Sisältöön
tampereen yliopisto: valoa pimeyteen 2015: valoa pimeyteen 2013:
Valoa pimeyteenTampereen yliopistoValoa pimeyteen
Valoa pimeyteen 2013

Vuoden 2013 Valoa pimeyteen -ohjelma

Tapahtuma oli 26.1.2013 Tampere-talossa

 

Yksilö – Yhteisö –Maailma

Luennot

Iso sali

Avaussanat Vararehtori Pertti Haapala (TaY)

Lisää vuosia ja aivoja

10.00  Gerontologian tutkimuskeskuksen johtaja, professori Marja Jylhä  (TaY):  Vanhuus mullistaa maailman

10.30 Professori Jari Hyttinen (TTY): Aivojen kasvattamisesta

Murtuvat maailmat

12.00 Professori Hiski Haukkala (TaY): EU:n ja Venäjän välissä  -  kuuluuko Suomi mihinkään?

12.30 Rehtori, dosentti Kimmo Himberg (Poliisiammattikorkeakoulu) : Kun suurennuslasi ei enää riitä

Suomalainen elämä näytelmässä

14.00 Professori Hanna Suutela (TaY): Niskavuoresta stand up´iin

14.30 Ohjaaja, näytelmäkirjailija Sirkku Peltola: Hämmentynyt elämä

 

Studio  klo 11-12 ja 13-14

TaY:n näyttelijäkoulutuksen opiskelijat lausuvat runoja

Oppimisympäristöt

Professori Petri Nokelainen  (TaY)

Opi enempi (TAMK)

http://www.youtube.com/watch?v=lvFtlrTC53I

Lomax (Tre-museopalvelut-Vapriikki)

http://vapriikki.net/lomax/

Alusta! (Tay/YKY)

http://alusta.uta.fi/

 

Aulassa:

TopSchool ja Epun mediareppu (Tampereen kaupunki)

http://tampereenoppimisymparistot.wordpress.com/ 

Floworks living lab (TAMK)

http://floworks.tamk.fi/

Natura mobile (Pirko/Tredu)

http://natura-mobile.purot.net/

Microfactory (TTY)

http://webhotel2.tut.fi/microfactory/

Rekkasimulaattori  (TAO)

http://rekkasimu.blogspot.fi/p/tietoja-hankkeesta.html

LangPerformLab - Profiling Language Performance (RULE / TaY)

Informaatioseinä (School of Information Sciences, TaY)

GuitarBots  (Ovelin, Vapriikki, Tre)

http://ovelin.com/guitarbots/
Näkymätön näkyväksi (TTY/IISLab)

http://www.tut.fi/iislab/en/
Keepon-robotti (TAMK)

http://en.wikipedia.org/wiki/Keepon
http://mashable.com/2012/05/14/keepon/

Virtuaalinen sosiaalinen robotti (TAMK)

http://socialrobotics.tamk.fi/apps/ilo/index.html

http://tampere.demola.fi/node/4937

Tampereen eOppimisen klusteri  (Korkeakoulut, Tampere, Hermia Oy)

http://www.eoppiminen.uta.fi
Implantoitu niveltyyny (TTY)

Äänimuseo (Rupriikki, Tre)

http://koppa.tampere.fi/alfresco/service/com/eduix/stream-ui/356da83d-3cec-41f0-9fbe-a4cc96000bca

 

Liikuntamittari  + palvelujärjestelmä, mobiili kaatumisriskin arviointimittari, mobiili kuntotesti  (UKK-instituutti)

 

Valokuvanäyttelyt:

Petri Laitisen valokuvanäyttely Myötävalossa

(kuvia vuosilta 2002-2011 TTY:ltä)

William Lomax – otteita Vapriikin Lomax-näyttelystä

Kirjamyynti

Tapahtuman kirjamyyntiosastolla on saatavilla tiede-, taide- ja mm. vegaanikirjoja.

 

Rondo:

Oppismistilatapahtuma

Luonnostele oma oppimisen tila!

oppimistilat1.jpg

Mukana mm. Olli Niemi  ja Anita Rinne SYK Oy:stä (vas.), Noora Pihlajarinne, Anna Pajulo ja

Kalle Tuomola (arkkitehtiopiskelijoita TTY:ltä), TTY:n rakennussuunnittelun assistentti Jenni

Poutanen (SAFA) ja Kaisa Härkönen, TTY:n arkkitehtiopiskelija.

Opiskelijajärjestöjen ja SYK Oy:n oppimisen tiloja käsittelevä tapahtuma Tampere-talon Rondossa haluaa nostaa esille ja keskusteluun nykyisen opiskelun vaatimukset tiloille. Luentojen ja seminaarien lisäksi opiskeluun liittyy nykyään paljon vuorovaikutusta, keskustelua, ryhmätöitä ja keskusteluja. Myös nämä toiminnot vaativat tiloja, joissa reflektointi, ajatusten rikastuttaminen, keskustelu ja innostus on mahdollista.

-Haluamme aloittaa keskustelun uusista oppimistiloista ja niiden merkityksestä. Niin kutsutut kolmannet paikat ovat sosiaalisen kanssakäymisen paikkoja ja näiden potentiaalisuudesta uusina oppimistiloina on nyt kysymys, sanoo TTY:n rakennussuunnittelun assistentti Jenni Poutanen, joka on tutkinut kolmansia paikkoja.

-Katsomme, mitä mahdollisuuksia on hyödyntää vajaakäyttöisiä tiloja oppimistiloina, sanoo SYK Oy:n tutkimuksesta ja kehityksestä vastaava Olli Niemi. Käytävät, aulat ja muut kampusten tukitilat voidaan lanseerata opiskelua innostavaan käyttöön luovilla ratkaisuilla.

Oppimistilatapahtumassa jokainen voi osallistua oman uuden oppimistilan suunnitteluun ja kommentoida paikalle tehtyjä ratkaisuja. Olli Niemen esityksen lisäksi tapahtumassa nähdään arkkitehtiopiskelijoiden tilaratkaisuja ja keskustellaan.

Esitykset klo 11-12 ja 13-14. Nonstoppina mahdollisuus tehdä omia luonnoksia. Arkkitehtiopiskelijat rakentavat Tampere-talon aulaan pop up-tilan.

Tapahtuman järjestävät TAMY, TAMKO, TTYY ja Suomen yliopistokiinteistöt Oy

 

 

Valoa pimeyteen –tapahtuma Tampere-talossa 26.1. 2013 klo 10-16 on avoin ja ilmainen kaikille.

Valoa pimeyteen -tiedetapahtuma järjestetään toisen kerran tammikuussa 2013. Järjestäjinä toimivat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Poliisiammattikorkeakoulu, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan kulttuurirahasto, Tampereen kaupunki, Aamulehti  ja  Tampere-talo.

Ohjelmamuutokset mahdollisia.

 

Tampere-talossa mukana - tutustu innovaatioihin, laitteisiin ja robotteihin

 

Keepon ja ILO


Keepon on pieni  keltainen robotti, joka on kehitetty tutkimaan robotin ja lasten välistä kommunikointia.  Keepon robotin kehitti professori Hideki Kozima, kun hän oli töissä Japanin kansallissa ICT tutkimuskeskuksessa Kiotossa. Keeponissa on neljä moottoria, kumista tehty ulkokuori, kaksi kameraa ja mikrofoni. Professori Kozima on hyödyntänyt Keepon robottia mm. autististen lasten tutkimuksessa.

TAMKin kehittämispäällikkö Kimmo Vänni on tuonut Keeponin Suomeen vastaavanlaisten robottien kehittämiseksi TAMKissa.

Toinen TAMKin robotti, joka tulee tiedetapahtumaan on  ILO, neljän korkeakouluopiskelijan toteuttama virtuaalinen robotti, joka pystyy chattailemaan tietokoneen käyttäjän kanssa. ILO on yhdistetty ALICE chatbot-tietokantaan ja MARY text-to-speech ohjelmaan. ILO on ohjelmoitu Flash ja Java kielillä.

 

Keepon-robotti.jpg

Implantoidut tyynyt

Implantoitu käsityyny Tampereen teknillisen yliopiston biomateriaalitekniikalla kehitetty niveltyynyimplantti sormien niveliin.

Käytetään sormen toimintakyvyn palauttamiseen esim. reuman aiheuttaman jäykistymisen johdosta.

Materiaali: Maitohappopolymeeri (PLDLA). Implantti hajoaa elimistössä ja korvautuu sidekudoksella

palauttaen sormen toimintakyvyn.

Jalkaimplantti on Tampereen teknillisen yliopiston biomateriaalitekniikalla kehitetty varvasnivelimplantti.

Käytetään varpaan toimintakyvyn palauttamiseen esim. reuman aiheuttaman jäykistymisen johdosta.

Materiaali: Maitohappopolymeeri (PLDLA). Implantti hajoaa elimistössä ja korvautuu sidekudoksella

palauttaen varpaan toimintakyvyn.

LangPerformLab - Profiling Language Performance

Kokonaisvaltainen verkkopalvelu kieli- ja kulttuuritaitojen opetuksen ja omaksumisen tueksi. Palvelua voi käyttää osaamisen profilointiin ja dokumentointiin sekä helpottamaan ja edistämään alan tutkimusta.

http://rule.uta.fi/lp 

 

 

Alusta!

alustanetti.jpg

Yhteiskuntaa ja kulttuuria käsittelevä verkkolehti Alusta! on  Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön organisoima keskustelufoorumi. Tutkijat, opettajat ja opiskelijat voivat osallistua sen sivuilla julkiseen keskusteluun tai nostaa esiin uusia aiheita keskusteluun.

Alusta! on muodoltaan jakautunut kolmenlaisiin juttutyyppeihin: Alustukset perustuvat uuteen tietoon ja tarjoavat perusteluja ja näkemyksiä ajankohtaisiin asioihin. Näky-jutut ovat videopätkiä, joissa otetaan kantaa ja Nostot kommentteja tai viittauksia muiden juttuihin.

Verkkolehti on tarkoitettu keskustelufoorumiksi niille, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnan ja kulttuurin historiasta ja nykytilasta sekä niille, jotka etsivät linkkejä julkisen keskustelun ja tutkimuksen välillä.

http://alusta.uta.fi/

 

TOP School

Tampereen kaupunki uudistaa koulujen fyysisiä tiloja ja oppimisympäristöjä yli sadan miljoonan investoinneilla. Kehittämisen kohteena opetusympäristöissä ovat opetusteknologia, pedagogiset ja didaktiset valinnat, oppilaitosten toimintakulttuuri ja niiden henkilöstö sekä oppilaat.

TOP School – Oppimisympäristöjen kehittämisen koordinaatiohankkeen tavoitteena on nykyaikaistaa Tampereen kaupungin koulujen ja oppilaitosten oppimisympäristöjä. Hankkeeseen kaupunki saa EAKR-rahoitusta  Pirkanmaan liitosta.

Hanke toteutetaan toisen asteen koulutuksen oppimisympäristöissä.

Epun mediareppu

Vuosina 2009 - 2012 toteutettu Epun mediareppu oli Opetushallituksen ja Tampereen kaupungin yhteinen kehittämishanke tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön esi- ja alkuopetuksessa. Hankkeen aikana löydettiin toiminnallisia yhteistyömalleja esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheeseen ja kehitettiin toimintaympäristöä sellaiseksi, että esiopetuksessa olevat lapset voisivat hyödyntää koulun tiloja ja laitteita.

Hankkeessa suunniteltiin uusia toimintamalleja tukevia, pedagogisesti mielekkäitä sekä kustannustehokkaita laiteympäristöjä kouluille joiden tiloissa on myös esiopetusta.

Tavoitteena oli, että hankkeen vaikutuksesta oppilaiden tavat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa paranevat. Opettajat ovat avoimempia omaksumaan uusia oppimisen ja vuorovaikutuksen tapoja sekä ovat valmiita levittämään tieto- ja viestintätekniikan osaamistaan muulle henkilöstölle. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö vuorovaikutus- ja yhteydenpitovälineenä lisääntyy. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli henkilöstön tietoteknisten opetusmenetelmien kehittäminen osaksi arkipäivän pedagogiikkaa, vertaistuen kehittäminen sekä tutkimustiedon saaminen kehitystyön osaksi.

epunmediareppu.JPG

 

http://tampereenoppimisymparistot.wordpress.com/

http://koulut.tampere.fi/hankkeet/eppu/index.html

 

Informaatioseinä

 infoseinäesite.jpg

Tampereen yliopiston  informaatiotieteiden yksikön Informaatioseinä mahdollistaa usean samanaikaisen käyttäjän sosiaalisen vuorovaikutuksen ”informaatiokuutioiden” avulla.

Informaatiokuutioiden käyttö perustuu luontevaan keholliseen ja puheeseen pohjautuvaan vuorovaikutukseen.

Järjestelmä tulee pitkäaikaiseen käyttöön yliopiston tiloissa alkuvuodesta 2013.

http://www.uta.fi/sis/index.html

 

 

Natura Mobile – liikkuva oppimisympäristö

 

Pirkanmaan ammattiopiston, vuoden 2013 alusta Tredun Natura mobile –hanke tuo automaation minne tahansa liikuteltavassa muodossa. Pirkanmaan oppilaitoksille uusi oppimisympäristö luo mahdollisuuden tilata opetusympäristö paikalle silloin kun sitä tarvitaan. Yhteiskäyttö tuo taloudellista hyötyä.

Natura mobile -projekti on kaksivuotinen EAKR-hankekokonaisuus, joka muodostuu kolmesta osahankkeesta. Niillä kaikilla kehitetään opetuksessa siirrettäviä oppimisympäristöjä ja nykyaikaisen tieto- ja viestintäteknologian (tvt) menetelmiä. Kolme osahanketta ovat: automaatiotekniikan oppimisympäristö, levy- ja hitsausalan oppimisympäristö ja liikkuva verkko. Projektissa on mukana myös logistiikka-ala, joka siirtää oppimisympäristöt toimipisteestä toiseen opintojaksojen vaihtuessa, sekä turvallisuusala turvaamassa kuljetukset.

Tavoitteena on, että uudistetun oppimisympäristön tuloksena opiskelijoiden valmiudet vastaavat yhä paremmin tulevaisuuden työelämän tarpeita, opettajien osaaminen päivittyy ja opetustyö nykyaikaistuu. Projekti alkoi 2011 ja päättyy 31.3.2013.

Hankkeen rahoittaa 75 %:sti Pirkanmaan liitto.

 

Valoa pimeyteen –tiedetapahtumassa voi tutustua hankkeen pneumatiikan ja sähkötekniikan oppimisympäristöihin. 

pirkorekkanetti.jpg

Oppimisympäristö siirtyy oppilaitoksesta toiseen rekalla.

 

Mikrotehdas

microfactorynetti.jpg

Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotekniikan laitoksella kehitetty mikrotehdas on pienikokoinen tuotantojärjestelmä pienten osien ja tuotteiden valmistusta varten.

Kaikki mikrotehtaan vaativat osat mahtuvat 300-200-220 millimetrin moduliin, jonka puhtaassa ilmassa tuotantovaatimukset täyttyvät. Mikrotehdas voidaan kiinnittää nopeasti ja helposti mihin tahansa sileään pintaan. Mikrotehtaan pieni koko takaa myös pienen energiakulutuksen ja toimii siten tulevaisuuden tuotannon ekologisena ratkaisuna.

Valoa pimeyteen ­-tiedetapahtumassa kävijät voivat tutustua mikrotehtaan toimintaan.

 

Äänimuseofiguurinetti.jpg

Vuorovaikutteinen äänimuseo ikäihmisille

Valoa pimeyteen -tiedetapahtumassa osanottajat voivat kokeilla, miltä tuntuu palata muistoihin äänimaisemien avulla. Mediamuseo Rupriikin toteuttama Äänimuseo on käytössä Koukkuniemen asukkailla. Sen ääreen voi istahtaa kuuntelemaan ja muistelemaan vaikkapa 1950- ja 1960-lukujen äänien avulla mennyttä aikaa.

Äänimuseon ensimmäinen versio, joka koetaan tiedetapahtumassa, on käsityönä tehty puupöytä, jonka uumeniin on piilotettu nykyaikainen teknologia. Päällinen ja siirrettävät figuurit ovat puuta.

Suunnittelussa on kehitetty uudenlainen, esineiden siirtelyyn perustuva käyttöliittymä, joka perustuu RFID-teknologiaan. Käyttäjän siirrellessä eri ääniä edustavia kappaleita, esimerkiksi junaa esittävää puuesinettä, soittaa järjestelmä esineeseen liitetyn äänen.

Äänimuseon äänet on jaettu neljään eri kategoriaan, jotka ovat Tampere, luonto, työ ja vapaa-aika. Tampere-osiosta löytyy ääniä, jotka liittyvät tamperelaiseen elämäntapaan kuten Frenckellin kellot ja Teivon ravit. Luonto-osiosta löytyy esimerkiksi lintujen ääniä. Työ-osiossa on työympäristöön 50- ja 60-luvuilla liittyneitä ääniä ja äänimaisemia. Vapaa-ajassa kuullaan kotiin ja harrastuksiin liittyviä tuttuja kuulokuvia: kiuas sihahtaa, jäähallissa kannustetaan paikallista joukkuetta tai vauva jokeltelee.

Äänimuseo toteutettiin Tampereen Kulttuurikaari –hankkeen myötä elävöittämään hoitolaitosten arkea ja tekemään kulttuuritoiminta osaksi hoitoa ja kuntoutusta. Äänimuseo -projektin suunnittelija on  Niklas Nylund.

Äänimuseoon voit tutustua tarkemmin tämän videon avulla:

http://koppa.tampere.fi/alfresco/service/com/eduix/stream-ui/356da83d-3cec-41f0-9fbe-a4cc96000bca

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: webmaster@uta.fi
Muutettu: 19.2.2013 15.27 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti