Sisältöön
tampereen yliopisto:
TutkijakouluTampereen yliopistoTutkijakoulu
Tampereen yliopiston tutkijakoulu

Tampereen yliopiston tutkijakoulu

Tampereen yliopiston yhdeksästä tieteenalayksiköstä valmistuu vuosittain noin 120 tohtoria. Tohtorikoulutus yliopistossamme tapahtuu yliopiston tutkijakoulussa, joka muodostuu tieteenalayksiköiden tohtoriohjelmista. Kaikki yliopiston tohtoriopiskelijat kuuluvat tieteenalansa tohtoriohjelmaan ja sen kautta yliopiston tutkijakouluun.

Tutkijakoulutus ja tohtorin tutkinto koostuvat tohtoriopiskelijan itsenäisestä tieteellisestä/taiteellisesta työstä sekä tieteen- ja koulutusalan ja erityistaitojen opinnoista. Erityishuomiota tohtorikoulutuksessa kiinnitetään kansainvälisyyteen, menetelmä-, työelämä- ja tutkijataitoihin.

Näille sivuille on koottu tietoa hakeutumisesta tohtoriopiskelijaksi Tampereen yliopistoon, yliopiston tohtoriohjelmista, opintojen ohjauksesta, yhteisistä tohtoriopinnoista, saatavalla olevasta rahoituksesta sekä tohtorikoulutuksen organisaatiosta Tampereen yliopistossa.

Yhteystiedot

doctoralschool@uta.fi

Yksiköiden tohtorikoulutuksen yhteystiedot tästä linkistä

Ajankohtaista tohtoriopinnossa

Tulevia väitöksiä

» 28.8.2014 FM Mika Rantanen: Improving Probabilistic Roadmap Methods for Fast Motion Planning (Reitinsuunnittelun nopeuttaminen reittikarttamenetelmiä parantamalla) (8.8.2014)

» 29.8.2014 Proviisori Tuija Hömmö: Mitogen-activated Protein Kinase Phosphatases in Inflammation and as Anti-inflammatory Drug Targets (Mitogeeniaktivoituvat proteiinikinaasifosfataasit tulehduksessa ja anti-inflammatorisena lääkevaikutuskohteena) (21.8.2014)

» 29.8.2014 PsL Minna Wäljas: Biopsychosocial Outcome After Mild Traumatic Brain Injury (Biopsykososiaaliset muutokset lievän aivovamman jälkeen) (15.8.2014)

» 29.8.2014 LL Piritta Hynninen: Expression of Carbonic Anhydrases II, IX and XII in the Normal Female Reproductive Tract, Gynecological Tumors and Lynch Syndrome (Hiilihappoanhydraasien II, IX ja XII ilmentyminen naisen lisääntymiselimissä, gynekologisissa kasvaimissa ja Lynch oireyhtymässä) (13.8.2014)

» 29.8.2014 FM Juha Leino: User Factors in Recommender Systems: Case Studies in e-Commerce, News Recommending, and e-Learning (Käyttäjänäkökulmia suosittelujärjestelmiin: Tapaustutkimuksia e-kaupasta, uutisten suosittelusta ja e-oppimisesta) (12.8.2014)

» 30.8.2014 YTM Hanna Rautajoki: Hyvät ”kanssalaiset”! Yhteiskunnallistamisen strategiat televisiokeskustelun vuorovaikutuksessa (18.8.2014)

» 5.9.2014 LL Petteri Hervonen: Chemotherapy for Castration Resistant Metastatic Prostate Cancer (Metastaattisen kastraatio-resistentin eturauhassyövän solusalpaajahoito) (22.8.2014)

» 5.9.2014 YTM Saara Särmä: Junk Feminism and Nuclear Wannabes - Collaging Parodies of Iran and North Korea (Feministisiä kollaaseja ydinasetyrkyistä - tutkimus Irania ja Pohjois-Koreaa irvailevista nettikuvista) (8.8.2014)

» 6.9.2014 YTM Tanja Hirschovits-Gerz: Suomalaisten riippuvuuksia koskevat mielikuvat (5.8.2014)

» 3.10.2014 TtM Tuulikki Vehko: Examining time trends in medical practices using register-based data – A study on changing coronary heart disease care among persons with diabetes (Hoitokäytäntöjen ajallisten muutosten tutkiminen rekisteriaineistossa – Tutkimus muuttuvista sepelvaltimotaudin hoitokäytännöistä diabeetikoilla) (27.8.2014)

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: doctoralschool@uta.fi
Muutettu: 27.8.2014 8.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti