Konferenssi

Vuoden 2017 Sosiologipäivien teemana on ylimäärä.

Emeritusprofessori Lars-Göran Östin seminaari

Avoin seminaari: Millaisin keinoin julkisen keskustelun kärjistymistä voisi välttää ja polarisaatiota tuottavia jännitteitä purkaa?

Teemana "Kasvatuksen historian disiplinaariset kamppailut". Esitysten abstraktit jätettävä helmikuun 2017 loppuun mennessä.

Symposium  kokoaa joka toinen vuosi yhteen julkisen ja yksityisen sektorin tarkastus- ja arviointialan ammattilaiset sekä alan tutkijat ajankohtaisten teemojen pariin.

 International conference on Language and Democracy organized by the Modern Language Society.

Annual Summer Conference of the Society for Pidgin and Creole Linguistics.

Vakuutustieteen juhlaseminaari