Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston tutkijakoulu:
TutkijakouluTampereen yliopistoTutkijakoulu
Tampereen yliopiston tutkijakoulu

Tutkijakoulun esittely

Tampereen yliopiston tutkijakoulu (University of Tampere Doctoral School) on perustettu 24.2.2011 johtamaan, valvomaan ja kehittämään Tampereen yliopiston jatkokoulutusta. Tutkijakoulu koordinoi Tampereen yliopiston tohtoriohjelmia ja vastaa väitöskirjatutkijoille suunnatusta yhteisestä koulutuksesta.

Yliopiston tutkijakoulua johtavat tutkimuksesta vastaava vararehtori Seppo Parkkila ja tutkimusjohtaja Pirjo Nikander ja sen johtokuntana toimii Tampereen yliopiston tiedeneuvosto. Tutkijakoulu toimii rehtorin myöntämin toimivaltuuksin ja rehtori päättää tutkijakoulua koskevista asioista tiedeneuvostoa kuultuaan.

Tohtorikoulutuksen vastuutahoja:
Tiedeneuvosto ja yliopiston tutkijakoulu
Yliopiston tohtoriohjelmat
Yliopiston tiedekunnat

Tiedeneuvosto ja yliopiston tutkijakoulu

 • Kehittää ja seuraa yliopiston tohtorikoulutuksen laatua ja systemaattisuutta;
 • Valmistelee tohtorikoulutuksen yleiset ohjeet ja suositukset, jotka rehtori vahvistaa;
 • Koordinoi, ohjaa ja arvioi tohtoriohjelmia sekä koulutustarvetta yliopiston eri aloilla;
 • Tekee rehtorille esityksen tohtorikoulutuksen laajuudesta ja sen edellyttämistä resursseista tiedekuntia kuultuaan
 • Suunnittelee ja toteuttaa väitöskirjatutkijoiden yhteisiä opintoja;
 • Hyväksyy yliopiston yhteisten tohtoriopintojen sisällöt

Tutkijakoulun toimintaa ja yliopiston tohtorikoulutuksen hyviä käytäntöjä linjataan periaateasiakirjassa Tohtorikoulutuksen tavoitteet, järjestäminen ja hyvät käytännöt Tampereen yliopistossa (14.12.2015).

Tampereen yliopiston tohtoriohjelmat

Tampereen yliopiston tohtorikoulutus toteutetaan tiedekunnissa toimivissa tohtoriohjelmissa (doctoral programme). Tohtoriohjelman sisällöstä ja opetuksesta vastaa tiedekunta, joka myös myöntää tohtorin tutkinnon. Jokaisella tohtoriohjelmalla on selkeästi määritellyt tavoitteet, tieteellinen sisältö, opetus- ja ohjausresurssit sekä vastuuprofessori. Tohtoriohjelmat voivat olla tiedekunnan omia tai usean tiedekunnan yhteisiä. Koulutusta voidaan järjestää myös eri yliopistojen, tutkimuslaitosten, elinkeinoelämän ja kansainvälisten verkostojen yhteistyönä.

Yliopiston tiedekunnan

 • tiedekuntaneuvosto ja dekaani päättävät jatkokoulutustoimikunnan esityksestä tiedekunnan tohtorikoulutuksesta;
 • tiedekuntaneuvosto hyväksyy tohtoriohjelmien opetussuunnitelmat, päättää uusien jatko-opiskelijoiden määrästä ja valintaperusteista sekä käsittelee väitöskirjan arviointia koskevat asiat ja oikaisupyynnöt;
 • dekaani nimittää jatkokoulutustoimikunnan jäsenet ja sen puheenjohtajan;
 • dekaani hyväksyy tiedekunnan uudet jatko-opiskelijat ja myöntää tutkintotodistuksen;
 • jatkokoulutustoimikunta, jossa on tiedekunnan tohtorikoulutuksesta vastaavia professoreita ja muita jäseniä, ohjaa tiedekunnan tohtoriohjelmia ja valmistelee niitä koskevat päätökset.
 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: doctoralschool@uta.fi
Muutettu: 11.5.2018 12.50 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti