Gaming 49 (2), 95-97.
SoleCRIS

Alamettälä, T.; Sormunen, E.. (2018). Lower Secondary School Teachers' Experiences of Developing Inquiry-Based Approaches in Information Literacy Instruction. Teoksessa Kurbanoğlu S., Boustany J., Špiranec S., Grassian E., Mizrachi D., Roy L. (toim.) Information Literacy in the Workplace. ECIL 2017.: Springer Verlag, 683-692. (Communications in Computer and Information Science 810).
SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2018). Joko TOSta on kymmenen vuotta. Faili 2018 (1), 9-11.
SoleCRIS

Vesa Mikko, den Hond Frank, Harviainen J. Tuomas. (2018). On the Possibility of a Paratelic Initiation of Organizational Wrongdoing. Journal of Business Ethics.
SoleCRIS

Mikkonen Teemu. (2018). Justifying the use of Internet sources in school assignments on controversial issues. Information Research 23 (1), 781.
SoleCRIS

Paavilainen Janne, Korhonen Hannu, Koskinen Elina, Alha Kati. (2018). Heuristic Evaluation of Playability : Examples from Social Games Research and Free-to-Play Heuristics. Teoksessa Drachen Anders, Mirza-Babaei Pejman, Nacke Lennart (toim.) Games User Research. New York: Oxford University Press, 257-280.
SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2018). Self-determination and expectancy-value : comparison of cognitive psychological approaches to motivators for informattion seeking about job oportunities. Aslib Journal of Information Management 70 (1), 123-140.
SoleCRIS

Harviainen Tuomas, Rapp Amon. (2018). Multiplayer online role-playing as information retrieval and system use : An ethnographic study. Journal of Documentation 74 (3), 624-640.
SoleCRIS

Kultima Annakaisa, Stenros Jaakko (toim.). (2018). Minun pelihistoriani : Henkilökohtaisia tarinoita suomalaisten pelaamisesta ja leikkimisestä. Tampere. (TRIM Research Reports 25): Tampereen yliopisto.
SoleCRIS

Macey Joseph, Hamari Juho. (2018). Investigating relationships between video gaming, spectating esports, and gambling. Computers in Human Behavior 80, 344-353.
SoleCRIS

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vuorenrinne Outi. (2015). Nutturat löystymässä. Kirjavalinnan liberalisoituminen Suomen yleisissä kirjastoissa 1960- ja 1970-luvuilla. Tampere: Tampere University Press. (Acta electronica Universitatis Tamperensis 1553).
URL SoleCRIS

Namhila Ellen Ndeshi. (2015). Recordkeeping and Missing “Native Estate” Records in Namibia: An Investigation of Colonial Gaps in a Post-colonial National Archive. Tampere: Tampere University Press. (Acta electronica Universitatis Tamperensis 2085).
URL SoleCRIS

Haasio Ari. (2015). Toiseus, tiedontarpeet ja tiedon jakaminen tietoverkon “pienessä maailmassa”: Tutkimus sosiaalisesti vetäytyneiden henkilöiden informaatiokäyttäytymisestä. Tampere: Tampere University Press. (Acta electronica Universitatis Tamperensis 2082).
URL SoleCRIS

Late Elina. (2015). Valtion tutkimuslaitoksissa työskentelevien tutkijoiden julkaisemisen ja lukemisen käytännöt. Informaatiotutkimus 34 (4).
URL SoleCRIS

Talja Sanna, Nyce James M. (2015). The problem with problematic situations: differences between practices, tasks and situations as units of analysis. Library & Information Science Research 37 (1), 61-67.
URL SoleCRIS

Sormunen Eero. (2015). Kopioiva lähteistä kirjoittaminen lukion haasteena. Teoksessa Ropo Eero, Sormunen Eero, Heinström Jannica (toim.) Identiteetistä informaatiolukutaitoon : tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. Tampere: Tampere University Press, 200-219.
URL SoleCRIS

Sormunen Eero, Heinström Jannica. (2015). Informaatiolukutaito ja sen opettaminen lukioissa. Teoksessa Ropo Eero, Sormunen Eero, Heinström Jannica (toim.) Identiteetistä informaatiolukutaitoon : tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. Tampere: Tampere University Press, 165-174.
URL SoleCRIS

Maxwell David, Azzopardi Leif, Järvelin Kalervo, Keskustalo Heikki. (2015). An Initial Investigation into Fixed and Adaptive Stopping Strategies. Teoksessa Baeza-Yates Ricardo et al (toim.) Proceedings of the 38th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (ACM SIGIR 2015): ACM, 903-906.
URL SoleCRIS

Maxwell David, Azzopardi Leif, Järvelin Kalervo, Keskustalo Heikki. (2015). Searching and Stopping:An Analysis of Stopping Rules and Strategies. Teoksessa Bailey James et al (toim.) Proceedings of the 24th Interna¬tional Conference on Information and Knowledge Man-agement (CIKM 2015). New York: ACM, 313-322.
URL SoleCRIS

Mäkinen Ilkka. (2015). HOW TO GET BOOKS IF YOU WERE A LUTHERAN PRIEST IN FINLAND OR EAST PRUSSIA IN THE 18TH CENTURY: PRIVATE LIBRARIES AND FORMS OF COOPERATION. Knygotyra 64, 114-130.
URL SoleCRIS

Mäkinen Ilkka. (2015). Turun kaupunginkirjasto ja sen kokoelma kirjastohistoriallisessa kontkekstissa. Teoksessa Hypén Kaisa, Koivunen Leila, Tunturi Janne (toim.) Kirjoista kokoelmaksi : kansansivistystä ja kansainvälisyyttä 1800-1900-luvuilla. Helsinki: Avain, 47-64.
SoleCRIS

Ropo Eero, Sormunen Eero, Heinström Jannica (toim.). (2015). Identiteetistä informaatiolukutaitoon : tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. Tampere: Tampere University Press.
URL SoleCRIS

Kimppa Kai, Heimo Olli, Harviainen J. Tuomas. (2015). First Dose is Always Freemium. Computers and Society 45 (3), 132-137.
URL SoleCRIS

Suoranta Juha, Vadén tere. (2015). Wikilearning. Teoksessa Peters Michael (toim.) Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Singapore: Springer, 1-6.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas, Vesa Mikko. (2015). Massively multiplayer online games as information systems: Implications for organizational learning systems. Teoksessa Kaneda Toshiyuki, Kanegae Hidehiko, Rizzi Paola, Toyoda Yusuke (toim.) Proceedings of the 46th ISAGA Conference “Hybrid Simulation & Gaming in the Networked Society”: ISAGA/JASAG, 105-120.
SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2015). Cognitive barriers to information seeking: A conceptual analysis. Journal of Information Science 41 (5), 613-623.
URL SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2015). The role of emotions in online information seeking and sharing: a case study of consumer awareness. Journal of Documentation 71 (6), 1203-1227.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas, Hamari Juho. (2015). Seek, share, or withhold: information trading in MMORPGs. Journal of Documentation 71 (6), 1119 - 1134.
URL SoleCRIS

Sin Sei-Ching, Vakkari, Pertti. (2015). Perceived outcomes of public libraries in the U.S.. Library & Information Science Research 37 (3), 209-219.
URL SoleCRIS

Lassila Matti, Kekäläinen Jaana, Junkkari Marko. (2015). Comparison of two XML query languages from the perspective of learners. Journal of Information Science 41 (5), 584-595.
URL SoleCRIS

Pääkkönen Teemu, Järvelin Kalervo, Kekäläinen Jaana, Keskustalo Heikki, Baskaya Feza, Maxwell David, Azzopardi Leif. (2015). Exploring Behavioral Dimensions in Session Effectiveness. Teoksessa Mothe Josiane et al (toim.) Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction : 6th International Conference of the CLEF Association, CLEF’15 Toulouse, France, September 8–11, 2015, Proceedings. Cham: Springer, 178-189. (Lecture Notes in Computer Science 9283).
URL SoleCRIS

Packalén Saara, Henttonen Pekka. (2015). Recordkeeping professionals’ understanding of and justification for functional classification: Finnish public sector organizational context. Archival Science.
URL SoleCRIS

Hatavara Mari, Hyvärinen Matti, Mäkelä Maria, Mäyrä Frans (toim.). (2015). Narrative Theory, Literature, and New Media : Narrative Minds and Virtual Worlds. New York. (Routledge Interdisciplinary Perspectives on Literature 48): Routledge.
SoleCRIS

Hamari Juho, Koivisto Jonna. (2015). Why do people use gamification services?. International Journal of Information Management 34 (4), 419-431.
URL SoleCRIS

Hamari Juho, Koivisto Jonna. (2015). "Working out for likes”: An empirical study on social influence in exercise gamification. Computers in Human Behavior 50, 333-347.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas. (2015). Scripting beloved discomfort: narratives, fantasies and authenticity in online sadomasochism. Teoksessa Hatavara Mari, Hyvärinen Matti, Mäkelä Maria, Mäyrä Frans (toim.) Narrative theory, literature, and new media. New York: Routledge, 106-121.
SoleCRIS

Mikkonen Anna, Vakkari Pertti. (2015). Books' Interest Grading and Fiction Readers' Search Actions During Query Reformulation Intervals. Teoksessa Proceedings of Joint Conference on Digital Libraries JCDL2015. New York: ACM, 27-36.
URL SoleCRIS

Franssila Heljä, Okkonen Jussi, Savolainen Reijo. (2015). Developing measures for information ergonomics in knowledge work. Ergonomics.
URL SoleCRIS

Vakkari Pertti, Pöntinen Janna. (2015). Result List Actions in Fiction Search. Teoksessa Proceedings of the 15th ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries. New York, NY: ACM, 7-16.
URL SoleCRIS

Hatavara Mari, Hyvärinen Matti, Mäkelä Maria, Mäyrä Frans. (2015). Introduction : Minds in action, Intrpretative traditions in interaction. Teoksessa Hatavara Mari et al. (toim.) Narrative theory, literature, and new media : Narrative minds and virtual worlds. New York: Routledge, 1-8.
SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2015). Johdatus asiakirjahallinnan tutkimukseen. Helsinki: Avain.
SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas, Pikka Harri. (2015). Audio-spatial co-design of library spaces - implications from case: Vantaa. Teoksessa IFLA Library: IFLA.
URL SoleCRIS

Fedoseev Alexey, Harviainen J. Tuomas, Vorobyeva Olga (toim.). (2015). Nordic-Russian Larp Dialog. Moscow: Comcon.
SoleCRIS

Paavilainen Janne, Koskinen Elina, Korhonen Hannu, Alha Kati. (2015). Exploring Playful Experiences in Social Network Games. Teoksessa DiGRA 2015 Proceedings.
URL SoleCRIS

Vadén Tere. (2015). Good Revolutions Gone Bad : Žižek’s Critique and Praise of Heidegger’s Nazism. Philosophy Today 59 (3), 475-505.
URL SoleCRIS

Huuskonen Saila, Vakkari Pertti. (2015). Selective Clients' Trajectories in Case Files : Filtering Out Information in the Recording Process in Child Protection. British Journal of Social Work 45 (3), 792-808.
SoleCRIS

Verberne Suzan, Sappelli Maya, Järvelin Kalervo, Kraaij Wessel. (2015). User simulations for interactive search : evaluating personalized query suggestion. Teoksessa Hanbury Allan et al (toim.) Advances in Information Retrieval: 37th European Conference on IR Research, ECIR 2015, Vienna, Austria, March 29 - April 2, 2015. Proceedings. Berlin: Springer, 678-690. (Lecture Notes in Computer Science 9022).
URL SoleCRIS

Järvelin Kalervo, Vakkari Pertti, Arvola Paavo, Baskaya Feza, Järvelin Anni, Kekäläinen Jaana, Keskustalo Heikki, Kumpulainen Sanna, Saastamoinen Miamaria, Savolainen Reijo, Sormunen Eero. (2015). Task-based information interaction evaluation: the viewpoint of program theory. ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 33 (1), 3.
URL SoleCRIS

Malinen Sanna. (2015). 'Unsociability' as boundary regulation on social network. Teoksessa Proceedings of the Twenty-Third European Conference on Information Systems (ECIS 2015), May 26-29, Münster, Germany.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas. (2015). Information literacies of self-identified sadomasochists; an ethnographic case study. Journal of Documentation 71 (3), 423-439.
URL SoleCRIS

Kultima Annakaisa. (2015). Online Games, Casual. Teoksessa Mansell Robin et al (toim.) International Encyclopedia of Digital Communication and Society: Wiley-Blackwell.
URL SoleCRIS

Sköld Olle, Adams Suellen, Harviainen J. Tuomas, Huvila Isto. (2015). Studying games from the viewpoint of information. Teoksessa Lankoski Petri, Björk Staffan (toim.) Game research methods : an overview. Pittsburgh: ECT Press, 57-73.
URL SoleCRIS

Hamari Juho, Keronen Lauri, Alha Kati. (2015). Why do people play games? A review of studies on adoption and use. Teoksessa Proceedings of the 48th Annual Hawaii International Conference on System Sciences: IEEE, 3359-3568.
SoleCRIS

Malinen Sanna, Nurkka Piia. (2015). Cultural influence on online community use: a cross-cultural study on online exercise diary users of three nationalities. International Journal of Web Based Communities 11 (2), 153-169.
SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2015). Approaching the affective factors of information seeking: the viewpoint of the lnformation Search Process model. Information Research 20 (1).
URL SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2015). Expressing emotions in information sharing: a study of online discussion about immigration. Information Research 20 (1).
URL SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2015). Yliopisto etsi Kiinasta yhteistyökumppaneita. Faili 2015 (1), 11.
SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2015). Arkistotyöryhmien mietinnöt valmistuivat. Arkistolaitoksessa uusiksi rakenteet - yksityisarkistoissa rahoitus. Faili 2015 (1), 36-37.
SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2015). The Conflicts within the Casual : The Culture and Identity of Casual Online Play. Teoksessa Frissen Valerie et al (toim.) Playful Identities : The Ludification of Digital Media Cultures. Amsterdam: Amsterdam University Press, 321-336.
URL SoleCRIS

Hamari Juho. (2015). Why Do People Buy Virtual Goods? Attitude towards Virtual Good Purchases versus Game Enjoyment. International Journal of Information Management 35 (3), 299-308.
URL SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2015). Providing informational support in an online discussion group and a Q&A site: the case of travel planning. Journal of the Association for Information Science and Technology 66 (3), 450-461.
URL SoleCRIS

Malinen Sanna. (2015). Understanding user participation in online communities: A systematic literature review of empirical studies. Computers in Human Behavior 46, 228–238.
URL SoleCRIS

Stenros Jaakko. (2015). Behind Games : Playful Mindset and Transformative Practice. Teoksessa Walz Steffen P, Deterding Sebastian (toim.) The Gameful World : Approaches, Issues, Applications. Cambridge: MIT Press, 201-222.
SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2015). The interplay of affective and cognitive factors in information seeking and use: comparing Kuhlthau´s and Nahl´s models. Journal of Documentation 71 (1), 175-197.
SoleCRIS

Hamari Juho, Nousiainen Tuula. (2015). Why Do Teachers Use Game-Based Learning Technologies? The Role of Individual and Institutional ICT Readiness. Teoksessa Proceedings of the 48th Annual Hawaii International Conference on System Sciences: IEEE, 682-691.
SoleCRIS

 
Kanslerinrinne 1, 33014 University of Tampere
tel. (03) 355 111 (university switchboard)
Maintained by: kati.m.koivu@uta.fi
Last update: 3.7.2018 15.43 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results