Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: kohti kaksitahti-suomea -tutkimushanke:
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta2tS
Kohti kaksitahti-Suomea -tutkimushanke

Hankkeeseen liittyviä julkaisuja

 

Jyrkämä, J. & Nikander P. (2007). Ikäsyrjintä, Ageismi. [Ageism] In Outi Lepola & Susan Villa (toim.) Syrjintä Suomessa 2006. [Discrimination in Finland 2006] Helsinki, Ihmisoikeusliitto. 181-218.

Heinonen, K (2015) Työurien pidentämistä koskeva keskustelu Helsingin Sanomissa. Pro Gradu -tutkielma. Sosiaalipsykologia, Tampereen yliopisto.

Kangas, I. & Nikander, P. (1999). (toim.) Naiset ja ikääntyminen. [Women & Ageing] Gaudeamus, Tampere.

Luomanen, J. (1999). Työttömyys - ongelmia ja mahdollisuuksia. [Unemployment - problems and possibilities] Sosiologista keskustelua B 34. Turun yliopisto, sosiologian laitos, Turku.

Luomanen, J & Nikander, P (2015) Kaksi tahtia, kolme tehtävää. Blogikirjoitus. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti. Tampereen yliopisto.

Nikander P. (1999). Ikääntyvä yhteiskunta ja tulevaisuuden ikääntyvä nainen . [Ageing Women and the Ageing Society].  In Ilkka Kangas & Pirjo Nikander (Eds.). Naiset ja ikääntyminen [Women & Ageing], Gaudeamus, Tampere, 211-228.

Nikander Pirjo (2000): ‘Old’ versus ‘Little Girl’: A Discursive Approach to Age Categorisation and Morality. Journal of Aging Studies 14, 4, 335-358.

Nikander Pirjo & Zechner, Minna (2006): Ikäetiikka. Elämänkulun ääripäät, haavoittuvuus ja eettiset kysymykset. [Age Ethics. Extremities of Life, Vulnerability and Questions of Ethics]. Yhteiskuntapolitiikka [Society & Politics] 5/2006, 515-526.

Nikander Pirjo (2008) Working with Transcriptions and Translated Data. Qualitative Research in Psychology, SI on Teaching Qualitative Methods, 5: 3, 225-231.

Nikander P. (2009). Doing Change and Continuity. Age identity and the micro-macro divide. Ageing & Society 29, 863–881.

Nikander Pirjo (2013) Sukupuoli, muutos ja ikääntymistutkimuksen metodologiset haasteet [Gender, Change and Methodological Challenges in Ageing Research]. In Ojala Hanna & Pietilä Ilkka (Eds.) Miehistä puhetta – Miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset mallit [The Making of Masculinities – Men, Ageing and Cultural Scripts of Ageing]. Tampere University Press. 38-57.

Nikander, Pirjo (2014) Laadullinen pitkittäistutkimus ja terveys. [Qualitative Longitudinal Research and Health] Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, Metodinumero  [Journal of Social Medicine, SI on research Methodology] 51: 243-252.

Virkola E. (2014). Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja: muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa. [Agency, reflexivity and negotiations – Dementia in the everyday life of a woman who lives alone]. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 491. University of Jyväskylä, Jyväskylä.

 
Ylläpito: jari.luomanen@uta.fi
Muutettu: 20.9.2016 11.19 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti