Uutisarkisto

12.10.2017

Suomalaiset lähi- ja sairaanhoitajat kaipaavat koneellista apua raskaisiin työtehtäviin mutta eivät jättäisi robotteja yksin potilaan kanssa

4.10.2017

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on pysyvä asiantuntijaelin.

4.10.2017

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila kertoo Tampereen yliopiston seminaarissa lapsiasiavaltuutetun työstä ja esittää arvion lasten hyvinvoinnin nykytilasta.

3.10.2017

Syrjintää kokivat erityisesti työntekijät, jotka raportoivat, että heidän työpaikallaan on hometta, josta on heille haittaa.

28.9.2017

Oikeudenmukainen johtaminen on myös yhteydessä aikomuksiin jatkaa työssä vähintään 65-vuotiaaksi saakka ja keskimääräistä vähäisempiin työpaikan vaihtoaikeisiin

22.9.2017

Nuoret voisivat olla yhteiskunnallisesti aktiivisempia, jos he voisivat vaikuttaa itselleen mielekkäin tavoin. 

19.9.2017

Kansainvälisistä tutkimusraporteista ja selvityksistä haetaan tukea omille poliittisille linjauksille

19.9.2017

Tampereen seminaarissa pohditaan sote-integraation tulevaisuutta kansainvälisestä näkökulmasta