Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: kohti kaksitahti-suomea -tutkimushanke:
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta2tS
Kohti kaksitahti-Suomea -tutkimushanke

» Takaisin

Hankkeessa tapahtuu syksyllä 2016

Kohti kaksitahti-Suomea -tutkimushankkeessa on meneillään monenlaista: aineiston keruu etenee, julkaisuja kirjoitetaan ja Postin tilannetta ja mahdollisia postilain uudistuksia seurataan mielenkiinnolla.

Tutkimushankkeemme on hyvässä syksyisessä vireessä. Tähän mennessä olemme rekrytoineet laadulliseen seurantatutkimukseen Postilta irtisanottujen joukosta 19 henkilöä eri puolilta Suomea. Heitä on haastateltu sekä seurattu puhelinhaastatteluin reilun vuoden ajan. Eräät osallistujat ovat pitäneet myös videopäiväkirjaa arjestaan ja tunnelmistaan. Tätä syksynä käynnistyy toinen kasvokkainen haastattelukierros. Syksyllä on tavoitteena löytää lisää haastateltavia erityisesti pääkaupunkiseudulta. Kartoitamme myös mahdollisuuksia saada graduntekijä mukaan hankkeeseen tutkimaan Helsingin Sanomista koostettua media-aineistoa.

Jo koostetun laadullisen seurannan aineiston pohjalta on alettu kirjoittamaan tieteellisiä artikkeleita. Ensimmäisen artikkelin aiheena ovat tyytyväisyyskäyrät eli elämänviivat. Haastatteluissa pyydettiin henkilöitä piirtämään erikseen sekä työelämää että elämää yleisesti koskevat tyytyväisyyskäyrät. Pohja elämänviivoille koostuu tyytyväisyyttä/tyytymättömyyttä kuvaavasta vertikaalisesta janasta, sekä horisontaaliselle janalle jakautuvasta iästä. Tulevassa artikkelissa tarkastellaan käyrän piirtämistä vuorovaikutuksellisena tapahtumana, eräänlaisena välineenä tuottaa lisää omaan elämänkulkuun ja sen vaiheisiin liittyvää pohdintaa. Käyriä hyödynnetään myös tulevissa haastatteluissa.

Toisen artikkelin aiheena ovat krononormatiivisuuden käsitteeseen, ns. oikea-aikaisuuteen liittyvät merkitykset. Katsomme, miten keskusteluissa oikeutetaan ja selitetään elämäntilanteita aikaan, ikään ja elämänkulkuun sidoksissa olevilla seikoilla. Ihmisillä on jaettuja käsityksiä sekä normeja minkä ikäisenä elämäntapahtumat, esimerkiksi työttömyys tai eläkkeelle jäänti, ovat odotettuja ja oikea-aikaisia. Oikea-aikaisuus-teemaa esittelemme myös 2.-4. marraskuuta Tampereella pidettävässä Nordic Working Life -kongressissa. Näiden kirjoitustöiden lisäksi olemme kirjoittaneet tulevaan haastattelua koskevaan oppikirjaan artikkelin haavoittuvista haastateltavista. Artikkeli käsittelee, kenellä ja millaisissa tilanteissa on oikeutettua määritellä haastateltava haavoittuvan rooliin.

Lisäksi hankkeessa on meneillään postikysely, joka toteutetaan kahdessa aallossa. Kyselyn tavoitteena on selvittää 50 vuotta täyttäneiden Postin työntekijöiden itse koettua terveyttä, työkykyä ja hyvinvointia sekä näkemyksiä mahdollisuuksistaan jatkaa työuraansa. Lopuksi vertaillaan, miten työssä jatkaneiden ja mahdollisesti työttömäksi joutuneiden käsitykset eroavat näissä asioissa toisistaan. Ensimmäisen kyselyn toteuttamisen aikaan (syyskuu -16) kaikki vastaajat ovat töissä Postissa. Seurantakysely (alkuvuosi -18) toteutetaan samalle joukolle.

Seuraamme mielenkiinnolla myös Postin tapahtumia. Syksyllä ajankohtainen aihe on postilain uudistukset ja sen seuraukset postinjakeluun.

Hanke on myös Facebookissa! Käykää tykkäämässä: 

https://www.facebook.com/KaksitahtiSuomi/

Lisätietoja: Elisa Virkola
elisa.virkola@uta.fi

 
Ylläpito: jari.luomanen@uta.fi
Muutettu: 23.9.2016 11.27 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti