Tampereen yliopiston tieteenalayksiköiden johtajat valittu

Tampereen yliopiston hallitus on valinnut yhdeksään tieteenalayksikköön johtajan. Jokaiseen tehtävään oli oma hakunsa. Johtajan tehtävä on kokopäivätoiminen ja vuoden 2014 alussa alkava kausi kestää kolme vuotta.

Yhdeksän tieteenalayksikön johtajan tehtäviä haki kaikkiaan 19 henkilöä. Tehtäviin valittiin:

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö (nimeltään BioMediTech 1.1.2014 alkaen)

Johtaja, dosentti, hammaslääketieteen tohtori Hannu Hanhijärvi. Hanhijärvi on toiminut tämän yksikön johtajana kolme vuotta. MediTechin kehittäjäksi ja erityisasiantuntijaksi Tampereen yliopistoon elokuussa 2010, aiemmin mm. ohjelmajohtajana Sitrassa.

Informaatiotieteiden yksikkö

Tekniikan tohtori Mika Grundström. Aiemmin työskennellyt Nokiassa eri tehtävissä, kuten tuotekehitysjohtajana ja kehitysjohtajana. Tällä hetkellä toimii liiketoimintasuunnittelijana ja johdon konsulttina.

Johtamiskorkeakoulu

Tietojohtamisen professori, tekniikan tohtori Antti Lönnqvist toimii Tampereen teknillisessä yliopistossa teknis-taloudellisen perustutkinto-ohjelman johtajana sekä vastuullisena johtajana useissa Tekesin rahoittamissa tutkimusprojekteissa.

Kasvatustieteiden yksikkö

Kasvatustieteiden tohtori, dosentti Risto Honkonen työskentelee tällä hetkellä Kosovossa EU-komission rahoittamassa korkeakoulutuksen kehittämishankkeessa asiantuntijana. Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusjohtaja.

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Filosofian tohtori, dosentti Katariina Mustakallio on työskennellyt Suomen Rooman-instituutin johtajana neljän vuoden ajan. Tätä ennen muun muassa Suomen Akatemian tutkimusprojektien johtajana sekä määräaikaisena professorina, tällä hetkellä historian yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa.

Lääketieteen yksikkö

Johtaja, kirurgian, erityisesti ortopedian ja traumatologian professori Matti Lehto. Aiemmin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri ja tekonivelsairaala Coxan toimitusjohtaja ja johtava lääkäri.  Lehto on toiminut lääketieteen yksikön johtajana kolme vuotta.

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Johtaja,  dosentti, yhteiskuntatieteiden tohtori Heikki Hellman on johtanut tätä tieteenalayksikköä kolme vuotta. Aiemmin Helsingin Sanomien toimittaja, journalistiikan vierailuprofessorina tiedotusopin laitoksella 2008 - 2009.

Terveystieteiden yksikkö

Lääketieteen tohtori, dosentti Juha Teperi on johtava asiantuntija Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL). Tätä ennen hän on työskennellyt johtajana erilaisissa sosiaali- ja terveysalan tutkimus-ja kehittämisyksiköissä esimerkiksi Stakesissa ja japanilais-suomalaisessa innovaatioyksikössä (Sendai).

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Johtaja, professori, yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Kunelius on työskennellyt kolme vuotta tämän yksikön johtajana. Aiemmin johtanut International School of Social Sciences -yksikköä ja toiminut journalistiikan professorina ja Suomen Akatemian tutkijana.


Tieteenalayksikön johtajan tehtävänä on kehittää yksikön tutkimusta ja opetusta yliopiston strategian mukaisesti sekä vastata yksikön aktiivisesta kehittämisestä, tuloksellisuudesta ja toiminnan laadusta. Tieteenalayksikön johtaja kuuluu rehtorin johtoryhmään.

Tampereen yliopiston hallituksen puheenjohtajan, Kai Öistämön mukaan nyt haettiin parasta mahdollista johtajaa kullekin tieteenalayksikölle.

- Laajan sisäisen ja ulkoisen haun sekä arvioinnin kautta on etsitty parasta mahdollista johtajaa jokaiselle yksikölle. Mielestäni olemme onnistuneet tässä hyvin ja katson tulevaisuuteen luottavaisin mielin, sanoo Öistämö.

Rehtori Kaija Holli haluaa kiittää edellisen kauden johtajia ja toivottaa uudet johtajat tervetulleiksi tehtäviinsä.

- Lähes puolet yksiköiden johtajista jatkaa tehtävissään. On luonnollista, että moni johtaja haluaa palata tutkimuksen pariin. Haluan sekä kiittää kaikkia johtajia hyvästä työstä yliopiston kehittämisessä vahvassa murrosvaiheessa että toivottaa uudet johtajat tervetulleiksi tehtäviinsä, summaa Holli.

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 18.11.2013

Lisätietoja:

Rehtori Kaija Holli, puh: 050 395 1199. Parhaiten tavoitettavissa maanantaina 18.11. klo 15 - 17.
Valittujen haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Katja Kannonlahti, puh: 040 190 1329.

 

Lisätietoja:

Muokattu: 18.11.2013