Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: tutkimus: julkaisut: 2008 - 2010:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Julkaisut vuosilta 2008 - 2010

2008 2009 2010

Alpin Yu A, Merikoski J K. (2010). A simple proof for the inequality between the Perron root of a nonnegative matrix and that of its geometric symmetrization. Lobachevskii J. Math. 31 (3), 222-223.
SoleCRIS

Halmetoja M, Lehtinen M, Merikoski J, Pippola L, Spangar M. Tossavainen T. (2010). Pitkän matematiikan opetussuunnitelmasta. Matematiikkalehti Solmu (http://solmu.math.helsinki.fi/).
URL SoleCRIS

Haslett Stephen, Puntanen Simo. (2010). Effect of adding regressors on the equality of the BLUEs under two linear models. Journal of Statistical Planning and Inference 140 (1), 104-110.
URL SoleCRIS

Haslett Stephen, Puntanen Simo. (2010). Equality of BLUEs or BLUPs under two linear models using stochastic restrictions. Statistical Papers 51 (2), 465-475.
URL SoleCRIS

Haukkanen P, Ilmonen P, Nalli A, Sillanpää J. (2010). On unitary analogs of GCD reciprocal LCM matrices. Linear Multilinear Algebra 58 (5), 599–616.
SoleCRIS

Hayasaka F, Hyry E. (2010). A note on the Buchsbaum-Rim multiplicity of a parameter module. Proceedings of the American Mathematical Society 138 (2), 545–551.
SoleCRIS

Kilic E, Tasci D, Haukkanen P. (2010). On the generalized Lucas sequences by Hessenberg matrices. Ars Combinatoria 95, 383–395.
SoleCRIS

Liski A, Liski E, Sund R, Juntunen M. (2010). A comparison of WALS estimation with pretest and model selection alternatives with an application to costs of hip fracture treatments. Teoksessa Yamanishi K et al. (toim.) Proceedings of the Third Workshop on Information Theoretic Methods in Science and Engineering. Tampere: Tampere International Center for Signal Processing, 1-6. (TICSP series # 55).
URL SoleCRIS

Liski, E. (2010). From Finite Sample to Asymptotic Methods in Statistics by Pranab K. Sen, Julio M. Singer, Antonio C. Pedroso de Lima. International Statistical Review 78 (2), 318.
SoleCRIS

Liski, E. (2010). Statistical Modelling and Regression Structures: Festschrift in Honour of Ludwig Fahrmeir. International Statistical Review 78 (3), 466.
SoleCRIS

Liski, E. (2010). Design of Observational Studies. International Statistical Review 78 (3), 477-478.
SoleCRIS

Luoma A, Luoto J. (2010). The Aggregate Production Function of the Finnish Economy in the Twentieth Century. Southern Economic Journal 76 (3), 723-737.
URL SoleCRIS

Markiewicz Augustyn, Puntanen Simo, Styan George P.H.. (2010). A note on on the interpretation of the equality of OLSE and BLUE. Pakistan Journal of Statistics 26 (1), 127-134.
URL SoleCRIS

Merikoski J K, Tossavainen T. (2010). Two approaches to geometrography. J. Geom. Graph. 14 (1), 15-28.
SoleCRIS

Merikoski J, Turunen E, Raivio K, Mantere T. (2010). Datapohjaiset mallit. Teoksessa Seppo Pohjolainen (toim.) Matemaattinen mallinnus: WSOY, 77-146.
SoleCRIS

Nandy K , Helle S, Liski A, Liski E. (2010). Optimal Designs for Binary Logistic Regression with a Qualitative Classifier with Independent Levels. Communications in Statistics—Simulation and Computation 39 (10), 1962–1977.
SoleCRIS

Puntanen Simo. (2010). A review of the book "Matrix Partial Orders, Shorted Operators and Applications" by Sujit Kumar Mitra, P. Bhimasankaram and Saroj B. Malik (World Scientific, 2010). International Statistical Review 78 (3), 470.
URL SoleCRIS

Puntanen Simo. (2010). A review of the book "Multivariate Statistics: High-Dimensional and Large-Sample Approximations" by Yasunori Fujikoshi, Vladimir V. Ulyanov and Ryoichi Shimizu (Wiley, 2010). International Statistical Review 78 (3), 458-459.
URL SoleCRIS

Puntanen Simo. (2010). A review of the book "Linear Regression Analysis: Theory and Computing" by Xin Yan and Xiao Gang Su (World Scientific, 2009). International Statistical Review 78 (1), 144.
URL SoleCRIS

Puntanen Simo. (2010). A review of the book "Chance Rules: An Informal Guide to Probability, Risk and Statistics", Second Edition, by Brian Everitt (Springer, 2008). International Statistical Review 78 (1), 145.
URL SoleCRIS

Puntanen Simo, Styan George P.H. (2010). Best linear unbiased estimation in a linear model (version 7). Teoksessa StatProb: The Encyclopedia Sponsored by Statistics and Probability Societies: StatProb: The Encyclopedia Sponsored by Statistics and Probability Societies is hosted by Springer Science+Business Media, LLC and is sponsored by ten societies..
URL SoleCRIS

 
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 12.1.2012 12.12 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti