Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston tutkijakoulu: metodifestivaali: metodifestivaali 2015: ohjelma: torstai 20.8.2015:
TutkijakouluTampereen yliopistoTutkijakoulu
Metodifestivaali 2015

24. Tieteellisen artikkelin ja monografian kirjoittaminen

Torstai 20.8.2015

Klo 13.10 - 14.20

Sali D10A

Pj. Markku Ihonen, Tampereen yliopisto

C-I-C: Pettämätön metodi tieteellisen aikakauslehden artikkelin kirjoittamiseksi (Esitys lisätty)

On olemassa monta tieteellisen kirjoittamisen lajia: monografiat, tutkimusraportit, arvostelut, arviointiraportit jne. Artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä on niistä kaikkein arvostetuin ja siksi jokaisen, joka havittelee akateemista uraa, täytyy kirjoittaa niitä ja koettaa saada ne julkaistuksi. Tässä luennossa esitellään pettämätön metodi (C-I-C) hyvän tieteellisen aikakauslehtiartikkelin kirjoittamiseksi. Metodi perustuu satojen julkaistujen artikkeleiden semioottiseen analyysiin ja sitä on testattu kymmenissä artikkeleissa itseni ja opiskelijoideni toimesta. Tärkein asia julkaistavaksi halutussa artikkelissa on yksinkertainen rakenne. Siinä täytyy ensin esittää ristiriita (Controversy C1) asiasta joka on epävarma tai kohtaamassa ”kriisin”. Lisäksi siinä täytyy esittää keinot, joita on kahdenlaisia: käsitteellinen (conceptual design, I-cd) ja empiirinen (empirical research design, I-rd). Lopulta artikkelin täytyy antaa panoksensa (Contribution) ristiriidan ratkaisemiseksi. Luennossa tarkastellaan C-I-C mallia erityistapauksissa, kuten teoreettisessa tutkimuksessa.

Puhuja Pekka Sulkunen, professori, Helsingin yliopisto

Tieteellisen monografian kirjoittaminen (Esitys lisätty)

Esitelmässä selostetaan tieteellisen monografian "maatuskamallia", joka koostuu sisäkkäisistä samanrakenteisista osista. Monografia jakautuu kolmeen osakokonaisuuteen eli johdantolukuun, sisältölukuihin ja päätäntälukuun. Sama rakenne toistuu sisältöluvuissa: niissä on johdanto, käsittelyosa ja päätäntäosa. Näiden eri osien sisältöjä ja tehtäviä sekä etenemisstrategiaa käsitellään tarkemmin.

Puhuja Pertti Alasuutari, Akatemiaprofessori, Tampereen yliopisto

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 9.9.2015 11.54 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti