Sisältöön
tampereen yliopisto:
TutkijakouluTampereen yliopistoTutkijakoulu
Tampereen yliopiston tutkijakoulu

Tampereen yliopiston tutkijakoulu

Tampereen yliopiston yhdeksästä tieteenalayksiköstä valmistuu vuosittain noin 120 tohtoria. Tohtorikoulutus yliopistossamme tapahtuu yliopiston tutkijakoulussa, joka muodostuu tieteenalayksiköiden tohtoriohjelmista. Kaikki yliopiston tohtoriopiskelijat kuuluvat tieteenalansa tohtoriohjelmaan ja sen kautta yliopiston tutkijakouluun.

Tutkijakoulutus ja tohtorin tutkinto koostuvat tohtoriopiskelijan itsenäisestä tieteellisestä/taiteellisesta työstä sekä tieteen- ja koulutusalan ja erityistaitojen opinnoista. Erityishuomiota tohtorikoulutuksessa kiinnitetään kansainvälisyyteen, menetelmä-, työelämä- ja tutkijataitoihin.

Näille sivuille on koottu tietoa hakeutumisesta tohtoriopiskelijaksi Tampereen yliopistoon, yliopiston tohtoriohjelmista, opintojen ohjauksesta, yhteisistä tohtoriopinnoista, saatavalla olevasta rahoituksesta sekä tohtorikoulutuksen organisaatiosta Tampereen yliopistossa.

Yhteystiedot

doctoralschool@uta.fi

Yksiköiden tohtorikoulutuksen yhteystiedot tästä linkistä

Ajankohtaista tohtoriopinnossa

Tulevia väitöksiä

» 25.11.2014 KTM Anna Heikkinen: Discursive Constructions of Climate Change Engagement in Business Organisations (Ilmastonmuutokseen sitoutumisen puhetavat yrityksissä) (13.11.2014)

» 29.11.2014 FM Paula Rautionaho: Variation in the Progressive: A Corpus-based Study into World Englishes (Englannin kielen progressiivi ja sen käyttö maailmanenglanneissa) (12.11.2014)

» 3.12.2014 YTM, hum.kand. Johanna Moisio: Understanding the Significance of EU Higher Education Policy Cooperation in Finnish Higher Education Policy (Ymmärryksiä Euroopan unionin korkeakoulupoliittisen yhteistyön merkityksestä suomalaisessa korkeakoulupolitiikassa) (11.11.2014)

» 12.12.2014 PsM Tuija Turunen: Trauma recovery after a school shooting. The role of theory-based psychological care and attachment in facilitating recovery (Selviytyminen koulusurmien jälkeen. Teoriapohjaisen psykososiaalisen tuen ja kiintymyssuhteen merkitys toipumiselle) (20.11.2014)

» 12.12.2014 FM Hanna Hiidenmaa: Differentiation of human pluripotent stem cells towards functional retinal pigment epithelium for future therapeutic applications (Ihmisen erittäin monikykyisten kantasolujen erilaistaminen verkkokalvon pigmenttiepiteeliksi tulevaisuuden terapeuttisiin sovelluksiin) (20.11.2014)

» 13.12.2014 FM Anna Kiviaho: Long QT Syndrome -specific Cardiomyocytes Derived from Induced Pluripotent Stem Cells: From cell lines to disease models (Uudelleenohjelmoiduista, erittäin monikykyisistä kantasoluista erilaistetut sydänlihassolut ja pitkä QT oireyhtymä: Solulinjoista tautimalleihin) (21.11.2014)

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: doctoralschool@uta.fi
Muutettu: 21.11.2014 8.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti