Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston tutkijakoulu:
TutkijakouluTampereen yliopistoTutkijakoulu
Tampereen yliopiston tutkijakoulu

» Takaisin

PE 21.11.2014 12.00

21.11.2014 FM Eveliina Asikainen: Luontopolitiikkaa lähiöissä - lähiöluonnon muotoutuminen Tampereen Hervannassa ja Vuoreksessa

FM Eveliina Asikaisen ympäristöpolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

Luontopolitiikkaa lähiöissä - lähiöluonnon muotoutuminen Tampereen Hervannassa ja Vuoreksessa
(Suburban Politics of Nature and Enactment of Nature in the Hervanta and Vuores Suburbs of Tampere, Finland)

tarkastetaan 21.11.2014 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Ari Lehtinen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii emeritusprofessori Yrjö Haila.

Lähiön luonto muotoutuu osana suunnittelua ja lähiöelämää


Lähiön rakentaminen muuttaa luontoa äkillisesti ja toimii alkupisteenä hienovaraisemmille, vaikeammin todennettaville muutoksille. Kasvillisuudessa ja eläimistössä tapahtuvien muutosten lisäksi myös luonnolle annetut merkitykset ja tavat hallita ja käyttää luontoa muuttuvat. Eveliina Asikainen on tutkinut väitöskirjassaan näitä muutoksia tänä vuonna 40 vuotta täyttäneessä Hervannassa. Lisäksi hän on selvittänyt luonnon suunnittelua Vuoreksen osayleiskaavoituksessa.
 
Asikaisen väitöstutkimus paneutuu perusteellisesti Hervannan ja Vuoreksen luontoon. Hän tarkastelee, miten luontoa määritellään asuinaluesuunnittelussa ja lähiöasumisen arjen käytännöissä. Lisäksi Asikainen on perehtynyt Hervannan kasvillisuudessa tapahtuneisiin muutoksiin. Aineistona on käytetty Vuoreksen suunnitteludokumentteja, Hervannan suunnittelusta ja historiasta kertovaa aikalaisaineistoa, virkamiesten ja muiden toimijoiden haastatteluja, kävelyhaastatteluja asukkaiden kanssa sekä kasvillisuusanalyysia. Näin hän on voinut  muodostaa tapaustutkimukselle ominaisen tiheän kuvauksen tutkimuskohteesta.

Asikaisen tutkimuksen mukaan lähiölle ominaisin ja asukkaillekin tärkeä luonto löytyy usein sellaisista paikoista, joita maankäytön suunnittelussa ei pidetä arvokkaana luontona: esimerkiksi laskettelurinteestä, meluvallilta tai pienestä polkujen täyttämästä korttelimetsästä. Lisäksi asukkaat arvostavat lähiötä ympäröivää erämaista luontoa, jota he ovat puolustaneet aktiivisesti. Hervantalaiset ovatkin itse vaikuttaneet kaupunginosan luonnon muotoutumiseen sekä arkisilla käytännöillään että aktiivisella vaikuttamisella. Toisaalta Vuoreksen suunnittelussa luonto on määritelty pelkästään biologisiin arvoihin perustuen.

Yleisemmällä tasolla Asikainen toteaa, että suunnittelijoiden ja asukkaiden erilaiset luontoon liittyvät pyrkimykset ja tavat hahmottaa luonto aiheuttavat jännitteitä. Asukkaat kokevat usein hallintapyrkimysten vaikeuttavan mahdollisuuksiaan käyttää luontoa, vaikka luonnon hoito onkin monien luonnon käyttötapojen edellytys. Toinen jännitteiden aiheuttaja on luonnon muuttuminen – esimerkiksi puiden kaatuminen Suolijärven metsässä - ja sen tulkitseminen. Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet näissä tilanteissa riippuvat vahvasti siitä, miten hyvin he voivat tuoda kokemuksiinsa perustuvaa luontoon liittyvää tietoa päätöksentekoon.

Tulostensa perusteella Asikainen esittää, että erityisesti asuinalueiden eheyttämisessä on tärkeää tarkastella luontoa huomattavasti nykyistä monipuolisemmin, jotta lähiöluontoon sisältyvä luonnon monimuotoisuus ja asukkaille ominaiset tavat toimia lähiön luonnossa pystytään selvittämään. Asikainen esittelee myös yhden tähän tarkoitukseen soveltuvan menetelmän – kävelyhaastattelun. Uusien asuinalueiden suunnittelussa olisi taas tärkeää jättää suunnitelmiin väljyyttä, joka tekisi mahdolliseksi ottaa sen millaisiksi asukkaiden tavat käyttää luontoa muuttuvat lähiön rakentuessa.

                                               ******

Eveliina Asikainen on syntynyt Puumalassa ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa. Nykyisin hän toimii päätoimisena tuntiopettajana Tampereen ammattikorkeakoulun metsätalouden ohjelmassa.

Asikaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1991, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9622-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1478, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9623-3, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Eveliina Asikainen, Puh. 040 588 3194, eveliina.asikainen@uta.fi, www.eveasikainen.fi

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 18.11.2014 14.15 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti