Avoin tiede

Avoin tiede

Avoin tiedeAvoimella tieteellä tarkoitetaan avointen toimintamallien käyttämistä tieteellisessä tutkimuksessa. Avoimeen tieteeseen kuuluu

 • tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus,
 • tutkimusaineistojen avoimuus ja pysyvä säilytys,
 • avoin lähdekoodi ja avoimien standardien hyödyntäminen ja
 • tutkimusprosessin avoimuus.

 

Avoimuus edistää tiedettä ja tiedeyhteisöjen kehittymistä

 • parantamalla ja varmistamalla tieteellisen tiedon laatua,
 • vahvistamalla tutkimuksen luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä,
 • lisäämällä mahdollisuuksia hyödyntää tieteellistä tietoa ja tieteellisiä tutkimusmenetelmiä tutkimuksessa, opetuksessa ja opiskelussa,
 • mahdollistamalla ja rikastuttamalla tutkijoiden keskinäistä yhteistyötä ja
 • lisäämällä tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

 

 

Ajankohtaista

 

 • Avoin tiede -kyselyn tulokset. Kysely toteutettiin 13.3. - 31.3.2017.  
 • 30.5.2017 Suomen Akatemia on tarkentanut avoimen julkaisemisen linjauksiaan mm. hybridijulkaisemisen osalta
 • Heli Kosken, Mika Honkasen, Juha Luukkosen, Mika Pajarisen ja Teemu Ropposen (2017) raportti Avoimen datan hyödyntämisestä ja vaikuttavuudesta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 40/2017.
 • Varo saalistajia! Rehtoriblogissa Seppo Parkkila. 
 • Tampereen yliopisto on avannut opendata.uta.fi-palvelun, josta on mahdollista ladata avoimena datana erilaisia aineistoja, muun muassa kansainvälisiä vaihtokohteita ja opintojaksojen toteutuksia. Palvelun ylläpidosta vastaa tietohallinto.
 • 31.10.2017 klo 12:00 - 15:30 EU:n tietosuoja-asetus tietosuojalainsäädännön muutokset tutkimuksessa ja arkistoinnissa.  Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen ja Tietoarkiston seminaari Helsingin yliopiston Pienessä juhlasalissa. Ilmoittautuminen ja ohjelma.
 • Tutkimusaineistojen anonymisointi -seminaari Tampereella 5.4.2017. Ohjelma ja esitykset. Tietoarkiston järjestämiä tapahtumia ja niiden esitykset.
 • Avoin tiede ja tutkimus -hanke toteuttaa vuoden 2017 aikana webinar-sarjan, joka on suunnattu erityisesti tutkijoiden ja tutkimuksen tuen henkilöstön tarpeisiin:
  • 2.6.2017 klo 14:00 Laadullisen tutkimusaineiston kuvailu
  • 6.6.2017 klo 14:00 Kvalitatiivisen tutkimusaineiston kuvailu
  • 7.6.2017 klo 14:00 Pysyvien tunnisteiden käyttö, kohderyhmänä erityisesti tietojärjestelmäasiantuntijat ja kirjastojen henkilökunta (mm. Orchid, ISNI, DOI)
  • 8.6.2017 klo 14:00 E-viittaamisen uudet käytännöt
  • 9.6.2017 klo 14:00 Researcher, why and how to use Persistent identifier, PID?
  • 12.6.2017 klo 14:00 How do you specify the terms of use for the research material? - About the Licenses.
  • webinaarien tallenteet
 • Tampereen yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka.
 • Läpinäkyvyyttä ja avoimuutta tieteelliseen julkaisemiseen: tutkimusorganisaatioilta vuosittain miljoonia euroja suurille kustantajille. Voit tarkastaa oman organisaation kustantajille maksamia kokonaishintoja täältä.
 • Rehtori on asettanut Avoin tiede -työryhmän Tampereen yliopistoon kaudelle 2.3.2016-31.12.2017.
 • Avoin tiede ja tutkimus -hankeen koulukset syksyllä 2017. Koulutustilaisuuksia on mahdollisuus seurata etäyhteydellä. Koulutuksen tallenteet.
 • Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen (ATT-hanke) Portti-sivusto, joka toimii avoimen tieteen ja tutkimuksen tietopankkina. Ajankohtaista ATT-hankkeessa

Kirjaston blogissa

Yhteystiedot

Kysy avoimesta tieteestä, julkaisemisesta tai tutkimusdatasta kirjastosta: