Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston tutkijakoulu:
TutkijakouluTampereen yliopistoTutkijakoulu
Tampereen yliopiston tutkijakoulu

» Takaisin

PE 11.5.2012 12.00

11.5.2012 FL Pirjo Koivuvaara: Hunger, Consumption, and Identity in Elizabeth Gaskell´s Novels (Nälkä, syöminen ja identiteetti Elizabeth Gaskellin romaaneissa)

FL Pirjo Koivuvaaran englantilaisen filologian alaan kuuluva väitöskirja

Hunger, Consumption, and Identity in Elizabeth Gaskell´s Novels (Nälkä, syöminen ja identiteetti Elizabeth Gaskellin romaaneissa)

tarkastetaan 11.5.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on Dr Patricia Moran (Limerickin yliopisto, Irlanti). Kustoksena toimii Dr David Robertson.

                                                ***

Pirjo Koivuvaara on suorittanut filosofian lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Koivuvaaran väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1721, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8779-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1191, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8780-4, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Pirjo Koivuvaara, pirjo.koivuvaara@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Tutkin väitöskirjassani nälän ja syömisen suhdetta identiteetin rakentumiseen ja rakentamiseen sekä sen määrittelemiseen englantilaisen 1800-luvun kirjailijan Elizabeth Gaskellin (1810-1865) viidessä romaanissa. Näissä romaaneissa, Mary Barton (1848), Cranford (1853), North and South (1855), Sylvia’s Lovers (1863) ja Wives and Daughters (1866), nälän, syömisen ja juomisen representaatiot heijastelevat ja ilmaisevat viktoriaanisen ajan Englannin luokkarakenteita, sukupuoli-, luokka- ja kulttuuri-identiteettejä sekä sosiaalisia ja kulttuurisia tapoja ja arvoja. Työn keskeinen väite on että Gaskellin teksteissä nälkä sekä ruoka ja juoma ja niiden kuluttaminen sekä rakentavat identiteettejä että ovat identiteettien rakentamisen välineitä. Ne määrittelevät ja niiden avulla määritellään kulttuurien ja sosiaalisten luokkien ja ryhmien rajoja ja niitä käytetään yhteisöllisyyden rakentamiseen ja ryhmien sisäisten hierarkioiden ilmaisemiseen.

Ruoan ja syömisen representaatiot ovat kasvava tutkimusalue angloamerikkalaisessa kirjallisuudentutkimuksessa. Varsinkin viktoriaanisen ajan kirjallisuudentutkimuksessa tämänkaltainen tutkimus on kuitenkin pitkään ollut sukupuolipainotteista ja tutkimuksen kohteena nimenomaan naishenkilöhahmojen suhde nälkään, ruokaan ja syömiseen; tämän suhteen nähtiin heijastavan 1800-luvun ideologisia ja kulttuurillisia käsityksiä naiseudesta. Vähemmän on tutkittu syömisen ja juomisen ja varsinkin nälän roolia sosiaaliseen luokkaan ja kulttuuriin liittyen. Väitän kuitenkin, että sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa joka oli hyvin luokkatietoinen, mutta jossa sosiaalisten ryhmien ja luokkien rajat muuttuivat jatkuvasti ja jossa sosiaalisen identiteetin määritteleminen oli sen tähden haastavaa, ruoka ja juoma sekä niiden kuluttamiseen liittyvät tavat ja erilaiset säännöt tarjosivat tärkeän tavan määritellä ja kontrolloida luokka- ja kulttuuri-identiteettejä sekä sosiaalisia rajoja.                     

Lukuun ottamatta lyhyehköjä yksittäisiä mainintoja, nälän ja syömisen representaatioita Elizabeth Gaskellin tuotannossa ei ole aikaisemmin laajemmin tutkittu. Tutkimukseni osoittaa että Gaskellin teksteissä ne ilmaisevat ennen kaikkea luokka- ja kulttuuri-identiteettejä sukupuoli-identiteettien lisäksi. Ne heijastavat 1800-luvun käsityksiä identiteetin rakentumisesta ja rakentamisesta ja paljastavat identiteetin käsitteen monimuotoisuuden viktoriaanisen ajan Englannissa mutta myös osittain kyseenlaistavat 1800-luvun nälkää ja syömistä koskevia käsityksiä. Tutkimukseni on luonteeltaan monitieteistä ja pohjautuu eri tieteenaloihin: sosiaali- ja kulttuurihistoria, sosiologia, psykologia, psykoanalyysi, feministiset teoriat, taloushistoria ja sosiaaliantropologia. Tutkimukseni perustuu vahvasti sille ajatukselle, että kirjalliset tekstit ovat paitsi tietyn historiallisen ja kulttuurisen myös tekstuaalisen kontekstin tuotteita ja siihen kytkeytyneitä.
 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 27.4.2012 9.56 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti