Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: kohti kaksitahti-suomea -tutkimushanke:
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta2tS
Kohti kaksitahti-Suomea -tutkimushanke

Hankkeen tekijät

 

PhD, dos. Pirjo Nikander on Senior Research Fellow Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa. Hänen pitkäaikaiset tutkimusintressinsä liittyvät ikään sosiaalisena identiteettinä, ageismiin, suuriin ikäluokkiin, ikään osana institutionaalista päätöksentekoa sekä tutkimusmetodologiaan. Hankkeen vastuullisena vetäjänä hänen osaamisensa tukee erityisesti sen menetelmä- ja analyysiprosessin läpivientiä. Tri Nikander on Suomen edustaja EU-COST verkostossa ”Ageism: A Multi-National, Interdisciplinary Perspective” (2015-2018), joka avaa hankkeelle kansainväliset keskusteluyhteydet sekä jatkomahdollisuudet.

 • Puhelin: 040 190 1373
 • Sähköposti: pirjo.nikander(a)uta.fi
_X5K2504.jpg

FT, dos. Kirsi Lumme-Sandt on Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön tutkimuskoordinaattori. Lumme-Sandt on tutkinut vanhuuden representaatioita erityisesti printtimediassa ja tarkastellut, millaisia merkityksiä ja odotuksia vanhuuteen liittyy. Hän on myös kiinnostunut vanhojen ihmisten arjesta. Viime vuosina hän on tutkinut yli 90-vuotiaiden kotona asuvien ihmisten elämäntarinoita ja nykyhetken selviytymistä. Hänellä on tehnyt vuosia yhteistyötä työterveyden tutkijoiden kanssa erityisesti ikääntyneiden työntekijöiden työkyvyn ja työssäjaksamisen teemojen parissa.

 • Puhelin: 040 190 1606
 • Sähköposti: kirsi.lumme-sandt(a)uta.fi
_X5K2527.jpg

FT, prof. Clas-Håkan Nygård on työterveyden professori terveystieteiden yksikössä Tampereen yliopistossa. Hänellä on pitkäaikainen kokemus erityisesti ikääntyvien työntekijöiden työelämän ja heidän työssä jaksamisen tutkimisessa sekä työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä interventiotutkimusten kautta. Hänen tutkimusintressinsä on erityisesti ikääntyminen työssä, toiminta- ja työkyky, kuormittuminen työssä, interventiotutkimukset, terveysteknologia, ergonomia, työfysiologia ja työgerontologia. Prof. Nygård on ansioitunut julkaisemalla tieteellisiä kirjoituksia erityisesti työssä ikääntymisestä ja työn pitkäaikaisista vaikutuksista toimintakykyyn vanhuusiässä.

 • Puhelin: 050 586 5959
 • Sähköposti: clas-hakan.nygard(a)uta.fi
_X5K2506.jpg

YTT Elisa Virkola valmistui valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2007 pääaineenaan sosiaalityö ja yhteiskuntatieteiden tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2014. Hänen sosiaaligerontologian väitöskirjansa ”Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja – muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa” on laadullinen seurantatutkimus, jossa hän seurasi 2,5 vuoden ajan viiden muistisairaan naisen arkea. Tutkimus on ainoa laatuaan Suomessa ja liittyy metodologialtaan saumattomasti tähän hankkeeseen. Virkolalla on erinomaiset taidot tutkijana, korkea eettinen omatunto ja vahvat sosiaaliset taidot, joita tarvitaan erityisesti haavoittuvissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä tutkittaessa. Virkola on hankkeen post-doc-tutkija.

 • Puhelin: 050 509 9094
 • Sähköposti: elisa.virkola(a)uta.fi
_X5K2533.jpg

YTT, FM Jari Luomanen on laadullisen analyysin asiantuntija. Hän on mm. tutkinut 90-luvun laman myötä pitkäaikaistyöttömyyteen joutuneita ihmisiä ja heidän työttömyyskokemustaan. Muita hänen tutkimusintressejään ovat olleet pelolla johtaminen (huono johtajuus), median ja teknologian merkitykset ihmisten arjessa sekä tietokoneavusteisen laadullisen tutkimuksen tematiikka. Luomasella on runsaasti kokemusta tutkimuseettisten kysymysten hallinnoinnista ja potentiaalisesti haasteellisessa asemassa olevien ihmisten kohtaamisesta tutkijana. Hänen monipuolinen tutkimusmenetelmiin liittyvä asiantuntemuksensa on hankkeessa suureksi hyödyksi. Luomanen toimii hankkeessa post-doc -tutkijana.

 • Puhelin: 050 318 7502
 • Sähköposti: jari.luomanen(a)uta.fi
290910tiivisPARAS.jpg FM, Master of Arts Tiina Merikanto on YLE:n sosiaali- ja terveyskysymyksiin erikoistunut toimittaja.Merikanto on paneutunut useisiin vaikeisiin aiheisiin ja niiden ymmärrettäväksi tekemiseen. (http://yle.fi/aihe/artikkeli/2011/11/03/dokumenteistaan-palkittu-tiina-merikanto-ei-kaihda-rankkoja-aiheita). Merikanto on palkittu Bonnierin suurella journalistipalkinnolla (2011), Suomen Mielenterveysseuran (2011) ja Duodecimin tiedottajapalkinnolla sekä Vuoden Muistiteko-palkinnolla. Hän on työurallaan erikoistunut ihmisten seurannalle pohjaavien dokumenttien tekemiseen, mikä antaa erinomaisen lähtökohdan yhteistyölle tässä hankkeessa.

TtT, Anna Siukola työskentelee työterveyden ryhmässä (terveystieteiden yksikössä). Hän on tutkinut työikäisten terveyttä, työkykyä/työhyvinvointia ja sairauspoissaoloja. Siukola on ollut projektitutkijana useissa näihin aiheisiin liittyvissä tutkimusprojekteissa.

 • Puhelin: 050  318 7749
 • Sähköposti: anna.siukola(a)uta.fi
 
Ylläpito: jari.luomanen@uta.fi
Muutettu: 24.11.2016 11.46 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti