Sisältöön
tampereen yliopisto:
TutkijakouluTampereen yliopistoTutkijakoulu
Tampereen yliopiston tutkijakoulu

Tampereen yliopiston tutkijakoulu

Tampereen yliopiston yhdeksästä tieteenalayksiköstä valmistuu vuosittain noin 120 tohtoria. Tohtorikoulutus yliopistossamme tapahtuu yliopiston tutkijakoulussa, joka muodostuu tieteenalayksiköiden tohtoriohjelmista. Kaikki yliopiston tohtoriopiskelijat kuuluvat tieteenalansa tohtoriohjelmaan ja sen kautta yliopiston tutkijakouluun.

Tutkijakoulutus ja tohtorin tutkinto koostuvat tohtoriopiskelijan itsenäisestä tieteellisestä/taiteellisesta työstä sekä tieteen- ja koulutusalan ja erityistaitojen opinnoista. Erityishuomiota tohtorikoulutuksessa kiinnitetään kansainvälisyyteen sekä menetelmä-, työelämä- ja tutkijataitoihin.

Näille sivuille on koottu tietoa hakeutumisesta tohtoriopiskelijaksi Tampereen yliopistoon, yliopiston tohtoriohjelmista, opintojen ohjauksesta, yhteisistä tohtoriopinnoista, saatavalla olevasta rahoituksesta sekä tohtorikoulutuksen organisaatiosta Tampereen yliopistossa.

Yhteystiedot

doctoralschool@uta.fi

Yksiköiden tohtorikoulutuksen yhteystiedot tästä linkistä

Ajankohtaista tohtoriopinnossa

Tulevia väitöksiä

» 29.5.2015 FM, LK Kia Kemppainen: Complementation of Cytochrome c Oxidase Deficiency by Transgenic Expression of the Alternative Oxidase in Drosophila (Sytokromi c oxidaasin vajaatoiminnan komplementaatio siirtogeenisen AOX-entsyymin avulla) (18.5.2015)

» 29.5.2015 FM Anna Oksanen: Proprotein Convertase Enzymes FURIN and PCSK7 in Immune Regulation (Proproteiinikonvertaasi-entsyymit FURIN ja PCSK7 immuunijärjestelmän säätelyssä) (12.5.2015)

» 29.5.2015 LL Kaisa Ylänen: Novel imaging methods and biomarkers in the screening of late cardiac effects after childhood cancer (Uudet kuvantamismenetelmät ja plasman merkkiaineet lapsuusiän syöpähoitojen aiheuttamien sydämeen kohdistuvien myöhäishaittavaikutusten seulonnassa) (12.5.2015)

» 29.5.2015 KM Minna Hauhia: Korkeakoulutus sanomalehden kielipeleissä. Aamulehden lukukausimaksu-uutisoinnin diskurssianalyyttinen tarkastelu julkisen pedagogiikan näkökulmasta (7.5.2015)

» 30.5.2015 FM Esko Kemppainen: Genetic and Metabolic Suppression of Mitochondrial Disease Phenotype in Drosophila (Geneettisten ja aineenvaihdunnan muutosten vaikutus mitokondriosairauksien banaanikärpäsmalliin) (19.5.2015)

» 30.5.2015 FM Juha Raipola: Ihmisen rajoilla: Epävarma tulevaisuus ja ei-inhimilliset toimijuudet Leena Krohnin Pereat munduksessa (18.5.2015)

» 5.6.2015 TtM Anna Pulakka: Physical activity of Malawian toddlers - measurement, effect of nutrient supplements and parental perceptions (Malawilaisten lasten fyysinen aktiivisuus - mittaaminen, ravitsemusintervention vaikutus ja vanhempien käsitykset) (22.5.2015)

» 5.6.2015 KL Liisa Marttila: Ura kerronnallisena työnä - ammattikorkeakoulun opettajat kertojina (21.5.2015)

» 11.6.2015 MPH Chrissie Madalitso Thakwalakwa: Effect of Lipid Based Nutrient Supplementation on Growth and Intake of Breast Milk, Energy and Nutrients in Rural Malawian Children (Rasvapohjaisten lisäravinteiden vaikutus maaseudun Malawilaislasten kasvuun sekä äidinmaidon, energian ja ravinteiden saantiin) (21.5.2015)

» 12.6.2015 MA Maarika Pukk: Varhaiskasvatus Virossa. Aikalaiskuvauksia lastentarhatoiminnan alkuajoista nykypäivään (22.5.2015)

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: doctoralschool@uta.fi
Muutettu: 22.5.2015 8.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti