Sisältöön
tampereen yliopisto:
TutkijakouluTampereen yliopistoTutkijakoulu
Tampereen yliopiston tutkijakoulu

Tampereen yliopiston tutkijakoulu

Tampereen yliopiston yhdeksästä tieteenalayksiköstä valmistuu vuosittain noin 120 tohtoria. Tohtorikoulutus yliopistossamme tapahtuu yliopiston tutkijakoulussa, joka muodostuu tieteenalayksiköiden tohtoriohjelmista. Kaikki yliopiston tohtoriopiskelijat kuuluvat tieteenalansa tohtoriohjelmaan ja sen kautta yliopiston tutkijakouluun.

Tutkijakoulutus ja tohtorin tutkinto koostuvat tohtoriopiskelijan itsenäisestä tieteellisestä/taiteellisesta työstä sekä tieteen- ja koulutusalan ja erityistaitojen opinnoista. Erityishuomiota tohtorikoulutuksessa kiinnitetään kansainvälisyyteen sekä menetelmä-, työelämä- ja tutkijataitoihin.

Näille sivuille on koottu tietoa hakeutumisesta tohtoriopiskelijaksi Tampereen yliopistoon, yliopiston tohtoriohjelmista, opintojen ohjauksesta, yhteisistä tohtoriopinnoista, saatavalla olevasta rahoituksesta sekä tohtorikoulutuksen organisaatiosta Tampereen yliopistossa.

Yhteystiedot

doctoralschool@uta.fi

Yksiköiden tohtorikoulutuksen yhteystiedot tästä linkistä

Ajankohtaista tohtoriopinnossa

Tulevia väitöksiä

» 5.9.2015 FM Laura Karttunen: The Hypothetical in Literature: Emotion and Emplotment (Hypoteettisuus kirjallisuudessa: tunteet ja tekstin rakentuminen) (25.8.2015)

» 11.9.2015 YTL Ari Haasio: Toiseus, tiedontarpeet ja tiedon jakaminen tietoverkon "pienessä maailmassa": Tutkimus sosiaalisesti vetäytyneiden henkilöiden informaatiokäyttäytymisestä (26.8.2015)

» 18.9.2015 YTK Ellen Namhila: Recordkeeping and Missing “Native Estate” Records in Namibia: An Investigation of Colonial Gaps in a Post-colonial National Archive (Arkistonhoito ja alkuperäisasukkaiden puuttuvat perunkirjoitusasiakirjat Namibiassa: Tutkimus kolonialismin aukoista jälkikolonialistisessa Kansallisarkistossa) (26.8.2015)

» 18.9.2015 KM Jari Hautamäki: Alueellisen kehittäjäverkoston johtaaminen – näkökulmana äkilliseen rakennemuutokseen varautuminen (25.8.2015)

» 18.9.2015 LL Joonas Tirkkonen: Detecting and reacting to in-hospital patient deterioration - Studies on the afferent and efferent limbs of the Rapid Response System (Yllättävä vuodeosastopotilaan voinnin huononeminen sairaalassa - tutkimuksia sairaalansisäisestä ensihoitoketjusta) (2.9.2015)

» 19.9.2015 FM Mimmi Patrikoski: Insights into the use of adipose stem cells for clinical cell therapy: Novel culturing conditions and characterization of multipotency and immunogenic properties (Näkemyksiä rasvakudoksen kantasolujen käytöstä kliinisissä soluterapioissa: uudet viljelyolosuhteet sekä solujen monikykyisyyden ja immunogeenisten ominaisuuksien karakterisointi) (2.9.2015)

» 25.9.2015 FM Tiina Peltola: Arkistotyön muutos ja muutoksen kokeminen 1970-luvulta 2000-luvun alkuun - Tapaustutkimus arkistomassoista, teknistymisestä ja asiantuntijuudesta (2.9.2015)

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: doctoralschool@uta.fi
Muutettu: 2.9.2015 8.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti