Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: tutkimus:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat

Uudet julkaisut / Recent publications

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ahmadi Reza, Leino K. Rustan M, Nummenmaa Jyrki. (2015). Automatic verification of Dafny programs with traits. Teoksessa 17th Workshop on Formal Techniques for Java-like Programs. New York, NY, USA: ACM, 4.
URL SoleCRIS

Ainasoja Mari, Linna Juhani, Seisto Anu, Viljakainen Anna, Ylén Peter. (2015). Ostopoluista ostoavaruuksiin - navigointiopas mediayhtiölle: Viestintäalan tutkimussäätiö.
URL SoleCRIS

Akkil Deepak, Kangas Jari, Rantala Jussi, Isokoski Poika, Oleg Spakov, Raisamo Roope. (2015). Glance Awareness and Gaze Interaction in Smartwatches. Teoksessa CHI'15 Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. New York, NY, USA: ACM, 1271-1276.
SoleCRIS

Alamettälä Tuulikki, Sormunen Eero. (2015). Opettajien käytännöt informaatiolukutaidon opettamisessa. Teoksessa Ropo Eero, Sormunen Eero, Heinström Jannica (toim.) Identiteetistä informaatiolukutaitoon : tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. Tampere: Tampere University Press, 278-305.
URL SoleCRIS

Andolina Salvatore, Klouche Khalil, Peltonen Jaakko, Hoque Mohammad, Ruotsalo Tuukka, Cabral Diogo, Klami Arto, Glowacka Dorota, Floreen Patrik, Jacucci Giulio. (2015). IntentStreams: Smart Parallel Search Streams for Branching Exploratory Search. Teoksessa Proceedings of ACM IUI 2015, The 20th ACM Conference on Intelligent User Interfaces: ACM, 300-305.
URL SoleCRIS

Andreas Müller, Samuli Piipponen. (2015). On Regular Kinematotropies. Teoksessa 2015 IFFToMM World Congress Proceedings, October 25-30, 2015, Taipei, Taiwan.
URL SoleCRIS

Arola Heikki, Ahveninen Heini, Ollikainen Jyrki. (2015). TyöOptimi-kysely auttaa tunnistamaan työntekijöiden kuormittumisen ja sen taustalla olevat tekijät. Työterveyslääkäri 33 (2), 77-79.
SoleCRIS

Aromaa Susanna, Väätänen Antti, Aaltonen Iina, Heimonen Tomi. (2015). A model for gathering and sharing knowledge in maintenance work. Teoksessa Proceedings of the 33rd European Conference on Cognitive Ergonomics (ECCE '15). New York: ACM, 28.
URL SoleCRIS

Bhatia, Rajendra; Kirkland, Steve; Prasad, K. Manjunatha; Puntanen, Simo. (2015). SPECIAL VOLUME OF ELECTRONIC JOURNAL OF LINEAR ALGEBRA DEDICATED TO PREFACE. Electronic journal of linear algebra 29, 1-2.
URL SoleCRIS

Blobel Bernd, Ruotsalainen Pekka, Lopez Diego M, Gonzalez Carolina. (2015). How to Use the HL7 Composite Security and Privacy Domain Analysis Model. International Journal on Biomedicine and Healthcare 3 (1), 12-17.
URL SoleCRIS

Canas-Bajo Jose, Santamaria-Munoz Leire, Valtanen Juri-Petri, Berki Eleni, Ross Margaret, Staples Geoff. (2015). Multicultural edutainment role models for women IT professionals - an innovative proposal to creative industries. Teoksessa King M, Lock R, Dawson R, Ross M, Staples G, Uhomoibni J (toim.) Inspire XX : Outlook on computing education.
SoleCRIS

Carter Scott, Qvarfordt Pernilla, Cooper Matthew, Mäkelä Ville. (2015). Creating Tutorials with Web-Based Authoring and Heads-Up Capture. IEEE Pervasive Computing 14 (3), 44-52.
URL SoleCRIS

Chaudhary Sunil, Berki Eleni, Li Linfeng, Valtanen Juri. (2015). Time up for phishing with effective anti-phishing research strategies. International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals 6 (2), 49-64.
URL SoleCRIS

Chaudhary Sunil, Li Linfeng, Berki Eleni, Helenius Marko, Kela Juha, Turunen Markku. (2015). Applying Finite State Process Algebra to Formally Specify a Computational Model of Security Requirements in the Key2phone-Mobile Access Solution. Teoksessa Núñez Manuel, Güdemann Matthias (toim.) Formal Methods for Industrial Critical Systems : 20th International Workshop, FMICS 2015 Oslo, Norway, June 22-23. 2015 Proceedings. Switzerland: Springer International Publishing, 128-145. (Lecture Notes in Computer Science 9128).
URL SoleCRIS

Chaudhary Sunil, Thapa Rajendra Bahadur, Berki Eleni, Helenius Marko. (2015). An Evaluation of People's Susceptibility to Phishing Attacks in Nepal and Effectiveness of the Applied Countermeasures. Teoksessa 13th International Conference on Computer Science and Information Technology, 23-24 January 2015, Paris, France: World Academy of Science, Engineering, and Technology, 1375-1385:281.
SoleCRIS

Chaudhary Sunil, Zhao Yan, Berki Eleni, Valtanen Juri, Li Linfeng, Helenius Marko, Mystakidis Stylianos. (2015). A cross-cultural and gender based perspective for online security: Exploring knowledge, skills, and attitudes of higher education students. IADIS International Journal on WWW/Internet 13 (1), 57-71.
SoleCRIS

Chaudhary Sunil, Zhao Yan, Berki Eleni, Valtanen Juri, Li Linfeng, Helenius Marko, Mystakidis Stylianos, Nalam Thrusna, Thapa Rajendra Bahadur. (2015). Exploring attitudes, knowledge, and competencies for security techonology: a cross-cultural survey in higher education. Teoksessa Kommers Piet, Peng Guo Chao (toim.) Proceedings of the International Conferences on ICT, Society and human beings 2015, Web Based Communities and Social Media 2015 and Connected Smart Cities 2015, Las Palmas de Gran Canaria, Spain July 21-23, 2015: IADIS Press, 11-18.
SoleCRIS

Eriksson Sirkka-Liisa, Haukkanen Pentti, Hukka Terttu, Lemmetyinen Helge. (2015). Tampereen matemaattisten aineiden aineenopettajakoulutus. LUMAT 3 (6), 800-807.
SoleCRIS

Evreinov Grigori, Farooq Ahmed, Raisamo Roope, Hippula Arto, Takahata Daisuke. (2015). Haptic Device.
SoleCRIS

Evreinov Grigori, Farooq Ahmed, Raisamo Roope, Hippula Arto, Takahata Daisuke. (2015). Haptic covering for steering wheel (Haptic Device).
SoleCRIS

Evreinov Grigori, Farooq Ahmed, Raisamo Roope, Hippula Arto, Takahata Daisuke, Tetsuya Arasawa, Kazuyuki IkeHama. (2015). Method and Apparatus for Creating a Fast Vanishing Light Scattering Volume / Surface.
SoleCRIS

Evreinov Grigori, Farooq Ahmed, Raisamo Roope, Hippula Arto, Takahata Daisuke, Tetsuya Arasawa, Kazuyuki IkeHama. (2015). A biological stimulation device for training animals.
SoleCRIS

Evreinov Grigori, Farooq Ahmed, Raisamo Roope, Hippula Arto, Takahata Daisuke, Tetsuya Arasawa, Kazuyuki IkeHama. (2015). Haptic Stylus.
SoleCRIS

Farooq Ahmed, Evreinov Grigori, Raisamo Roope. (2015). Enhancing Mobile Device Peripheral Controls using Visible Light Communication (VLC). Teoksessa 2015 9th International Conference on Sensing Technology (ICST): IEEE eXplorer 2015, 623 - 628.
URL SoleCRIS

Farooq Ahmed, Evreinov Grigori, Raisamo Roope, Takahata Daisuke. (2015). Evaluating Transparent Liquid Screen Overlay as a Haptic Conductor : Method of enhancing touchscreen based user interaction by a transparent deformable liquid screen overlay. Teoksessa IEEE Sensors 2015: IEEE.
URL SoleCRIS

Fedoseev Alexey, Harviainen J. Tuomas, Vorobyeva Olga (toim.). (2015). Nordic-Russian Larp Dialog. Moscow: Comcon.
SoleCRIS

Ferro Nicola, Silvello Gianmaria, Keskustalo Heikki, Pirkola Ari, Järvelin Kalervo. (2015). The twist measure for IR evaluation: Taking user's effort into account. Journal of the Association for Information Science and Technology.
URL SoleCRIS

Fortmann Jutta, Müller Heiko, Heuten Wilko, Boll Susanne, Kangas Jari, Akkil Deepak, Rantala Jussi, Isokoski Poika, Majaranta Päivi, Raisamo Roope, Orlov Pavel, Bednarik Roman, Caltenco Héctor, Larsen Henrik, Hedvall Per-Olof. (2015). Demo hour. Interactions 22 (1), 6-9.
URL SoleCRIS

Franssila Heljä, Okkonen Jussi, Savolainen Reijo. (2015). Developing measures for information ergonomics in knowledge work. Ergonomics.
URL SoleCRIS

Grigori Evreinov, Ahmed Farooq, Roope Raisamo, Arto Hippula, Daisuke Takahata. (2015). Tactile Imaging System.
SoleCRIS

Haasio Ari. (2015). Toiseus, tiedontarpeet ja tiedon jakaminen tietoverkon “pienessä maailmassa”: Tutkimus sosiaalisesti vetäytyneiden henkilöiden informaatiokäyttäytymisestä. Tampere: Tampere University Press. (Acta electronica Universitatis Tamperensis 2082).
URL SoleCRIS

Hamari Juho. (2015). Do Badges increase user activity? A field experiment on effects of gamification. Computers in Human Behavior.
URL SoleCRIS

Hamari Juho. (2015). Why Do People Buy Virtual Goods? Attitude towards Virtual Good Purchases versus Game Enjoyment. International Journal of Information Management 35 (3), 299-308.
URL SoleCRIS

Hamari Juho, Keronen Lauri, Alha Kati. (2015). Why do people play games? A review of studies on adoption and use. Teoksessa Proceedings of the 48th Annual Hawaii International Conference on System Sciences: IEEE, 3359-3568.
SoleCRIS

Hamari Juho, Koivisto Jonna. (2015). "Working out for likes”: An empirical study on social influence in exercise gamification. Computers in Human Behavior 50, 333-347.
URL SoleCRIS

Hamari Juho, Koivisto Jonna. (2015). Why do people use gamification services?. International Journal of Information Management 34 (4), 419-431.
URL SoleCRIS

Hamari Juho, Nousiainen Tuula. (2015). Why Do Teachers Use Game-Based Learning Technologies? The Role of Individual and Institutional ICT Readiness. Teoksessa Proceedings of the 48th Annual Hawaii International Conference on System Sciences: IEEE, 682-691.
SoleCRIS

Hamari Juho, Sjöklint Mimmi, Ukkonen Antti. (2015). The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption. Journal of the Association for Information Science and Technology.
URL SoleCRIS

Hannula Miika, Kontinen Juha, Virtema Jonni, Vollmer Heribert. (2015). Complexity of Propositional Independence and Inclusion Logic. Teoksessa Italiano Giuseppe F., Pighizzini Giovanni, Sannella Donald (toim.) Mathematical Foundations of Computer Science 2015 - 40th International Symposium, MFCS 2015, Milan, Italy, August 24-28, 2015, Proceedings, Part I: Springer, 269-280. (Lecture Notes in Computer Science 9234).
URL SoleCRIS

Hartikainen Maria, Ovaska Saila. (2015). People with Parkinson's Disease Using Computers. Teoksessa Proceedings of the 17th International ACM SIGACCESS Conference on Computers & Accessibility (ASSETS'15): ACM Press, 407-408.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas. (2015). Muistokirjoitus: Brian Sutton-Smith ja Greg Lastowka. Teoksessa Koskimaa Raine, Suominen Jaakko, Mäyrä Frans, Harviainen J. Tuomas, Friman Usva, Arjoranta Jonne (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2015. Tampere: Tampereen yliopisto.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas. (2015). Information literacies of self-identified sadomasochists; an ethnographic case study. Journal of Documentation 71 (3), 423-439.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas. (2015). Scripting beloved discomfort: narratives, fantasies and authenticity in online sadomasochism. Teoksessa Hatavara Mari, Hyvärinen Matti, Mäkelä Maria, Mäyrä Frans (toim.) Narrative theory, literature, and new media. New York: Routledge, 106-121.
SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas, Hamari Juho. (2015). Seek, share, or withhold: information trading in MMORPGs. Journal of Documentation 71 (6), 1119 - 1134.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas, Pikka Harri. (2015). Audio-spatial co-design of library spaces - implications from case: Vantaa. Teoksessa IFLA Library: IFLA.
URL SoleCRIS

Harviainen J. Tuomas, Vesa Mikko. (2015). Massively multiplayer online games as information systems: Implications for organizational learning systems. Teoksessa Kaneda Toshiyuki, Kanegae Hidehiko, Rizzi Paola, Toyoda Yusuke (toim.) Proceedings of the 46th ISAGA Conference “Hybrid Simulation & Gaming in the Networked Society”: ISAGA/JASAG, 105-120.
SoleCRIS

Hatavara Mari, Hyvärinen Matti, Mäkelä Maria, Mäyrä Frans (toim.). (2015). Narrative Theory, Literature, and New Media : Narrative Minds and Virtual Worlds. New York. (Routledge Interdisciplinary Perspectives on Literature 48): Routledge.
SoleCRIS

Hatavara Mari, Hyvärinen Matti, Mäkelä Maria, Mäyrä Frans. (2015). Introduction : Minds in action, Intrpretative traditions in interaction. Teoksessa Hatavara Mari et al. (toim.) Narrative theory, literature, and new media : Narrative minds and virtual worlds. New York: Routledge, 1-8.
SoleCRIS

Haukkanen Pentti, Mattila Mika, Mäntysalo Jori. (2015). Studying the singularity of LCM-type matrices via semilattice structures and their Möbius functions. Journal of Combinatorial Theory, Series A 135, 181-200.
URL SoleCRIS

He Hongmei, Sălăgean Ana, Mäkinen Erkki, Vrt’o Imrich. (2015). Various Heuristic Algorithms to Minimise the Two-page Crossing Numbers of Graphs. Open Computer Science 5 (1).
URL SoleCRIS

He Hongmei, Zhu Zhenhuan, Mäkinen Erkki. (2015). Task-oriented distributed data fusion in autonomous wireless sensor networks. Soft Computing 19 (8), 2305-2319.
URL SoleCRIS

Heimonen Tomi. (2015). Category-Based Interfaces for Mobile Search. Teoksessa Lumsden Joanna (toim.) Emerging Perspectives on the Design, Use, and Evaluation of Mobile and Handheld Devices. Hershey, PA, USA: IGI Global, 75-104.
URL SoleCRIS

Heinström Jannica, Sormunen Eero. (2015). Miten sosiaalinen identiteetti näkyy lukiolaisen sitoutumisessa ryhmässä kirjoittamiseen?. Teoksessa Ropo Eero, Sormunen Eero, Heinström Jannica (toim.) Identiteetistä informaatiolukutaitoon : tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. Tampere: Tampere University Press, 241-255.
URL SoleCRIS

Hella Lauri, Järvisalo Matti, Kuusisto Antti, Laurinharju Juhana, Lempiäinen Tuomo, Luosto Kerkko, Suomela Jukka, Virtema Jonni. (2015). Weak models of distributed computing, with connections to modal logic. Distributed Computing 28 (1), 31-53.
URL SoleCRIS

Hella Lauri, Kuusisto Antti, Meier Arne, Vollmer Heribert. (2015). Modal inclusion logic: being lax is simpler than being strict. Teoksessa Italiano Giuseppe, Pighizzini Giovanni, Sannella Donald (toim.) Mathematical Foundations of Computer Science 2015 : 40th International Symposium, MFCS 2015, Milan, Italy, August 24-28, 2015, Proceedings, Part I. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 281–292. (Lecture Notes in Computer Science 9234).
URL SoleCRIS

Hella Lauri, Väänänen Jouko. (2015). The size of a formula as a measure of complexity. Teoksessa Hirvonen Åsa et al (toim.) Logic without Borders: Essays on Set Theory, Model Theory, Philosophical Logic and Philosophy of Mathematics. Berlin: Walter de Gruyter, 193–214. (Ontos Mathematical Logic 5).
SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2015). Arkistotyöryhmien mietinnöt valmistuivat. Arkistolaitoksessa uusiksi rakenteet - yksityisarkistoissa rahoitus. Faili 2015 (1), 36-37.
SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2015). Tiedonhallinnan kallein katastrofi. Faili 2015 (4), 13-14.
SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2015). Yliopisto etsi Kiinasta yhteistyökumppaneita. Faili 2015 (1), 11.
SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2015). Uraa uurtava väitös Namibian arkistoista. Faili 2015 (4), 27.
SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2015). Dimensions of contextual records management classifications. Knowledge Organization 42 (7), 477-485.
SoleCRIS

Henttonen Pekka. (2015). Johdatus asiakirjahallinnan tutkimukseen. Helsinki: Avain.
SoleCRIS

Hokkanen Panu, Mannila Linda, Poranen Timo, Poranen Toni, Vartiainen Juha. (2015). Tietotekniikan Majava-kilpailu - Vuoden 2014 tehtävät. Tampere: Informaatiotieteiteden yksikkö, Tampereen yliopisto. (Informaatiotieteiden yksikön raportteja 40/2015).
URL SoleCRIS

Hong Jonggi, Heo Seongkook, Isokoski Poika, Lee Geehyuk. (2015). SplitBoard: A Simple Split Soft Keyboard for Wristwatch-sized Touch Screens. Teoksessa Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '15): ACM, 1233-1236.
URL SoleCRIS

Honkela Antti, Peltonen Jaakko, Topa Hande, Charapitsa Iryna, Matarese Filomena, Grote Korbinian, Stunnenberg Hendrik G., Reid George, Lawrence Neil D., Rattray Magnus. (2015). Genome-wide modeling of transcription kinetics reveals patterns of RNA production delays. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 112 (42), 13115-13120.
URL SoleCRIS

Honkela Antti, Peltonen Jaakko, Topa Hande, Charapitsa Iryna, Matarese Filomena, Grote Korbinian, Stunnenberg Hendrik, Reid George, Lawrence Neil, Rattray Magnus. (2015). Genome-wide modelling of transcription kinetics reveals patterns of RNA production delays. Teoksessa NIPS 2015 Workshop on Machine Learning in Computational Biology, 13115-13120. (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 112: 42).
URL SoleCRIS

Huuskonen Saila, Vakkari Pertti. (2015). Selective Clients' Trajectories in Case Files : Filtering Out Information in the Recording Process in Child Protection. British Journal of Social Work 45 (3), 792-808.
SoleCRIS

Hyyrö Heikki, Narisawa Kazuyuki, Inenaga Shunsuke. (2015). Dynamic edit distance table under a general weighted cost function. Journal of Discrete Algorithms 34, 2-17.
URL SoleCRIS

Jomppanen Arja, Kämäräinen Juha, Mehtonen Pentti, Packalén Saara, Saarti Jarmo. (2015). Muistiorganisaatiot ja niiden johtaminen luovien alojen ekosysteemissä. Signum 20 (3).
URL SoleCRIS

Joutsijoki Henry, Siermala Markku, Juhola Martti. (2015). Directed acyclic graph support vector machines in classification of benthic macroinvertebrate samples. Artificial Intelligence Review 44 (2), 215-233.
URL SoleCRIS

Juhola Martti, Grönfors Tapio. (2015). Variable importance evaluation for machine learning tasks. Teoksessa Khosrow-Pour Mehdi (toim.) Encyclopedia of Information Science and Technology, 3rd edition: IGI Global, 306-313.
SoleCRIS

Juhola Martti, Penttinen Kirsi, Joutsijoki Henry, Varpa Kirsi, Saarikoski Jyri, Rasku Jyrki, Siirtola Harri, Iltanen Kati, Laurikkala Jorma, Hyyrö Heikki, Hyttinen Jari, Aalto-Setälä Katriina. (2015). Special feature: Signal analysis and classification methods for the calcium transient data of stem cell-derived cardiomyocytes. Global Medical Discovery (https://globalmedicaldiscovery.com/key-stem-cells-research-articles/signal-analysis-and-classification-methods-for-the-calcium-transient-data-of-stem-cell-derived-cardiomyocytes/).
URL SoleCRIS

Juhola Martti, Penttinen Kirsi, Joutsijoki Henry, Varpa Kirsi, Saarikoski Jyri, Rasku Jyrki, Siirtola Harri, Iltanen Kati, Laurikkala Jorma, Hyyrö Heikki, Hyttinen Jari, Aalto-Setälä Katriina. (2015). Signal analysis and classification methods for the calcium transient data of stem cell-derived cardiomyocytes. Computers in Biology and Medicine 61, 1-7.
URL SoleCRIS

Järvelin Anni, Keskustalo Heikki, Sormunen Eero, Saastamoinen Miamaria, Kettunen Kimmo. (2015). Information Retrieval from Historical Newspaper Collections in Highly Inflectional Languages: a Query Expansion Approach. Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST), 1-19.
URL SoleCRIS

Järvelin Kalervo, Vakkari Pertti, Arvola Paavo, Baskaya Feza, Järvelin Anni, Kekäläinen Jaana, Keskustalo Heikki, Kumpulainen Sanna, Saastamoinen Miamaria, Savolainen Reijo, Sormunen Eero. (2015). Task-based information interaction evaluation: the viewpoint of program theory. ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 33 (1), 3.
URL SoleCRIS

Järvinen Pertti. (2015). On design Research - Some Questions and Answers. Teoksessa Matulevičius Raimundas, Dumas Marlon (toim.) Perspectives in Business Informatics Research : 14th International Conference, BIR 2015, Tartu, Estonia, August 26-28, 2015, Proceedings. Heidelberg: Springer, 113-125. (Lecture Notes in Business Information Processing 229).
URL SoleCRIS

Järvinen Pertti. (2015). Työn tutkiminen suunnittelutieteellisellä metodilla. Teoksessa Työelämän tutkimuspäivät 2014 : työn monet muodot. Tampere: Tampereen yliopisto, 45-54. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 6/2015).
URL SoleCRIS

Jørgensen Kristine, Sandqvist Ulf, Sotamaa Olli. (2015). From hobbyists to entrepreneurs : On the formation of the Nordic game industry. Convergence.
URL SoleCRIS

Kaasinen Eija, Roto Virpi, Hakulinen Jaakko, Heimonen Tomi, Jokinen Jussi PP, Karvonen Hannu, Keskinen Tuuli, Koskinen Hanna, Lu Yichen, Saariluoma Pertti, Tokkonen Helena, Turunen Markku. (2015). Defining user experience goals to guide the design of industrial system. Behaviour & Information Technology 34 (10), 976-991.
URL SoleCRIS

Kala Radoslaw, Puntanen Simo, Tian Yongge. (2015). Some notes on linear sufficiency. Statistical Papers.
URL SoleCRIS

Kallioniemi Pekka, Heimonen Tomi, Turunen Markku, Hakulinen Jaakko, Keskinen Tuuli, Pihkala-Posti Laura, Okkonen Jussi, Raisamo Roope. (2015). Collaborative Navigation in Virtual Worlds: How Gender and Game Experience Influence User Behavior. Teoksessa Proceedings of the 21th ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology: ACM, 173-182.
URL SoleCRIS

Kallioniemi Pekka, Pihkala-Posti Laura, Hakulinen Jaakko, Turunen Markku, Keskinen Tuuli, Raisamo Roope. (2015). Berlin Kompass: Multimodal Gameful Empowerment for Foreign Language Learning. Journal of Educational Technology Systems 43 (4), 429-450.
URL SoleCRIS

Kartasalo Kimmo, Pölönen Risto-Pekka, Ojala Marisa, Rasku Jyrki, Lekkala Jukka, Aalto-Setälä Katriina, Kallio Pasi. (2015). CytoSpectre: a tool for spectral analysis of oriented structures on cellular and subcellular levels. BMC Bioinformatics 16 (344).
URL SoleCRIS

Keskinen Tuuli. (2015). Evaluating the User Experience of Interactive Systems in Challenging Circumstances. Tampere: Tampere University Press. (Dissertations in interactive technology 22).
URL SoleCRIS

Keskustalo Heikki, Kettunen Kimmo, Kumpulainen Sanna, Ferro Nicola, Silvello Gianmaria, Järvelin Anni, Kekäläinen Jaana, Arvola Paavo, Saastamoinen Miamaria, Sormunen Eero, Järvelin Kalervo. (2015). Targeted query expansions as a method for searching mixed quality digitized cultural heritage documents. Teoksessa iConference 2015 Proceedings: iSchools.
URL SoleCRIS

Kim Hyon-Jung, Ollila Esa, Koivunen Visa. (2015). New robust LASSO method based on ranks. Teoksessa Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2015 23rd European: IEEE, 699-703.
URL SoleCRIS

Kimppa Kai, Heimo Olli, Harviainen J. Tuomas. (2015). First Dose is Always Freemium. Computers and Society 45 (3), 132-137.
URL SoleCRIS

Kinnunen Jani, Jaakkola Tapio. (2015). Rahapelit suomalaisessa lainsäädännössä. Teoksessa Alho Hannu et al (toim.) Rahapeliriippuvuus. Helsinki: Duodecim, 29-32.
SoleCRIS

Kinnunen Jani, Jaakkola Tapio. (2015). Rahapelit ja -pelaamisen muodot. Teoksessa Alho Hannu et al (toim.) Rahapeliriippuvuus. Helsinki: Duodecim, 33-48.
SoleCRIS

Korkalainen Timo, Pääkylä Juho, Liukkonen Tapani N, Järvenpää Lauri, Mäkilä Tuomas, Lappalainen Yrjö, Kamppari Heli. (2015). Virtual reality situational language trainer for second language: Design & evaluation. Teoksessa Nack F, Bakkes S (toim.) 16th International Conference on Intelligent Games and Simulation, GAME ON 2015: EUROSIS, 41-45.
SoleCRIS

Koskimaa Raine, Suominen Jaakko, Mäyrä Frans, Harviainen J. Tuomas, Friman Usva, Arjoranta Jonne (toim.). (2015). Pelitutkimuksen vuosikirja 2015. Tampere: Tampereen yliopisto.
URL SoleCRIS

Koski Tapio. (2015). The Phenomenology and the Philosophy of Running: The Multiple Dimensions of Long-Distance Running. Switzerland: Springer International Publishing.
URL SoleCRIS

Kultima Annakaisa. (2015). Developers' Perspectives on Iteration in Game Development. Teoksessa Proceedings of the 19th International Academic Mindtrek Conference: ACM, 26-32.
URL SoleCRIS

Kultima Annakaisa. (2015). Game Design Research. Teoksessa Proceedings of the 19th International Academic Mindtrek Conference: ACM, 18-25.
URL SoleCRIS

Kultima Annakaisa. (2015). Online Games, Casual. Teoksessa Mansell Robin et al (toim.) International Encyclopedia of Digital Communication and Society: Wiley-Blackwell.
URL SoleCRIS

Kultima Annakaisa. (2015). Defining Game Jam. Teoksessa Proceedings of the 10th International Conference on the Foundations of Digital Games.
URL SoleCRIS

Kultima Annakaisa. (2015). An Autopsy of the Global Game Jam 2012 Theme Committee Discussion: Deciding on Ouroboros. Teoksessa Proceedings of the 10th International Conference on the Foundations of Digital Games.
SoleCRIS

Kuusisto Antti. (2015). Second-order propositional modal logic and monadic alternation hierarchies. Annals of Pure and Applied Logic 166 (1), 1-28.
URL SoleCRIS

Kymäläinen Tiina, Perälä Piia, Hakulinen Jaakko, Heimonen Tomi, James Jobin, Perä Juha. (2015). Evaluating a Future Remote Control Environment with an Experience-Driven Science Fiction Prototype. Teoksessa Weber Michael, Minker Wolfgang, Mikulecký Peter, Čech Pavel, Hunter Gordon, Egerton Simon (toim.) Proceedings of Intelligent Environments 2015: IEEE, 81-88.
URL SoleCRIS

Kärnä Sami, Julin Päivi. (2015). A framework for measuring student and staff satisfaction with university campus facilities. Quality Assurance in Education 23 (1), 47-66.
URL SoleCRIS

Lamppula Antti. (2015). Vaaliennusteesta internetäänestykseen? Tutkimus tietotekniikan käytöstä ja sen kehittämismahdollisuuksista yleisten vaalien toimittamisessa Suomessa. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 2096).
URL SoleCRIS

Lappalainen Yrjö, Rakkolainen Ismo, Korkalainen Timo, Okkonen Jussi, Mäkilä Tuomas, Pääkylä Juha, Lehtonen Tuija, Lakkala Minna. (2015). Tulevaisuudennäkymiä. Teoksessa Lappalainen Yrjö, Poikolainen Mari, Trapp Heli (toim.) Tila haltuun! Suosituksia virtu-aalisen suomen opiskelun toteuttamiseen. Turku: Opetushallitus, 98-112. (Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 6).
SoleCRIS

Lassila Matti, Kekäläinen Jaana, Junkkari Marko. (2015). Comparison of two XML query languages from the perspective of learners. Journal of Information Science 41 (5), 584-595.
URL SoleCRIS

Late Elina. (2015). Valtion tutkimuslaitoksissa työskentelevien tutkijoiden julkaisemisen ja lukemisen käytännöt. Informaatiotutkimus 34 (4).
URL SoleCRIS

Lee Sang Keun, Alam Md Hijbul. (2015). Apparatus and method for extracting semantic topic.
SoleCRIS

Lehtonen Samuel, Poranen Timo. (2015). Metrics for Gerrit code review. Teoksessa Nummenmaa Jyrki, Sievi-Korte Outi, Mäkinen Erkki (toim.) Proceedings of the 14th Symposium on Programming Languages and Software Tools (SPLST'15), 31-45. (CEUR Workshop Proceedings 1525).
URL SoleCRIS

Leppänen Sami, Syynimaa Nestori. (2015). From learning 1.0 to learning 2.0: Key concepts and enablers. Teoksessa , 307-312.
SoleCRIS

Li Linfeng, Nummenmaa Timo, Berki Eleni, Helenius Marko. (2015). Phishing knowledge based user modelling in software design. Teoksessa Nummenmaa Jyrki, Sievi-Korte Outi, Mäkinen Erkki (toim.) Proceedings of the 14th Symposium on Programming Languages and Software Tools (SPLST'15), 221-235.
URL SoleCRIS

Liu Lu, Wang Yining, Duan Lei, Nummenmaa Jyrki, Yan Li, Tang Changjie. (2015). The analysis on distinguishing product reviews based on top-k emerging patterns. Journal of Computer Applications 35 (10), 2727-2732.
SoleCRIS

Li Xiaozhou, Zhang Zheying. (2015). A User-App Interaction Reference Model for Mobility Requirements Analysis. Teoksessa ICSEA 2015, The Tenth International Conference on Software Engineering Advances: IARIA XPS Press, 170 - 177.
URL SoleCRIS

Li Xingan, Joutsijoki Henry, Laurikkala Jorma, Juhola Martti. (2015). Crime vs. demographic factors revisited: Application of data mining methods. Webology 12 (1), 1-17.
URL SoleCRIS

Li Xingan, Joutsijoki Henry, Laurikkala Jorma, Siermala Markku, Juhola Martti. (2015). Homicide and Its Social Context : Analysis Using the Self-Organizing Map. Applied Artificial Intelligence 29 (4), 382-401.
URL SoleCRIS

Li Xingan, Juhola Martti. (2015). Country crime analysis using self-organising maps, with special regard to economic factors. International Journal of Data Mining, Modellling and Management 7 (2), 130-153.
URL SoleCRIS

Loie Agnes W. L., Li Lucinda, Puntanen Simo, Styan George P. H.. (2015). A conversation with Kai-Tai Fang. Teoksessa Hunter Jeffrey J. (toim.) Souvenir Booklet of the 24th International Workshop on Matrices and Statistics. Haikou City, Hainan Province, China: Hainan Normal University, 1-39.
URL SoleCRIS

Luhtala Matti, Karvonen Tuomo, Pylväs Jyrki, Ala-kokko Aki, Magica Reina, Takeda Yuko, Turunen Markku. (2015). Antroposeeni: a mixed reality game. Teoksessa Proceedings of the 19th International Academic Mindtrek Conference: ACM, 211-213.
URL SoleCRIS

Lu Wenhui, Nummenmaa Jyrki, Zhang Zheying. (2015). Passive Condition Pre-enforcement for Rights Exporting. Teoksessa Matulevičius Raimundas, Dumas Marlon (toim.) Perspectives in Business Informatics Research : 14th International Conference, BIR 2015, Tartu, Estonia, August 26-28, 2015, Proceedings: Springer International Publishing, 241-254. (Lecture Notes in Business Information Processing 229).
URL SoleCRIS

Lylykangas Jani, Heikkinen Jani, Surakka Veikko, Raisamo Roope, Myllymaa Kalle, Laitinen Arvo. (2015). Vibrotactile stimulation as an instructor for mimicry-based physical exercise. Advances in Human-Computer Interaction 2015, 953794.
URL SoleCRIS

Löytty Katriina, Ingalsuo Timo. (2015). Factors Impacting Successful Collaboration and Productivity of Distributed Software Development Teams: A Proposed Multidimensional Concept Map. Teoksessa Öörni Anssi, Iivari Netta, Kuutti Kari, Oinas-Kukkonen Harri and Rajanen Mikko (eds.) (toim.) Proceedings of the 38th Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS 38).
SoleCRIS

Mahmoudvand Rahim, Alehosseini Fatemeh, Rodrigues Paolo Canas. (2015). Forecasting mortality rate by singular spectrum analysis 13 (3), 193-206.
SoleCRIS

Malinen Sanna. (2015). Understanding user participation in online communities: A systematic literature review of empirical studies. Computers in Human Behavior 46, 228–238.
URL SoleCRIS

Malinen Sanna. (2015). 'Unsociability' as boundary regulation on social network. Teoksessa Proceedings of the Twenty-Third European Conference on Information Systems (ECIS 2015), May 26-29, Münster, Germany.
URL SoleCRIS

Malinen Sanna, Nurkka Piia. (2015). Cultural influence on online community use: a cross-cultural study on online exercise diary users of three nationalities. International Journal of Web Based Communities 11 (2), 153-169.
SoleCRIS

Markiewicz Augustyn, Puntanen Simo. (2015). All about the ⊥ with its applications in the linear statistical models. Open Mathematics 13 (1), 33-50.
URL SoleCRIS

Mattila Mika. (2015). On the eigenvalues of combined meet and join matrices. Linear Algebra and its Applications 466, 1-20.
URL SoleCRIS

Mattila Mika. (2015). On the Invertibility and Eigenvalue Properties of Some Lattice-Theoretic Matrices: Meet and Join Matrices Studied via Möbius Inversion. Tampere: Tampere University Press. (Acta electronica Universitatis Tamperensis 2078).
URL SoleCRIS

Maxwell David, Azzopardi Leif, Järvelin Kalervo, Keskustalo Heikki. (2015). Searching and Stopping:An Analysis of Stopping Rules and Strategies. Teoksessa Bailey James et al (toim.) Proceedings of the 24th Interna¬tional Conference on Information and Knowledge Man-agement (CIKM 2015). New York: ACM, 313-322.
URL SoleCRIS

Maxwell David, Azzopardi Leif, Järvelin Kalervo, Keskustalo Heikki. (2015). An Initial Investigation into Fixed and Adaptive Stopping Strategies. Teoksessa Baeza-Yates Ricardo et al (toim.) Proceedings of the 38th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (ACM SIGIR 2015): ACM, 903-906.
URL SoleCRIS

Merikoski Jorma. (2015). Review of J.Havil, "John Napier: Life, Logarithms and Legacy". International Statistical Review 83 (2), 327-329.
URL SoleCRIS

Merikoski Jorma. (2015). Rupattelua derivaatasta. Matematiikkalehti Solmu 2015 (2), 7-9.
URL SoleCRIS

Mikkonen Anna, Vakkari Pertti. (2015). Books' Interest Grading and Fiction Readers' Search Actions During Query Reformulation Intervals. Teoksessa Proceedings of Joint Conference on Digital Libraries JCDL2015. New York: ACM, 27-36.
URL SoleCRIS

Moilanen Katja, Niemi Timo, Näppilä Turkka, Kuru Mikko. (2015). A visual XML dataspace approach for satisfying ad hoc information needs. Journal of the Association for Information Science and Technology 66 (11), 2304-2320.
URL SoleCRIS

Montola Markus, Stenros Jaakko, Saitta Eleanor. (2015). The Art of Steering: Bringing the player and the Character Back Together.. Teoksessa Nielsen Charles Bo, Raasted Claus (toim.) The Knudepunkt 2015 Companion Book. Kööpenhamina: Rollespils Akademiet, 106-116.
URL SoleCRIS

Mäkelä Ville, Heimonen Tomi, Turunen Markku. (2015). Elekäyttöliittymät osaksi jokapäiväistä ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta. Tietojenkäsittelytiede (35), 2-14.
URL SoleCRIS

Mäkiaho Pekka, Poranen Timo, Seppi Ari. (2015). Software metrics in students' software development projects. Teoksessa Rachev Boris, Smrikarov Angel (toim.) Proceedings of the 16th International Conference on Computer Systems and Technologies. New York, NY, USA: ACM, 75-82.
URL SoleCRIS

Mäkinen Erkki (toim.). (2015). Tietojenkäsittelytieteellisiä tutkielmia. Syksy 2015. Tampere. (Informaatiotieteiden yksikön raportteja 42/2015): Informaatiotieteiden yksikkö.
SoleCRIS

Mäkinen Erkki (toim.). (2015). Tietojenkäsittelytieteellisiä tutkielmia. Kesä 2015. Tampere. (Informaatiotieteiden yksikön raportteja 39/2015): Informaatiotieteiden yksikkö.
URL SoleCRIS

Mäkinen Erkki (toim.). (2015). Tietojenkäsittelytieteellisiä tutkielmia. Kevät 2015. Tampere. (Informaatiotieteiden yksikön raportteja 36/2015): Tampereen yliopisto.
URL SoleCRIS

Mäkinen Ilkka. (2015). From Literacy to Love of Reading: The Fennomanian Ideology of Reading in the 19th-century Finland. Journal of Social History 49 (2), 287-299.
URL SoleCRIS

Mäkinen Ilkka. (2015). Turun kaupunginkirjasto ja sen kokoelma kirjastohistoriallisessa kontkekstissa. Teoksessa Hypén Kaisa, Koivunen Leila, Tunturi Janne (toim.) Kirjoista kokoelmaksi : kansansivistystä ja kansainvälisyyttä 1800-1900-luvuilla. Helsinki: Avain, 47-64.
SoleCRIS

Mäkinen Ilkka. (2015). HOW TO GET BOOKS IF YOU WERE A LUTHERAN PRIEST IN FINLAND OR EAST PRUSSIA IN THE 18TH CENTURY: PRIVATE LIBRARIES AND FORMS OF COOPERATION. Knygotyra 64, 114-130.
URL SoleCRIS

Mäkinen Maarit. (2015). Osallisuudesta ja osallistamisesta. AktiiviPlus (http://some.lappia.fi/blogs/aktiiviplus/files/2015/03/Osallisuudesta-ja-osallistamisesta.pdf).
URL SoleCRIS

Mäkinen Maarit. (2015). Osallistamisesta mahdollistamiseen. Noste 2015 (3), 43.
SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2015). Exploring Gaming Communities. Teoksessa Kowert Rachel, Quandt Thorsten (toim.) The Video Game Debate: Unraveling the Physical, Social, and Psychological Effects of Video Games. New York: Routledge, 153-178.
SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2015). Finland. Teoksessa Wolf Mark J P (toim.) Video Games Around the World. Cambridge: The MIT Press, 159-173.
SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2015). The Conflicts within the Casual : The Culture and Identity of Casual Online Play. Teoksessa Frissen Valerie et al (toim.) Playful Identities : The Ludification of Digital Media Cultures. Amsterdam: Amsterdam University Press, 321-336.
URL SoleCRIS

Mäyrä Frans. (2015). Little Evils: Subversive Uses of Children’s Games. Teoksessa Mortensen Torill Elvira, Linderoth Jonas, Brown Ashley M.L. (toim.) The Dark Side of Game Play. New York: Routledge, 82-99.
SoleCRIS

Namhila Ellen Ndeshi. (2015). Recordkeeping and Missing “Native Estate” Records in Namibia: An Investigation of Colonial Gaps in a Post-colonial National Archive. Tampere: Tampere University Press. (Acta electronica Universitatis Tamperensis 2085).
URL SoleCRIS

Nanavati AA, Rajput N, Turunen M, Knoche H, Rehm M. (2015). Mobiscool: 1st workshop on mobile, social and culturally oriented learning. Teoksessa MobileHCI '15 Proceedings of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services Adjunct: ACM, 1187-1190.
URL SoleCRIS

Nukarinen Tomi, Rantala Jussi, Farooq Ahmed, Raisamo Roope. (2015). Delivering directional haptic cues through eyeglasses and a seat. Teoksessa Colgate J.E.,Tan H.Z.,Tan H.Z.,Choi et al (toim.) IEEE World Haptics Conference, WHC 2015. Evanston,IL: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 345-350:7177736.
URL SoleCRIS

Nummenmaa Jyrki, Sievi-Korte Outi, Mäkinen Erkki (toim.). (2015). Proceedings of the 14th Symposium on Programming Languages and Software Tools (SPLST'15). Aachen. (CEUR Workshop Proceedings 1525): CEUR-WS.org.
URL SoleCRIS

Nummenmaa Timo, Kultima Annakaisa, Kankainen Ville, Savolainen Sampo, Syvänen Antti, Alha Kati, Mäyrä Frans. (2015). OASIS deck of cards: house of colleagues: a playful experiment on community building. Teoksessa AcademicMindTrek '15 Proceedings of the 19th International Academic Mindtrek Conference. New York, NY, USA: ACM, 2-9.
URL SoleCRIS

Nummenmaa Timo, Savolainen Sampo, Kultima Annakaisa (toim.). (2015). Towards Playful Office Culture: Final Report of the OASIS – Playful Spaces for Learning and Collaboration at Work (2014–2015) research project. Tampere. (TRIM Research Reports 17): Tampereen yliopisto.
URL SoleCRIS

Nummenmaa Timo, Tyni Heikki, Kultima Annakaisa, Alha Kati, Holopainen Jussi. (2015). Need to touch, wonder of discovery, and social capital : experiences with interactive playful seats. Teoksessa Cheok Adrian David, Sunar Mohd Shah, Neo Ken (toim.) Proceedings of the 12th International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology: ACM, 10. (ICPS: ACM International Conference Proceeding Series 16).
URL SoleCRIS

Nyce James M, Talja Sanna, Dekker Sydney. (2015). When Ghosts Can Talk: Informant Reality and Ethnographic Policy. Journal of Ethnology and Folkloristics 9 (1), 81-97.
URL SoleCRIS

Nykänen Pirkko, Zvarova Jana. (2015). Big data challenges for personalised medicine. International Journal of Biomedicine and Healthcare 3 (1), 1.
URL SoleCRIS

Nylund Niklas. (2015). Walkthrough and let's play: evaluating preservation methods for digital games. Teoksessa Proceedings of the 19th International Academic Mindtrek Conference: ACM, 55-62.
URL SoleCRIS

Ogunbase Adewunmi. (2015). Methodological Issues: Appropriate research methodology for research in the design and usability of educational websites/e-learning environments and related educational technology. Teoksessa Carliner S., Fulford C., Ostashewski N. (toim.) Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology 2015. Waynesville, NC: Association for the Advancement of Computing in Education, 857-862.
SoleCRIS

Ogunbase Adewunmi. (2015). The West African Digital University: A case for reconstructing education/e-education and seizing the peace premium towards promoting a culture of peace and tolerance in post-conflict situations in West Africa.. Teoksessa Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015. Chesapeake, VA, Yhdysvallat: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), 1264-1273.
SoleCRIS

Ojala Jarno, Korhonen Hannu, Laaksonen Jari, Mäkelä Ville, Pakkanen Toni, Järvi Antti, Väänänen Kaisa, Raisamo Roope. (2015). Developing Novel Services for the Railway Station Area through Experience-Driven Design. Interaction Design and Architecture(s) - IxD&A (25), 73-84.
URL SoleCRIS

Okkonen Jussi, Sharma Sumita, Raisamo Roope, Turunen Markku. (2015). Kinesthetic Elementary Mathematics - Creating Flow with Gesture Modality. Teoksessa Viteli Jarmo, Östman Anneli (toim.) Tuovi 13 : Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2015-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere: Tampereen yliopisto, 117-122. (TRIM Research Reports 15).
URL SoleCRIS

Paavilainen Janne, Alha Kati, Korhonen Hannu. (2015). Domain-Specific Playability Problems in Social Network Games. International Journal of Arts and Technology 8 (4), 282-306.
URL SoleCRIS

Paavilainen Janne, Koskinen Elina, Korhonen Hannu, Alha Kati. (2015). Exploring Playful Experiences in Social Network Games. Teoksessa DiGRA 2015 Proceedings.
URL SoleCRIS

Packalén Saara. (2015). Functional classification : Record-keeping professionals’ difficulties and their handling in maintenance and use of FC in Finnish organisations. Records Management Journal 25 (2), 166-182.
URL SoleCRIS

Packalén Saara. (2015). AERI 2015 Marylandissä. Faili 2015 (3), 16.
SoleCRIS

Packalén Saara, Henttonen Pekka. (2015). Recordkeeping professionals’ understanding of and justification for functional classification: Finnish public sector organizational context. Archival Science.
URL SoleCRIS

Palovuori Karri, Rakkolainen Ismo. (2015). The Heat Is On – Thermal Input for Immaterial Interaction. Teoksessa Turunen Markku et al (toim.) Proceedings of the 19th International Academic MindTrek Conference 2015. New York: ACM, 152-154.
URL SoleCRIS

Palovuori Karri, Rakkolainen Ismo. (2015). Improved Interaction for Mid-Air Projection Screen Technology. Teoksessa Cipolla-Ficarra Francisco (toim.) Handbook of Research on Interactive Information Quality in Expanding Social Network Communications. Hershey, PA, USA: IGI Global, 84-103.
URL SoleCRIS

Payton Fay, Berki Eleni, Pinto Natasha. (2015). Bind and Double Bind: Media Images of Women in Computing. Teoksessa AMCIS 2015 Proceedings: AIS Electronic Library.
URL SoleCRIS

Payton Fay Cobb, Berki Eleni, Pinto Natasha. (2015). AMCIS2015 Puerto Rico paper submission bind and double bind: Media images of women in computing. Teoksessa 2015 Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2015: Americas Conference on Information Systems.
URL SoleCRIS

Peltola Tiina. (2015). Arkistotyön muutos ja muutoksen kokeminen 1970-luvulta 2000-luvun alkuun - Tapaustutkimus arkistomassoista, teknistymisestä ja asiantuntijuudesta. Tampere: Tampere University Press. (Acta electronica Universitatis Tamperensis 2092).
URL SoleCRIS

Penttinen Kirsi, Siirtola Harri, Avalos-Salguero Jorge, Vainio Tiina, Juhola Martti, Aalto-Setälä Katriina. (2015). Novel Analysis Software for Detecting and Classifying Ca2+ Transient Abnormalities in Stem Cell-Derived Cardiomyocytes. PLoS ONE 10 (8), e0135806.
URL SoleCRIS

Piipponen Samuli, Hyry Eero. (2015). Mechanism Design with Computer Algebra. Teoksessa Conference Chair H. E. Prof. Dr. Yousry S. El-Gamal Former Minister of Education President, Computer Scientific Society, Prof. Dr. Ayman Abdel-Hamid, AASTMT, Alexandria, Egypt. (toim.) Proceedings of 25th International Confrence on Computer Theory and Applications, ICCTA 2015, Egypt, Alexandria: IEEE, 58-63:15.
SoleCRIS

Piipponen Samuli, Hyry Eero, Tuomela Jukka, Müller Andreas. (2015). Tailored Formulations of Geometric Constraints for Algebraic Analysis of Mechanism Kinematics. Teoksessa ASME international design engineering technical conferences: ASME, DETC 2015-46094.
URL SoleCRIS

Poranen Jaska, Yrjänäinen Sari. (2015). Polyasta tunkkiin, tunkista Penrosen laatoitukseen : esimerkki merkitysnarratiivin rakentumisesta. Teoksessa Hästö Peter, Silfverberg Harry (toim.) Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät 2014: Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r.y., 81-92.
URL SoleCRIS

Puntanen Simo, Styan George P. H.. (2015). Twenty-six years of the International Workshop on Matrices and Statistics (IWMS): 1990--2015. Teoksessa Hunter Jeffrey J. (toim.) Souvenir Booklet of the 24th International Workshop on Matrices and Statistics. Haikou City, Hainan Province, China: Hainan Normal University, 40-58.
URL SoleCRIS

Pyhältö Kimmo, Tiainen Tarja. (2015). Semantic Discrepancies Generate Problems to Elderly E-service Use. Teoksessa Öörni Anssi, Iivari Netta, Kuutti Kari, Oinas-Kukkonen Harri, Rajanen Mikko (toim.) Proceedings of the 38th Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS 38). Oulu.
SoleCRIS

Pyykkő Ilmari, Manchaiah Vinaya, Levo Hilla, Kentala Erna, Rasku Jyrki. (2015). Attitudes of significant others of people with Ménière's disease vary from coping to victimization. International Journal of Audiology 54 (5), 316-322.
SoleCRIS

Pääkkönen Teemu, Järvelin Kalervo, Kekäläinen Jaana, Keskustalo Heikki, Baskaya Feza, Maxwell David, Azzopardi Leif. (2015). Exploring Behavioral Dimensions in Session Effectiveness. Teoksessa Mothe Josiane et al (toim.) Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction : 6th International Conference of the CLEF Association, CLEF’15 Toulouse, France, September 8–11, 2015, Proceedings. Cham: Springer, 178-189. (Lecture Notes in Computer Science 9283).
URL SoleCRIS

Quandt Thorsten, Van Looy Jan, Vogelgesang Jens, Elson Malte, Ivory James D, Consalvo Mia , Mäyrä Frans. (2015). Digital Games Research: A Survey Study on an Emerging Field and Its Prevalent Debates. Journal of Communication 65 (6), 975-996.
URL SoleCRIS

Rajaleid Kristiina, Nummi Tapio, Westerlund Hugo, Virtanen Pekka, Gustafsson Per E, Hammarström Anne. (2015). Social adversities in adolescence predict unfavourable trajectories of internalized mental health symptoms until middle age: results from the Northern Swedish Cohort. The European Journal of Public Health, 1-6.
URL SoleCRIS

Rakkolainen Ismo, Sand Antti, Palovuori Karri. (2015). Midair User Interfaces Employing Particle Screens. IEEE Computer Graphics and Applications 35 (2), 96-102.
URL SoleCRIS

Rantala Jussi, Kangas Jari, Isokoski Poika, Akkil Deepak, Špakov Oleg, Raisamo Roope. (2015). Haptic feedback of gaze gestures with glasses: localization accuracy and effectiveness. Teoksessa UbiComp/ISWC'15 Adjunct : Adjunct Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2015 ACM International Symposium on Wearable Computers. New York, NY, USA: ACM, 855-862.
URL SoleCRIS

Rantanen Mika, Juhola Martti. (2015). Speeding up probabilistic roadmap planners with locality-sensitive hashing. Robotica 33 (7), 1491-1506.
URL SoleCRIS

Rasku Jyrki, Pyykkö Ilmari, Levo Hilla, Kentala Erna, Manchaiah Vinaya. (2015). Disease Profiling for Computerized Peer Support of Ménière's Disease. JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies 2 (2), e9.
URL SoleCRIS

Ropo Eero, Sormunen Eero, Heinström Jannica (toim.). (2015). Identiteetistä informaatiolukutaitoon : tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. Tampere: Tampere University Press.
URL SoleCRIS

Ruotsalainen Pekka, Blobel Bernd. (2015). The New Role of Patients in Future Settings. Teoksessa Blobel Bernd, Lindén Maria, Mobyen Uddin Ahmed (toim.) In Proceedings of the 12th International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies for Personalized Health. Amsterdam: IOS Press, 71-78. (Studies in Health Technology and Informatics 211).
URL SoleCRIS

Ruotsalainen Pekka, Pharow Peter, Petersen Francoise. (2015). Privacy Management and Networked PPD Systems – Challenges and Solutions. Teoksessa Blobel Bernd, Lindén Maria, Mobyen Uddin Ahmed (toim.) In Proceedings of the 12th International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies for Personalized Health. Amsterdam: IOS Press, 271-279. (Studies in health technology and informatics 211).
URL SoleCRIS

Ruotsalainen Pekka, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen asiantuntijaryhmä (toim.). (2015). Terveydenhuollon tietojenkäsittelyn ammattihenkilöiden eettiset ohjeet. Helsinki: STTY.
URL SoleCRIS

Ruotsalo Tuukka, Peltonen Jaakko, Eugster Manuel J A , Glowacka Dorota, Reijonen Aki, Jacucci Giulio, Myllymäki Petri, Kaski Samuel. (2015). SciNet: Interactive intent modeling for information discovery. Teoksessa Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. New York, United States: ACM, 1043-1044.
URL SoleCRIS

Rytövuori Sanna, Ainasoja Mari, Vulli Elina, Tuisku Outi, Ilves Mirja, Lylykangas Jani, Ruohonen Mikko, Surakka Veikko. (2015). Mikä fiilis, mikä boogie? Asiakkaan tunnepolusta boostia bisnekseen. Tampere: Make My Day - Tunnepolku liiketoiminnan kehittämisessä.
URL SoleCRIS

Räihä Kari-Jouko. (2015). Life in the Fast Lane: Effect of Language and Calibration Accuracy on the Speed of Text Entry by Gaze. Teoksessa Abascal Julio, Barbosa Simone, Fetter Mirko, Gross Tom, Palanque Philippe, Winckler Marco (toim.) Human-Computer Interaction – INTERACT 2015 : 15th IFIP TC 13 International Conference, Bamberg, Germany, September 14-18, 2015, Proceedings, Part I. Cham: Springer, 402-417. (Lecture Notes in Computer Science 9296).
URL SoleCRIS

Saarikoski Jyri, Joutsijoki Henry, Järvelin Kalervo, Laurikkala Jorma, Juhola Martti. (2015). On the influence of training data quality on text document classification using machine learning methods. International Journal of Knowledge Engineering and Data Mining 3 (2), 143-169.
URL SoleCRIS

Saarinen Santeri, Heimonen Tomi, Turunen Markku, Mikkilä-Erdmann Mirjamaija, Raisamo Roope, Erdmann Norbert, Yrjänäinen Sari, Keskinen Tuuli. (2015). Identifying User Interaction Patterns In E-Textbooks. The Scientific World Journal 2015, 981520.
URL SoleCRIS

Sairanen Heikki, Viteli Jarmo. (2015). Opetusteknologian käytön yhteys kuntalaisten tuloihin. Teoksessa Viteli Jarmo, Östman Anneli (toim.) Tuovi 13 : Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2015-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere: Tampereen yliopisto, 103-107. (TRIM Research Reports 15).
URL SoleCRIS

Salminen Katri. (2015). Emotional Responses to Friction-based, Vibrotactile, and Thermal Stimuli. Tampere: Tampereen yliopisto. (Dissertations in interactive technology 20).
URL SoleCRIS

Salo Risto, Poranen Timo, Zhang Zheying. (2015). Requirements Management in GitHub With Lean Approach. Teoksessa Nummenmaa Jyrki, Sievi-Korte Outi, Mäkinen Erkki (toim.) Proceedings of the 14th Symposium on Programming Languages and Software Tools (SPLST'15), 164-178. (CEUR Workshop Proceedings 1525).
URL SoleCRIS

Sand Antti, Rakkolainen Ismo, Isokoski Poika, Kangas Jari, Raisamo Roope, Palovuori Karri. (2015). Head-mounted display with mid-air tactile feedback. Teoksessa VRST '15 Proceedings of the 21st ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology: ACM, 51-58.
URL SoleCRIS

Sand Antti, Rakkolainen Ismo, Isokoski Poika, Raisamo Roope, Palovuori Karri. (2015). Lightweight Immaterial Particle Displays with Mid-Air Tactile Feedback. Teoksessa IEEE International Workshop on Haptic Audio-Visual Environments and Games 2015: IEEE, 30-34.
SoleCRIS

Sano Katsuhiko, Virtema Jonni. (2015). Axiomatizing Propositional Dependence Logics. Teoksessa Kreutzer Stephan (toim.) 24th EACSL Annual Conference on Computer Science Logic (CSL 2015). Dagstuhl, Germany: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 292-307.
URL SoleCRIS

Sano Katsuhiko, Virtema Jonni. (2015). Characterizing Frame Definability in Team Semantics via the Universal Modality. Teoksessa de Paiva Valeria, de Queiroz Ruy J. G. B., Moss Lawrence S., Leivant Daniel, de Oliveira Anjolina Grisi (toim.) Logic, Language, Information, and Computation : 22nd International Workshop, WoLLIC 2015, Bloomington, IN, USA, July 20-23, 2015, Proceedings. Berlin: Springer, 140-155. (Lecture Notes in Computer Science 9160).
URL SoleCRIS

Saunila Minna, Kati Tikkamäki, Ukko Juhani. (2015). Managing performance and learning through reflective practice. Journal of organizational effectiveness: people and performance 2 (4), 370-390.
URL SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2015). Expressing emotions in information sharing: a study of online discussion about immigration. Information Research 20 (1).
URL SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2015). The role of emotions in online information seeking and sharing: a case study of consumer awareness. Journal of Documentation 71 (6), 1203-1227.
URL SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2015). Cognitive barriers to information seeking: A conceptual analysis. Journal of Information Science 41 (5), 613-623.
URL SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2015). The interplay of affective and cognitive factors in information seeking and use: comparing Kuhlthau´s and Nahl´s models. Journal of Documentation 71 (1), 175-197.
SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2015). Approaching the affective factors of information seeking: the viewpoint of the lnformation Search Process model. Information Research 20 (1).
URL SoleCRIS

Savolainen Reijo. (2015). Providing informational support in an online discussion group and a Q&A site: the case of travel planning. Journal of the Association for Information Science and Technology 66 (3), 450-461.
URL SoleCRIS

Schott Gareth, Mäyrä Frans. (2015). Re-conceptualizing Game Violence: Who is being protected and from what?. Teoksessa Convay Steven, deWinter Jennifer (toim.) Video Game Policy. New York: Routledge, 131-145.
SoleCRIS

Sharma Sumita. (2015). Designing Novel Gesture-based Services for Under Served Indian Communities. Teoksessa IndiaHCI'15 Proceedings of the 7th International Conference on HCI, IndiaHCI 2015: ACM.
URL SoleCRIS

Sharmin Selina. (2015). Eye Movements in Reading of Dynamic On-screen Text in Various Presentation Formats and Contexts. Tampere: Tampere University. (Acta electronica Universitatis Tamperensis 1535).
URL SoleCRIS

Sharmin Selina, Spakov Oleg, Räihä Kari-Jouko. (2015). Dynamic text presentation in print interpreting : an eye movement study of reading behaviour. International Journal of Human-Computer Studies 78, 17-30.
URL SoleCRIS

Sievi-Korte Outi, Koskimies Kai, Mäkinen Erkki. (2015). Techniques for Genetic Software Architecture Design. The Computer Journal 58 (11), 3141-3170.
URL SoleCRIS

Sin Sei-Ching, Vakkari, Pertti. (2015). Perceived outcomes of public libraries in the U.S.. Library & Information Science Research 37 (3), 209-219.
URL SoleCRIS

Sköld Olle, Adams Suellen, Harviainen J. Tuomas, Huvila Isto. (2015). Studying games from the viewpoint of information. Teoksessa Lankoski Petri, Björk Staffan (toim.) Game research methods : an overview. Pittsburgh: ECT Press, 57-73.
URL SoleCRIS

Sormunen Eero. (2015). Kopioiva lähteistä kirjoittaminen lukion haasteena. Teoksessa Ropo Eero, Sormunen Eero, Heinström Jannica (toim.) Identiteetistä informaatiolukutaitoon : tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. Tampere: Tampere University Press, 200-219.
URL SoleCRIS

Sormunen Eero, Heinström Jannica. (2015). Informaatiolukutaito ja sen opettaminen lukioissa. Teoksessa Ropo Eero, Sormunen Eero, Heinström Jannica (toim.) Identiteetistä informaatiolukutaitoon : tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. Tampere: Tampere University Press, 165-174.
URL SoleCRIS

Sotamaa Olli, Wirman Hanna. (2015). Online Games Modifications and User Generated Content. Teoksessa Mansell Robin, Ang Peng Hwa (toim.) The International Encyclopedia of Digital Communication and Society. Hoboken, US: John Wiley & Sons..
URL SoleCRIS

Špakov Oleg, Rantala Jussi, Isokoski Poika. (2015). Sequential and simultaneous tactile stimulation with multiple actuators on head, neck and back for gaze cuing. Teoksessa Proceedings of World Haptics Conference: IEEE, 333-338.
URL SoleCRIS

Stein Yael, Hänninen Osmo, Huttunen Paavo, Ahonen Mikko, Ekman Reijo. (2015). Electromagnetic Radiation and Health: Human Indicators. Teoksessa Armon Robert H, Hänninen Osmo (toim.) Environmental Indicators. Dordrecht: Springer, 1025-1046.
SoleCRIS

Stein Yael, Hänninen Osmo, Huttunen Paavo, Ahonen Mikko, Ekman Reijo. (2015). Electromagnetic Radiation – Environmental Indicators in Our Surroundings. Teoksessa Armon Robert H, Hänninen Osmo (toim.) Environmental Indicators. Netherlands: Springer, 1011-1024.
SoleCRIS

Stenros Jaakko. (2015). Behind Games : Playful Mindset and Transformative Practice. Teoksessa Walz Steffen P, Deterding Sebastian (toim.) The Gameful World : Approaches, Issues, Applications. Cambridge: MIT Press, 201-222.
SoleCRIS

Stenros Jaakko. (2015). Playfulness, Play, and Games: A Constructionist Ludology Approach. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 2049).
URL SoleCRIS

Stenros Jaakko. (2015). Lektio Praecursoria. Teoksessa Koskimaa Raine, Suominen Jaakko, Mäyrä Frans, Harviainen J. Tuomas, Friman Usva, Arjoranta Jonne (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2015: Tampereen yliopisto, 165-167.
URL SoleCRIS

Stenros Jaakko, Sihvonen Tanja. (2015). Out of the Dungeons: Representations of Queer Sexuality in RPG Source Books. Analog Game studies 2 (5).
URL SoleCRIS

Suoranta Juha, Vadén tere. (2015). Wikilearning. Teoksessa Peters Michael (toim.) Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Singapore: Springer, 1-6.
URL SoleCRIS

Syrjärinne Paula, Nummenmaa Jyrki, Thanisch Peter, Kerminen Riitta, Hakulinen Esa. (2015). Analyzing traffic fluency from bus data. IET Intelligent Transport Systems 9 (6), 566-572.
URL SoleCRIS

Syvänen Sirpa, Tikkamäki Kati, Loppela Kaija, Tappura Sari, Kasvio Antti, Toikko Timo (toim.). (2015). Dialoginen johtaminen : avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Syynimaa Nestori. (2015). Modelling the resistance of Enterprise Architecture adoption: Linking strategic level of enterprise architecture to organisational changes and change resistance. Teoksessa ICEIS 2015 - 17th International Conference on Enterprise Information Systems, 143-153.
SoleCRIS

Talja Sanna, Nyce James M. (2015). The problem with problematic situations: differences between practices, tasks and situations as units of analysis. Library & Information Science Research 37 (1), 61-67.
URL SoleCRIS

Tanni Mikko, Sormunen Eero. (2015). Lukiolaisten ryhmätyöstrategiat lähteisiin perustuvassa kirjoittamistehtävässä. Teoksessa Ropo Eero, Sormunen Eero, Heinström Jannica (toim.) Identiteetistä informaatiolukutaitoon : tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. Tampere: Tampere University Press, 220-240.
URL SoleCRIS

TiainenTarja, Aittoniemi Johanna, Haukijärvi Ilkka, Yli-Karhu Tiina. (2015). Toimintatutkimus tietojenkäsittelytieteen tutkimuksessa. Tampere: Tampereen yliopisto. (Informaatiotieteiden yksikön raportteja 38/2015).
URL SoleCRIS

Tiainen Tarja, Pyhältö Kimmo, Erkkilä Johanna, Lehtonen Ilkka. (2015). Käyttökoe tietojenkäsittelytieteen tutkimuksessa. Tampere: Tampereen yliopisto. (Informaatiotieteiden yksikön raportteja 37/2015).
URL SoleCRIS

Tikkamäki Kati, Heikkilä Päivi, Ainasoja Mari. (2015). Positive stress and reflective practice enhancing innovativeness among entrepreneurs. Teoksessa Dameri Renata Paola, Beltrametti Luca (toim.) Proceedings of the 10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship University of Genoa, Italy 17-18 September 2015: Academic Conferences and Publishing International Limited, 699-706.
URL SoleCRIS

Tossavainen Timo, Väisänen Pertti, Merikoski Jorma K., Lukin Tuija, Suomalainen Hannele. (2015). A survey on the permanence of Finnish students' arithmetical skills and the role of motivation. Education Research International 2015, 213429.
URL SoleCRIS

Vadén Tere. (2015). Good Revolutions Gone Bad : Žižek’s Critique and Praise of Heidegger’s Nazism. Philosophy Today 59 (3), 475-505.
URL SoleCRIS

Vadén Tere. (2015). Talous fossiilikapitalismin jälkeen. Teoksessa Jakonen Mikko, Silvasti Tiina (toim.) Talouden uudet muodot. Helsinki: Into.
SoleCRIS

Vadén Tere. (2015). Kyberkommunismi ja kirjastot : haasteita ja seuraavia askeleita. Teoksessa Relander Jukka, Saarti Jarmo (toim.) Kirjaston kuolema?. Helsinki: Avain.
SoleCRIS

Vadén Tere. (2015). Mustat vihkot, antisemitismi ja natsismi. Niin & näin 22 (2), 118-122.
SoleCRIS

Vakkari Pertti, Pöntinen Janna. (2015). Result List Actions in Fiction Search. Teoksessa Proceedings of the 15th ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries. New York, NY: ACM, 7-16.
URL SoleCRIS

Vattulainen Markus. (2015). Improving the Predictive Power of Business Performance Measurement Systems by Constructed Data Quality Features? Five Cases. Teoksessa Perner Petra (toim.) Advances in Data Mining: Applications and Theoretical Aspects. Switzerland: Springer International Publishing, 3-16. (Lecture Notes in Computer Science 9165).
SoleCRIS

Venesvirta Hanna, Surakka Veikko, Gizatdinova Yulia, Lylykangas Jani, Spakov Oleg, Verho Jarmo, Vetek Akos, Lekkala Jukka. (2015). Emotional reactions to point-light display animations. Interacting with Computers.
URL SoleCRIS

Verberne Suzan, Sappelli Maya, Järvelin Kalervo, Kraaij Wessel. (2015). User simulations for interactive search : evaluating personalized query suggestion. Teoksessa Hanbury Allan et al (toim.) Advances in Information Retrieval: 37th European Conference on IR Research, ECIR 2015, Vienna, Austria, March 29 - April 2, 2015. Proceedings. Berlin: Springer, 678-690. (Lecture Notes in Computer Science 9022).
URL SoleCRIS

Virtanen Pekka, Nummi Tapio, Lintonen Tomi, Westerlund Hugo, Hägglöf Bruno, Hammarström Anne. (2015). Mental health in adolescence as determinant of alcohol consumption trajectories in the Northern Swedish Cohort. International Journal of Public Health 60 (3), 335-342.
URL SoleCRIS

Vuorenrinne Outi. (2015). Nutturat löystymässä. Kirjavalinnan liberalisoituminen Suomen yleisissä kirjastoissa 1960- ja 1970-luvuilla. Tampere: Tampere University Press. (Acta electronica Universitatis Tamperensis 1553).
URL SoleCRIS

Wahlström Mikael, Hakulinen Jaakko, Karvonen Hannu, Lindborg Iiro. (2015). Human Factors Challenges in Unmanned Ship Operations–Insights from Other Domains. Teoksessa Ahram Tareq, Karwowski Waldemar, Schmorrow Dylan (toim.) Procedia Manufacturing, 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015): Elsevier, 1038-1045. (Procedia Manufacturing 3).
URL SoleCRIS

Westerlund Hugo, Rajaleid Kristiina, Virtanen Pekka, Gustafsson Per E, Nummi Tapio, Hammarström Anne. (2015). Parental academic involvement in adolescence as predictor of mental health trajectories over the life course: a prospective population-based cohort study. BMC Public Health 15, 653.
URL SoleCRIS

Wongchockprasitti Chirayu, Peltonen Jaakko, Ruotsalo Tuukka, Bandyopadhyay Payel, Jacucci Giulio, Brusilovsky Peter. (2015). User Model In a Box: Cross-System User Model Transfer for Resolving Cold Start Problems. Teoksessa Ricci Francesco, Bontcheva Kalina, Conlan Owen, Lawless Seamus (toim.) User Modelling, Adaptation and Personalization : 23rd International Conference, UMAP 2015, Dublin, Ireland, June 29 -- July 3, 2015. Proceedings. Switzerland: Springer, 289-301. (Lecture Notes in Computer Science 9146).
URL SoleCRIS

Yang Hao, Duan Lei, Dong Guozhu, Nummenmaa Jyrki, Tang Changjie, Li Xiaosong. (2015). Mining Itemset-Based Distuingishing Sequential Patterns with Gap Constraint. Teoksessa Renz Matthias, Shahabi Cyrus, Zhou Xiaofang, Cheema Muhammad Aamir (toim.) Database Systems for Advanced Applications : 20th International Conference, DASFAA 2015, Hanoi, Vietnam, April 20-23, 2015, Proceedings, Part I: Springer, 39-54. (Lecture Notes in Computer Science 9049).
URL SoleCRIS

Yang Zhirong, Peltonen Jaakko, Kaski Samuel. (2015). Majorization-Minimization for Manifold Embedding. Teoksessa Lebanen Guy, Vishwanathan S.V.N (toim.) Proceedings of AISTATS'15, The 18th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, 1088-1097. (JMLR Workshop and Conference Proceedings 38).
URL SoleCRIS

Yevhen Zolotavkin, Martti Juhola. (2015). A New Two-Dimensional Quantization Method for Digital Image Watermarking. Teoksessa Proceedings of the 17th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT 2015): IEEE, 155-160.
URL SoleCRIS

Yrjänäinen Sari. (2015). "Yksi kuva on enemmän kuin tuhat sanaa" - kuvat opetuksessa. Dimensio (3), 45-53.
SoleCRIS

Zhang Youming, Laurikkala Jorma, Juhola Martti. (2015). Biometric verification with eye movements: results from a long-term recording series. IET Biometrics 4 (3), 162-168.
URL SoleCRIS

Zolotavkin, Yevhen. (2015). New Methods for Digital Image Watermarking. Tampere: Tampere University Press. (Acta electronica Universitatis Tamperensis 2120).
URL SoleCRIS

 
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 4.8.2014 15.02 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti